ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Åkarps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 24
Åkarp, Södra sn *Berrögell åker Södra Åkarps sn Saknas Bysbacke grusbacke
Åkarp, Södra sn *Bondhög åker Södra Åkarps socken sn Bys vanning vattensamling
Åkarp, Södra sn *Bor ager havreåker Södra Åkarps socken socken Daverlös åkermark
Åkarp, Södra sn /Se *Borgerne Saknas Åkarp, Södra sn o. by Daverlös åkermark
Åkarp sn *Borgerne havreåker Backa gård De västra backarna höjder
Åkarp sn *Borre ager (*Borge agir) havreåker Eneborg gård Diskontekroken åker
Åkarp, Södra sn *Brente åker och äng Fridhem hus Gatehagen åkermark
Åkarp, Södra sn /Se *Brödenn åker Gottorp, se Hötofta traktnamn Hököpingekroken (obestämbart) område
?Åkarp, Södra sn *Bystickeodtt åker Gottorp hus Klockarehögen ättehög
Åkarp, Södra sn *Diigis ager åker Greviemöllan, Västra väderkvarn Klockarejorden jord, förr gård
Åkarp Södra sn *Diigis ager åker Grevie, Västra by Knuekhög åker
Åkarp, Södra sn *Espe eng äng Grevie, Västra by Kringelbacken åkerbacke
Åkarp, Södra sn *Espe, Lille och Store havreåker Hageborg, se Hötofta traktnamn Kullebacken backe
Åkarp, Södra sn *Faare kiero åkrar Helgetorp hus Kyrkebro bro
Åkarp, Södra sn *Fodin äng Högalund gård Lekärr kärr
Åkarp, Södra sn /Se *Gaardstainn Saknas Hötofta traktnamn Lekärr kärr
Åkarp, Södra sn /Se *Gaassebiidtt åker Hötofta by Långebro bro
Åkarp, Södra sn /Se *Graue eng äng Hötofta by Långsidan åker
Åkarp, Södra socken /Se *Gruddenn åker Hötofta boställe gård Palterna åker
Åkarp Saknas /Se *Gruderne, Flage och Norre åkrar Hötofta gård gård Smörlådan åker
Grevie, (Västra) gård *Grudtt, Flage och Norre åkrar Inilshage gård Stenbrobäck bäck
Grevie, Västra by *Hagenbierg *(Hagnnebierg) åkrar Loppestället gård Stendösen stendös
Grevie, Västra by *Heldenn havreåker Minnesdal gård Toften åker
Grevie, Västra by *Holmendtt havreåker Minnesro småbruk Äsporna åker, f.d. äng
Grevie, Västra by *Horlandene (*Hörlandett) havreåker Minnesro hus  
Grevie, Västra Saknas /Se Höde ryg åker Niorna gårdar  
?Hötofta by *Höde ryggenn åker Nybo gård  
Hötofta by *Katthöy åker Oskarsborg hus  
Hötofta by *Kircke eng äng Rökulle gård  
Hötofta by *Kircke holm åker och äng Svenstorp hus  
Hötofta by /Se *Klemmis dall åker Sätaholm gård  
Hötofta by /Se Klockaredösen fornlämning /Se Sätegården gård  
Hötofta by /Se *Klocke nögill åker Tofta hus  
Prästgården Saknas *Konnekier, Lille och Store åkrar Toftadal hus  
Prästgården Saknas *Krogager åker Vallunda hus  
Åkarp by *Kylle gaardtt åker Vattele del av by  
?Åkarp by *Ladekier, Norre o Wästre åkrar Vattle hus  
Åkarp by *Leenn, Lille havreåker Västergård gård  
?Åkarp, Södra by *Lienn, Lille havreåker Åkarp by  
Åkarp, Södra by *Liung eng äng Åkarp, Södre by o. sn  
Åkarp, Södra by *Liungenn havreåker Åkarpegården gård  
Åkarp, Södra by *Lyerne (*Liernne) Saknas    
Åkarp, Södra by /Se *Lye ryggenn åker    
  *Mandholm havreåker och äng    
  *Mellum stickedtt havreåker    
  *Mellum wey åker    
  *Musse eng äng    
  *Möllebierg, Lille och Store åkrar    
  *Ormhöy åker    
  *Prestekulle åker och äng    
  *Presteleith åker och äng    
  *Prästeholm åker och äng    
  *Rende engenn äng    
  *Rödkier, Lille och Store åkrar    
  *Rögill, Andre havreåker    
  *Röir kier (*Rörkier) åkrar    
  *Seed agrene, *Seed eng åkrar resp. äng    
  *Skalle åker    
  *Skursteenn åker    
  *Spongenn åker    
  *Steen ager åker    
  *Steenbro beck havreåker    
  »Steenbrobeck» bäck /Se    
  *Stieffuill eng äng    
  *Synden stienn (Syndre steen) åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn, *Toffte eng åker resp. äng    
  *Tofftenn, *Toffte eng åker resp. äng    
  *Tuer ager, *Tuer agers eng åker resp. äng    
  *Tuer agir åker    
  *Vgle steenn åker    
  *Wattils ager åker    
  *Vestennbeck havreåker    
  *Veylenden åker    
  *Vie ager, *Wiie eng åker resp. äng    
  *Vie ager, *Vie eng åker    
  *Vongebierg, *Vrongebiergs eng åker resp. äng    
  Vållehög fornlämning /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.