ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bunkeflo socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 261 Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 37
Bunkeflo sn *Alwey agir åkrar Bunkeflo sn Bomhög ättehög
Bunkeflo sn *Alwey agir åker Bunkeflo sn o. by Bunkeflo vattning byadamm
Bunkeflo sn *Back ager, Lille o. Store åkrar Bunkeflo by o. sn Bunkeflo ängeväg väg
Bunkeflo sn *Backagir åker Bunkeflo socken sn Bysgrusgrav grundtäkt
Bundkeflo sn /Se *Back agir åker Almlid gård Bysvanning vattensamling
Bunkeflo sn *Backagir åker Annevik gård Dynan sten
Bunkeflo sn *Biers agir, Lille o. Store åkrar Axellorp lägenhet Frickeängarna ängsmark
Bunkeflo sn *Bogenhöy åker Blarrahuset hus Gåsebrunn åkermark
Bunkeflo sn *Bogenhöys agir havreåker Bunkeflo traktnamn Hanehög grusbacke
Bunkeflo socken *Bogenhöys eng äng Bunkeflo by Kronovattnet fastighet
Bunkeflo sn *Bogenhöys eng äng Bunkeflo prästgård bebyggelse Käringekroken åkermark
Bunkeflo sn Bomhög fornminne Bunkeflostrand postkontor Kärrängen äng
Bunkeflo sn Bomhög ättehög /Se Brunkeflo strandmark, se Brunkeflo traktnamn Lernacken grund (stenhop)
Bunkeflo sn *Bredeng äng Dala gd Lernacken grund
Bunkeflo sn *Bre engenn äng Dala gård Lernackerännan segelränna
Bunkeflo sn *Bre engenn äng Erlandero gård Lernackestenarna stenar
Bunkeflo sn *Breinge åker Floda, se Brunkeflo traktnamn Långängarna f.d. ängmark
Bunkeflo sn *Brödagir åkrar Fridhem, se Brunkeflo traktnamn Långängejorden åkermark
Bunkeflo sn *Brödagir åker Fruktliden gård Naffentorpelyckan åkermark
Bunkeflo sn *Bunckeflo krog havreåker Färdigehuset hus Naffentorpe ängeväg väg
Bunkeflo sn *By agre åkrar Gottorp gård Paradishålan djup
Bunkeflo sn *Byes agir åker Gottorp gd Penlandsängen f.d. ängar
Bunkeflo sn *Bönekiers agir, Lille o. Store åkrar Hanehögshuset hus Prästedammen vattensamling
Bunkeflo sn *Diige stacks agir åker Järnvägsområde, se Bunkeflo traktnamn Rabborna grund
Bunkeflo sn *Diigis agir åker Järnvägsområde, se Naffentorp traktnamn Sjöhålet vattensamling
Bunkeflo sn *Diigis agir havreåker Katrinetorp gård Skumparpebacken ättehög
Bunkeflo sn *Diigis agir åker Katrinetorp gd Skålebacken åkermark
Bunkeflo sn *Diigis agir, *Lille diigis agir åker Katrinetorp gd Skälören grund
Bunkeflo sn *Diigis agir, Lille och Store åkrar Klockarehuset hus Sköle åkermark
Bunkeflo sn *Diigis agir, Nöre havreåker Krogsmölla väderkvarn Stenören stengrund
Bunkeflo sn *Diigis agir,N.,*L.nöre Diigis agir,*S.Diigis agir åkrar Kroks mölla väderkvarn Strandvägen väg
Bunkeflo sn *Diigis agri, Syndre o. Lille Syndre åkrar Lugnet småbruk Strandvägen väg
Bunkeflo sn *Diigis agre åkrar Lundvalla, se Bunkeflo traktnamn Toppstenen sten
Bunkeflo sn /Se *Diigisagre, Lille o. Store åkrar Matisagården gård Utloppsgropen floddike
Bunkeflo sn /Se *Diigis sticke havreåker Naffentorp traktnamn Vintrie ängaväg väg
Bunkeflo sn /Se *Diigis stycke havreåker Naffentorp by Ålakroken åkermark
Bunkeflo, Västra, se Bunkeflo sn *Enge diigis agir havreåker Naffentorp by Ålakrummen åkermark
Bunkeflo by *Enge diigis agir åker Naffentorpsgården gård  
Bunkeflo by o. sn *Enge diigis agir havreåker Naffentorps skola skola  
Bunkeflo by *Engeleds agir havreåker Nybo hus  
Bunkeflo by o. sn *Engene ängar Nydala gård  
Bunkeflo by *Eyle kier, *Eylle kiers eng åker resp. äng Nygård prästgård  
Bunkeflo by *Fee legitt åker Petersborg gd  
Bunkeflo by *Fiellenslöff agir åker Petersborg gård  
Bunkeflo by *Fiellinslövs ager åker Ringarehuset hus  
Naffentorp by *Fierringen havreåker Rosenhem hus  
Naffentorp by *Fierringenn åker Rosenhill gård  
Naffentorp by *Fierringenn havreåker Röven hus  
Naffentorp by *Fodinn åker Skumparp samhälle, gård, småbruk och hus  
Naffentorp by *Fölle holmendtt åker Skumparp by  
Naffentorp by *Gaar agir åker Skumparpegården gård  
Naffentorp by *Gaassebrönds agir åker Sofiehem hus  
Naffentorp by *Gaassedöuill, Store gaasse döuill åkrar Stolpelös gård  
Naffentorp by *Gauff agir, Lille och Store havreåkrar Stolpalösa gd  
Naffentorp by *Ger agir o. Norre ger agir åkrar Strandhusen hussamling  
Naffentorp by *Gompe stickid åker Strandmarken, se Bunkeflo traktnamn  
Naffentorp by *Graa steens agir åker Svågertorp hussamling  
Naffentorp by *Gress diigis agir havreåker Svågertorp hus  
Naffentorp by /Se *Gres weys agir åker Tegen, se Naffentorp traktnamn  
Naffentorp gd /Se *Grön weys agir åker Utjorden, se Naffentorp traktnamn  
Naffentorp by /Se *Haaralle eng, Nörre o. Syndre ängar Vilhelmsberg gård  
Naffentorp by /Se *Halffboledtt havreåker Vintrie, se Bunkeflostrand postkontor  
Naffentorp by /Se *Halffs stacke åker Vintrie by  
Naffentorp Saknas /Se *Halffstacke och *Lille halffstacke havreåker Vintrie by  
Natfaræthorp, se Naffentorp by *Halleboell, Syndre äng Vintrie gården gård  
*Per baads gaardtt f. gd Halvbolet ägonamn /Se Vintrie, Lilla hus  
Petersborg hg /Se *Hampe agir åker Vintrie station järnvägsstation  
Skumparp Saknas /Se *Hampe agir åker Västrabo gård  
Skumparp by /Se *Hampe agir, Store åker Västrabro gård  
Stolpalösa gn /Se *Hanebiergs wongh Saknas Åkerslätt gård  
Vinterhöghe, se Vintrie förr sätesgård, nu by *Hanebiers agir havreåker Ängsdal, se Bunkeflo traktnamn  
Vintrie by *Hans Mortenssens agir åker Ängsdal lht  
Vintrie förr sätesgård, nu by /Se *Horssebröndt, *Horssebrönds eng åker resp. äng Ängsjö lht  
Vintrie by *Horssebröndtt havreåker o. äng Ängeslätt gård  
Vintrie by *Huedagir åker Ängsro, se Bunkeflo traktnamn  
Vintrie by *Hulager åker Ängstorpet hus  
Vintrie by *Hulager havreåker    
Vintrie by *Hulager åker    
Vintrie by *Hunds wongh Saknas    
Vintrie by *Hunds wongs ager åker    
Vintrie by *Hör agir åker    
Vintrie by *Höragir åker    
Vintrie by *Höydager åker    
Vintrie by *Höyd agir åker    
Vintrie by *Höyde agir åker    
Vintrie by *Höyde eng havreåker    
Vintrie by *Höyde ryggen Saknas    
Vintrie by *Höyestens agir åker    
Vintrie by *Höys agir åker    
Vintrie by *Kerager havreåker    
Vintrie by *Ker agir åker    
Vintrie by *Kette rygge, Lille åker    
Vintrie by *Kierlinge agir åker    
Vintrie by *Kierlinge agir åker    
Vintrie by *Kiillager, Lille åker    
Vintrie by *Kircke agir, Lille och Store åkrar    
Vintrie by /Se *Kircke eng äng    
Ängslätt Saknas /Se *Klaxtorps agir åker    
  *Korss ager åker    
  *Krog agir åker    
  *Krog agir havreåker    
  *Krog agir åker    
  *Kroghöy åker    
  *Kroghöy åker    
  *Krogs agir åker    
  *Kropp ryg, Nörre havreåker    
  *Kulager, Longe åker    
  *Kullager, Lille o. Store åkrar    
  *Kullagir åker    
  *Kulpen åker    
  *Kulpene åkrar    
  *Lang agir havreåker    
  *Lange agir åker    
  *Lange agir åker    
  *Lange agir åker    
  *Lange agir åker    
  *Lang engen äng    
  *Langhöys agir, *Lille langhöys agir åkrar    
  *Leer ager åker    
  *Lereke steenn, Lille o. Store åkrar    
  *Leret, se Lernacken grund    
  Lernacken grund    
  Lernacken grund    
  Lernacken grund    
  Lernacken grund    
  *Lid ager åker    
  *Lids agir åker    
  *Lille boëll havreåker    
  Lillebol ägonamn /Se    
  *Lille tofft åker    
  *Lille tofft åker    
  *Limgraffs eng äng    
  *Limgraffs eng äng    
  *Läret, se Lernacken grund    
  »Lödhöys agerenn» åker? /Se    
  *Löuesteens agir åker    
  *Maë ryggene åkrar    
  *Maë ryggenn åker    
  *Maë ryggenn åkrar    
  *Maë ryggenn åkrar    
  *Maë ryggenn åker    
  *Maë ryggenn havreåker    
  *Maë ryggenn, Lille o. Store åkrar    
  *Magle agir o. Magle agers eng åker o. äng    
  *Malhöys agre åkrar    
  *Malhöys wongh Saknas    
  *Ma rygge, Norre åker    
  *Mellum boels agir åker    
  *Mellum boledtt havreåker    
  Mellanbolet ägonamn /Se    
  *Mellum kuldager åker    
  *Mellum weyenn åker    
  *Michels agir åker    
  *Mossenn mosse    
  *My agir (*Miö ager) havreåker    
  *Mölle agir åker    
  *Mölle agir, Lille o. Store åkrar    
  *Mölle kulle o. Syndre Mölle kulle åkrar    
  *Norenn enge Diigis agir havreåker    
  *Norenn for soenn, *Lille noren for söenn åkrar    
  *Noren weys agir åker    
  *Ny wongh Saknas    
  *Oxgaangs stickedtt åker    
  *Penlands agir, Lille o. Store åkrar    
  Penlandsängen äng    
  *Per baads höyde ryg åker    
  *Portt agir åker    
  *Prestekrog äng    
  *Prestekrog eng äng    
  Prästadammen damm /Se    
  *Pugepöls agir åker    
  Pukepöl vattensaml. /Se    
  *Raage agir åker    
  *Reffuegraffuen havreåker    
  *Reffuegraffuen havreåker    
  *Rödings eng, Nörre o. Syndre ängar    
  *Salhøys agir, Vestre åker    
  *Salhöys wongh Saknas    
  *Sencke weys eng äng    
  Sjöhålet vattensaml. /Se    
  *Skaalebecks agir åkrar    
  *Skiffshöy (Skiffhöy) åkrar    
  *Skiiffehöy åker    
  *Skingere kuls agir havreåker    
  *Skingere kuull åker    
  *Skotte ager åker    
  Skumparp by    
  Skumparp by    
  Skålebacken åker /Se    
  *Skålebäck bäck? /Se    
  *Sköffle kulds agir havreåker    
  *Slus agir åker    
  *Smids tofftenn havreåker    
  *Sortt rock havreåkrar    
  *Spundett åker    
  *Spundett havreåker    
  *Spundett åker    
  *Spunds agir, Lille o. Store åkrar    
  Stathusbolet ägonamn /Se    
  *Steenbiergs agir åker    
  *Steens agir, Store åker    
  *Steens agir, Store åker    
  *Stenkuls boëll havreåker    
  Stenkullsbol ägonamn /Se    
  *Stens agir åkrar    
  *Stens agir åker    
  *Stens agir, Lille o. Store havreåkrar    
  *Store agir åker    
  Storebol ägonamn /Se    
  *Store syndre eng äng    
  *Strandeng, Nörre o. Syndre ängar    
  *Strand fierringen äng    
  *Ström ager åker    
  *Suey agir åker    
  *Syge agir åker    
  *Söager åker    
  *Sö ager, Lille o. Store åkrar    
  *Sörygge åker    
  *Taarekiers agir åker    
  *Taarnn åker    
  *Tage eng äng    
  *Tag engen äng    
  Tage eng, Tag engen Saknas /Se    
  *Tofftenn (Vintrie tofft?) åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tong agir åker    
  Tong agir Saknas /Se    
  *Torpe enge ängar    
  *Trindhöys agir, Norenn o. Synden åkrar    
  *Tuer ager havreåker    
  *Tuer agir åker    
  *Tuer agir åker    
  *Tuer eng äng    
  *Tuer eng havreåker    
  *Tuetigernö(!) havreåker    
  *Tuetiörnne, Lille o. Store havreåker    
  Utloppsgropen dike el. reglerad bäck /Se    
  *Vellir agir åker    
  *Verhöys agir åkrar    
  *Vey agir åker    
  *Vey agir åker    
  *Veylenge havreåker    
  *Weylenge, Lille o. Store åkrar    
  *Weylengenn åker    
  *Vicke agir åker    
  *Vintrie gaar agre åker    
  *Vintrie Veylenge åker    
  *Viue ager åker    
  *Viue holmindtt åker    
  *Vongeleds agir åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Værmosse äng    
  *Yngebier, Store havreåker    
  *Ynisbiergs agir, Nörre o. Syndre åkrar    
  *Ynisbiergs fierring äng    
  *Øxenn åker    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.