ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Kärrstorps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 98
Kärrstorp, Västra sn *Aass ager, Lille o Store åkrar Kärrstorp, Västre sn Albinavången åkermark
Kärrstorp, Västra sn Blacks håla dunge Västra Kärrtorps sn sn Badegraven vattengrav
?Kärrstorps, Västra sn *Bloed skiide havreåker Västra Kärrstorps socken sn Blackshåla sankmark
Kärrstorp, Västra sn /Se *Brede agir (*Bree ager) åker o äng Västra Kärrstorps socken sn Borsarpebacken backe
Kärrstorp, Västra sn *Bree ager, Store åker Björkebo hus Brommemarken åker
Kärrstorp, Västra sn *Eeggedals ager åker Egnahemmen småbruk Brummemarken vång
Kärrstorp, Västra sn *Encke lii åker och äng Flygaregården gård Bokmannavången åkermark
Kärrstorp, Västra sn *Faarehuuss ager, Lille o Store åkrar Fridhem, se Torkelstorp traktnamn Flygarebacken backe
Kärrstorp, Västra sn /Se *Foolle kuldtt (*Follekuldtt) åkrar Granen, se Svedala Lilla traktnamn Frisavången åkermark
Kärrstorp, Västra sn /Se *Fremurp, Lille, Mellum-, o. Store havreåker o. äng Knutsagården gård i Kärrstorp Gatekärret vattengrav
Kärrstorp, Västra sn /Se *Gaassebiidtt, Lille havreåker Kärrstorp by Generalshagen äng
Kärsstorp, Västra by *Goë ager, Lille o Store havreåker Kärrstorp by Gråkärr torvmosse
Kärrstorp, Västra by *Haar panne åker Laholm gård Gråkärr kärr
?Kärrstorp by *Halnne eng äng Lommehav gård Gråkärrsvången åkermark
? Västra Kärsstorp by o. sn *Hanehöy åker och äng Marieholm, Lilla gård Gåsabacken åkerbacke
Kärrstorp, Västra by *Hauff ager havreåker Marieholm, Stora gård Gäddeholmarna åkermark
Kärrstorp kyrkoby *Heest maa äng Parken, se Svedala Lilla traktnamn Heden område
Kärrstorp by *Hiulbröds ager åker Prästg. Lönebostället, se Flygaregården Saknas Heväg väg
Kärrstorp kyrkby *Holme äng Rikedal, se Ulrikedal gård Hjärter äss vattengrav
Kärrstorp by *Huidingsbierg havreåker Rostad hus Hundahålet f. d. grindhål
Kärrstorp, Västra by *Hulager åker Skönadal gård Häckedal vägbacke
Kärrstorp by *Huld ager havreåker Skönadal, Lilla gård Häckadalsbacken backe
Kärrstorp, Västra by *Huull eng äng Snapparp gård Höjdan åkermark
Kärrstorp, Västra by Höy ager åker Snapparp gd Kalsabacken backsluttning
Kärrstorp, Västra by *Ju tofftes ager, Hldtofftes eng åker resp. äng Solhagen, Villa hus Killeränna dalsänka
Kärrstorp, Västra by *Kaarss ager o *Lille korss ager åkrar Statt Hamborg Stathus Kille ränna dalgång
Kärrstorp, Västra by *Katterumpen åker o äng Svedala Lilla traktnamn Klockarebacken backe
Laholm gd /Se *Kildtt ager åker Svedala, Lilla by Klockarebacken vägbacke
Nymölla kvarn *Kirckegaardsryg äng Svedala, Lilla by Kofållan åkermark
Prästgården Saknas *Kirckegaars ryg åker Svedala, Lilla by Kringeldans åkerområde
Snapparp hg *Korss eng, Smaa o. Store ängar Torkelstorp traktnamn Kristofferavången åkermark
Snapparp hg *Kuernn ager åker Torkelstorp gd (fordom by) Käddarehäjdan åkermark
Snapparp hgd /Se *Kärrstorp sjön f. d. sjö Torkelstorp gårdar Käringediet jordvall
Stadt Hamburg beb. namn /Se *Laang agir åker Tornehusen hus Käringekroken område
Svedala, Lilla Saknas *Laange bierg havreåker Torpet gård Köpenhamn äng
Svedala, Lilla by *Laange brödtt havreåker Ulrikedal gård Långemosse vattengrav
Svedala, Lilla by *Laang eng äng   Långskog åkermark
Svedala, Lilla by *Leergraff kuldtt åker o äng   Man åker
Svedala, Lilla by *Lerie Longe åker   Maskåker åker
Svedala mölla, Nedre kvarn *Long eng äng   Mellanvången åkermark
Torkelstorp by Maane skindtt åker   Munkelund åkermark
Torkelstorp by *Manghylle havreåker   Munkelund åkerbacke
Torkelstorp by Munkelund lund   Munkelundsbacken backe
Torkelstorp by *Möll ager havreåker   Munkelundsgraven märgelgrav
Torkelstorp by *Möö hög, (*Möhöy) åker   Munnemosse mossgrav
Torkilstorp Saknas /Se *Nessin, *Næsse ager, *Nasse eng åkrar o äng   Månesken mossgrav
  *Orhuols sticke åker och äng   Månesken backe
  Parkedamm damm /Se   Måneskensbacken backe
  *Roebrödtt, *Roëbröds eng havreåker resp. äng   Möllarediet jordvall
  *Rundsteens ager, *Ruunstens eng åker resp. äng   Möllestubben åkermark
  Sjuspännegropen bäck   Möllevången åkermark
  *Skagell, Naarre o Söndre ängar   Mönnemosse mosse
  *Skalle havreåker   Parkedamm damm
  *Skioldtt åker   Parkedamm grävd vattendamm
  Snaaris lii, Smaa o Store ängar   Pilegraven vattengrav
  *Soortt ager åker   Prästabacken backe
  *Spieldett åker   Prästebacken vägbacke
  *Stackede brödtt havreåker   Roebrudd torvgrav, förr vattensställe
  *Stans bierg havreåker och äng   Roebrödd damm
  *Steen renden havreåker o äng   Rundsten holme
  Svanevass sjö   Rundsten torvgrav
  *Söö, Lille o Store åkrar   Röhölsbacken åkerbacke
  *Söö Store äng   Salebacken åkerbacke
  *Tinnindtt (*Tinne, Tinnin) åkrar o äng   Saxebjer åkermark
  *Tofftenn åker   Sege å bäck
  *Tofftenn åker   Sjuspännaren bäck
  *Tofftenn åker   Sjöliarna mossgrav
  *Tofftenn åker   Sjöliemossen mosse
  *Tofftmed åker   Skarebjer åkermark
  *Toorckis ager, *Toorckis eng åker resp. äng   Skolehejdan jord
  *Torekiils ager åker   Sommarstugskroken åker
  *Tornn ager havreåker o äng   Stansbjer åkerbacke
  *Tranber, (*Trannbierg) åker o äng   Stathusagraven vattengrav
  Vattningsdamm, Västra o, Östra dammar? /Se   Stathusavången åkermark
  *Vång, Norra Saknas   Statt Hamborgavången åkermark
  *Vång, Södra Saknas   Stenkullen backe
  *Vång, Västra Saknas   Stutabacken åkerbacke
  Åttebäck vattendrag   Svanevass vattengrav
  Åttebäck bäck /Se   Såkulla åkermark
      Såkullegraven vattengrav
      Söndreäng åkermark
      Tinnedalen brant åkersluttning
      Tittegravarna dammar
      Tittegravorna vattengravar
      Tornbacken backe
      Torne område
      Tornemosse mosse
      Tornet åkerbacke
      Tranebär vattendamm
      Trädgårdsdammen märgelgrav
      Trädgårdsvången åker
      Ysleklockan åkerbacke
      Åbroarna broar
      Åhällorna dalsluttning
      Åttebäck bäck
      Åttebäcksbacken backe
      Ällängen äng, åker
      Ödemaängen åker, äng

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.