ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tottarps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 123
Tottarp sn Aagerups agir åker Tottarp sn och by Allmänningen jord
Tottarp sn Aasager åker Anders Hansa-huset hus Backastycket åkerskifte
Tottarp sn /Se *Aasager, Mellum åker Djurslöv by Betabacken f.d. ängsmark
Tottarp sn *Aas agerenn, Nemste åker Djurslöv traktnamn Betahölen höl
Tottarp sn Allmenningsåkern åker Lilla Djurslöv hussamling Biten upptill skolan åker
Tottarp sn Bedabacken terräng /Se Djurslövhusen hussamling Björkmans park parkplantering
Tottarp sn Betebacken åker Djurslövs smedja bysmedja Blekan äng
Tottarp sn Bolbrostycken åker Gamlegård gård Bys vattning eller Vattningen damm
Tottarp sn Bostycket åker Gustafslund lägenhet Dalbyvägen landsväg
Tottarp sn *Bredningen, Lille och Store åkrar Gustafslund, se Tottarp traktnamn Danmark åkerskifte
Tottarp sn Breingarna åker Hans Persavången hemman Den lille ängen äng
Tottarp sn Bulbroryggen åker Himlastället bebyggelse Den långa ängen äng
Tottarp sn Burlöff ager åker Hjälmagården gård i Djurlöv Den norre toften åker
Tottarp sn *Burlöff agir åker Hulthem gård Den södre toften åker
Tottarp sn /Se Damsåkrarna åker Kabbarp by Den östra ängen äng
Tottarp sn /Se Djurlöfsstycket åker Kap, se Djurslöv traktnamn Furulunden annan benämning på Furulyckan
Tottarp Saknas /Se Dysse ryggen åker Kap eller Kapagården domkyrkohemman Furulyckan äng
Tottarp sn /Se *Dysse ryggenn havreåker Kellstorpahus hus Fyrkanterna äng
*Degnnegaarden f. gd Elekierr kärr Kellstorpshus hus Gatan vägstycke
Djurslöv by *Ene ryggenn havreåker Klockarehuset hus Gatejorden jord
Djurslöv by Fattigmansstumparna åker Krokåkerskärret, se Djurslöv traktnamn Gateryggarna åkerskifte
Djurslöv by Fjelabecksängarna äng Kroneslätt gård Gateryggsvägen väg
Djurslöv by *Fjälabäck natn. /Se Kyrkobyhusen hus Gatevägen vägstycke
Djurslöv by »Flodgropen» natn? /Se Lantzahuset hus Gullåkrakroken del av sn
Djurslöv by Fölandskierr kärr Lassastället hemman Gåsalyckan äng
Djurslöv by Gade tofftenn åker Norrevång del av Kabbarps bys område Gänget markväg
Djurslöv by *Gade tofftenn åker Prästagården annexhemman Gänget markväg
Djurslöv by Gafwelstycken åker Svartfitta värdshus Göran Anders grop gränsdike
Djurslöv by Gateryggarna åker Tirup by Hundatorget åkerskifte
Djurslöv by Giderslöff ager åker Tirup by Hällorna område
Djurslöv by Giöderslöff ageren åker Tottarp traktnamn Hästaängen äng
Djurslöv by *Giöderslöff agir åker Tottarpsfrid, se Tottarp traktnamn Högen ättehög
Djurslöv by Grafskiftet åker Trekanten bebyggt område Illekärret kärr
Djurslöv by Grubier åker Trekanten bebyggt område Jeppes hål vattengrav
Djurslöf by Gyinge holmendtt åker Tyska kroget el. Tyskan lht JönsJöns lycka plantering
Djurslöv by *Gyinge holmendtt havreåker Vilan lht Kabbarpevägen bygdeväg
Djurslöv by Gåsawingarna åker Vilan lht Kappabacken vägbacke
Djurslöv by Huleryggarna åker Vänershus, se Tottarp traktnamn Kappamossen mosse
Djurslöv by Hyllekroken åker Yslekärret torrlagt kärr Kattekärr ängsmark med vattensamling
Djurslöv by Höge agir åker Äppelgården gård Killehagen träddunge
Djurslöv by *Högs agir åker Äppelträdsgården, se Äppelgården Saknas Klockarejorden jord
Djurslöv by Högsstycket åker   Kockabiten jord
Djurslöv by /Se Jeppas hål vattendamm /Se   Koålen gräsbete
Gustafslund gd /Se *Kaars weyene åkrar   Koängen äng
Hulthem gd /Se Kattekärr kärr   Krokåkerskärr kärr
Kabbarp by Kierlinge sprenge åker   Krummen sväng på Dalbyvägen
Kabbarp by *Kierlinge sprenge åker   Kyrkostigen gångstig
Kabbarp by Kirckesties ageren åker   Kyrkostigen f.d. gångstig
Kabbarp by *Kircke sties agerenn åker   Kyrkostigsängen odlad äng
Kabbarp by Klasaryggarna åker   Kyrkovägen väg
Kabbarp by Klatterna åker   Källarebacken ättehög
Kabbarp by Klockareholmen åker   Källarebackstycket åkerskifte
Kabbarp by Kobostycken åker   Källarebacksvägen vägstycke
Kabbarp by Kolböra sankmark   Kärrhålet kärr
Kabbarp by Korssbackastumpar åker   Lisefarm åkerskifte
Kabbarp gårdar o lhtr Krogs agir åker   Lyckan äng
Kabbarp by *Krogs agir havreåker   Lyckan plantering
Kabbarp by Krokstycket åker   Maden äng
Kabbarp by Krokåkrarna åker   Malmövägen landsväg
Kabbarp by Kullperna åker   Mittelstycket åkerskifte
Kabbarp by Kurråkrarna åker   Mittelstycket åker
Kabbarp by Kyrkestigsåker åker   Mårtenslycka äng
Kabbarp by Kyrkestigsängen äng   Möllebacken backe
Kabbarp by Kärråker åker   Möllerännan bäck
Kabbarp by *Lange agir havreåker   Nils Nils mölla väderkvarn
Kabbarp by Lange rygg åker   Norrevång åkerskifte
Kabbarp by *Lange ryg åkrar   Norrevångsvägen väg
Kabbarp by Lergrafsåkrarna åker   Norrevångsvägen markväg
Kabbarp by /Se Ljungstumpen åker   Per Jöns lycka äng
Kabbarp gd /Se Lunde steen åker   Per Kristers backe vägbacke
Kabbarp by /Se Lunde steenn havreåker   Per Truedsabiten eller Per Truedsajorden åkerskifte
Kap domkyrkohmn /Se Lunnaledsstycken åker   Prästajorden jord
Koålen Saknas /Se Lunnaåsen åker   Prästajorden jord
Norrevång gd /Se Lutesten åker   Prästajorden jord
?Onsvala Saknas Maderna äng   Pälsabacken backe
Prästgården Saknas Mallåker åker   Pälsarna eller Pälsastycket åkerskifte
Tirup by /Se Mands becks stickedt åker   Rammes mosse f.d. mosse
Tottarp by *Mands becks stickedtt havreåker   Rännan bäck
Tottarp by Mansbäck bäck /Se   Rännan bäck
Tottarp by Markabäck bäck /Se   Röven gård
Tottarp by Markabeckarna åker   Samuels backe höjd
Tottarp by Mellanskiftet åker   Sandbacken åker
Tottarp by Mellum tiusse åker   Sandbrinken åkerskifte
Tyska krogen lht /Se Milde kullen åker   Sandryggaängen äng
Tyska kroget, se Tyska krogen lht *Milde Kullen åker   Sandstycket åkerskifte
Åkarp förr by, nu municipalsamhälle Måsaryggarna åker   Sandstycksängen äng
Åkarp förr by Måssängarna äng   Santes vall Saknas
  Mö agir åker   Sege å vattendrag
  *Mö agir åker   Simons damm el. Simons hål vattensamling
  Möllarestycket åker   Skogbokärr kärr
  Möllaretoften åker   Skogboängen äng
  Möllebergastycken åker   Slåängen äng
  Möllerännan bäck /Se   Smörhålan åkerskifte
  Nattstollerna del av vång   Sokärr uttorkat kärr
  Opmods engen äng   Soängen äng
  *Opmods engen äng   Spetsen åkerskifte
  Pelaryggen åker   Spångkärret kärr
  Pilåkrarna åker   Stenstyckan, se Stenstyckekärret Saknas
  Preste agir åker   Stenstyckekärret kärr
  *Preste agir åker   Sylakärr torrlagt kärr
  Preste tofften åker   Särslöv bro bro
  *Preste tofftenn åker   Särslövhålan kärr
  Ramsåsen äng   Tirupahålan sänka
  Rawnaryggen åker   Tirupajorden jord
  Reffus graffuen åker   Tirupavallen pilevall
  *Reffuegraffuen havreåker   Toftaängen äng
  Rende agir åker   Tornabacken backe
  *Rende agir åkrar   Tornakärr kärr
  Runestens agir åker   Torrebergabäcken vattendrag(biflod)
  *Runesteens agir åker   Trelleborgsvägen bygdeväg
  +Runestens ager åker(?) /Se   Tuvekärr kärr
  Sallåkrarna åker   Tvåans vall pilevall
  *Sandryggene åkrar   Tyska jorden åkerjord
  Sandryggarna åker   Tyskland åkerskifte
  Sandryggene åker   Tångakroken äng
  Seijge ryggene åker   Vanning, Lilla igenfylld vattningsdamm
  *Seyge ryggene åker   Vanning, Stora igenfylld vattningsdamm
  Segeryggen åker /Se   Vid stockareden åkerskifte
  Sierslöfsstycken åker   Vipekärr kärr
  Silde kullen åker   Vägalyst plantering
  *Silde Kullen havreåker   Västervång åkerskifte
  Skafwenbensstycket åker   Ålyckan tivoli
  Skansen åker   Östervång åkerskifte
  Skindre kulden åker    
  *Skindere Kulden åker    
  Skogboryggen åker    
  Smör disken åker    
  *Smör diskenn havreåker    
  Soryggen åker    
  Spelditt åker    
  *Spelditt åker    
  Spelemansstycket åker    
  *Steendysse agir åker    
  *Steens agir åker    
  *Stiis agerenn åker    
  *Stompene åker    
  Sylen del av vång    
  Stee haggs åker del av Ängvången    
  Steens agir åker    
  Stenstycket åker    
  Stenstycket åker    
  Storkereden åker /Se    
  Storkareden åker /Se    
  Storkareden åker /Se    
  Storåkrarna åker    
  Stryben åker    
  Swinakillerna åker    
  Säåker åker    
  Taffuell boer åker    
  *Taffuel boër havreåker    
  Thue stenen åker    
  *Thue stenen åker    
  *Tiusse, Mellum åker    
  Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Tofterna åker    
  Tofterna åker    
  Tolandsstycken åker    
  Torfskjuren åker    
  Tornabacken åker    
  Tornabacken backe /Se    
  Tornakärr kärr /Se    
  Tornåkrarna åker    
  Tottarpsstumparna åker    
  *Tottarps åker t    
  Totterups agir åker    
  Traebro agrene åker    
  Trappåkrar åker    
  Tue agrene åker    
  *Tue agrene åkrar    
  Tyska ryggen åker    
  Tången äng    
  Walnadsängen äng    
  Vibe holmentt åker    
  *Vibe holmendtt havreåker    
  Wellan åker    
  Wellängarna äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Åstumpen åker    
  Åängen äng    
  Ängadiksstycket åker    
  Önswalastycken åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.