ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Villie socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 102
Villie sn *Asmindt tofften åker Villie socken socken Almängen f.d. betesmark, allmänning
Villie sn /Se *Auille kier äng Villie sn och by Askahäjan tomt
Villie sn *Ballen äng släping inbyggarbeteckning, djurbeteckning Askeman skog
Villie sn *Blentebierg havreåker Arvidstorp f.d. småbruk Bjervången åker
Villie sn *Blentebjerg åker /Se Backahus f.d. gård Bjered skogshälla
Villie sn *Bognhögenn havreåker Backatorp småbruk Björkehultan björkskog
Villie sn /Se *Bue bro åker och äng Backstorp, se Villie traktnamn Blixabacken backe
Villighe, Sundra, se Villie sn *Faarebeck Saknas Backstorp hus Blåpannebacken åkerbacke
Beden by *Fiellestette ager åker Beden traktnamn Boajorden åkerområde
Beden by *Fielle stetten Saknas Beden gård Bostorpaman mosse
Beden gd /Se *Fladme åker och äng Beden by Brytestugebacken backe
Bjersgård gård *Folckebierg åker Beten gård Bydammen mossgrav
Duvarp Saknas /Se Gållbäcken bäck /Se Biateberg hus Byvången åker
Eden soldattp /Se *Heeds maën äng Bjersgård gård Bäckavången åker
Ekarp by *Hullirne (*Hullernne) åker o. äng Bjerstorp småbruk Bängsaspetsen åkerspets
Ekarp by *Hundebierg havreåker Borgholm hus Dammarna äng, förr mosse
Ekarp by *Hundsbierg havreåker Borgstorp hus Dammen tomt
Ekarp by *Höbiergh havreåker Bostorp Lilla f.d. torp Ekarpa bro bro
Ekarp by *Högesteens ager åker Bostorp Stora f.d. gård Ekarpavången åker
Ekarp by Kardesjö Saknas /Se Bruksgården gård Esporra vången åker
Ekarp by Karpadammen damm Bäckadal hus Evarpa vången åker
Ekarp by Karpadamm damm /Se Bäckahuset f.d. hus Faxebjer skog, backe
Ekarp by *Karsse krog åker och äng Carlslund, se Villie traktnamn Faxebjeravången åker
Ekarp by *Karsse krog havreåker Dala hus Flödaboken bok
Ekarp by *Kierlinge bierg åker och äng Dalsund gård Frankhultsbackarna backe, skogsdunge
Ekarp by *Korebierg havreåker Damstorp, se Trunnerup traktnamn Fridavången åker
Ekarp by *Korebierg havreåker /Se Damstorp småbruk Fulagrusgraven grusgrav
Ekarp by /Se *Kore musse havreåker Egarp, se Ekarp traktnamn Galtabjer backe
Gate Ljung hus /Se *Kore musse havreåker /Se Ekarp traktnamn Galtabjer åkerbacke
Granatelund soldattp /Se *Kore wadtt havreåker Ekarp by Galtamossen mosse
Kadesjö gård gd /Se *Kore wadtt havreåker /Se Ekarpa by by Gollbäcken bäck
Kulls Saknas /Se *Korstofften åker Ekhohnen hus Gottorpsmossarna mosse
*Poffuels gaardtt f. gd *Kraage rögels ager åker Eneborg torp Grönelsvången mosse
Rakstorp soldattp /Se *Krogengen äng Evarp f.d. småbruk Harakärr änghåla
Roskild gatehus /Se *Kuffue kier äng Frankhult gårdar Hoppekroken jordbit
Rydsgård hg *Lebbe sæde åker Frankhult gård Husmansvången åker
Rydsgård hg *Leicke tiörnine åker Frankhult Lilla småbruk Hästhagen backe, f.d. betesmark
Rydsgård hg *Löffuids krogenn äng Fredshög småbruk Ingerslyckan skogsbacke
Rydsgård samhälle, gods /Se *Maglebierg havreåker Friden f.d. hus Jydarpabacken backe
Rydsgårds kvarn Saknas *Mellum wægene åker Furehuset hus Kalagraven mosse
Rysstorp soldattp /Se *Möllum (*Mölle) åker Galtahuset hus Kassakrok åker
Styvshult soldattp /Se *Moren sæde havreåker Gamlebo f.d. småbruk Kejsarekroken åker
Svenshög gd /Se *Offuir weyene havreåker Gateljung hus Kittebuske buske
Sönderwibye, se Södra Villie by *Oluff Anders tofft åker Gottorp småbruk Klämman gård
Trunnerup by *Oluff Bentz tofft havreåker Grekland småbruk Kohage Lille skog
Trunnerup by *Orme rögell havreåker Grevingehus hus Kohage Store betesmark
Trunnerup by *Peder Matz gaardtt åker Grytbäck f.d. hus Korra va förr vadställe
Trunnerup by *Prestebröde havreåker Grönhult småbruk Kranmossen mosse
Trunnerup by *Rebere hollen havreåker Holmahus småbruk Kräfsagraven märgelhål
Trunnerup by *Rugesteen åker och äng Häjdehohnen gård Kyrkehuset jordbit
Trunnerup by *Rögle åker och äng Ingersborg hus Lerberga jord
Trunnerup by *Salagerenn åker Ivarstorp gård Långholmen åker
Trunnerup by *Salekier och *Salekiers ager åker o. äng Jerusalem gård Lönhultsbackarna backar
Trunnerup by *Sallen (*Salen) åker och äng Johnstorp, se Trunnerup traktnamn Melgrödadammen torrmosse
Trunnerup by *Saxmaën åker Jonstorp hus och småbruk Melgrödan torvmosse
Trunnerup by *Sillebiergs eng äng Jydarp Lilla småbruk Möllebacken åkerbacke
Trunnerup by Simlebro bro /Se Karlserud gård Möllevången åker
Ugglarp gdr /Se Skivarpsån å Karlslund hus Nordanskog skogsområde
Vantamölla kvarn /Se Skivarpsån å Killehuset hus Norra Häja granskog
Varmlösa by *Slettebierg åker Klingstorp f.d. hus Norre vång åker
Varmlösa by Slevan kärr /Se Klockaregården gård Pengakullen backe
Varmlösa by Slevekärret kärr /Se Klämman småbruk Pommerafirren furuskog
Varmlösa by Släbjer åker /Se Klämman gård Rackarerännan skog, dalgång
Varmlösa by *Slæbiers kier havreåker o. äng Kommungården gård Rannorna äng
Varmlösa by Släpan del av sn (?) /Se Krapparp hus Rockehålan torvgrav
Varmlösa by *Spundett åker Krockan f.d. hus Ruarehölen äng
Varmlösa by *Stenkiers ryggenn åker Krämarehuset hus Rödjan mosse
Varmlösa by *Storcke redenn havreåker o. äng Kullmanstorp f.d. hus Rödjan mossjord
Varmlösa by Storckereden åker, äng /Se Kurarp Lilla torp Sibirien åkermark
Varmlösa by *Storckereden åker /Se Kurarp Stora gård Skalan åkerbacke
Varmlösa by /Se *Sæde åker Kurrarp, se Beden traktnamn Slevan kärr
Varmlösa by *Sæde äng Kyrkedala hus Slevekärret kärr
Varmlösa by /Se *Taa ager havreåker Lerholmen, se Trunnerup traktnamn Slångraven märgelgrav
Varmlösa by /Se *Tofftenn åker Lerhohnen småbruk Smedbacken åkerbacke
Varmlösa by /Se *Tofftenn åker Lindhult småbruk Snalla skog
Villie, Norra by *Tofftenn åker Lindhult Lilla småbruk Snavarännan skog, dalsänka
Villie, Norra by *Torne wad åker Lugnet hus Snaven skog, dalsänka
Villie, Södra by Tranebäck äng /Se Lundholmen f.d. hus Stavershåla torvgrav
Villie, Norra o. Södra byar *Trunnerup Bökebacke höjd, sn, triangelpunkt Lönhult Lilla småbruk Svenshög backe
Villie, Norra by *Turis waditt havreåker och äng Lönhult Stora gårdar Svenshögavången åker
Villie, Norra by Tånakulla höjder /Se Magnus Hallenborgs skola folkskola Svensmosse mosse
Villie, Norra by *Tånakulla höjd (-er) /Se Malmstorp hus Sylgravabacken backe
Villie, Norra by *Vlle wads ager åker Margretetorp gård Söndre vång åker
Villie, Norra by *Vermlösse tornn åker Mariehult småbruk Tavlan åker
Villie, Norra by *Vång, Södra Saknas Mossadal Saknas Tornhålan mosse
Villie, Norra by *Vång, Västra Saknas Mossadal gård Tranebäck äng
Villie, Norra by *Vång, Östra Saknas Månseryd småbruk Trekanten åker
Villie, Norra by   Mårtenstorp småbruk Tretorna åker
Villie byar o. sn   Måsadal, se 1 Mossadal Saknas Turen mosse
Villie, Norra by   Mölleröd hus Tvättegraven torvgrav
Villie, Norra by   Nordanskog gård Ulababacken åkerbacke
Villie, Norra by   Norsborg småbruk Vannegraven mosse
Villie, Norra o. Södra byar   Nybo gård Vasa kärr
Villie, Norra by   Nyborg småbruk Villievången åker
Villie, Norra by   Nämndemanshus, se Villie traktnamn Virkan äng
Villie, Norra by   Nämndemanshuset hus Västermark åker
Villie, Norra by   Olstorp småbruk Ystagraven mosse
Villie, Norra by   Perslund hus Ystesbjer backe
Villie,Norra by   Petersdal hus Ängavången betesmark
Villie, Norra by   Pilslund hus Ärtabjer åkerbacke
Villie, Södra by   Pommern småbruk Östanskog skogsområde
Villie, Södra by   Ringarehus, se Villie traktnamn Östanskogsvången åker
Villie, Södra by   Ringarehuset hus  
Villie, Södra by   Roskild gård  
Villie, Södra by   Rybo f.d. småbruk  
Villie, Södra by   Rydsgård gård  
Villie, Södra by   Rydsgård herregård  
Villie, Södra by   Rydsgård herrgård o. stationssamhälle  
Villie, Södra by   Rydsgård gård  
Villie, Södra by   Rydsgård stationssamhälle  
Villie, Södra by   Rydsgårds herregård = Rydsgård gård  
Villie, Södra by   Röven hus och småbruk  
Villie, Södra by   Skaddaräckan småbruk  
Villie, Södra by   Skäggarp småbruk  
Villie, Södra by   Slaktarehus, se Trunnerup traktnamn  
Villie, Södra by   Släpan del av sn  
Villie, Södra by   Statterna f.d. hus  
Villie, Södra by   Stavarp f.d. hus  
Villie, Södra by   Stråby del av sn  
Villie, Södra by   Stråbyholm gård  
Villie by   Stråbyhusen rivna hus  
Villie, Södra by   Strömsholm hus  
Villie, Södra by   Svenshög gård  
Villie, Södra by   Svenshög gård  
Villie, Södra by   Svenshög gård  
Villie, Södra by   Söderbacka torp  
Villie, Södra by   Sönnansskog f.d. gård  
Åskholm soldattp /Se   Tremannagården gård  
    Trulseryd gårdar  
    Trunnerup traktnamn  
    Trunnerup by  
    Trunnerup by  
    Trunnerup by  
    Trunnerup by  
    Trunnerup by  
    trunnerupare inbyggarbeteckning  
    Trunnerupsgården gård  
    Trunnerup skola skola  
    Tulebo hus  
    Tuveslund hus  
    Ugglarp hus och småbruk  
    Ugglarp by  
    Vakthuset, se Trunnerup traktnamn  
    Vakthuset småbruk  
    Vannmöllan vattenkvarn  
    Vantamölla hus  
    Varmlösa by  
    Varmlösagården gård, nu styckad  
    Varmlösa hus hus  
    Varmlösa Villie gårdar och hus  
    Vidarp gård  
    villiena inbyggarbeteckning  
    Villie traktnamn  
    Villie by Norra f.d. by  
    Villie Norra, se Villie traktnamn  
    Villie Norra gårdar och hus  
    Villie Södra, se Villie traktnamn  
    Villie Södra by  
    Villiegården arrendegård  
    Villiegården gård  
    Villiegården gård  
    Villie torp hus  
    Vän(n)ersborg hus  
    Värvarehus, se Villie traktnamn  
    Västanskog Lilla småbruk  
    Västanskog Stora gård  
    Vävarehuset hus  
    Ängaröd hus  
    Östanskog gård  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.