ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mölleberga socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 114 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 59
Mölleberga sn Ananäsestycken åker Mölleberga by och sn Bjärshögstycket åkerskifte
Mölleberga sn Annenäs åker Ensamheten hus Broåkern åkerskifte
Mölleberga sn Backehällarne åker Gamlegård gård Broängen äng
Mölleberga sn Bjeresjöstycken åker Mosskiftet, se Mölleberga Lilla traktnamn Dammsbacken Saknas
Mölleberga sn /Se Björnekullen åker Mölleberga Lilla traktnamn Dammsängen äng
Mölleberga sn Breingen åker Nils Nils Mölla f.d vattenkvarn Den norre gaturyggen åker
Möllebärga sn Broåkersfallet åker Rackarehuset hus Den västre gaturyggen åker
Mölleberga sn Broåkrar åker Torvskiftet, se Mölleberga traktnamn Drahas backe
Mölleberga sn Bysjorden åker Önsvala by Drahas backe
Mölleberga sn Dalarne åker Önsvala Gamlegård gård Fladebjer höjd
Mölleberga sn Damstycken åker   Flintakull åkerskifte
Mölleberga sn Damsåkrarne åker   Flintakullen åker
Mölleberga sn Dikesåker åker   Galgabacken backe
Mölleberga sn /Se Fembryggafallet åker   Gamle mosse äng
Meleberge, se Mölleberga sn Femryggarne åker   Gateryggen åkerskifte
Mölleberga kyrka kyrka Flatebjär åker   Grudstycket åkerskifte
Mölleberga by Flintekullarne åker   Himmelsbjer höjd
Mölleberga by Gallebiär åker   Himmelsbjersmossen Saknas
Mölleberga by Galliestycken åker   Holmarna åkerskifte
Mölleberga, Lilla o. Stora byar Gateryggarne åker   Hålåsamossen äng
Mölleberga, Lilla by Gateryggarne åker   Hålåsarna åkrar
Mölleberga, Lilla o Stora byar Grafåkern åker   Hövdastycket åker
Mölleberga, Lilla by Grutan åker   Kycklingahönan fornminne (stendös)
Mölleberga, Lilla by Grutan åker   Kycklingahönan fornminne
Mölleberga, Stora o Lilla byar Grytstycken åker   Kyrkobjersbacken backe
Mölleberga, Stora by Gåsabiten åker   Kalvaholmarna åkerskifte
Mölleberga, Stora by Himmelsbiär åker   Lergravarna åkrar
Mölleberga, Stora by Hylterstoften åker   Lilldala åkerskifte
Mölleberga, Stora by Hålåsarne åker   Lillemosse äng
Mölleberga, (Stora) sn /Se Höfdestycken åker   Möllemaden äng
Othensware, se Önsvala by Illekärren kärr   Möllemadhällan åker
Önsvala by Kalfveholmarne åker   Pilahagen äng
Önsvala by Killeryggen åker   Ramms mosse mosse
Önsvala by Killeryggen åker   Ramsmossabäcken bäck
Önsvala by Korsåkrarne åker   Sandbacken åkerskifte
Önsvala by Krokåkersfallet åker   Sanddraget åkerskifte
Önsvala by Krokängen del av Maderna   Skammarpeåkrarna åkrar
Önsvala by Kurrestubben åker   Skavesåkrarna åkerskifte
Önsvala byar Kycklingahönan fornminne (stendös)   Skäktekärret kärr
Önsvala by Kycklingahönan fornminne (stendös)   Skäkteängen äng
Önsvala by Kycklingahönan fornminne   Sköftan äng
Önsvala by Kyrkebiär åker   Slevre, Slevre ängar, Slevreängarna ängsmark
Önsvala by Laåkern åker   Slevre ängsmark
Önsvala by Lergrafsstycket åker   Slevreåkrarna åkerskifte
Önsvala by Le stycken åker   Smedstycket åkerskifte
Önsvala by Lillevångsfallet åker   Stenbjeret åker
Önsvala by Linnersåker åker   Storadala åkerskifte
Önsvala by Lunnaledsåkern åker   Storebjer höjd
Önsvala by Långryggen åker   Storemosse äng
Önsvala by Långåkrarne åker   Storkabacken backe
Önsvala by Marbäck bäck /Se   Svängesåkrarna åkrar
Önsvala by /Se Marbecksstycken åker   Toftabacken åkerskifte
»øthenswaræ», se Önsvala by Marbecksåkern åker   Toftamossen äng
  Mellankärr kärr   Värpipan del av ägor
  Mellåker åker   Åteängen äng
  Mossängen del av Maderna   Ärtaholmen åkerskifte
  Mögholmen åker   Önsvala backe ouppodlad grusbacke
  *Mölleberga mark skogsmark?   Önsvala bro landsvägsbro
  Mölletoftarne åker   Önsvala gata väg
  Nedantoften åker    
  Norråkern åker    
  Pelaryggen åker    
  Pilehällarne åker    
  Pöllsorne åker    
  Ramms mosse mosse    
  Ramsåker åker    
  Rolsbjer åker    
  Räfvebrötet åker    
  Räfsbiersfallet åker    
  Rännåkrarne åker    
  Sanden åker    
  Sandgrafverne åker    
  Sandryggen åker    
  Sjöholmarne åker    
  Sjöliorne åker    
  Skackan åker    
  Skafversåker åker    
  Skammarpsåkrarne åker    
  Slefwereåkrar åker    
  Slevre äng /Se    
  Slevreåkrarna åkerskifte /Se    
  Smedestycket åker    
  Snogeholmsbacken äng    
  Spenalestycken åker    
  Stenstycken åker    
  Storbiär åker    
  Storkabacken åker /Se    
  Stutalistycken åker    
  Stångby stycken åker    
  Svinakroken åker    
  Swingelåker åker    
  Särslövsstumpen åker    
  Sönreåkers Krok åker    
  Tippell Steen sten    
  Tjörnesåkrarne åker    
  Toftekullen åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Tofterne åker    
  Tofterne åker    
  Torfvamåsestycken åker    
  Torrebergabäcken bäck    
  Trollebjersstycket åker    
  Tufvekärr äng    
  Tvåryggarne åker    
  Twärstycket åker    
  Wasaryggen åker    
  Yxesprånget åker    
  Ärteholmarne åker    
  Önsvala bro landsvägsbro    
  Önsvala brygga landsvägsbro    
  Örefallet åker    
  Örnehallen åker    
  Österåkern åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.