ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borrie socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 18
Borrie sn /Se *Becke engen äng Borrie socken sn Berget backe
Borrie sn *Beckene havreåker Borrie sn och by Bonnhögsbacken backe
Borrie sn *Bedbiergis agerenn åker Borrie sn och by Bonnhögsbacken Saknas
Borrie sn och by *Borgenhögis ageren havreåker Borrie socken och by Borrie ris förr skog, nu betesmark
Borrie sn /Se Brunehögis ageren, Lille o. Store åkrar Bonnhögshuset hus Borrie skifte förr betes- nu åkermark
Borrie sn /Se *Eglekiers agerenn (-engen) åker o. äng Borrie by Buskahejdan betesmark
Borrie sn /Se *Fitte rögelenn, *Fitterögels havreåker resp. äng Borriegård gård Hässlebacken betesmark
Borrie by *Fremmeste tingmaen äng Borriegården arrendegård Prästaman äng
Borrie by *Gierris agerenn åker Borriegården arrendegård Sarikagrunden jord
Borrie by *Haffne kiers agerenn åker Borrie skola skola Skaddapilabacken backe
Borrie by *Hellen, *Lille hellin havreåkrar *Skiftingagården gård Skaddapilavången åker
Borriegården gd /Se Harebiergis agerenn åkrar   Skaddapilaängen äng
  *Holms högis agerenn havreåker   Skräddarebacken backe
  *Homle maën äng   Skräddarebacken backe
  *Huenemossen äng   Smedjegrunden jord
  Huene mossen Saknas /Se   Smedängen ängshåla
  *Höge reens ager åker   Tinghällorna backar
  *Högis agerenn, Lille och Store åkrar   Tingman mad
  *Hölmshögis engen äng    
  *Kille agerenn åker    
  *Kille maën äng    
  *Komlebiergis agerenn, Lille och Store åkrar    
  *Korsstofftenn åker    
  *Krog agerenn åker    
  *Kuill agerenn åker    
  *Hammetongen åkrar    
  *Long agre, *Lille long ager åkrar    
  *Magskiiffte äng    
  *Mielhöys agerenn åker    
  *Mulne tiörgis agerenn åker    
  *Musse engen äng    
  *Möllebiergis agerenn åker    
  *Norre ma äng    
  *Nysebiergs stickidtt (ageren) åkrar    
  *Ormunde oss agerenn åker    
  *Reffuebiergs engen äng    
  *Rögelenn äng    
  *Rögils agerenn havreåker    
  *Skiidenbiergs skiiffted äng    
  *Skiold agerenn åker    
  *Steha agerenn åker    
  *Stens agerenn åker    
  *Stens agerenn havreåker    
  *Stens maën äng    
  *Suine ma äng    
  *Sæde kulds agerenn, *Sæde kulds engen åker resp. äng    
  *Tingbiergis agerenn havreåker    
  *Tings agerenn havreåker    
  *Toffte kiers agerenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Trane agir, Lille och Store åkrar    
  *Tuerrebecks agerenn, *Tuerrebeckis engen åker och äng    
  *Tuerstickidtt åker    
  *Tvärrebäck förr(?)bäck /Se    
  *Veye agerenn åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  Vång, Östra Saknas    
  *Vale engen äng    
  *Yxnebiergen havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.