ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hällestads socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 38
Hällestad sn Galgabacken höjd Hällestad sn och by Abusaskogen skog
Hällestad sn Hällestads skog Saknas Hällestad sn sn Abusavägen väg
Hällestad sn Hökmossen damm /Se Hällestad sn och by Annexarna områden
Hällestad sn /Se Knivåsen ås Hällestad traktnamn Billemaden äng
Hällestad sn Prästadammen damm /Se Abusa by Björkens dal dalsänka
Hällestad sn *S:t Laurentij grund och schoumerche Saknas Abusa by Björkensdal damm
Hällestad sn *Skrille skog skogsparti Borelund traktnamn Björnakullen ås
Hällestad sn *Skrille skog skogsparti Borelund gård Farmors fälad område
Hällestad sn *Skrulle skog skogsparti Borelund Saknas Gatestenen sten
Hällestad sn Skälbäcken bäck Boreslund, se Borelund traktnamn Holken eller Holkakillan källa
Hällestad sn /Se Stavakällan källa Eliselund gård Hässlebjer höjd
Hällestad sn Stavstastenen minnesten Gryteskog gård Hässlebjersbacken höjd
Hällestad sn /Se Stenklippan terräng Hällestad tätortsnamn Hökamossen damm
Hällestad sn /Se *Stålbäck bäck? /Se Hällestad boställe gård Hökamossen kärr
Hällestad sn /Se Söledammen damm? /Se Järnvägsområdet, se Hällestad traktnamn Kalvakroken område
Hällestad by Sölåkra åkrar? /Se Krutladan gård Kyrkostigen f.d. gångstig
Hällestad by Tolbro åker åker /Se Krutladan gård Maden äng
Hällestad by *Tolbäck bäck? /Se Liselund herregård Mellanfäladen område
Hällestad kvarn Ökärr kärr Måryd gård Måkullsbacken höjd
Hällestad by Örebäck bäck? /Se Måryd by Måraplanen ägor
Hällestad poststation /Se   Oran gårdar Möllefälladen område
Hällestads län län   Prästmöllan gård Nedersta annexet område
Abusa gd /Se   Ringvall gd Nils Jönsahagen område
Eliselund by /Se   Skrivare, se Skrivaremöllan Saknas Nylidbackarna backområde
Ringvall gd   Skrivaremöllan gård Prästaskogen skog
Torna-Hällestad poststation /Se   Skrivaremöllan Saknas Röl område
Tvedörra by /Se   Stenamaden gård Skavenbena område
Tvedöra by med infanteriregementets forna lägerplats /Se   Torna Hällestad tätortsnamn Skrållebackarna höjdsträckning
Tvet, Västra gd   Trollängen gård Stavastenen rest sten
Tvet, Västra gd   Tvedöra by Trevälana källor
Tvet, Östra by   Tvedörra by Tvedöra exercisplats
Tvet by /Se   Tvedör(r)a del av by Tvedöra förr exercispl.
    Tvet gård Tvedöra f.d. exercished
    Tvet gård Tvedör(r)a hed f.d. exercisfält
    Tvet, Västra gård Vångaröl område
    Vallboda, se Hällestad traktnamn Åsen område
    Vasaholm gård Östreskog skogsdunge
    sVaselund gård Översta annexet område

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.