ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Esarps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 32
Esarp sn /Se Albertaåker åker Esarp sn och säteriegendom Asmunds krok ängsmark
Esarp sn Allmäningsstycket åker Alberta traktnamn Bles backe backe
Esarp sn Annershögstycken åker Alberta by Bles mosse kärr eller mosse
Esarp sn Baakfäladen åker Albertamöllan vattenkvarn Esarpehögen ättehög
Esarp sn /Se Baakarestycken åker Backagården gård Gamlebacke åkerskifte
Alberta by Betesstumpen åker Bommen gård Gillarebacken backe
Alberta by Breingarna åker Bomsmedjan nedlagt smedja Gryten vattenfylld håla
Alberta by Bönåker åker Byhem, se Alberta traktnamn Jungfruhålan vattenfylld håla
Alberta by Dikesåker åker Esarpe mölla vattenkvarn Jörensalotten åkerskifte
Alberta by Dikesåker åker Gillarehuset hus Killetoften åkerskifte
Alberta by Damstycket åker Mossheddinge by Kristoffersabacken backe
Alberta by Esarpshögen fornlämningsplats Mossheddinge by Kyrkomaden ängsmark
Alberta by Fyrryggen åker Sandahusen samling hus Kyrkovången vång
Alberta by /Se Fyrryggen åker Sandhill, se Örup traktnamn Lillekrok ängsmark
Alberta by /Se Gatestycken åker Skagelbäck gård Lusthusbacken backe
Bomhuset förr hus /Se Gatestycken åker Svinarp by Madbolet ängsmark
Esarp by Grässstifften del av Ängvång Svinarpegården gård Mossavången vånga
Esarp g. o. sn Hafrestycken åker Torpet gård Mossheddinge bet jordremsa
Esarp by Hielmsåker åker Trulstorp by Möllevången vång
Esarp by Hunss-stycken åker Örup traktnamn Odarsmaden ängsmark
Grönland(shusen) gd Huulåker åker Örup by Röven ängsmark
*Mosegård Saknas Höje å å Örupagårdarna gårdar Slåttabacken åkerskifte
*Mosegård Saknas Höje å å   Slåttamaden ängsmark
*Mosegård Saknas Höje å å   Smuttabacken backe
Måsheddinge by Killåker åker   Spetsen ängsmark
Måsheddinge by Kornholmen åker   Storamad ängsmark
Mossheddinge by Korsåcker åker   Storekrok ängsmark
Mossheddinge by Krokängsstycket åker   Svinarpeholmen ängsmark
Måsheddinge by Kullarna åker   Svinarpevången vång
Mossheddinge by Kyrckiowägsstumpen åker   Vanningahällorna åkerskifte
Måsheddinge by Ledkrokstycket åker   Västrevång vång
Måsheddinge by Leeringarna åker   Äspevången vång
Måsheddinge by Lergrafsstycket åker    
Måsheddinge by Lerstycket åker    
Mossheddinge by Lijestycket åker    
Mossheddinge by Lilleholmsryggen åker    
Mossheddinge by Ludesteensstycken åker    
Måsheddinge by Långaryggen åker    
Måsheddinge by Långeryggen åker    
Måsheddinge by Långåker åker    
Mossheddinge by Mansbäck bäck /Se    
Mossheddinge by Marckeskälsryggen åker    
Måsheddinge by Möllängstycken åker    
Mossheddinge by Nyvången åker    
Måshäddinge by /Se Ostaholsstycket åker    
Måshedinge by /Se Pannåker åker    
Måshäddinge by Pijhlåcker åker    
Måsheddinge by /Se Ryggen åker    
Mossheddinge by /Se Ryggen åker    
Svinarp by /Se Spunget åker    
?Trulstorp by Spångstycken åker    
?Trulstorp by Stackberg åker    
Trulstorp by Steensåcker åker    
Trulstorp by Strijporna åker    
Trullstorp by Stripängen äng    
Trulstorp by Toften åker    
Trullstorp by Toften åker    
Trullstorp by Tofterna åker    
Äsarp g Torrebergabäcken bäck    
Örup by Trollahölsstycket åker    
Örup by Tufeskiärsåcker åker    
  Tvärbergsängar äng    
  Tångemosse mosse    
  Täddingekärret kärr    
  Wallaåker åker    
  Wassängen äng    
  Wingarna åker    
  Ödeberg del av Ångvång    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.