ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Börringe socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 183 Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 297
Börringe förr egen sn, nu del av sn /Se *Amme fiskevatten Börringe sn Adammen vik
Börringe sn »Amme» natn? /Se Gustav sn och by Alekällan backe
Börringe sn *Bessholm Saknas Gustavs sn sn Alekällan vägbacke
Börringe sn *Birckis agir ssiö sjö Börringe sn o. herrgård Anadammen åker, f.d. kärr
Börringe sn Bisbjär höjd Börringe sn och gårdar Balen skog
Börringe sn /Se Bjärahällan, Norra sluttning Börringe sn Bedakällan skog
Börringe sn /Se Bjärahällan, Södra sluttning Ahlmbacken, se Börringe traktnamn Bengtsryd skog
Börringe sn /Se Björkesåkrasjön sjö och gränsmärke Allégården, se Börringe traktnamn Bisbjer kulle
Börringe kyrka Saknas Björkeåkrasjön sjö och gränsmärke Alstorp hus Bissbjer skogsbacke
Gustav, se Börringe sn sn Björkeåkrasjön sjö Alstorp Saknas Bjerehällan. Norra skog
Gustav sn /Se Björkeåkrasjön sjö Backahus f. d. hus Bjerahällan, Södra skog
Gustav, se Börringe sn Björkeåkrasjön sjö Backstugan hus Bjeret kulle
Gustav, se Börringe förr namn på sn /Se Björkeåkrasjön sjö Bjerahus torp Björkesåkra sjö sjö
Gustav sn /Se Björkeåkrasjön sjö Bjärahuset hus Björkesåkra sjön sjö
Gustavs socken socken /Se Björkeåkrasjön sjö Bjärahuset småbruk Björnemosse åker, f.d. mosse
Björkesåkra by Björkeåkraån å Björkesåkra gård Bomlotten åker
Björkesåkra by Borravallen vall Björkesåkra gdr Bomossen äng
Björkesåkra by *Borren möjl. halvö Björkesåkra gård gd Borravallen jordvall
Björkesåkra by Borren fornborg Björkesåkra, Norra gd Bossbankeålen skog
Björkesåkra by *Bredebiergs agerenn åker Björkesåkratorp t Bramstorpabacken landsvägsbacke
Björkesåkra by *Bredeng, *Lille bredeng ängar Björneborg gård Brebjer backe
Björkesåkra by *Bredeng, Store och Lille ängar Björneborg gd Breäng äng
Björkesåkra by /Se *Brenneliunge gränsmärke Bramstorp, Lilla by Brånebacken backe
Bramstorp by *Brenneliunge gränsmärke Brema småbruk Brånebjersbacken hög backe
Bramstorp by *Bytteliden gränsmärke Bremad, se Slätteröd traktnamn Brånerödsängen äng
Bramstorp gd /Se *Bögemölle Saknas Bremaröd gårdar Brötestugehällan åkersluttning (nu planterad)
Bramstorp, Lilla by *Bögemölleaggern åker och gränsmärke Brunnarna gd Bångbacken f. d. betesmark, skog
Bränneröd gd *Bönssiö graffuin Saknas Brånebjär gd Bäckabacken skog
Brännaröd gd »Bönssiö groffuin» natn? /Se Bråneröd t Börringe hästhage skog
Brönneröd torp Börringesjön sjö Bränneröd gård Börringesjön sjö
Byrthinge, se Börringekloster herresäte Börringesjön sjö Bränneröd, se Bråneröd t Börringeskälet Saknas
Börringe, Norra gårdar Citronadammen vattenhåla /Se Byn hus Bösselägret skogsbacke
Börringe, Södra by *Dals engen äng Börringe traktnamn Citronadammen vattenhåla
Börringe, Norra gd Dals engen äng Börringe herregård Dallskog skog
Börringe nu samhälle *Degnne agerenn åker och äng Börringe fälad område med småbruk Danskabacken åkerbacke
Börringe by *Degnnekullen åker och äng Börringe bandel, se Börringe traktnamn Davrakullarna kullar
Börringe, Södra hg *Draget gränsmärke Börringekloster traktnamn Den djupa rännan bäck
Börringe by /Se Drottning Margaretas vall vall Börringe kloster, se Börringekloster traktnamn Domekulla skogsbackar
Börringe gd /Se *Duemais agir åker och äng Börringekloster traktnamn Domeskog skog
Börringekloster förr kloster, nu slott *Egis ager åker Börringekloster gods Drakasabacken backe
Börringekloster förr kloster, nu fideikommissegendom *Egis krogen åker och äng Börringe Norra, se Börringekloster traktnamn Ebbesjöskogen skog
Börringekloster förr kloster, nu fideikommissegendom *Ellesty agerenn åker Börringe, Norra torp Fanskärr kärr
Börringekloster fideikommissegendom *Ellesty ager åker och äng Börringe skola skola Fansmosse mosse
Börringekloster förr kloster, nu säteri *Fieldschouff skog Börringe station järnvägsstation Fejlaremossen mosse
Börringekloster förr kloster, nu säteri Fjällfotasjön sjö Börringe Södra traktnamn Firrelycken skog
Börringekloster hg, förr kloster Fjällfotasjön sjö Börringe, Södra gdr Fjällfotasjön Saknas
Börringekloster fideikommissegendom Fjällfotasjön sjö /Se Börringe, Södra gård gd Fjällfotasjön sjö
Börringekloster förr kloster, nu fideikommissegendom Fjällfotasjön sjö /Se Börringe, Södra, skola skola Flinerna öar
Börringekloster förr kloster Fjällfotasjön sjö /Se Börringe tegelbruk tegelbruk Fobbabacken skogsbacke
Börringekloster förr kloster, nu slott Fogdabacken höjd Dalstorp t Fobbabacken skog
Börringekloster fideikommissegendom Frisbjär berg Dammhus gård Fogdebacken kulle
Börringekloster f. kloster, nu hg Fulaholmen, Stora terräng Dammhuset gd Frisbjer skogsbacke
Börringekloster förr nummekloster /Se Fulaholmen, Lilla terräng Davidstorp gård Fulaholmen höjd
Börringekloster f. kloster, nu hg *Fælakouff (*Felskouff), *Felskouffs engen skog resp. äng Develstorp, se Dävelstorp traktnamn Fulaholmen skog
Börringekloster förr nunnekloster, nu fideikomissegendom *Gaardtztofftenn (*Prestegaardtz tofften) åker Develstorp gd Fulamossen f. d. mosse
Börringekloster fideikommissegendom *Gamble damb damm Djurhagen skog ?Fulavin plantering
Börringekloster f. kloster, nu hg *Gierdzaaess gränsmärke Djurhagen gd Fulaviken strandremsa
Börringekloster fideikommissegendom *Graa kulle engen äng Dävelstorp traktnamn Färskog skog
Börringekloster förr kloster, nu hg *Greffue wongen vång Dävelstorp gård Gaddens Ängavång ängsmark
Börringe kloster fideikommissegendom *Greddue wongen vång Dävelstorp gård Gallebjer skog
Börringekloster f. kloster, nu hg Gressöre Saknas Ebbesjö gård Galtasölan äng o. väg
Börringekloster f. kloster nu hg *Gressöre Saknas Ebbesjö gd Galtasölebackarna skogsbackar
Börringe kloster fideikommissegendom *Guldager åker Enebackahus småbruk Getaryggen backe
Börringekloster f. kloster, nu hg *Guldager åker Fadderstorp hus Getaryggsbacken backe
Börringekloster f. kloster, nu hg *Gyebierg åker Faderstorp hus Gisserännan äng, dalsänka
Börringekloster hg Gyebierg berg /Se Falsterbo gd Gissesjön uttorkad sjö
Börringekloster förr kloster, nu fideik *Gyebiers laar ager åker och äng Fiskarehuset f. d. hus Gistorpavången skog
Börringe kloster förr nunnekloster *Gyema äng Fiskarehuset hus Greve grusgrav
Börringekloster förr nunnekloster *Gyema kulle havreåker Fiskarehuset f. d. hus Gräsavången åker
Börringekloster förr kloster, nu hg Havgårdssjön sjö Fjällfotahus gård Gyebjer åkerbacke
Börringekloster gd, sn Havgårdssjön sjö Fjärdingarna torp Gårdavången åker
Börringekloster herresäte Havgårdssjön sjö Fjärdingaställen gdr Gänget smal väg
Börringekloster fidekommissegndom Havgårdssjön sjö Flatekulla f. d. gd Hagenslösa mosse mosse
Börringe(kloster) herrg. Havgårdssjön sjö /Se Flatekulla torp Halen bäck
Börringekloster förr kloster, nu hg *Heste hauffindt hage Fulahus gd Hanabacken skogsbacke
Börringekloster herresäte, förr kloster *Hummesette Saknas Fulahuset gård Hanseshåla åkerhåla
Börringekloster förr nunnekloster, nu fideikommissegendom *Hyolpe kiers agir åker och äng Fällskog gd Hanskalsabacken skog
Börringekloster hg, förr kloster Hästhagen terräng Västra Galtholmen, se Slätteröd traktnamn Harskog skog
Börringekloster förr nunnekloster, nu fideikommissegendom Högebjer höjd Galtholmen, Västra småbruk Havgårdsjön insjö
Börringekloster hg, förr kloster Högebjär höjd Östra Galtholmen, Slätteröd traktnamn Havgårdssjön sjö
Börringekloster förr nunnekloster, nu fideikommissegendom Hönebacken skog Galtholmen, Östra småbruk Henrik Titts krok plats
Börringekloster hg *Hönssjö sjö Gamlegård f. d. gd Hjortabacken skogsbacke
Börringekloster f. kloster, nu hg »Hönssiö» sjö /Se Getaryed gd Hjortaknösen skogsbacke
Börringekloster f. kloster, nu hg Iglesjön sjö Gisholm gd Hjortaknösen skogsbacke
Börringekloster f. kloster, nu hg *Jedenssiö maën åker och äng Gistorp gd Hjulbrötet håla
Börringekloster hg, förr kloster »Jedenssiö maen» åker och äng /Se Gistorp gård Holmen i Balen skog
Börringekloster f. kloster *Kageholmindtt åker och äng Gnällan jordområde, f.d. småbruk Humlehällan skogsbacke
Börringekloster förr nunnekloster, nu fideikommissegendom *Kageholmindtt åker Gudmuntorp gd Hunnerödsmossen mosse
Börringekloster f. kloster, nu hg Karpadammen sank mark Gudmuntorp gård Hyemossen mosse
Börringekloster f. kloster, nu hg *Kircketiörnid äng Hagenslösa f. d. gd Hyllåker åker
Börringekloster f. kloster, nu hg *Kircketofften åker och äng Hagenlösa gård Håkanstorpakroken vik
Börringekloster hg, förr kloster Klosterviken sjö Hammarhuset gd Hägrabacken skogsbacke
Börringekloster förr kloster, nu hg Klosterviken vik /Se Harskog gd Häjdekroken åker
Börringekloster f. kloster, nu hg Kongsbacken höjd Harskog gård Hästahagsholmen skog
Börringekloster förr kloster, nu hg /Se *Korssmusse engen, *Korsmussen äng resp. mosse Hasslegrunden gd Hästahagsvanningen märgelgrav
Börringekloster f. kloster, nu hg Kringelvik vik Hasslegrunden gård Hästkärr vattenhål
Börringekloster f. kloster, nu hg Kungsbackabogen hög höjd /Se Hasslehus småbruk Högabacken åkerbacke
Börringekloster hg Kungsbacken backe Hasslehuset hus Högaholmen åker
Börringekloster f. kloster, nu hg Kungsbacken kulle /Se Hasslehuset gård Högalyckan åkerbacke
Börringekloster f. kloster, senare hg Kungsbacken backe Havgård säteri Högebjer höjd
Börringekloster hg *Laaeebacke åker Havgård gd Högebjer skog
Börringekloster f. kloster, nu hg *Liidager åker Havgård gård Högehatt klippö
Börringekloster f. kloster, nu hg *Liungager åker och äng Havgårds slott udde med slottsruin Höje å å
Börringekloster förr koster, nu hg Ljungen mosse Havgårds station järnvägsstation Högås långsträckt backe
Börringekloster f. kloster, nu hg *Loberg höjd Hindberget gd Hönebacken skog
Börringekloster f. kloster, nu hg ?Lyngsjön sjö Hindberget gd Jularpavången åker
Börringekloster f. kloster, nu hg Lyngsjön sjö Hindstorp gd Julbäcksmossen mosse
Börringekloster f. kloster, nu hg *Mesbyvik vik Hinstorp gård Jättabacken åkerbacke
Börringekloster f. kloster, nu hg *Munckebeck bäck Hjularp, se Jularp traktnamn Kalthusbacken åkerhälla
Börringekloster f. kloster, nu hg Munkabäck bäck /Se Hjularp, se Jularp Saknas Kalvabacken skogsbacke
Börringekloster f. kloster, senare hg Myresjö mosse mosse Hjulbäck, se Julbäck Saknas Kammaren skog
Börringekloster f. kloster, nu hg Myresjö mosse terräng Humparp gd Karpadammen vattendamm
Börringekloster f. kloster, senare kungsgård, nu hg Myresjö mosse mosse /Se Hamparp gård Kattarännan djup, dalgång
Börringekloster f. kloster, nu hg *Mæliden lid Hunneröd gd Kattomagraverna åker
Börringekloster fideikommissegendom *Möeberg berg Håkanstorp gdr Killemossen, Lilla äng
Börringe, Södra gd *Mörsiö sjö Håkanstorp gård Killemossen, Stora äng
Börringe kloster Saknas *Nödesjö, se Nötesjön sjö Håkanstorps skola skola Klockeholmen skog
Davidstorp gd /Se Nötesjön sjö Hästahagen t Klockekärret kärr
Dävelstorp by Nötesjön sjö Hästhagen torp Klockkärr kärr
Dävelstorp gd /Se Nötesjön sjö /Se Högbo, se Börringe traktnamn Klosterviken del av sjö
Ebbesjö gd Olsbjär höjd Igelsjö gdr Klosterviken vik
Ebbesjö gd /Se Oraängarna ängar Igelsjö gårdar Knickahällan åker
Ebbesjö gd /Se *Oremusse engen äng Jordhagen, se Djurhagen Saknas Knubbabacken åkerbacke
Egelsegaard, se Ingelsjö by *Ore wongen vång Jularp traktnamn Kohagen skog
Falsterbo gd Orön ö Jularp småbruk Kohagen skog
Galtholmen, Västra och Östra hn Pengabacken backe Jularp gård [numera riven] Kohällorna betesmark
Glumbierig, L. beb. namn /Se Pengastenen sten Julbäck gd Kratten vång
Hagenlösa gd *Preste engen äng Jägarebostaden hus Kringelvik vik
Hagenlösa gd *Presteskouffuen skog Jägarehus hus Kungsbacken backe
?Havgård hg Prästadammen damm /Se Kallarebo, se Kullebo Saknas Kristiansmosse mosse
Havgård gd *Rabberg Saknas Kalthus f. d. småbruk Krokabacken åkerbacke
Havgård gd *Raffneliunge gränsmärke Kullebo gård Kråkeman åker
Havgård gd Ramnakullarna kullar Killeröd torp Kullebohällan skogsbacke
Havgård gd *Sallengs agerenn åker och äng Killeröd gdr Kulleljung vattensamling
Havgård gd *Sawedslöff schouff skog och gränsmärke Klockarebostället gd Kungsbackarännan dalsänka
Havgård nu försvunnet slott /Se *Saxetofft åker Kullebo gd Kungsbackaslätten skog
Havgård hg /Se *Saxetofften åker Kungsbacken hus Kungsbacken skogsbacke
Havgård eg /Se *Saxe wong vång Käringeträtan hus Kungsbacken backe m. träd
Havgård gd /Se *Saxe wongen vång Lagården gd Kyrkgården, Gamla f. d. kyrkogård m. kyrkoruin
Havgård säteri /Se *Schenneliunge gränsmärke Laholm f. d. gård Kyrkeman äng
Hjulbäck by Sege å å Lemmeströ by Kyssebärskogen skog
Hofgård, se Havgård hg Sjöhällan sluttning Lemmeströ by Källingabjer skog
Hunneröd gd /Se Skitenbena vattensamling Lemmeströgård gd Käringaträtevägen väg
Igelsjö by Skitenfoten höjd? Lemmeströtorp gdr Körnehällan skogsbacke
Iglesjö by Skyttanäbben udde Lemmeströtorp gård Lagårdsbacken f. d. betesmark, skog
Jularp torp Skäldammen förr damm /Se Lemmeströtorp, Lilla småbruk Lagårdsman odlad äng
Julbäck gd /Se *Smaatiörne ageren åker och äng Lerdammshus hus Laholmadammen damm
Julbäck gd /Se Smockan terräng Lerskogshuset hus Lerskog åker
Killeröd gdr /Se *Snogebech bäck och gränsmärke Lindved gård Lerskog skog
Kollebo gd /Se *Snogebech bäck och gränsmärke Lyngsjö gård och vattensamling Lerskog åker
Laholm f.d. gd *Sonden havreåker Lyngsjö gd Lerskog, Mellersta äng
Laholm gd Sotebjär, Stora berg Lyngsjömöllan väderkvarn Lilleskog skog
Laholm gd *Steen engen äng Maglaretorp gård Lingebacken åkerbacke
Laholm frälsehmn /Se *Stendrätten åldrätt Malaretorpet gd Lingebjer åker
Lemmesryd, se Lemmeströ förr egen sn, nu del av sn *Striiben åker Malmö-Sturup flygplats Ljungen mosse (nu planterad?)
Lemmeströ by *Suattemölle vattenkvarn Myreholm gd Ljungen mosse
Lemmeströ by *Tippelsten sten Myresjö gd Lobjer backe
Lemmeströ by *Tofften åker Målaretorpet, se Malaretorpet Saknas Loppehöjdan skog
Lemmeströ förr egen sn, nu by *Tofftenn åker Nybygget gd Lundahällan skog
Lemmeströ f. egen sn, nu del av och by i Gustavs sn Tornakullsmossen mosse Nygårdshuset småbruk Lyngsjösjön sjö
Lemmeströ by *Tornne ageren åker och äng Nyhus gård Långahålet äng
Lemmeströ f. sn, nu by *Torpeleds agerenn åker Nyhus småbruk Långebacken åkerbacke
Lemmeströ by *Torpe wongen vång Nötesjö by Långebjersbacken åkerbacke
Lemmeströ förr egen sn, nu by /Se *Torpe wongh vång Nötesjö mejeri mejeri Långebäcksålen åkerhälla
Lemmeströ f. egen sn, nu by Trebottensten gränssten ?Odenryd gård Långema kärrmark
Lemmeströ f. egen sn, nu by *Tuette agerenn havreåker Odelryd gd Långema kärrmark
Lemmeströ by Turestorpsö halvö Olstorp småbruk Långkrokarna skog
Lemmeströ by *Vasse kullen åker och äng Oran gård Långängsbron bro
Lemmeströ f. sn, nu by *Wasse wongen vång Oran gd Malörtaholmen äng
Lemmeströ f. egen sn, nu by *Yngsjö, se Havgårdssjön sjö Oregården = Oren gård Maden äng
Lemmeströ f. egen sn, nu by ØijenSlott ruiner Pengabacken gd Margretebackarna åker
Lemmeströ by Önasjö sjö /Se Perstorp gd Morshåla äng
Lemmeströ förr egen sn, nu by /Se *Önasjö, se Havgårdssjön sjö Prästmöllan gd Mossastycket åker
Lemmeströ förr egen sn, nu by /Se *Örebechen bäck och gränsmärke Rammakärr gd Munkakroken del av sjö
Lemmeströ (nu = Börringe) sn /Se Örebäcken bäck o. gränsmärke /Se Rockarp traktnamn Myresjösjön delvis torrlagd sjö
Lemmeströtorp gd *Öremoesen mosse och gränsmärke Rockarp gård Mölledammen äng, betesmark
Lemmeströtorp gd Öremossen mosse o. gränsmärke /Se Rockarp gd Mölledammen äng
Lemmeströtorp gd *Öreuad gränsmärke /Se Råckarp, se Rockarp traktnamn Mölleman äng
Lyngsjö gd /Se *Öreuad gränsmärke Rävstad gdr Möllerännan dalsänka
Målaretorp by *Öreuad gränsmärke Rävstahus småbruk Norremark äng
Målaretorp gd:ar /Se Övrevad vadställe? o. gränsmärke /Se Sallerup gård Norremosse åker
Nötesjö by ?Örnekullarna triangelpunkt Sallerup gd Norrevång åker
Nötesjön by /Se *Øruadit, *Øruadtz beckinn vad resp. bäck Sjöbo gd Nygårdskärret åker
Odelryd by   Skanör gd Nyhusskogen skog
Odelryd by   Skogvaktarebostaden hus, f.d. skogvaktarbost. Nällebacken skogsbacke
Odelryd by   Skogvaktarhus hus, f.d. skogvaktarbost. Nällevadsvången åker
Olstorp gd   Slunan gd Nötesjösjö sjö
*Pedir Olssens gaardt f. gd   Slätteröd traktnamn Olsbjer skogsbacke
Prästgården förr egen sn, nu del av sn   Slätteröd gd Olsbergskogen skog
?Rockarp gd   Solhagen hus Olstorpskärr sjö
?Rockarp nu gd   Solhem, se Börringe traktnamn Oraängarna ägor
Rockarp by   Solhäll, se Börringe traktnamn Orehällorna branter
*Rogorp försv. gd   Spelemanshuset hus Oreskogen skog
Rävstad by   Statgården f. d. småbruk, nu stathus Orön ö
Rävstad by   Statorp gd Paraplyen bok
Rävstad by /Se   Statorp småbruk Perstorpskogen skogsbacke
Sallerup gd /Se   Stavik gd Pivarebacken skogsbacke
Sankta Maria kloster förr kloster   Stenberget gd Pojkahålan kärrhåla m. källa
Slätteröd gd   Stenbäck gd Pollebacken stenbacke
Slätteröd by   Sturup by Prästadalen skog
Slätteröd by   Sturup, se Malmö-Sturup namn på flygplats Prästamossen mosse
Slätteröd gd   Svartesjö gd Prästamossen mosse
Slätteröd gd   Svartesjöhus småbruk Prästaskogen skog
Slätteröd gd   Svartesjö skola skola Rackarepassionen skog
Slätteröd gd   Svältegnälla jordområde, f. d. småbruk Ramnabacken skog
*Stenchelstorp f. gd   Tegelbruket, Gamla f. d. tegelbruk Ramnakullarna skogsbackar
*Stenehelstorp f. gd   Tittomte f.d. torp Ramnavången åker
Sturup by   Tornakulla gd Rickelår grankulle
Svartesjö by   Trälleborg f.d. småbruk Rickeröv vik
Svartesjö by /Se   Trälleborgshuset hus Rockarpabuskarna skogsdunge
Svartesjöhus gd /Se   Tällsjö gdr Rackarpaskogen skog
Tjurstorpsö, se Turestorpsö förr slott   Vedåker t Rubbamossen mosse
Trelleborg by   Vidarp gd Runtenom skog
Trelleborg by   Vägen, se Slätteröd traktnamn Runtenom vång
Trelleborg by   Ystorp hus Ryed äng
Turestorp, el. Tusestorpsö förr slott   Ängarna gd Ryktarebacken skogsbacke
Turestorp, el. Turestorpsö förr slott   Örvasahuset f. d. hus Ryttarebacken skogsdunge
Thurestorp Saknas     Rävstaskogen skog
Turestorp el. Turestorpsö förr slott     Rävakullarna skogsbackar
*Turestorp förr slott     Röbäck mosse
*Turestorp medeltida fäste     Sallebacken åkerbacke
Turestorp el. Turestorpsö förr slott     Sallerparännan skog, dalgång, bäck
Turestorp, el. Turestorpsö f. slott     Sandhällan betesmark
Thurestorpsö f. slott     Sejersholme skogskulle
Thurestorpsø f. befäst slott     Skaddelier skogsbacke
Turestorpsö förr slott /Se     Skitenbena vattensamling
      Skidenbena sjö
      Skiften skog
      Skingan mosse
      Skogsbacken höjd
      Skogvången åker
      Skravehage åkerbacke
      Skymaängen äng
      Skyttanäbben udde
      Skäldammen åker, f.d. äng
      Skäldammshällan åkerbacke
      Slaglien skogebacke
      Slickmulerännan bäck
      Slätterödskogen skog
      Smevången åker
      Smuckan skog
      Smuckan gårdspark
      Snickareängen äng
      Snurreli backe
      Snurrelidsbacken vägbacke
      Sohäjdan åker
      Sommarkullen skog
      Sotebjer hög skogsbacke
      Sotebjer, Lilla skogsbacke
      Spelmannaängen äng
      Starrebjer skogskulle
      Stennäbben udde
      Stensvass ö
      Stenängen äng
      Storemosse mosse
      Storemosse mosse
      Sturupaplanteringen skog
      Sturupavången åker
      Stutahagen åker
      Stutanäbb märgelgrav
      Svartesjöhålet mosse
      Svartesjöhästahage skog
      Svartesjömosse mosse
      Svinaboen skog
      Svinstiegraven märgelgrav
      Svinstiemossen mosse
      Svärtelljung mosse
      Tegelbruksjorden åker
      Toftahålan åker
      Toftahålan åkerhåla
      Trebottensten sten
      Trebottensten gränssten
      Trälleborgsbacken backe
      Tuebacken åkerbacke
      Tvillingagraverna märgelgravar
      Tvättan skog
      Ulemossen mosse
      Varmeäng äng
      Vasen sankmark
      Vasen skogsdunge
      Väktarebacken backe
      Västerlund skog
      Åbron bro
      Ålan, Lilla skog
      Ålan, Stora skog
      Åsen skogsbacke
      Åsdammen åker, f. d. kärr
      Ängarna ängsmark
      Ängavången ängsmark
      Änglakullsbackarna skogsbackar
      Ön åker
      Ön åker
      Ön halvö
      Örnakullarna skogskullar
      Örvasabacken skogsbacke
      Örvasabommen bom
      Österskog skog

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.