ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blentarps socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 193
Blentarp sn /Se Axelbäcken bäck /Se Blentarps sn sn Alickebacken backe
Blentarp sn Björket skog Blentarp sn och by Anders Hansalyckan vång
Blentarp sn Blentarps lillevång, se Lillevång Saknas Blentarp sn o. kyrkby Anders Månsavången vång
Bläntarp sn *Boessebergs bäck Saknas Blentarp sn och by Andahålet damm
Blentarp sn Brockabäcken bäck Blentarp sn och by Axelbäcken bäck
Blentarp sn Bållwåsse Kiäret äng /Se blenting inbyggarbeteckning, djurbeteckning Baggavången vång
Blentarp sn. *Bögis dall åker Blenting inbyggarbeteckning Bengtsavången vång
Blentarp sn /Se Bölvasen gränsmärke, sedemera gdnamn /Se Anders-Larsaplanen hemmansdel Björket skog
Blentarp by Fidje mosse mosse /Se Badrahuset hus Björnen äng
Blentarp by *Flyebierg höjd Bleckarp gård Björnsäng vång
Blentarp by Frihultabäcken bäck Blentarp traktnamn Blentarpsmader ängsmark
Blentarp by Fåglarännan bäck Blentarpsmölla Saknas Blentarpsåkern vång
Blentarp by Fölahagen vång Blentingagårdarna gårdar Blentarpsängarna Saknas
Blentarp by Dösjöskogen skog /Se Boanäs småbruk, nu rivet Boanäsavången vång
Blentarp by Galgabacken backe Bockenhus gård Bockenhusaränmorna del av Bosingabäcken
Blentarp by *Grimsholtt äng Bomhuset t. Bockenhusavången vång
Blentarp by *Haffue hage Bonarp gård Boken vång
Blentarp by Hallamöllan gd:ar Bonnarp gård Bonarpaspetsen del av vång
Blentarp by *Hampe agerenn åker Bosarp by Bonarpavången vång
Blentarp by *Hare snabe åker Bosarp gård Bosarpaskogen skog
Blentarp by o. sn /Se *Herloff wad vad Bosarp by Bosarpsängen äng
Blentarp by o. sn /Se *Hiorte wad vad Bosarps utmark gård Bosingabäcken bäck
Blentarp sn /Se *Holsrydtt Saknas Bramshus hmd Brockabäcken bäck
Bockenhus beb.namn. /Se *Hualskouff skog Brockamölla, se Blentarp traktnamn Brännerisvången vång
Bosarp by *Hualssrydtt åker Brockamöllan vattenkvarn Byvången Saknas
Bosarp by *Hvalsryd åker /Se Brockamöllan vattenkvarn Bölvasafuret skog
Boserup by *Hvalskog skog /Se Brockamöllan gård Bölvasagranet skog
Bosarp by /Se *Högeleds agir åker Brostorp t. Djurhagen skog
Bölvasen Saknas /Se *Kagebierg höjd Bölvasahus gård Djurhagsvången vång
Bölvasen gd /Se *Kagebierg höjd Bölvasen torp Drängakärret änghåla
Bölvasen gd /Se *Kanckebierg höjd Bölvasen arrendegård Duvekullen skogsbacke
Dösjö gd /Se *Kidde lyckenn åker och äng Bölvasen gård Dösjöskogen furuskog
Gavlaröd gd *Kircke engenn äng Duvarp arrendegård Elsagårdsgranet granskog
?Grimstorp gd *Klinga å /Se Dösjö gård Elsagårdsvången vång
?Himmelriket benämn. på Hommeryd Klingaväls ån å Dösjö gårdar Fattighusabäcken namn för Brockabäcken
Hommeröd gdr /Se Klingavälsån å Elsagården störregård Fidjemosse mosse
?Hylla by Klingavälsån, förr Klingaå å /Se Fridelund, se Blentarp traktnamn Finnalyckan vång
Hylla gdr /Se *Kullene åker Fridelund hus Fredrikagranet skog
*Högaröd Saknas *Kullin kulle Gaddarp gård Frihultabäcken bäck
Karup by *Langeryds skouff skog Gavlens hus Fåglavången vång
Karup by Lastensdamm damm /Se Gavlaröd arrendegård Fåglarännan bäckravin
Karup hg *Leggis ryd Saknas Gavlaröd gård Fäladen hage
Karup by *Lille ssiö sjö Gossermansmöllan namn för Simontorpsmölla Fölahagen, Nedersta vång
Karup by Lillevång Saknas Gravarehus gård Fölahagen, Översta vång
Karup by *Lude kille Saknas Gravarehus gård Gaddaled vägöppning
Karup by *Möllekier kärrmark Gravarehus gård Galgabackarna backe
Klasaröd gd /Se *Ole poffuils gaardt f. gd Grimstorp gård Gavlavången vång
Klasaröd gd /Se *Ole poffuils gaardtt f. gd Grimstorp arrendegård Gravalund skog
Kogshult by *Onde dyndtt, Dett ager Grytebäck gård Gravarebacken backe
Korrarp Saknas /Se Ramnakullen höjd Grådåsen gård Grimvången skog
Kurrarp gd:ar /Se *Ronne Kier kärrmark Gummarp småbruk, nu rivet Grisen vång
Lanteryd gdr /Se Romelåsen ås Gustavslund, se Blentarp traktnamn Grytebäcksrännan bäckravin
Lanteryd beb.namn? /Se »Sesther Kier kärr Hallamölla, se Blentarp traktnamn Grytebäcksängen äng
Rothuset soldattp /Se *Simen torp agir åker Hallamöllan gårdar Gummevången vång
Råsåkra gd:ar /Se *Stenkulle agerenn åker och äng Hallstorpet kvartshemman Götavång vång
Simontorp gd *Stockebro beck bäck Hamburg, Lilla småbruk Hagabacken vång
Simontorp gd Stockebrobäck bäck /Se Hammar småbruk, nu rivet Hallåker vång
Simonstorp hg Sövdesjön sjö Hasselbacken, se Blentarp traktnamn Hallängen äng
?Simonstorps mölla gd Sövdesjön sjö Helvetesmöllan benämn. på Hällesmöllan Hans-Jönsavången vång
Toppatomt beb /Se Sövdesjön sjö Herreberga gård Hebacken backe
Värmland gård /Se Sövdesjön sjö Herreberga gård Hejorna vång
?Ågerup by Sövdesjön sjö Hildesborg hus Hjortakullen skog
Ågerup gd *Tang agir åker Hildesborg, se Blentarp traktnamn Hjortalyckan vång
Ågerup Saknas /Se *Tang agir åker Himmelriket benämn. på Hommeryd Holmen vång
Åhus rotehus /Se *Tuerydtt åker och äng Hjortakulla gård Hultaskogen skog
?Åkarp gård Vallerödsmossen mosse Hommeryd hemman Husmansängen äng
Åkarp herresäte *Vassenn Saknas Hommeryds hus t. *Hyelt utmark
Åkarp herresäte *Vång, Västra Saknas Hommeryds lund gård Hyhult utmark
Åkarp herresäte *Vång, Östra Saknas Hommeryds mölla väderkvarn Hyhultsbacken backe
?Åkarp hg   Hultet = Stakkerhult Saknas Hyllagranet granskog
?Åkarp hg   Hylla by Hylla hult skog
?Åkarp hg   Hylla allmänning Saknas Hylla mosse mosse
Ågerup hg   Kagebjer Saknas Hälles möllan Saknas
*Öströvang Saknas   Karup by Höjevång vång
    Karup by Jakobsstenen sten
    Karupsgården gård i Karup Jikärret namn för Hylla mosse
    Karups mölla väderkvarn Jikärrsbacken backe
    Karups Nygård gård Jonasesbacke backe
    Kinkebäck gård Jälmarsbacken backe
    Kladdrarp gård Kallstorpavången vång
    Klasaröd gård Kalvavalls backen backe
    Klasaröd gård Kalvahagen skog
    Klinhus gård Karups ljung betesmark
    Klintholmen hmd Klackorna ängslotter
    Klinthus hemman Kladrabacken backe
    Kogshult by Kladrakroken del av vång
    Kogshult by Kladravången vång
    Kroghus dagsverkstorp Klangsabacken backe
    Krågens Saknas Klasagranet granskog
    Kullahus hus Klingavälsån å
    Kurrarp hemman Klingvallsån å
    ?Kel hult gård Klintavången vång
    Källshult gård Kläggerödsvången vång
    Lanteryd gårdar Kogshultagranet granskog
    Lerhult, Lilla hemman Kogshultamossen mosse
    Lerhult tidigare by, numera gård Kohejan hage
    Lerhult, Stora by (hemman) Komaden vång
    Lihult gård Kråkåker vång
    Lihult gård Kräftahålet damm
    Ljunghuset t. Kullahagen ängslott
    Lottarp dagsverkstorp Kullakroken vång
    Mellanmöllan småbruk Kungabackarna backe
    Mellanmöllan vattenkvarn Kungens Saknas
    Mellanmöllan vattenkvarn Kyrkohålan bäckhåla
    Mellanmöllan vattenkvarn Källekärr ängslott
    Månstorp skogv.bost. Kärnekullen backe
    Mårten-Larsaplanen hmd Lanterydsbäcken bäck
    Nygård Saknas Lanteryds skogen skog
    Pantarehus gård Lerhults plantering Saknas
    Peberbäck, se Blentarp traktnamn Lerhultaskogen, Lilla skog
    Pilahus Saknas Lerhultaskogen, Stora skog
    Piverbäck Saknas Lerhultavången vång
    Pälsamöllan vattenkvarn Lerhultsängen äng
    Pälsamöllan vattenkvarn Liderna hage
    Pälsamöllan vattenkvarn Lillemosse mosse
    Pälsamöllan småbruk Lillevång Saknas
    Ramnakulla gård Lilleängen äng
    Saknas Saknas Lingabacken Saknas
    Rebbeholm gård Lockakärret kärr
    Roshuset hus Madvången vång
    Rudebäck t. Manvarpen vång
    Ryet, Lilla småbruk Mellanhagen skog
    Råsåkra gård Mellanhagsvången vång
    Råsåkra gård Mellanvången vång
    Simontorp säteriegendom Mårten-Larsagranet skog
    Simonstorp gård Möllevången vång
    Simontorp gård Norreskog skog
    Simontorp säteri Nyvång vång
    Simontorpsmölla gård med vattenkvarn Ola Persavången vång
    Skavholmen gård Olasten sten
    Skoghult herregård Prästavången prästgårdsjord (obebyggd)
    Skoghult gård Pålstorpavången vång
    Skåvarp arrendegård Pärebacken vång
    Skälbäckshus dagsverkstorp Päregranet skog
    Stallerhult gård Pärehejan hage
    Stallerhult gård Raftabacken backe
    Stallerhult gård Ramnakullen backe
    Stallerhus hus Ramnakulls rännan bäckravin
    Stenberget, se Blentarp traktnamn Ridbanan vång
    Stenvred gård Rovan vång
    Stenvred gård Rothugget vång
    Tappatom by Rudagranet skog
    Tappatomt Saknas Rudens Saknas
    Tegelbruket gård Rulla förbi väg
    Trulls torp gård Ryet vång
    Trössens Saknas Råsåkrafuret skog
    Vaktholmen hus Rännorna vång
    Vallerödsbacken gårdar Räntan vång
    Vannarp handelslht? Rävakullen backe
    Vannarp småbruk Röelsbacken backe
    Viahus gård Röelsvången vång
    Vinterrydet dagsverkstorp Rövlabacken hage
    Värmland gård Senhult område
    Ågerup traktnamn Senhultabäcken bäck
    Ågerup säteriegendom Skavenbena vång
    Ågerup säteri Skinkebacken backe
    Ågerup säteri Skomakarekärret kärr
    Ågerups allmänning gård Skreshultabacken backe
    Ågerups avsöndring, se Ågerup traktnamn Slätterödsvången vång
    Ågerupshus = Ågerups allmänning Saknas Smedlyckan vång
    Ågerups mölla vattenkvarn Snärrekärrsvången vång
    Åhus soldattorp Snärtahuset Saknas
    Ängstorp småbruk Spannhästakroken vång
      Stallafuret Saknas
      Stallerhult skog
      Stathusavången vång
      Stenliden (Stenliderna) skogs och hagmark
      Stensramlan backe
      Stockabro bro
      Store mosse mosse
      Storeängen äng
      Stutadammen damm
      Svartehatt stenbacke
      Svinalyckan vång
      Söderskog skog
      Sövdeån å
      Tappatomtavången vång
      Tjärebacken hage
      Toften vång
      Tramparevången vång
      Trössabacken backe
      ?Valrorsbacken backe
      Vallerödsbacken skogbacke
      Vallerödsmossen mosse
      Västerbacken vång
      Västerher vång
      Ågerupaskogen skog
      Åmansbro bro
      Ängsjöbäcken bäck
      Österher vång
      Österlyckan vång
      Översta hagen skogshage
      Överstahagavången vång

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.