ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bara socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 278 Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 120
Bara sn Abesten åker Bara sn och by Ammelidvången vång
Bara sn o. hd Abulla Maen del av Lille Wångs Ängar Baldringahuset försvunnet hus Askebacken backe
Bara sn o. hd Anneskogbacken åker Baragård, eller Baragården gård Baldringabacken backe
Bara sn Askebergh åker Brunnsten t. Barasjö sjö
Bara sn /Se Backe Engen äng Bösahuset hus Baremossen mosse
Bara sn Bahre Kierret kärr Emmashem, se Värby traktnamn Bjärshögsvången vång
Bara sn Balkierstycket åker Enigheten torplägenheter Brunnstensvångarna Saknas
Bara sn *Balkiers agir åker Flängevad lht Brunnstensvägen väg
Bara sn *Bara lund f. nötlund Fåraborg gård Brännerimossen mosse
Bara sn *Bara mark skogsmark? Gustavsdal, se Värby traktnamn Bylotten åker
Bara sn Baramose del av Lille Wångs Ängar Holmahuset hus Bösamossen kärr
Bara sn Bara sjö sankmark Killehuset hus Bösaängen äng
Bara sn *Bara ängar ängsmark Linsbo, se Värby traktnamn *degnetråget kärr
Bara sn *Bara ängar ängsmark Mossahuset hus Det höga stathuset stathus
Bara sn Betesberg åker Nygård gård Djäknetråget kärr
Bara sn o. hd Birckis holmendtt åker Nyhem, se Värby traktnamn Dragebjer höjd
Bara by o. sn /Se *Birckis holmendtt havreåker Rungelagården gård Dragebjerskärr kärr
Bara sn /Se Biörkeberg åker Sjöhuset hus Ekebjer, el. Ekebjersbacken backe
Bara kyrka kyrka *Blodhögsledet grind? Skammarp by Ekebjershålet vattenfyllt hål
Bara kyrka Saknas Blåkilde åkren åker Skammarpehusen torp Fingebjer backe
*Anderskog torp Bransteens stycket åker Skammaryssgården gård Finnebjer åker
Anderskog hmn /Se Breningen åker Skolhustomten, se Värby traktnamn Fiskarevången vång
*Baldringahus Saknas /Se Böcksmåsse mosse Soldatrahusen soldattorp Fläskedamm vång
Baldringahus gd? /Se Börkes Engen äng Spångholm gård Frisbjer backe
Bara by Cronbierstycket åker Torup herrgård Fäläget skogsmark
Bara by Dannebergs Backen del av Västra Ljungängarna Torupa Skommarp äldre namn på del av sn Gallemadorna ängsmark
Bara by Defwelshult åker Tranberga gård Gamlemaden ängsmark
Bara by Degneryggen åker Vinninge by Gamlesjö del av sjö
Bara by *Degnneholmendtt äng Värby traktnamn Gatukärret byadamm
*Flengevad Saknas Degntrugh åker Värby by Grottebacken backe
*Hellig Legems Cappell Saknas Demmingstycket åker Värbygården gård Grudbjer höjd
Holmeja by /Se *De sex böker skogsmark Värbyhem, se Värby traktnamn Grusbjersbacken backe
Skammarp by Drengstycket åker Ängagården gård Grusbjersbacken backe
Skammarp by Dönbiers Åker åker   Grusbjersvången vång
Skammarp by /Se Eekebergsstycket åker   Gyllebjersmossen mosse
Skammarp gd /Se Ekebergsstycket åker   Hans Mårtens hål kärr
Svartebäck lht /Se *Enge diigett dike   Havravällorna vång
Tordorp, se Torup hg *Enge diigett dike   Hjälmavången vång
Torup herresäte Engestycket åker   Hjärupamossen mosse
?Torup hg Engewägsstycket åker   Hålekrok mosse
?Torup hg Fembryggarne åker   Hornbaggabacken backe
?Torup hg *Findebierg berg   Hornbaggen kärr
Torup herresäte ?Fingebjer backe   Hälleskärret kärr
Torup hg Finneberg = ?Fingebjer backe   Hästahagen skogsmark
Torup hg Finneberg åker   Hästhagshusen hus
?Torup gods Flintebergh åker   Kanindammen vattendamm
Torup slott *Flintebierg berg   Kejsarevägen väg
Torup gd *Flintebiergidtt berg   Killevången vång
Torup hg Foglakullastycket åker   Klockarebacken backe
Torup herrgård Frijsbergs backe åker   Kockahagen äng
Torup hg Fuglahär åker   Kohällevången vång
Torup herresäte /Se Fyramoo Engen äng   Kryckehålet damm
Torup hg Fägre kulla åker   Krågvidjan äng
Torup hg Fääläget del av Torups mark   Landbobacken backe
Torup gammalt herresäte Galgmossen Eng äng   Lappsahålet kärr
Torup hg Gamble Siöholmen åker   Limugnsvången vång
Torup herresäte Gamble Sihfwer (?) Grubbe wäg del av Lille Wångs Ängar   Ljusbjer höjd
Torup hg Gatheåkeren åker   Långemosse mosse
Torup hg Gieres åker åker   Långåkrarna vång
Torup herresäte Giers åcker åker   Mellanvången vång
Torup hg Giöksbergh åker   Möllebergavägen väg
Torup hg Groparne del av ängar   Nyesjö del av sjö
Torup hg *Grudbiergs agir havreåker   Nygårdsmossen mosse
Torup hg *Grdbiergs agir åker   Nyvång vång
Torup hg Gruudbiergs agir åker   Per Jönsakärret kärr
Torup hg Gyllebjär höjd? /Se   Prästmossen kärr
Torup gammalt herresäte Gäres Åker åker   Pölorna vång
Torup hg Gåsamaen äng   Rappedamm vång
Torup herresäte /Se Hafvrewählet åker   Regnebjer backe
Torup hg Hampe toftes lidenn åker   Risemöllevången vång
Torup hg *Hampe tofftes lidenn åker   Rungelen backe
Torup hg Heijdan åker   Runglaplanen del av ägor
Torup hg Hiortis biergs agir åker   Rävsbjer höjd
Torup hg *Hiortis biergs agir åker   Salebacken backe
Torup by Hofderyggen åker   Salmakareängen äng
Torup hg *Holm, Den lille åker   Smeddammen damm
Torup hg Holmastycket åker   Sjövången vång
Torup hg Hoorebergastycket åker   Skammarpevången vång
Torup hg Hornbaggestycket åker   Smedbacken backe
Torup hg Hul Eng äng   Smedbrohålan vång
Torup Saknas Hunneberg åker   Snokbacken backe
Torup hg Hunnebrostycket åker   Snoksvången vång
Torup hg Hylesryggen åker   Snurrekullen backe
Torup hg Håhlwägsstycket åker   Solhög backe
Torup hg Hästebäcksängen äng   Stathusvängen vång
Torup hg Häste Engh äng   Stenakretsen domarering
Torup hg Hästhagestycket åker   Stenhagen skogsmark
Torup hg Hästhage stycket åker   Stängesåkrarna åkrar
Torup hg Hönsehagen äng   Sumporna vång
Torup hg Höörlandet åker   Svartebäck bäck
Torup hg Kalfhagen del av Västra Ljungängarna   Tistleholm åker
Torup herresäte Kalfwehagen del av västre vång   Tjustorpalyckan åkerskifte
Torup hrgd? *Kapellet grundstenar   Tornåker eller Tornåkerskärr kärr
Torup hg Kapellstycket åker   Tornåker åker
Torup hg Kastbierstycket åker   Torupaskog skog
Torup hg Kattastierten åker   Torupaängen äng
Torup hrgd? Kildetoften åker   Taskbjer backe
Torup hg Kinden åker   Tranbergakärr, Lilla kärr
Torup hrgd *Kinden åker   Tranbergakärr, Stora kärr
Torup hg Kircke backes agir åker   Trompeten kärr
Torup hg *Kircke backis agir åker   Uttrahålet kärr
Torup hg Kiällarnn åker   Varkensmaden kärr
Torup hg Klaeer åker   Vassen kärr
Torup hg *Klaer, Smaa och Store åkrar   Vinningebacken ättehög
?Torup gods Knissleholms Stycket åker   Vinningeskälet rågång eller skäl
?Torup gods Kockefierdingen del av Lille Wångs Ängar   Virängarna ängsmark
Torup hg Kockeholmen åker   Värby killa offerkälla
Torup hg Kooholmen del av Lille Wångs Ängar   Värbyvången vång
Torup hg Koowasholmen åker   Värbyvången vång
Torup hrgd? Korssmaryggen åker   Värbyvången vång
Torup slott Kragmosse del av Västra Ljungängarna   Värbyån å
Torup herresäte Kroppelijstycket åker   Värmöllebacken backe
Torup herresäte Krokweta stycket åker   Värmöllevången vång
?Torup hg Kynke Toften åker   Värpipan backe
Torup herresäte *Kyrkogrunden mark   Västerlund skogsmark
Torup hg Kyrssebergs Toften åker   Åsamaden ängsmark
Torup herresäte Lambostycket åker   Ängavången vång
Torup hg *Langebers agir åker   Äskebjer höjd
Torup herresäte Lassis gierre åker   Äskebjersstället hus
Torup herresäte *Lassis gierre gårde   Äskebjerskärr kärr
Torup hg Leerstycket åker    
Torup hg Leerstycket åker    
Torup hg Lijsåker åker    
Torup hg Liungbergs ryggen åker    
Torup säteri *Liunge gierridtt gärde    
Torup gods /Se Lundemosse åcker åker    
Torups kvarn Saknas *Lunde musse mosse    
Vinninge by *Lunden lund    
Vinninge by Lundstycket åker    
Vinninge by Lundåker åker    
Vinninge by Lunåker åker    
Vinninge by Långebergh åker    
Värby by Långestycket åker    
Värby by Långh Åker åker    
Värby by Långåkrastycket åker    
Värby by Maastycket åker    
Värby by Mallmös Ryggen åker    
Värby by Malmös stycket åker    
(?)Värby by *Mangelsten stendös    
Värby by *Mangelsten stendös    
Värby by Mellanholmen åker    
Värby by Mossaängen äng    
Värby by Mossehufwedet äng    
Värby by /Se Munkebiers toften åker    
Värby Saknas /Se Mångellsteen åker    
Värby by /Se Mångelsten = *Mangelsten stendör    
  Mångelsten fornlämning    
  Mölleberget åker    
  *Möllebierg marck åkerjord    
  *Mölle kulds agir åker    
  Möllestycket åker    
  Nellekier kärr    
  Norstycket åker    
  Norreledsåker åker    
  *Nödis bierg havreåker    
  Nödsåker åker    
  *Nörre leidtt led    
  Paradislyckan terräng    
  Preste engen del av Ängevången    
  *Preste engenn havreåker    
  Prästebroholmen åker    
  *Presteholm, Lille o. Store havreåkrar    
  *Preste holmindtt åker    
  Pöhlen äng    
  Refsberg äng    
  Rekebergsstycket åker    
  Repedam damm    
  *Rangels lienn lid    
  Rangels lienn del av Ängevång    
  Rappedamm damm /Se    
  Rijsebookesåkrarne åker    
  *Risberg skogsmark    
  Rongelen backe /Se    
  Rungelen backe    
  Rungelslien = Rungelen backe    
  *Rungels Lien backar    
  Rätterestycket åker    
  Rään Åker åker    
  Röfwarestufwe åker åker    
  *Rövarestugan hög    
  Sallerupsmossen mosse    
  Sallestycket åker    
  Sandagir åker    
  *Sandagir åker    
  Sanholmen åker    
  Sandstycket åker    
  Sfånholms Kroken åker    
  Siuthög åker    
  *Siö agerenn havreåker    
  Siöbergs åkeren åker    
  Siöwass Åker åker    
  Skaldran åker    
  Skamarpeholms Stycket åker    
  Skierekier kärr    
  Skingbergs Åker åker    
  Skoängen äng    
  Siölijen åker    
  Skingerne åker    
  Slåxet? åker    
  Släboåsen åker    
  Sme(d)dammen damm /Se    
  Sohlhög åker    
  Spiutstycket åker    
  Spunget åker    
  Stackebacken del av Västra Ljungängarna    
  Stampen åker    
  Steenbrooholmen åker    
  Stenges Engen äng    
  Store agir åker    
  *Store agir åker    
  Store Toften åker    
  Storkekiers åker åker    
  *Storkekiers åker åker /Se    
  *Storkekiers åker åker /Se    
  *Storskog skogsmark    
  Stude kiers agir åker    
  *Stude Kiers agir åker    
  Stuge Stätestycket åker    
  Stugstätteledet f.d. grind /Se    
  *Stuhöys gierre gärde    
  Stängels Åker åker    
  Swampen åker    
  Swennehuusholmen åker    
  Svartebäck bäck /Se    
  Swenkierss åker åker    
  Swinakull åker    
  Sylten åker    
  Sän Engen äng    
  *Thrythingsbol jord    
  Tjörnestycket åker    
  Tofftebackestycket åker    
  *Tofftenn åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  Torfwegrafstycket åker    
  Torr Åker åker    
  Torupssjön sjö    
  Tranbärstycket åker    
  Trobierstycket åker    
  Trulshögh åker    
  Trullshögs Åker åker    
  Trumpetare Ängen äng    
  Trälle Gruden åker    
  Twerrebergsstycket åker    
  Twerryggen åker    
  Tvåmoo Engen äng    
  Tyska mosse mosse    
  Tåssbiergstycket åker    
  Wanfallet åker    
  Wemerhög åker    
  Werkesholma stycket åker    
  Werkes Åker åker    
  Wigre Ängen äng    
  Wijeholmen åker    
  Wijre Engåker åker    
  Vindinge weys agir åker    
  *Vindinge weys agir åker    
  Wingen del av Ängevång    
  Vingens toft åker    
  Vrangbiergs agir åker    
  *Vrangebiergs ager åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Wärbystycket åker    
  Wästan Siö åker    
  Västerlund skogsmark    
  Västerlund lund    
  *Västerskog skogsmark    
  Yxen del av Ängevång    
  Åhrs toften åker    
  Åh Åker åker    
  Åh Åker åker    
  Åkeberget åker    
  Öhr bäck åker    
  Örbäck åker /Se    
  Öhre Åker åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.