ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svedala socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 314
Svedala sn /Se *Alleborrerne Saknas Svedala kommun kommun Aggarpebacken åkerbacke
Svedala sn Bastanäbben holme Svedala sn Alehyltan åker, f.d. skog
Svedala sn Bastanäset näs Svedala sn Alemossen åkermark
Svedala sn Blackebäck åker /Se Svedala socken sn Alemossen torvgrav
Svedala sn /Se *Bregnnekuldtt havreåker Svedala socken Avlekulle åkerbacke
Aggarp by /Se Börringesjön sjö Svedala sn, by och köping Anahålet vattendamm
?Aggarp by Börringesjön sjö Adrianahuset hus Anders Hansabacken åkerbacke
Aggarp by /Se *Egebierg ?höjd Aggarp traktnamn Anders Jonsalyckan åkermark
Aggarp by Fjällfotasjön sjö /Se Aggarp by Asket skog
*Aggarp by Fjällfotasjön sjö /Se Aggarp by Asket skog
Aggarp by *Fleskholmindtt åker Aggarp, Lilla gård och småbruk Aspeskiftet mossmark, mossgrav
Aggarp by *Garnhöy höjd Aggarpsdal gård Barrmossen, se Borrmossen mosskiften
Aggarp by *Grudbierg åker Aggarpsmölla gård, f.d. kvarn Bastanäbben udde
Aggarp by *Hare Kiers Söenn sjö Aggarps ryttaretorp, se Aggarp traktnamn Bengtshåla vik
?Aggarp by Holken terräng Aggarpe skog område med gårdar och hus, f.d. skog Bengtstorp åkerbacke
Aggarp by Husmansböket terräng Aggarpe skola skola Bengtstorpabackarna åkerbacke
Aggarp by Hyltebjär höjd Aggarpstorp småbruk Bjeret utmark
Aggarp by Hägerhult terräng Agnesfrid hus Blackebäck åker
Aggarp by Hägrahultsbacken backe /Se Agnesfrid hus Blankevina åkerbacke
Aggarp by /Se *Hörsencke bierg Saknas Allensro hus Blekebacken åkerbacke
Aggarpsmölla gd Kalvhagen Saknas /Se Almasro hus Blekehällan åkerbacke
Bjäret lg:er /Se *Kirckebuske agir åker Almelund gård Bläholmaregraven vattengrav
Bosarp by *Kraakuldtt Saknas Andersro hus Boeholmen skog
Brännemölla gd *Kropperydtt åker Annedal hus Boeholmsängen äng
Brännemölla gd Källedammen damm /Se Annedal hus Boken, Store bok, nu huggen
Brännemölla gd *Leer skioldenn åker Annefrid hus Bomledsgravorna vattengravar
Brännemölla gd *Leerstickedtt åker Annehem hus Borremossarna mossar
Brännemölla gd *Marbeck och Nörre marbeck åkrar Arvidsro hus Borrmossen mosskiften
?Brännemölla gd Marbäck bäck /Se Axevalla hus Brebjer skog, backe
Brännemölla gd *Mortens holmindtt åker Bernahill hus Brebjer åkerbacke
Dävelstorp by *Möllehedenn hed Bernsbo hus Brebjer skog
Hyltarp by *Mölle stjengene ängar Bernstorp hus Bresten åker
Hyltarp by *Nyrupp havreåker Bjeret hus Brotånge åkermark
Hyltarp by /Se *Preste holmindtt äng Björkebo hus Bro tunga åkernamn
Hägrahult Saknas /Se *Presteholmindtt åker Björkhaga gård Bryggareholmen skog
Lindholm sl. Ryggestensskogen skog Björkhem hus Brytestubacken åkermark
Lindholm gammalt herresäte (under medeltiden kungl. slott) *Rönnebierg Saknas Björnslund hus Bränneslätt vång
Lindholm sl. *Sallebackindtt backe Bosarp by Bränneslätt, Norre åkerfält
Lindholmen hg Sege å å Bosarp by Bränneslätt, Södre åkerfält
Lindholmen f. fäste, nu hg Sege å å Bosarp, Gamle gård Buljong torvgrav
Lindholm förr befäst slott, numera herresäte Sege å å Botildenborg hus Buskahällan skogssluttning
Lindholmen hg Sjuspännegropen bäck Bruksgården gård Båtahuset plats
Lindholmen hg *Skallebackindtt backe Brunsbo hus Böket skog
Lindholm herresäte (förr kungl. slott) *Skittenäbben udde /Se Brännemölla traktnamn Bökevången åkermark, f.d. skog
Lindholmen hg *Skioldenn Saknas Brännemölla gård, f.d. vattenkvarn Bökevången vång
Lindholm gammalt herresäte Slottsböket terräng Brännemölla gd Börringesjön sjö
Norra Lindved gd? *Spangen f. spång Ceciliaro hus Börringesjön sjö
Lindholm f. befäst slott *Spången f. spång Dalen hus Börringesjön sjö
Lindholm herresäte *Staffs höy åker Dalhem hus Den fyrkantiga graven damm
Lindholm gammalt herresäte *Steenbierg ?höjd Denckerslund hus Driften betesmark
Lindholm hg *Tofftenn åker Duveholm gård Driften åker
Lindholm hg *Tombeck ?bäck Dävelstorp traktnamn Driften åker
Lindholm hg Tornbäck bäck? /Se Dävelstorp gård (brunnen, styckad) Drängegraven vattgrav
Lindholm hgd /Se *Tornbeckis agir åker Dövelstorp gd Dävelstorpaskogen skogsmark
Lindholm hg *Vandgade kulden åkrar Dävelstorp, Nya nybyggd gård Ekebjer vattengrav
Lindholm herresäte *Vespinge hollen åker Dävlan gård Ellebäck bäck
Norra Lindved gd? *Vesping hallen åker Ebbasfrid hus Enefällan åker
Lindholmen Saknas *Wongeleditt led Elinedal gård Farmorsgrav torvgrav
Lindholm gammalt herresäte *Vongeleidtt led Elinedal gård Fattiggårdsmossen mosse
Lindholm gammalt herresäte *Wraatoffte Saknas Elinehem hus Finkarp, Norra åker
Lindholm gods *Vång, Södra Saknas Elinelund hus Finkarp, Södra åker
Lindholm gammalt herresäte *Vång, Västra Saknas Elinero hus Fiskadammen vattengrav
Lindholm hg *Vång, Östra Saknas Elinero hus Fiskarebacken skog, äng
Lindholmen gods Västerkulla höjd Elinsro hus Fiskarebron bro
Lindholmen gods Yddingen sjö Eliselund hus Fjällfotasjön sjö
Lindholm hg Yddingen sjö Ellaborg hus Fläskasidorna åker
Lindholmen gods Yddingen sjö Ellenborg hus Fruns bok bok
Lindholm hg Yddingen sjö Ellenborg hus Frännesajorden åker
Lindholm gammalt herresäte Yddingen sjö Ellenborg hus Fröknadammen f.d. vattendamm, nu odlad mark
Lindholmen gods *Ydinge sjö, se Yddingen sjö Ellensro hus Fyrkanterna skog
Lindholmen hg:ar, f.d. slott Yddingesjön sjö Ellensro hus Fågelsång kulle med träd
Lindholmen f.d. slott   Ellidehem hus Fäladsskogen skog
Lindholm hg   Emiliro hus Fäladsskogen betesmark
Lindholmen gods   Emmydal gård Förbättringen, Lilla jordar
Lindholm hg   Enskiftesgården gård Gabrielaholmen åkermark
Lindholm hg   Eriksdal hus Galgebacken åkerbacke, f.d. avrättningsplats
Lindholm hg   Eriksminne hus Gallebjer skog, backe
Lindholm hg   Erlandstorp hus Gallebjersåsen åkerbacke
Lindholm hg   Fiedal gård Gallebjersåsen terrängnamn
Lindholmen gods   Fiskarehuset f.d. hus Garvarelyckan åker
Lindholm herresäte   Fiskaretorpet rivet hus Gatekärret kärr
Lindholm hg   Framnäs hus Gillsgruvbacken skogsbacke
Lindholmen gods   Fridhem hus Gurrebjer åkermark, backe
?Lindholmen gods   Fridhem hus Gårdsplatsen åker
Lindholm hg   Fridhem hus Görensabacken åkerbacke
Lindholm hg   Fridhem hus Habjer åkermark
Lindholm hg   Frukthagen hus Habjersgraven märgelgrav
Lindholm hg   Fröjdenborg hus Hammarehålan vattengrav
Lindholm hg   Förbättringen Lilla, se Brännemölla traktnamn Handladegraven kärr
Lindholm hg   Gagnstorp f.d. småbruk Handladehålet kärr
Lindholm hg   Gamledamm torp Harakärr kärr
Lindholm hg   Gamledamsled torp Hasselgravarna dammar
Lindholm hg   Grambo hus Hasslehällan skogssluttning
Lindholmen gods   Grönadal hus Hasslehällsgravarna vattengravar
Lindholmen herresäte /Se   Gullvik hus Havelotten åkermark
Lindholm hg   Gunbo hus Hindabacken skogsbacke
Lindholm f. befäst slott, nu hg   Gyllero hus Hjortholm, Lilla förr skogskulle
Lindholm f. befäst slott, nu hg   Haga hus Hjortholm, Stora åker, förr skogskulle
Lindholm hg   Haga hus Holgers ljung åker, f.d. skog
Lindholm hg   Hagen hus Holmäjdebacken åkerbacke
Lindholm gammalt herresäte   Hansa hus Holmäjdelyckan åker
Lindholm gammalt herresäte   Harakärr gård Humlabacken åkerbacke
Lindholm sl.   Hemmet hus Husmansböket skog
Lindholm hg   Hemmet hus Hyltarpebron bro
Lindholm sl.   Hildasro hus Hyltarperännan grop
Lindholm hg   Hildelund f.d. gård, villa Hyltarpavången åker
Lindholm hg   Hildero hus Hyltebjersbacken backe
Lindholm gammalt herresäte   Holmvik hus Hyltebjersvären Saknas
Lindholm slott   Hyllbo hus Hägnasmosse mossgrav
Lindholm f. slott, nu hg   Hyltarp by Hägrahult skog, åker
Lindholm gammalt herresäte   Hyltarp by Högaholmen skogsbacke
Lindholmen hg   Hyltarpagården gård Högaholmsbacken åkerbacke
Lindholm gammal sätesgård   Hyltarpamark område med gårdar Hönegruvan jordvall
Lindholm f. befäst slott, nu hg   Hyltorps Nygård gård Iskällarebacken skogsbacke
Lindholm herresäte   Hålan gård Juderännan dalsänka, bäck
Lindholmen medeltida borg, nu hgd /Se   Hälsan hus Kaffeholmen kulle med träd
Lindholmen gods /Se   Högalid hus Kalkeman odlad äng
Lindved gd   Hönsinge hussamling Kalkeman f.d. äng, nu odlad
Lindved hg:ar   Hönsingehusen hus Kallerholmsskogen skog
Lindved by   Hönsingehusen hussamling Kalvahagen skogsdunge
Lindved, Norra o. Södra gdr /Se   Hörnbo hus Kalvahagen skog
Lindved N:a o. S:a gd:ar /Se   Hörnvik hus Kanalen vattengrav
Lindved, Södra gd /Se   Idero hus Karpedamm f.d. äng, skog
Nygård gd   Johannesborg hus Kelgraven vattengrav
Prästgården prästgård   Johanneslust hus Killan källa
Roslätt gd   Johannesro hus Killan källa
Svedala, Lilla Saknas   Johannesro hus Killemosse mossgrav
Svedala, Stora by   Jonstorp hus Klockareängarna odlad ängsmark
Svedala, Lilla o. Stora byar   Kallerholm gd Knaggeholm åker
Svedala, Lilla by   Kallerholm gård Kohagen f.d. skog, betesmark, nu åkerfält
Svedala, Lilla by   Kallerholm, Lilla gård Komossen äng
Svedala, Lilla o. Stora byar   Karindal gård Kristens backe skog
Svedala, Lilla by   Karindal hus Kroppan damm
Svedala by   Karinro hus Kroppan, Lilla vattengrav
Svedala, Lilla by   Karlsro hus Kroppan, Stora vattengrav
Svedala, Stora by   Karlsro hus Krågeholm område i St. Svedala
Svedala by   Karlstorp hus Krågeholmsgraven damm
Svedala by   Karolinehem hus Kråkenäs moras, betesmark
Svedala köping /Se   Karstorp hus Kuckelljung mosse
Svenstorp by   Kilen hus Kuckelljungsstycket åker
*Søstorp f. torp   Kilen hus Kullarna skogskullar
Tittente fattiggård   Klackemosse sankmark, gård Kullahålan sumpmark
Tittente gd, förr fattiggård /Se   Klarehill hus Kungshögen kulle
*Vlffsbiergh f. torp   Klockarestället Saknas Kölnebacken backe
Ulsbeck förr tp? /Se   Knutstorp gd Kölnegraven vattengrav
    Knutstorp småbruk Körneholmen område med körne
    Kohagatorpet torp Labjer backe
    Kohagen torp Labjersgravorna vattengravar
    Kratten f.d. betesbruk, nu bebyggt område Lars Anders grav torvgrav
    Kristiansborg hus Lars Nilsa häjdan åker
    Kristinehall hus Linedalshällan skog
    Kristinehem hus Linnerumpan skog
    Kristinero hus Lommakroken åker
    Kristinero hus Loppetorr backe
    Kroneborg hus Lundabacken backe
    Krågeholm gård Lundarpehäjdan jord
    Krågeholm gd Lusthusränna backe
    Kullen hus Lyckan åkerområde
    Källgården gård Långebacke åkerbacke
    Lenelund hus Långebjer åkerbacke
    Liljeborg hus Långåker skog
    Liljenhem hus Långäng äng
    Lilla Svedala avsöndring, se Svedala Lilla traktnamn Maltholmarna åkermark
    Lillebal gård Man f.d. äng, vattenhåla
    Lillebal gård Margretasholme skogsbacke
    Lindesnäs hus Marrebacken åkerbacke
    Lindholm, se Lindholmen traktnamn Matsesbacke skogsbacke
    Lindholmen traktnamn Mellangraven torvgrav
    Lindholmen gods Mellanvång åkerfält
    Lindholmen gd Mickelen vik
    Lindholmen, Norra gård Middagsbacken åkerbacke
    Lindholmen, Södra gård Morbrorbackarna åkerbackar
    Lindholmens skola skola Morshåla vattgrav
    Lindved gårdar Munkaspetsen udde
    Lindved gårdar Målarebacken åkerbacke
    Lindved gdr Mölledammen plats med åker, f.d. kvarndamm
    Lindved, Norra gård Möllegraven, Västra torvgrav
    Lindved, Södra gård Möllegraven, Östra torvgrav
    Linedal, se Elinedal gård Möllevången åker
    Ljunghuset hus Nilsolsabacken åkerbacke
    Lugnet hus Kohagen terrängnamn
    Lyckan hus Leringevången vång
    Lyckan hus Lindholmaskogen skog
    Lyckebo hus Norrskog skogsområde
    Lyckås hus, f.d. skola Norrskog område i St. Svedala
    Malmlund hus Norrskogsjorden jord
    Marbäck styckad gård Nummer tolv vång
    Margretetorp gård Nyvång åkermark
    Mariedal hus Näbbarpebron bro
    Mariefred hus Ormakärr kärr
    Mariehem hus Padesjö mossgrav och äng
    Mariehem hus Paraplyen bokträd
    Marielund hus Per Jöns kärr mossgrav
    Mariero hus Perlarsaholmen åker
    Matildenborg småbruk Per Ols damm vattendamm
    Middagsbackahuset f.d. hus Petterskrok åkermark
    Minnesdal gård Petters Krok vång
    Månstorp hus Peverebacken skog
    Möllarehuset f.d. hus Pissehålan vattengrav
    Nilstorp hus Planterningen skog
    Nilstorp hus Prästegraven mossgrav
    Norrskog bebyggt område Prästeled f.d. grind, plats
    Nybo hus Rabbebacken backe
    Nybo hus Rackarepassionen plats
    Nybygget f.d. hus Ramsagraven vattengrav
    Nygård hus Ramsagraven damm
    Nygård gd Ramsen åkermark, förr skog
    Nygård gård Ramsen jordlott
    Nyhem hus Ranke böke betesmark, f.d. skog
    Nyhem hus Rasmushåla håla
    Nyhus hus Riskullagraven torvgrav
    Näbbarp f.d. torp Risängarna område av Aggarp
    Näbbarpesmedjan f.d. smedja Risängegraven vattengrav
    Odesborg hus Ryggesten skog, sten
    Old Home hus Råkulla förr utmark
    Olivieborg hus Rännarebanan åkermark
    Olofstorp hus Rävaholmen skogsholme
    Olstorp hus Röbjersbacken åkerbacke
    Palmagården f.d. gård Röbjersbron bro
    Perstorp hus Röbjersbron bro
    Perstorp hus Rönnsbjer åkermark
    Polhem hus Rörsjö mossgrav
    Prästehuset hus Sandholmen åker, f.d. skog
    Påskadal hus Segestätta bro
    Påskaled plats med hus Sege å vattendrag
    Rosenhill hus Sissa torvgrav
    Roslätt gd Sisseshåla torvgrav
    Roslätt gård Sjuspännegropen bäck
    Råkulla gd Sjuspännaregropen grop
    Råkulla gård Sjuspännaren bäck
    Rönnebjer gård Sjödiagropen grop
    Sandhem hus Sjödikamossarna mossar
    Silversborg gård Skaddemosse mossgrav
    Sjödiken by Skogvaktaregraven mossgrav
    Sjödiken bebyggt område, sank mark Skramlarp åkermark
    Sjödikens skola skola Skramlarpabacken åkerbacke
    Sjölund småbruk Skramlorpagraven vattengrav
    Skoghuset torp Skramlarparpavången, se Skramlarp åkermark
    Skoghuset hus Skållekakan åkerbit
    Skogsbo gård Skållekakan åkerbit
    Skräddarehuset hus Skållreljungsbackarna backar
    Skärbo hus Skälgraven mossgrav
    Slottet slottsruin Slotts böke f.d. skog
    Sockerbruksgården gård Smestycket, Norra åkerfält
    Sofiedal hus Smestycket, Södra åkerfält
    Sofiehem hus Smörstackabacken backe
    Solbacken hus Smörstackaled f.d. grind
    Solbacken hus Smörstackavången åker
    Solbacken hus Snuekulla skog
    Solbacken hus Snuekullsgraven vattengrav
    Solhaga hus Sorännan bäck, dalgång med skog
    Solhem hus Spelemansängen äng
    Solhem hus Spritlösa åkermark
    Solhem hus Spångbron bro
    Solhem hus Stabholm åker
    Solhäll hus Stampen vång
    Solhäll hus Stampevången åkerfält
    Solliden hus Starrholmen åkermark
    Sollyckan hus Stenängarna vattengrav
    Sorgenfri hus Stenängarna vattengrav
    Spritlösa hus, f.d. krog Storkabackarna åkerbackar
    Spånggården f.d. gård Storkahålan sumpmark
    Stengården gård Storkalund åkermark, förr skog
    Stugan hus Suredamm vattengrav
    Stugan hus Svartahålet torvgrav
    Suktellsminne hus Svartava skog
    Svedala köping Svedala bjer utmark
    Svedala köping Svedalaholmen åkerbacke
    Svedala, Lilla by Svenstorpamossen mosse
    Svedala, Lilla gårdar, hus Sverkersholme åkermark
    Svedala, Lilla gårdar, hus Svinahagen skog
    Svedala, Stora by Svärtehåla äng
    Svedala, Stora by Sykorgsgraven damm
    Svedala bjer hus Sånskan väg
    Svedala norra lastplats Sävehålan sumpmark
    Svedala station järnvägsstation Sönnerskog skog
    Svedala tegelbruk tegelbruk Tegelugnsbacken backe, f.d. tegelugn
    Svedala torp hus Tjuvabacken skogsbacke
    Svedala torp hus Tofflegraven mossgrav
    Svenstorp, (Östra) gårdar och hus (by) Tofteman åkerområde
    Svenstorp, Östra by Torramossen mosse
    Sverkerahuset f.d. hus Tran(e)hög åkerbacke
    Svärbrännarehuset hus Trekanten åkermark
    Södertorp hus Trinde kulle planterad kulle
    Sölvesro hus Trähäjdan åkermark
    Tannsjönäs hus Tureslyckan åkermosse
    Textoriatorp hus Tutaremossen mosse
    Tildehem hus Ullebjersbacken f.d. skog, åkermark
    Tildero hus Ullsbjer skog
    Tittenté gd Vaktarespetsen åkermark
    Tittente gård och hus Valhala mossgrav
    Tofta gård Vanmådemossen mosse
    Tofthög hus Vannspringsbacken backe
    Tomtebo hus Vannspringsbron bro
    Tvisteparken gård Vasebacken åkerbacke
    Täppan hus Vassen mosse
    Täppan hus Vassen sankmark
    Ullebjerskrog hus, plats Vintermossen åker
    Ullsbjer hus, plats Västerkulla höjdsträckning
    Vanmåda(n) gd Västerkulla skogsbacke
    Vanmåda gård och hus Västerkulla skog
    Lilla Vidarp, se Dävelstorp traktnamn Västerkulleträdet träd
    Vidarp, Lilla småbruk Yddingen sjö till en del
    Åldersro hus Yddingesjö sjö
    Ängdala hus Yddinge sjö sjö till en del
    Ängdala gård Åkespina åker, förr äng
    Ärlandsdal gård Ålakistan f.d. torvgrav
    Öman område med hus Ällebäck bäck
    Österbergahuset f.d. hus Ällebäckahästen spökhäst
    Österkulla gård Ällebäcksbron bro
    Österkulla, Lilla gård Ängevången område i Hyltarp
      Ärtegraven märgelgrav
      Österkulla höjdsträckning
      Österkullabacken backe

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.