ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Slågarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 25
Slågarp, Stora el. Lilla snr *Aamusse agerenn havreåker Lilla Slågarp socken och by Brunnsmossen mossgrav
Slågarp, Stora sn *Abille tofft, *Lille Abilletofft åkrar Slågarp byar och socknar Den store graven mossgrav
Slågarp, Stora och Lilla socken *Allmoesse gränsmärke Slågarp byar och socknar Hampelandsstycket allmänning
Slågarp, Stora el. Lilla snr *Amuss engh, Westre och Østre ängar Stora Slågarp socken och by Högarna ättehögar
Slågarp, Stora sn Boenhögen höjd Slågarp, Stora socken Karusehålan mossgrav
Slågarp, Stora sn *Brans ager havreåker Annedal gård Klintabacken backe
Slågarp, Stora sn *Brans musse åker Annehill hus Klintebacken hög backe
Slågarp, Stora sn /Se *Bransmusse agir havreåker Berga, se Slågarp Stora traktnamn Klockareängen äng
Slågerup sn:ar /Se *Brans musse engh äng Eriksborg, se Slågarp Stora traktnamn Lillehög mossgrav
Slågarp, St. sn /Se *Bredagir åker Eriksborg hus Möllegraven f.d.mossgrav
Slågarps, Stora kyrka *Brede döffuils rygge åkrar Forsa gård Piledammen f.d.mossgrav
Mossarp gd /Se »Brede döffuils rygge» åkrar /Se Fridhem, se Slågarp Stora traktnamn Pils backe landsvägsbacke
*Skottegården f.gd *Bredingenn havreåker Fridhem hus Pilsbacke backe
Slågarp, Stora by *Deyentrus hulenn äng Höglunda, se Slågarp Stora traktnamn Plankemossen mossgrav
Slågarp, Stora by *Deyentrus ryggene åkrar Höglunda hus Prästängen äng
Slågarp, Stora by *Digisskrog gränsmärke Klockarebostället gård Steglarpsängen äng
Slågarp, Stora by *Döffnels ager åker Larsbo gård Stockholmsgraven mossgrav
Stockholm gd /Se *Gamssmoese gränsmärke Lindegård gård Lilla Stockholmsmossen mosse
  *Greffuinge agir åker Linehem hus Store Stockholmsmossen mosse
  *Halnids engenn äng Linehem, se Slågarp Stora traktnamn Trädgårdsmossen mossgrav
  *Helde agir åker Mossarp gård Tuvemossen mosse
  *Heldenn åker Mossarp gd Tärnemossen mosse, jord i St. Slågarps sn
  *Hiulbröds agir åker Möllebacken hus Västervång område, v. delen av St. Slågarps by o. sn
  *Holde ryggene åkrar Nyhem hus Åmossen mosse
  *Hylle agir åker Pilshus f.d.hus Örnekulle backe
  *Hylletofft åkrar Prästagården gård  
  *Kiille agir åker Signesro, se Slågarp Stora traktnamn  
  *Kildebergs ager havreåker Skolhagen, se Slågarp Stora traktnamn  
  *Kirckebro ager åker Slågarpsdal gård  
  *Klinte agir havreåker Slågarp station jvg. stn  
  *Koffmans agir, *Köffmandtz ryggene åkrar Slågarp Stora traktnamn  
  *Komusse agir åker Slågarp, Stora by  
  *Kringell eng äng Solhem hus  
  *Krog eng äng Stockholm, Lilla gård  
  *Krog engh äng Stockholmsgården gård  
  *Krognöglene åker Stockholmsgården gård  
  *Kulleberg gränsmärke Thea, se Slågarp Stora traktnamn  
  *Langryggene åkrar Tea hus  
  *Lang ryggene åkrar Ternemåse, se Tärnemosse traktnamn  
  *Leer agir åker Tildenborg, se Slågarp Stora traktnamn  
  Leergraffs rygge åkrar Tärnemosse traktnamn  
  *Lille höys agir åker Värnhem hus  
  Malttorkehög forngrav Åvik gård  
  *Marebers agir åker Örebrogården gård  
  *Mellum ryggene, *Vestre mellum rygge åkrar    
  *Mussager, Vestre åker    
  *Möllere tofftenn åker    
  *Mölletofftenn åker    
  *Mölletoffts agir, Norre, Vestre o. Østre åkrar    
  *Norre tofft, Lille åker    
  Piledammen förr torvgrav /Se    
  *Prestekull, *Prestekuldtz rygge åkrar    
  *Raehöys agir åker    
  *Reffuebiergs agir åker    
  *Sallager åker    
  *Sallager havreåker    
  *Salle rygge åkrar    
  *Sandekulle havreåker    
  *Sandkulle åker    
  *Skelhöys agir åker    
  *Skindere maëns agir åker    
  *Skouffager havreåker    
  *Skouffengenn äng    
  *Smörkulle gränsmärke    
  *Smörtofftenn åkrar    
  *Stenbierg åkrar    
  *Storehöy höjd    
  *Store höys agir åker    
  *Storehöys agir, Norre o Syndre åkrar    
  *Suakulle gränsmärke    
  *Suinebiergs agir havreåker    
  *Syndre tofft, Lille åker    
  *Toffte hullerne äng    
  *Toffte ryggene åkrar    
  Tärnemosse betesmark    
  *Westre mallere tofft eng äng    
  *Vestre tofft åker    
  *Westre tofft åker    
  *Vestre tofft åkrar    
  *Wey ryggene åkrar    
  *Villie agir, *Villie leds agir havreåkrar    
  *Villie ledtz tofft åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  Åmossarna sjö    
  *Ö(r)nehöj gränsmärke    
  *Ørnnnekuls agir (*Ørnekulle) havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.