ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Sallerups socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 86 Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 47
Sallerup, Södra sn *Allespons broo bro Södra Sallerups socken sn Almabacken backe
Sallerup sn *Alnneholmen havreåker Södra Sallerups socken sn Brantebjer åkerbacker
Sallerup, Södra sn *Bentebierg höjd Sallerup, Södra sn o. by Byskilla vattenställe
Sallerup, Södra sn *Bollersberg åker Sallerups församling Saknas Den ovittige mossen mossgrav
Sallerup, Södra sn *Bonne dallen åker Allyhill gård Frillingehög ättehög
Sallerup, Södra sn *Brantebierg, *Brantebiergs Kier åker o. äng Almvik hus Frillingehög kulle
Sallerup sn /Se *Brenning, Lille åker Almvik gård Frillingehögsbacken lanthöjd
Sallerup by o. sn /Se *Brud sengenn åker Almåsa gård Förbehållet odlad mosse
Sallerup, Södra sn /Se *Danmarcks ager åker Annedal gård Hasenbjer backe
Sallerup, Södra förs. /Se *Dauerkullen kulle Annedal småbruk Hasenbjersbacken backsträckning
Sallerups kyrka, Södra Saknas *Esbers kullen åker Annesro hus Havshög backe
*Fæmtinsbol bol *Forebecks Kircke leidtt led Björkåsen gård Havshög höjd
Fårabäck by *Fredlinge höys agir åker Bolagsbacken hus Herdakroken gränsmärke
Fårabäck by *Grönsty stig Bolagsgården gård Hjorthög höjd
Fårabäck by *Halenn åker Charlottenro hus Hjärtemossen mosse
Fårabäck by /Se *Hede diigitt dike Dalby hus Hörakroken skogsdunge
Fårabäck by *Holmen havreåker Dalhem hus Karusehålan mosshåla
Fårabäck by *Holmend äng Egebo hus Klockarebacken åkerbacke
Fårabäck by /Se *Hualpe kiers ager åker Elinesro hus Klockarejorden jord
Fårabäck by /Se *Husse marck Saknas Ellenborg hus Knubbatorsbacken backe
Hasenbjer gd /Se *Hædenn hed Ellensro hus Lebjer höjd
*Husætoft tomt *Hælenn åker Enikshem hus Långebjersbacken backe
Kattarp, Östra by *Höffde ryggenn åker Fortuna hus Kvisslebro bro
Kattarp, Östra by *Höffde ryggenn åker Framnäs villa Man moras, f. d. torvmosse
Kattarp by *Höffuit ryggenn åker Frillingedal hus Mellankärr mosse
Kattarp, Östra by *Höyde ryggenn åker Fårabäck by Mynningebacken åkerbacke
Kattarp, Östra by *Kalle kiille eng äng Fårabäck by Möllebacken åkerbacke
Kattarp byar *Kals berg åker Fårabäck, Lilla hus Möllekärr grop
Kattarp, Östra by *Kuaslandtt och *Lille Kuaslandtt åkrar Fårabäcks skola skola Mölletoften åkermark
Östra Kattarp by /Se *Kuinde kier eng äng Fårabäck, Stora gårdar Nockebro f.d. vadställe
Kattarp, Östra by /Se *Kulle maën, Lille Kulle maën äng Grantofta gård Norrkilla vattenställe
Kvarnby by *Kvarnby marck Saknas Hagalid småbruk Pittemosse mossgrav
Kvarnby by *Labergh, *Labergs eng åker resp. äng Hagavik gård Rackhögsbacken åkerbacke
Kvarnby by *Langebierg åker och äng Hagetorp hus Runtenom backe
Kvarnby by *Longe bade ryg åker Hasenbjer gård Ryssbjer backe
Kvarnby by *Lummewads ager havreåker Hasenbjer gd Saxhög backe
?Kvarnby by *Lundbierg åker och äng Hasselbjer gård Saxhögshällan åker, backsluttning
Kvarnby by *Margrette krogen Saknas Havshög gård Saxhögsmossen mosse
?Kvarnby by *Meenlösse, Lille och Store åkrar Hjorthög hus Segeån vattendrag
Kvarnby by *Meenlösse åker /Se Hörntorp hus Sillabron bro
Kvarnby by /Se *meenlösse, Den lille o. Den store åkrar /Se Idedal hus Skräddaremossen mosse
Kvissle beb. /Se *Mograffs ager, *Mogroffuirne åkrar Johannesro hus Snarrahålet mossgrav
Kvissle hus /Se *Mograffs ager åker o. äng Jonsbo hus Snärpan f.d. mosse
Kölnan beb. /Se *Myrekullen åker Karolinelund hus Stenkilla fyllt kärr
Pissebäck förr småbruk /Se *Möllekier åker och äng Kattarp, Östra by Svallerbacken backe
Prydesholm gd /Se *Nylingenn havreåker Kattarp, Östra by Torrebjer höjd
?Sallerup by *Nöglenn åker Klockareboställe gård Truedstomt åker
Sallerup, Södra by *Olde ly (*Olle liedtt) åker Klockaregården gård  
Sallerup, Södra by *Pissebeck Saknas Knäckan hus  
Tullstorp by Pissebäck bäck /Se Kristinehamn hus  
Tullstorp by /Se *Presteholmen åker och äng Krumby hus  
Värnen beb. /Se *Preste kier äng Kvarnby samhälle  
  Prästadammen damm /Se Kvarnby by  
  *Rolsberg Saknas Kvarnbytorp hus  
  *Rödmosse åker Kvarntorp hus  
  *Salinds ager åker Kvissle hus  
  *Saltoffte o. *Saltoffte ryggenn åker o. äng Kvissle gd  
  *Sandryggenn åker Kvisslebro hus  
  Sege å å Qvistekrog Saknas  
  *Skelmosse eng äng Kölnan gd  
  *Slette (Slett) eng eng Lagård gård  
  *Smede ryggenn åker Linetorp hus  
  *Steens ager åker Linetorp hus  
  *Steens ager, Lange åker Lyckebo hus  
  *Stehöffs ager åker Lönebostället gård  
  *Sties engen äng Lönnelund hus  
  *Stoer ager åker Maltehill hus  
  *Store ager åker Nockebromöllan num. försvunnen vattenkvarn  
  *Suurkiile, Lille o. Store åker o. äng Nybo hus  
  *Surkiille ager, Surkiille eng åker o. äng Nyhem hus  
  *Syndre tofft åker Olslund hus  
  *Söen Saknas Persbo hus  
  *Söenn Saknas Pissebäck f.d. småbruk  
  *Söndre tofft äng Prydetsholm gd  
  *Söö ager åker Prydesholm gård  
  *Söö ryggenn åker Pryleholm gård  
  *Tofftebacke åker Prästagården gård  
  *Toffte leditt led Röda stugan hus  
  *Tofftenn åker Sallerup by  
  *Vlmosse ager åker Sallerup, Södra by o. sn  
  *Weylengenn åker Sallerup prästgård Saknas  
  *Vång, Norra Saknas Sallerupe värn hus  
  *Vång, Södra Saknas Sjunnero gård  
  *Vång, Västra Saknas Slättåker hus  
  *Vång, Östra Saknas Smedstorp hus  
  *Östre tofft åker Solhem småbruk  
    Solliden småbruk  
    Spetsagården gård  
    Stenshult hus  
    Sturehem hus  
    Tulesbo hus  
    Tullborg hus  
    Tullstorp by  
    Tullstorp by  
    Tullstorp by  
    Tullstorpahusen hus  
    Tullstorpahusen hussamling  
    Tullstorps skola skola  
    Videhus hus  
    Vårbo hus  
    Vännesbo hus  
    Världens ände gård  
    Värnen hus  
    Värnhem hus  
    Ängdala gård  
    Ängsholm hus  
    Ängshög gård  
    Ängshög, Villa hus  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.