ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Herrestads socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 78
Herrestad, Stora sn Ammevadet natn.? /Se Herrestad, Stora sn Betlehems mosse mosse
Herrestad, Stora herresäte *Bastutornsagerenn åker Stora Herrestads socken sn Borriebacken vägbacke
Herrestad, Stora sn *Bode spiellen åker Herrestad sn och by Borrievägen väg
Herrestad, Stora sn *Boiss biergs agerenn åker Herrestad sn Borrievången åkrar
Stora Herrestad sn Brunsbäcken bäck /Se Stora Herrestad sn Brunsbäcken bäck
Herrestad, Stora sn Byastenen fornlämning Stora Herrestad sn o. by Dammarna fiskdammar
?Stora Herrestad sn *Bölgene mosen åker och äng Herrestad = Stora Herrestad sn och by Enskiftet visst område
Herredstad, Stora sn /Se Bölgene mosen Saknas /Se Stora Herrestad Saknas Fredriksdal åker
Herrestad, Stora sn *Ellebeck bäck Stora Herrestad sn och by Fästan åkermark
Herrestad sn o. hd Fårabäck natn. /Se Stora Herrestad sn och by Fästan jord
Herrestad, Stora sn Galgabacken backe Augmentarehusen f.d. hus Fästebackarna ättehögar
Herrestad, Stora by o. sn *Gamble skiifftenn äng Backagården gård Galgabacken backe
Herrestad, Stora sn *Gylle regle agerenn åker Backagården gård Galgabacken backe
Herrestad, Stora sn *Gylle regle agerenn åker /Se Betlehem hus Galgabacken galgbacke
Herrestad, Stora sn *Hengehögis agerenn åker Betlehem hussamling Galgabacken galgbacke
Herrestad, Stora sn *Hollebeck bäck Betlehem hus Grans backe backe
Herrestad, Stora sn *Hyllis agerenn, Lille o. Store åker Breasten gårdar Gropängen äng
Herrestad, Stora sn *Högebiergis engen äng Bredasten by Gruthålan åker och grusgrav
Herrestad, Stora sn *Hölge agerenn åker Bredasten gårdar Gåsabacken åker
Herrestad, Stora sn o. by *Kanregle agerenn åker Breasten del av by Gåsahällan åker
Herrestad, St. sn /Se *Karlletoffle agerenn åker Bredasten by Gåsakroken mark
Herrestad, St. sn /Se *Kiöbinge weyenn väg Brädehuset hus Gästgivarebacken landsvägsbacke
Herrestad sn /Se *Kleffue engen äng Bredasten by Gästgivarebron bro
Herrestad, St. sn /Se *Knuds engen äng Fattiggården f.d. fattigg. Herrestadbacken backe
Herrestads socken Saknas /Se *Kyngebiergs agerenn åker Fredriksberg gård Herrestad gata bygata
*Abbelegården Saknas *Kyngebierp agerenn åker /Se Fredriksberg gård Herrestad gata del av bygata
?Herrestad, Stora by *Liungbierg åker Fredriksberg gård Herrestad mossar mossmarker
Herrestad, Stora by *Liungbiergis agerenn, *Liungbiergis engen åker och äng Fredriksbergs skola skola Herrestad mossar mossmark
?Herrestad, Stora by *Löcke agerenn åker Gästgivaregården gård Herrestad mossar mossar
?Herrestad, Stora by Marbäck bäck /Se Herrestad traktnamn Herrestads mosse mosse
?Herrestad, Stora by *Mortte kulle havreåker Herrestad by Herrestad mosse mosse
Herrestad, Stora by *Normendtz ageren åker Herrestad sn o. by Hohattabacken backe
Herrestad, Stora by Nybroån å Herrestads fattighus ålderdomshem Hålabäck bäck
?Herrestad, Stora by Nybroån å Herrestadsgården gård Hålabäck bäck
Herrestad, Stora by *Röde maë äng Herrestadgården gård Hästhagen förr betesmark, nu åker
Herrestad, Stora by *Silliskrog äng Herrestad Nygård gård Jennyhillsbacken backe
?Herrestad, Stora by *Sjöbiergs agerenn, *Siöbiergis engen åker o. äng Hålabäck gård Jennyhills vädermölla f.d. väderkvarn
?Herrestad, Stora by *Skielde maë äng Jennyhill gård Junkersås åker
Herrestad, Stora kyrkby och egendom *Slagbäck bäck? /Se Jennyhill gård Jägarebacken backe
Herrestad, Stora hg *Spiellen åker Jennyhill gård Kistejorden åker
Herrestad, Stora hg *Stolpe agerenn åker jennyhillaren inbyggarbeteckning Kistestenen bortförd sten
Herrestad, Stora hg *Syllis högis agerenn havreåker Jennyhillsmöllan väderkvarn Klöddabacken backe
Herrestad, Stora hg Tinghögaskogen skogsområde Jennyhillsskolan skola Krogaled plats
?Herrestad, Stora by *Toffle becksagerenn åker Jennyhillskolan skolhus Krokaledet f.d. grind
Herrestad, Stora hg Toftabäcken bäck /Se Kabbesholm gård Landsvägen väg
Herrestad, Stora hg o. by *Tommesse holle Saknas Karlsfält gård Lerkille märgelgrav
Herrestad, Stora hg *Tombiergs engenn äng Karlsfält gård Lerkille åker
Herrestad, Stora hg Ugglan äng /Se Karlsfältsgården gård Lerkillevången åker
Herrestad, Stora hg /Se Uggleåkern äng /Se Karlshem gård Ljungtuvorna, Västra åkermark
Herrestad, Stora hg *Vglenn äng Kistan gård Ljungtuvorna, Östra åkermark
Herrestad, Stora gd o. sn *Vorhögis agerenn åker Klockaregården gård Långaljung åker
Herrestad, Stora hg *Vång, Södra Saknas Kungahuset hus Långa ljung åker
Herrestad, Stora gård *Vång, Västra Saknas Lumperödshuset hus Marbäck bäck
Herrestad, Stora by o. hg *Vång, Östra Saknas Marbäckshuset hus Möllarebacken höjd
Herrestad, Stora hg   Mensalaregården Saknas Mölleman mad
Herrestad, Stora by   Mensalarehuset hus Norra skifte åker
Herrestad, Stora hg   Mensalarens jord o.d. Nyringsbacken backe
Herrestad, Stora hg   Mensalarestället gård Nyringsbacken backe
Herrestad, Stora hg   Möllaregården gård Södra Nytoft åker
Herrestad, Stora hg   Piledal gård Röman mad
Herrestad, Stora hg   Piledal gård Silluskrok mark
?Herrestad, Stora hg   Piledal gård Skinkorna åkermark
Herrestad, Stora by   Prästahuset hus Skolvägen vägstycke
Herrestad, Stora by   Prästahuset hus Slabbared åkerområde
Herrestad, Stora hg   Prästgården Saknas Slabbarevägen väg
Herrestad, Stora hg   Robertsdal gård Smedkroken tomt
Herrestad, Stora by   Robertsdal gård Spjällaledet f.d. grind
Herrestad, Stora by   Robertsdal gård Spjällavägen väg
Herrestad, Stora by   Ruskan f.d. tegelbruk Tavlorna åker
Herrestad, Stora hg   Rävabjer gård Tinghög skogsbacke
Herrestad, St. by /Se   Skinkan gård Tinghögaskogen skog
    Skolplatsen se Herrestad traktnamn Tinghögaskogen lövskogsdunge
    Slättäng gård Tjuvakroken åkerområde
    Slättäng gård Toftabäcken bäck
    Snurran gård Tranled jord
    Stattena hus Tranledet åker
    Stattena hus Västra Skiftevången åker
    Stiftelsen, se Herrestad traktnamn Ällebäck bäck, nu utgrävd
    Storskolan skola  
    Svattan vattenkvarn  
    Tinghuset f.d. tingshus  
    Tinghög gård  
    Tingshuset f.d. tingshus, nu museilokal  
    Tingshuset f.d. tingshus  
    *Tjuvakroken hus  
    Tvillinghusen hus  
    Vattningen, se Herrestad traktnamn  
    Ugglan gård  
    Ugglegården gård  
    Ugglehuset hus  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.