ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oxie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 72
Oxie by o. sn *Asks höye, Lilla o. Store havreåkrar Oxie sn sn Alekärr äng f.d. kärr
Oxie sn *Berig åker Oxie socken sn Allekärr utdikat kärr
Oxie sn *Biig ager åker Oxie sn o. by Asterkulla grusbacke
Oxie sn *Blackebergs mosse havreåker Oxie församling Blankebäck område och bäck
Oxie sn *Blancke bierg åker Agdersro hus Blankebäck bäck
Oxie sn /Se *Blanckebiergs ager åker Algotsfrid hus Brobjer backe
Oxie sn o. hd /Se Blankebäck bäck /Se Annetorp hus Brobjer backe
Oxie by, f.d. sn o. hd /Se *Blegkuldtt havreåker Berghem hus Bysbacke backe
Oxie sn o. hd /Se *Brobiergs ager havreåker Billesdal hus Byåkersbacken åkerbacke
Oxie sn o. hd /Se *Brobiergs holm äng Björklunda hus Byåkrarna åkermark
Oxie sn /Se *Bröde åker Blekinge hus Däjelsbjer backe
Oxie sn o. hd /Se *Bröde, Syndre havreåker Bossland f.d. gård Furebacken backe
Oxie sn, by och härad /Se *Bönebeck åker Botildenlund hus Furubacken höjd
Oxie sn o. hd /Se Bönebäck åker /Se Bäckadal hus Galgebacken backe, f.d. avrättningsplats
Oxie sn o. hd /Se *Degnn agir åker Ekebo hus Galgebacken backe (f.d. avrättningsplats)
Oxie sn /Se *Deynekiers agir, *Deine kier åker resp. äng Elinedal hus Gallevad område, åker
Oxie sn /Se *Eng agre havreåkrar Ellensfrid hus Granebacken backe
Oxie kyrka Saknas *Enge lie havreåker Ellifrid hus Gåsebäcksmaden äng
Blekinge hus /Se *Erte landen åker och äng Fredentorp hus Hammarbacken åkerbacke
+Hoffgaarden gd /Se *Faarebecks eng äng Fredriksberg gård Hammarsgravor mossgravar
Källegården f.d. gård /Se *Fattigmandtt åker Fredriksberg gd Hanehög backe
Lockarp by /Se *Festein åker Fridhem hus Hanehög höjd
Øshøe, se Oxie by o. sn *Fore leds ager åker Furebackshuset hus Husiebäcken bäck
Oxie by *Frwerne tornenn åker Gallevadshuset f.d. hus Jättegraven gammal gravplats
Oxie by *Gaassebiidtt åker Hanstorp hus Killebacken backe
Oxie by Galgebacken höjd Holmehus hus Kransen åker
Oxie by Galgebacken kulle /Se Högalid hus Kullekärr kärr
Oxie by /Se *Galle ager havreåker Hörnhill hus Kungshögarna ättehögar
Oxie by /Se *Grud ager, Lille havreåker Johannesdal del av hus Kungshögen ättehög
Bosland förr gd /Se *Gule feldtt, *Gulefeldsmosse åker resp. äng Karlshälla hus Källareängen äng
Hovgården försv. gdnamn /Se »Gule feldtt» åker Kristineberg gd Källemosse (Killemosse) mosse
Toarp by Hanehög höjd Kristineberg gård Kör(n)ingshålet damm
Toarp by *Hanning höys agre havreåkrar Kullaholm gd Körningshålet vattenhåla
Toarp by /Se *Heden blumme åker och äng Kullaholm gård Lammekulla backar
Toarp by /Se Heden Blummen Saknas /Se Kullebo gård Lockarpebäcken bäck
Toarpsmölla kvarn *Herriste kuldtt åker Kungshög gård Lortekärr utdikat kärr
  *Herriste söö sjö Källegården gård Långhögarna backar
  *Hesbiergs ager åker Ladufogdastället gd Långkulla höjd
  *Hollegaardsager o eng åker o. äng Liljeborg hus Maltehusstycket åker
  *Holmendtt havreåker Lindegård gård Mellangott åker
  *Horssekuls eng äng Linearo hus Mellanvassen kärr
  *Houssehög höjd Lugnadal hus Mellanvång åkeromr.
  *Höds wadtt åker Lugnet hus Nybro bro
  *Hö ly, Vestre o. Østre åkrar Lugnet hus Padekärr kärr
  *Jlde kuldenn åker Lugnet, Villa hus Prästaholmarna åker, förr holmar
  *Jldekuldtt åker Marietorp småbruk Ramnapulkarna åker, f.d. kärrmark
  *Kaghöys agir åker Mauritzfrid hus Sege å å
  *Kattelandtt åker Minnesro hus Sege å gräns
  *Keylings agers eng äng Nybro gård Sjöbjer backe
  *Kircke mossenn åker o. äng Olstorp hus Sjöbjersbacken backe
  *Kolgors lie havreåker Oxie by Skäggebjer höjd
  *Konge ross havreåker Oxie by o. sn Skäggebjersbacken backe
  *Krog engen äng Oxiegården gård Skäggebro bro
  *Kroglods ager åker Oxiegården f.d gård Stavekulle backe
  »Kroglods ager» åker /Se Oxie station järnvägsstation Stavekulla höjd
  *Kroppe, *Kroppe engen åker resp. äng Rosenhäll hus Stensbjer åkerbacke
  *Kuiste ager, *Kuiste engen havreåker resp. äng Rosentorp hus Stensåker åker
  Kungshögen höjd Sandekulla hus Systerkulla höjd
  Kungshögen höjd /Se Sockerbruksgården gård Systerkulle åkerbacke
  Kungshögen höjd Sofiero hus Tingdammen vattengrav
  Kungshögen gravhög Solglimten hus Tjubjer backe
  Kungshög bronsåldershög /Se Solgården gård Tjybjer höjd
  Kungshög gravhög /Se Solhem, Kafé hus Tjubjer, Lilla backar
  Körningshålet damm /Se Stensåker gård Tvarpebackarna åkerbackar
  *Lamme kulde madtt åker Tegelbruksgården småbruk Toarpebron bro
  *Lammekuldenn åker Toarp by Toarps sander sandås
  *Langberris eng äng Toarp by Toarpe sandar markområde
  *Lingbergs agir havreåker Toarp traktnamn Toftahålan sänka
  *Long agre havreåker Toarpegården gården Toften åker
  *Lummekulds mae äng Ullstorp hus Vadstumparna åker
  *Lunde hulle åker   Vipeholmen åker
  *Maë agir havreåker   Ängehagstycket åker
  *Mölle ryggenn, Store åker    
  *Mölle stolpenn åker    
  *Oen Saknas    
  *Omaën äng    
  *Presteholm, Lille o. Store havreåkrar    
  *Racke steen, *Rackestein åker resp. äng    
  Ramnapölkarna åker, f.d. kärrmark /Se    
  *Rende ager åker    
  *Røglebackindtt havreåker    
  *Sanden åker    
  *Sandenn havreåker    
  Sjöbjer höjd /Se    
  *Skaldenn åker    
  *Skauholms agre, *Skauholms eng havreåkrar resp. äng    
  *Skegy bierg havreåker    
  Skäggebergsbacken höjd    
  *Slett engenn åker och äng    
  *Snibekier o, *Store snibekier havreåkrar    
  *Stackhede bröde åker    
  *Stauffkuldtt, *Stauff kulds eng åker resp. äng    
  *Steins bierg åker    
  *Suanewads ager, *Suanewads eng åker resp. äng    
  *Suinsty backenn havreåker    
  *Söbergs ager havreåker    
  *Ting ager havreåker    
  tingager åker    
  Tingbacke tegan /Se    
  Tingdammen damm /Se    
  Tingdammen damm /Se    
  Tingsbackens åker åker? /Se    
  Tings holmarna åkertegar /Se    
  Tingsholmarna tegar /Se    
  Tingsholmen åkerteg? /Se    
  Tings åkers löt betesmark? /Se    
  Ting åker åker /Se    
  *Tiubiers holm äng    
  *Toffte kier åker    
  *Tofftenn åker    
  *Torn ager, Lilla o. Store åkrar o. äng    
  *Tubiergs ager åker    
  *Tuer engenn havreåker    
  *Vlestein åker    
  *Vegle engen åker    
  *Viibe kullenn havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.