ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gässie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 22
Gässie sn *ager hoss Kurrenn åker /Se Gässie socken sn Badestenen sten
Gässie sn /Se *Anders Olssens höyde ryg Saknas Gessie sn o. by Blåstenhålet djup i sjö
Gässie socken *Becke diigitt dike Gessie by o. sn Bys backe f.d. lertäkt
Gässie sn *Becken bäck Gässie, se Gessie församlingsnamn, traktnamn Gamlejord åkermark
Gässie sn *Biörns hulle (*Biörnnehulle) Saknas Agneshill gård Gateängen äng
Gässie sn *Blaasteen Saknas Almdala lht Gessiebäcken bäck
Gässie sn *Borge agir åker Annedal gård Gessie ess landsväg
Gässie sn *Borgerne Saknas Björkhagen gård Gessie ängar strandängar
Gässie sn /Se *Bredagen åker Brovalla gård Grönegata åker
Gessie by o. sn /Se *Degnne iordenn Saknas Bäckafors, se Gässie traktnamn Gässiebäck bäck
Gässie sn /Se *Engeleditt led Bäckafors gård Hälleberget sten
Gessie sn /Se *Foelde åkrar Ekebo gård Kronovattnet fastighet
Gässie sn /Se *Fule wadtt Saknas Ensamfrid småbruk Kronovattnet fastighet
Gässie Saknas /Se *Galtesöö Saknas Eriksborg lägenheter Krumjor(d) åker
Gässie by »Galtessöö» natn /Se Granedal gård Mossen nu odlad äng
Gässie by *Gamble iordtt Saknas Grönahill gård Revelen sandrevel
Gässie by *Gessie beck Saknas Gässie traktnamn Röekärr åker, f.d. äng
Gässie by Gessiebäcken bäck /Se Gässie by Skambjer höjd
Gessie by *Gessie kulde kulle Gässie, Lilla del av Gässie Skambjersbacken backe, f.d. lertäkt
Gässie by *Grödhöy höjd Gessie krog f.d. värdshus Tranekärr mosse
Gessie by Gässie högar gravhögar Gässie skola folkskola Tranekärr åker, f.d. äng
Gässie by *Högestens agre åkrar Gässie ängar ängsmark, bebyggt område Ängavägen väg
Gässie by *Kindenn åkrar Hildasro, se Gässie traktnamn  
Gässie by *Koo gabett Saknas Karlsro lht  
Gässie by *Kulle ferringe agre åkrar Lundegård gård  
Gässie by *Kurrenn Saknas Minnesro lht  
Gässie by *Lang ager åker Nygård gård  
Gässie by *Langagre åkrar Stamhem gård  
Gässie by *Malmöis vey Saknas Strandhem lht  
Gessie Saknas /Se *Menekulle höjd Strandmarken ängsmark, bebyggt område  
Piile by *Moens anderssens ager åker Strandvik, se Gässie traktnamn  
*Sönnis gaardtt f. gd *Raunsager åker Tiorna hus och småbruk  
  *Rödkier kärr Väster Gässie del av Gässie  
  *Saanden Saknas Ängsdal lägenheter  
  *Saltt eng äng    
  *Skambiergs eng äng    
  *Slottid åker    
  *Syndre diige, Dett dike    
  *Ternnemosse mosse    
  *Ternnemosse ager åker    
  *Tuerdiigitt dike    
  *Tyelsse marck Saknas    
  *Tärnemosse mosse? /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Östre diige, Dett dike    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.