ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjärshögs socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 28
Bjärshög sn Afwele Toften åker Bjärshög sn och by Bareliden åkerskifte
Bjäreshög sn Bara Lier åker Bjäresjö, se Björshög Saknas Barelihällorna åkerskifte
Bjärshög sn *Bare leditt led Bjärshög gdr Barelimossen mosse
Bjärshög sn Blummen åker Skabjersjö Skammarp del av by Bjershögs mosse mosse
Bjärshög sn *Blummen åkrar Skammarp by Dala eller Dalabacken backe
Bjärshög sn Blummen Saknas /Se   Flintekulle åkerskifte
Bjärshög sn Breingen åker   Gatemaden äng
Bjereshög sn Broo Li åker   Gatubacken backe
Bjärshög by och sn /Se Dalle åker   Gatuåkern åker
Bjärshög sn /Se *Dalle havreåker   Grötaklitten kärrhål
Bjärshögs kyrka Saknas Damstycket åker   Kanikeängen äng
Bjärshög sn /Se Deijne ageren åker   Kroken åkerskifte
Bjärshög sn /Se *Deynne agerenn åker   Kulpen äng
Bjärshög sn /Se *Deynne agir åker   Kyrkostigen gångstig
Bjärshög sn /Se Flaningen åker   Lommekulla åker
Bjärshög by *Flinte kullen åker   Möllestigen åkerskifte
Bjärshög by Gade ageren åker   Nockebromöllan försvunnen vattenkvarn
Bjärshög by *Gade agerenn åker   Nockebrostycket åkerskifte
Bjärshög by Gyllsberg åker   Nockebrovadet vadställe
Nockebro mölla f. kvarn Gåsa Biten åker   Nockebroängarna ängsmark
Skammarp by Helden åker   Pileholmen åkerskifte
Skammarp gd:ar /Se *Heldenn åker   Prästamossen mosse
  Hyllestoft åker   Stenabroholmen, Lilla åkerskifte
  Hörsenckeholm åker   Stenabroholmen, Stora åkerskifte
  *Hörsencke holm och Syndre hörsencke holm havreåkrar   Stockakärret kärr
  *Kircke laagenn Saknas   Svenjönsamossen mosse eller kärr
  *Kircke lienn lid   Svinastigen åker
  Kjele Ryggarne åker   Toftabacken åkerskifte
  Kjend Behn åker    
  Kors Åker åker    
  Kroppastycket åker    
  Kulpen åker    
  *Kulpenn åker    
  Kyrckebacken åker    
  Kyrcke Toften åker    
  Lerkulla åker    
  Lerkullen åker    
  *Liimbierg havreåker    
  Lindberg åker    
  Linnbierg åker    
  Lumme Kuldtt åker    
  *Lummekuldtt åker och äng    
  Lång Ryggarne åker    
  Marckeskielsager åker    
  *Marcke skiels agir havreåker    
  Marstrand åker    
  Mölleberga stycket åker    
  Mölle stienn åker    
  *Mölle stienn åker    
  Nödhöij åker    
  *Nödhög, Lille o. Store åkrar    
  Pine holmen åker    
  Reffs Kuldtt åker    
  *Reffs Kuldenn åkrar och äng    
  Rörmaden åker    
  Rörmåsen mosse    
  Sandryggen åker    
  *Sand ryggenn åker    
  *Sandryggenn åker    
  Sandstycket åker    
  Siuryggarne åker    
  Slottet åker    
  Spets måse mosse    
  Spånget åker    
  Stena Bro Holmen åker    
  Storkakärret kärr /Se    
  Suenne ryggen åker    
  *Suenne ryggen åker    
  Surageren åker    
  *Sur agerenn åker    
  *Sur agerenn åker    
  *Surkille Saknas    
  Svahlehög åker    
  Svina kroken åker    
  Syndre bierg åker    
  *Syndre bierg åker    
  *Sö liedenn åker    
  Tjufwa Ryggen åker    
  *Tofftenn åker    
  Toftamåse mosse    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Tofterna åker    
  Toftängen äng    
  Tornemåsen mosse    
  Tornne ager åker    
  *Tornne agir åker    
  Tue ager åker    
  *Tue agir havreåker    
  Undantagsstycket åker    
  Wingen åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Väglängen åker    
  Wähl-ängen äng    
  Å Holmen åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.