ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bromma socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 58
Bromma sn /Se *Bognhöys ager åker Bromma socken sn Aspan mosshåla
Bromma sn Bussjö mosse mosse, sank mark Bromma sn och by Aspeholmarna åkeromr.
Bromma sn *Daffrekullen kulle Bromma sn och by Bromlorna åkermark
Bromma sn *Daffrekullen Saknas /Se Bromma sn och by Bussjö backe backe
Bromma sn *Dalebacke(-n) åker och äng Bromma sn och by Bussjöbacken = Templarebacken Saknas
Bromma by o. sn *Danmarcks iordtt Saknas Bromma sn och by Bussjömosse mosse
Bromma sn *Degnnefesten Saknas Bromma sn och by Bussjö mosse mossar
Bromma sn *Duekullenn Saknas Alfred Anderssons mölla väderkvarn Bussjö mossar mossar
Bromma by *Faffre kier äng Annexet gård Bussjö sjö sjö
Bromma sn *Gedebroen bro Backahusen hus Bussjö sjö sjö
Bromma sn *Herretzbierg Saknas Bromma by Bussjö sjö vattensamling
Bromma sn Hjälmshög backe Busjö by Dalahällan hälla
Bromma sn *Paddehög åker Bussjö by Dannemark åkermark
Bromma sn *Rödemaën äng Bussjö by Djupakärr kärr
Bromma sn /Se *Skreddere maën äng Bussjö by Djupakärrsbackarna backar
Bromma sn /Se *Soobierg åker och äng Bussjö by Flintastycket utjord
Bromma sn /Se *Spangebeck bäck Bussjö by Flintastycket åker
Bromma sn /Se Spångabäck bäck /Se Bussjö by Gyllengrynsbacken backe
Bromma sn /Se *Stiisager åker Bussjö by Gässlingarna åkermark
Bromma kyrka Saknas *Stiismaën åker och äng Bussjö by Harakärr mosse
*Bingegården förr gd *Syndre tofft åker Bussjödal gård Haralsbjersbacken backe
Brame, se Bromma by o. sn *Tiörnne bierg (Tornnebierg) åker o. äng Bussjödal gård Hejdan åkermark
Bromma by *Tornne ager åker Bussjödalsgården = Bussjödal gård Hjälmshög backe
Bromma by Torshög ?höjd Bussjödalsmöllan väderkvarn Hjälmahög backe
Bromma by *Triitz höys ager åker Bussjöholm gård Kobjer mosse
Bromma by *Turishöy höjd Bussjöholm gård Krokyxen åkermark
Bromma by *Wongeleid, Syndre led Bussjöströland gårdar och hus Kyrkobacken backe
Bromma by *Vång, Norra Saknas Danmarkshusen hussamling Kyrkobacken backe
Bromma by o. sn *Vång, Västra Saknas Dannemarkshusen hus Kyrkoholmen utjord
Bromma by *Vång, Östra Saknas Danmarkshusen hussamling Lundakroken åkermark
Bromma by o. sn   Danmarkshusen hus Manhögsbacken backe
Bromma by o. sn   Hattaskogshusen hus Ormamossen mosse
Bromma by   Hästhögshusen hussamling Prässmosse mosse
Bromma by   Klockaregården klockarbost. Prässmossebron bro
Bromma by   Klungegårdarna gårdar Prässmossegropen grop
Bromma förr sätesgård, nu by /Se   Lars Isakssons mölla väderkvarn Rolandsmosse mosse
Bussjö by   Nyhem hus Rolickan åkerhåla, kärr
Bussjö by   Prästabostället gård Röale åkerområde
Bussjö förr sätesgård, nu by   Rabyhusen hussamling Röma mad
Bussjö gd   Radbyhusen hussamling Römaled förr grind
Bussjö by   Sjöhusarestället = Sjöhuset gård *Sjöhusarens sjö, se Bussjö sjö sjö
?Busjö by   Sjöhuset småbruk Skallrorna åkermark
Bussjö by   Sjöhuset gård Storemosse mosse
Busjö by   Sjöhuset gård Storemosse mosse
Bussjö by   Sjöhuset gård Storåkersbacken backe
Bussjö by   Trollan hus Stångaledsbacken backe
Bussjö by     Stångaledsbacken eller Stångalösbacken backe
Bussjö by     Sudarebacken backe
Bussjö by     Sudarebacken backe
Bussjö by     Templarebacken Saknas
Bussjö by     Toftakärr äng
Bussjö by     Toften åker
Bussjö by     Torshög utjord
Bussjö by /Se     Trappelejet utjord
Bussjö by     Trappelejet jord
Bussjö by     Trollehålebacken backe
Bussjö hg     Vasavägen väg
Bussjö by     Äspema äng
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö by      
Bussjö förr sätesgård, nu by /Se      
*Pilegården Saknas      
Prästgården prästgård      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.