ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Silvåkra socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 123 Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 28
Silvåkra sn /Se *Ædenn åker Silvåkra sn sn Aspebacken åker
?Silvåkra by o. sn *Ædinbierg åker och skog Silvåkra sn och by Bärsan äng
Silfåkra sn *Agir, Lille åker Silvåkra sn och by Dammsbacken backe
Silvåkra sn Almen terräng Silvåkra sn Dammsbron bro
Silvåkra sn *Ausshylte kierrid ång Silvåkra traktnamn Ekeshålan grustäkt
Silvåkra sn *Birckelunde wey väg Ammenebro gård Furet furuskog
Silvåkra sn *Birckis agir, Østre åker Järnvägsområdet, se Silvåkra traktnamn Hurrebron bro
Silvåkra sn *Biörnils kulle agir åker Kvinnovad by Hurreliden el. Hurrelids backen backe
Silvåkra sn *Biör sletz heydenn åker Kvinnevad by Hällestad skäl gräns
Silvåkra sn *Brödenn Saknas Kvinnevad by Möllebacken backe
Silvåkra sn *Brönils engenn äng Maskängen gård Per Svens fure furudunge
Silvåkra sn *By beck Saknas Maskängen gård Risaledet f.d. grind
Silvåkra sn *By ssiö sjö Norrevång område av Silvåkra Silvåkra bro bro
Silvåkra sn *Bysjö f.d. sjö Prinsahuset hus Silvåkra bäck bäck
Silvåkra sn Bökebjärsmossen mosse Risahusen hus-samling Silvåkra sjö sjö
Silvåkra sn *Duegit Saknas Silvåkragården herregård Sjöbäck bäck
Silvåkra sn *Ebleskouff el. *Sör skouff skog Stigsåkra by Skittabron bro
Silvåkra by o. sn /Se *Froespields agre åkrar Stigsåkra by Skoghaga mossmark
Silvåkra sn /Se Fyrkantdungen skogsdunge Tramparestället gård Skoghagvägen vägsträcka
Silvåkra sn /Se *Gerris agir åker Tvet, Östra by Skräddarebacken backe
Silvåkra sn /Se *Getinge ström del av å Tvetahusen hussamling Spelarebron bro
?[Quinninge] = Quinnevad by *Getingeån del av å Ynket del av Kvinnevad Stensoffan stenparti
Kvinnevad by *Getingeå del av å /Se Öbacken gård Storeå å
?Silvåkra gd *Halme engenn äng   Tockavägen vägsträcka
Silvåkra by Hasselbjärsbacke backe   Tvets ris skogsområde
Silvåkra by *Holmenn äng   Uttrabron bro
Silvåkra by *Horsse kiilde agre åkrar   Viktors grop dike
Silvåkra by *Huildebuske åker /Se   Öbacken höjd
Silvåkra by Humlekärr kärr    
*Sjögård gd *Hurre Saknas    
Søelagere, se Silvåkra by *Hurre liide agre åkrar    
Tvet, Västra by *Hölidenn åker    
Tvet, Östra by *Höylis agir åker    
Tvet, Östra by *Höyliss aass ås    
  Iordall, Lille åker    
  *Jlekiers agir åker    
  *Jordals agir åker    
  *Kilde agir åker    
  *Kilde engen äng    
  *Klinga å /Se    
  Klingavälsån å    
  Klingavälsån å    
  Klingavälsån, förr Klingaå å /Se    
  *Klinga å, se Klingevallsån å    
  Klingvallsån å    
  Klingvallsån å    
  Klingvallsån å    
  *Klingån å    
  *Klungis aass åker    
  *Kors agir åker    
  *Korss agir åker    
  *Kranck agir åker    
  Krankesjön sjö    
  Krankesjön sjö    
  Krankesjön sjö    
  Krankesjön sjö    
  Krankesjön sjö    
  Krankesjön sjö /Se    
  *Kranki sjö /Se    
  Krankåker åker /Se    
  *Kulle maen äng    
  Kvinnevadsbron bro    
  Kvinnevadsbron bro    
  Kvinnevads brygga = Kvinnevadsbron bro    
  *Kyrkan Saknas    
  Kävlingeån å    
  *Liungils engenn äng    
  *Long agir åker    
  *Longe agir åker    
  *Longe döill, Den åker    
  *Lunde weys agir åker    
  *Löcke kier äng    
  Maë agre, Östre åker och äng    
  *Mellum Kierrid åker    
  *Mellum weys agir åker    
  Möllebacken backe    
  *Mölle engenn äng    
  *Mölle krogenn åker    
  Norrevångsmossen mosse    
  *Ooskers eng, *Den øffuirste äng    
  *Ooskers eng, Den Nederste äng    
  Pilan ängsmark    
  Prästamossen mosse    
  Prästamossen mossmark    
  Prästaskogen skog    
  *Raffne riis agir åker    
  *Ringuell Saknas    
  Risen terräng    
  *Romliunge åker    
  Rävlyeskogen skogsdunge    
  *Rö agir åker    
  *Rödin äng    
  Silvåkra bäck bäck    
  Silvåkra sjö sankmark    
  Sjöbäck bäck /Se    
  *Skingbergs agir åker    
  *Skoffiordtt åker    
  *Skouffhaffue äng    
  Skälbäcken bäck    
  *Slimings maë wey, *Slimings maë åker resp. äng    
  *Snogehull agir åker och äng    
  Spelarebron bro    
  *Stiigs agir, Lille åker    
  *Stiigs agre, Store åkrar    
  *Stocke mosse agre åkrar    
  *Stygis agir ende åker    
  *Sölgriis agir åker    
  *Sör skouff el. *Ebleskouff skog    
  *Teylons agir åker    
  *Tiuff musse mosse    
  *Tofftin åker    
  »Trende kild agre åkrar    
  Trummarebacken backe    
  *Veyling agir åker    
  *Weylings kiers engenn äng    
  *Voms hulle åker    
  Vrangels lycka äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Öbacken backe    
  *Øenn Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.