ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kyrkheddinge socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 148 Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 7
Heddinge, se Kyrkheddinge by o. sn Allmanningen åker Heddinge Saknas Anders Larsa-vägen vägstycke
Hæddinge, se Kyrkheddinge by o. sn Allmänningen åker Kyrkheddinge sn och by Gatukärret f.d. byadamm
Kyrkheddinge by o. sn Bjellerupsstycken åker Kyrkheddinge sn och by Heddinge bro landsvägsbro
Kyrkheddinge by o. sn Bjersåkrar åker Kyrkheddinge sn Kyrkostigen stig
Kyrkheddinge sn Breestumparna åker Banvallen, se Vallby traktnamn Källingabron bro
Kyrkheddinge sn *Breingenn åker Flintevången del av by Vallby mosse vattensamling
Kyrkheddinge sn Breingsåkeren åker Heddinge Saknas Åkärr kärr
Kyrkheddinge sn *Brokiers agir åker Hemmestorp by  
Kyrkheddinge sn /Se Brunnsåkrarna åker Hemmestorp by  
Kyrkheddinge sn Brågarpskroken åker Hemmestorpa krog gård  
Kyrkheddinge sn Brågarpsstycken åker Kornheddinge by  
Kyrkheddinge sn Dalåkrarna åker Körnheddinge by  
Kyrkheddinge sn Damstoften åker Mellomheddinge Saknas  
Kyrkheddinge sn Damstofter åker Mellanheddingegårdarna gårdar  
Kyrkheddinge sn Deleholmen åker Mellanheddingegårdarna gårdar  
Kyrkheddinge sn Echte tofften åker Mossahuset hus  
Kyrkheddinge sn *Echte tofftenn åker Söndregård gård  
Kyrkheddinge sn Ennes Åkeren åker Tattariet hus  
Kyrkheddinge sn Ettehögsstycket åker Valby, se Vallby traktnamn  
Kyrkheddinge sn Fiellinds beckindtt åker Vallby traktnamn  
Kyrkheddinge sn *Fiellinds beckindtt åker Vallby by  
Kyrkheddinge sn »Fiellinds beckindtt » åker /Se Vallby by  
Kyrkheddinge sn Fjelabecks stycket åker Vallby mölla väderkvarn  
Kyrkheddinge sn *Flintebiers wongh Saknas    
Kyrkheddinge sn Fyraryggar åker    
Kyrkheddinge sn Fyra Ryggarna åker    
Kyrkhäddinge sn /Se Fähög åker    
Kyrkhäddinge sn /Se Gatängsstycket åker    
Kyrkheddinge by och sn /Se Gierrids ager åker    
Kyrkheddinge sn /Se Giengesryggarna åker    
Kyrkheddinge sn /Se Gierrids ager åker    
Kyrkheddinge sn /Se *Gierrids ager åker    
Hemmestorp by Grafwarestycken åker    
Hemmestorp by Grunds agir åker    
Hemmestorp by *Grunds agir åker    
Hemmestorp, Västra by Gulsåkeren åker    
Hemmestorp by Gåsabitarne åker    
Hemmestorp by /Se Gäres åker åker    
Kornheddinge el. Kyrkheddinge byar Hafrefallet åker    
?Kornheddinge by Hafrelyckan åker    
?Kornheddinge el. Kyrkheddinge byar Hammarestumpen åker    
?Kornheddinge by Heddinge bro landsvägsbro    
?Kornheddinge by Hemmestorps sty åker    
?Kornheddinge by Homanna kjerret kärr    
?Kornheddinge by Homperne åker    
?Kornheddinge by Håreholmen åker    
?Kornheddinge by Högbergsstycket åker    
?Kornheddinge by Höjestenarna åker    
?Kornheddinge by Höje å å    
Kornheddinge by Höje å å    
Kornheddinge by /Se Kalfhagen åker    
Kornheddinge by /Se Kiille brinken åker    
Kornhäddinge by /Se »Kiille brinckenn åker    
Kornheddinge by /Se *Kircke agir, *Kircke engenn åker o. äng    
Kudheddinge, se Kornheddinge by Klasborrerna åker    
Kyrkheddinge by Kobier kärr    
Kyrkheddinge el. Kornheddinge byar *Kornlös agir åker    
Kyrkheddinge by »Kornlös agir» åker /Se    
(Kyrk)heddinge by *Kornlös agir åker /Se    
Kyrkheddinge by *Krog eng äng    
?Kyrkheddinge el. Kornheddinge byar Krokkjerrs stycken åker    
Kyrkheddinge by Kroktoft åker    
Kyrkheddinge by Kyrkestigen åker    
Mellomste heddinge, se Kornheddinge by Källingabäcken bäck    
Vallby by Källingabäck(en) bäck /Se    
Vallby by Kärringebro Krokarna ängar? /Se    
  Laegaars ager åker    
  *Laegaars agir, *Laëgaards eng åker och äng    
  Lamstoften åker    
  Landsvägsstycket åker    
  Ledstoften åker    
  Ledsåker åker    
  Lerbäck bäck /Se    
  »Leer agir åker    
  Lerbeksstycket åker    
  Leråkeren åker    
  Leråkrarna åker    
  Ljungen åker    
  Longåkers stumpen åker    
  Lunnawägsstycken åker    
  Lyckan åker    
  *Lycke eng äng    
  Långestumparna åker    
  Långpeiterne åker    
  Långpeittema? åker    
  Löyesten åker    
  Mabackarna åker    
  Madstycken åker    
  Markabäck bäck /Se    
  Mastumparna åker    
  Mellanheddinge åkeren åker    
  Mjöängen äng    
  Mosakjerret kärr    
  Munkabackarna åker    
  Möingsåkeren åker    
  Möllare sty-t åker    
  Näfshögsbacken åker    
  Pingleerne åker    
  Pilängarna äng    
  Pilastycket åker    
  Pölse åkeren åker    
  Qwärlöfsängarna äng    
  Ramnakullarna åker    
  Rubjers åkeren åker    
  *Rögels agir åker    
  Sandåkrarna åker    
  Serkers ryggen åker    
  Sex Ryggarna åker    
  Skiälkjers mosen mosse    
  Skomakarestumparna åker    
  Slätterna åker    
  Sponget åker    
  Spånget åker    
  Stackebjers kjerret kärr    
  Stenabro stycket åker    
  Stenkullen åker    
  Stigstumparna åker    
  Storebiersåkrar åker    
  Storängarna äng    
  Storängsskiftet åker    
  Svartängarna äng    
  Swartängskierren kärr    
  Sönnegårdståften åker    
  Tisslewadsstycken åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte wongh Saknas    
  Tofterna åker    
  Tofterna åker    
  Torfgrafwastycken åker    
  Tornaskiftsängen äng    
  Tornaskiften åker    
  *Torpere engen äng    
  Transåkeren åker    
  Tåften åker    
  Tåften åker    
  Vallby mosse vattensamling    
  Vallby mosse vattensamling /Se    
  Vasebeck åker    
  Vasebäck åker /Se    
  Wassåkeren åker    
  *Veen engen åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  Åker rempan åker    
  Åkjers åkeren åker    
  Åkärr ägomark    
  Öfvervägarne åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.