ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vombs socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 91 Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 111
Våmb socken Abborrabacken backe Vombs sn Saknas Abborrabackarna åkerbackar
Vomb sn /Se *Adelveijen väg Vomb sn Abborrabacken backe
Vomb sn Ankedammen damm Våmb sn och by Abborragrundet grund
Vomb sn *Almending åker Vomb sn Abborrakroken del av Helgasjö
Våmb by o. sn Björkekullarna kullar Vom(b)s socken socken And-dammen damm
Vomb sn Bockabacken backe Vomb Saknas Björkekullarna björkbackar
Vomb sn Bysjön sjö Vomb sn o by Bruket del av sn
Vomb sn Bysjön sjö Vomb sn och by Bys brunn brunn
Vomb sn Båtplatsen vik Bokeslätt gårdar Bys grustag grustag
Vomb sn *Dybe dall almending åker Bruket f.d. tegelbruk Bysjön sjö
Vomb sn Ekebacken backe Bruksgården gd Bys-sjö sjö
?Vomb sn Ekebo terräng Bruksgården gård Dammarna vattenhålor
Våmb sn /Se Erikssons gravar sankmark Brukshusen hus Den norra plantagen park
Vomb sn /Se *Gadetofft åker Draksbo villa Den södra plantagen park
Våm(b) sn /Se Gamla plantskolan skogsmark Fyrtioåtta gård Drövlahålorna äng
Vomb sn /Se Getingakroken äng /Se Fåglahuset hus Furegavlen skog
Vomb sn /Se *Getinge ström del av å Grindvaktaretorpet torp Furet skog
Vomb sn /Se *Getinge å å Hjortahus soldattorp Furelyckan, Gamla furuskog
Vomb sn /Se *Getingeån del av å /Se Jyprahuset hus Fäladsängen äng
Vomb sn /Se Grusgropen grop i skogsområde Järnvägslinjen, se Vomb traktnamn Gamla lycka plats
Wång, se ? Voms sn Gröne damm tjärnar Klostersågen järnvägsstation Gatan plats
Prästgården Saknas *Hen Saknas Klostersågen jv.stat. Getingakroken äng
Raby gdr /Se Hjortalöpet skogsmark Klunkalängan uthuslänga Grubacken grusbacke
Raby by /Se Hurve äng /Se Klunkenborg gård Grutbacken vägbacke
Raby by /Se Häljasjön sjö Knallastället gd Gröne backe öppen plats
Vomb by Häljasjön sjö /Se Knallen gd Helgasjö sjö
Vomb by *Höfoldtt Almending äng Möllehusen gårdar Heljasjön sjö
Vomb by *Höge Espe Almending åker Möllehusen gårdar Hjortabackarna backar
Vomb by Israelibacken backe /Se Norregård gd Hjortasölan åker, skog
Vomb by Jordbärabacken backe, skogsterräng Norregård gård Horre äng
Vomb by Jägmästarepasset skogsmark Nygård gd Hurve ängsmark
Vomb by Karins källa källa Nygård gård Huvudet furuskog
Vomb by *Killingsnäbb udde Nyhus hus Hästskovången vång
Vomb by *Killingenäbb udde Nyhus f.d. värdshus Hölidbacken ägor
Våmb by Klanghult skogsdunge Puttahusen hus Igla kärr kärr
Vomb by *Klinga å /Se Raby gårdar Ilakärr äng
Våmb by o. sn Klingavälsån å Raby gårdar Jöns Svens´backe backe
Vomb by Klingavälsån å Skoghem villa Kanala-vången vång
Våmb by Klingavälsån å Skogvaktarehuset hus Klanghult skogsdunge
Våmb by Klingavälsån, förr Klingaå å /Se Skogvaktarehuset hus Klingavälsån å
Vomb by *Klinga å, se Klingvallsån å Statgården fastighet Klingavälls broar broar
Vomb by Klingebro bro /Se Stubbahuset hus Klingavällsån å
Vomb by Klingvallsån å Såget sågverk Klockarehålorna mosshålor
Vomb by Klingvallsån å Södergård gd Klungelsbacken skogsbacke
Vomb by Klingvallsån å Södergård gård Kungsholmen äng, kyrkojord
Vomb by *Klingån, se Klingvallsån å Trettio hus Kvingavällsbroar broar
Vomb by *Kulle fiskeplats Verners hus småbruk Kvingavällsån å
Vomb by /Se Kurres håla tjärn Vernershusskolan skola Kyllinga näbba udde
Vomb by /Se Kävlingeån å Vomb traktnamn Kyllingensnäbbe udde
Värnhus gd Ljungdalshålan sankmark Vom(b) by Kyrkebacken backe
  *Löckenn åker Vombsgårdarna gårdar Kyrkobacken väg
  Montanaholmen skogsmark Voms gamla prästgård gd Körnebjer skogsbacke
  Norrevång skogsmark Vombs hus, se Vomb traktnamn Ladugårdstoften vång
  Näbbet strandremsa Vomsing inbyggarbeteckning Lagårdstoften åker
  *Odersmusse äng Voms klockaregård gård Lankärret äng
  *Offskere äng Ålstorp torp Lansabacken backe
  *Ousker äng Äskebäskan Saknas Lillakärr kärr
  Prästaskogen skog   Lillelyckabacken backe
  Pulka vattenhål /Se   Ljungdalshålan dalsänka
  Pulka eller Pulkakärr(et) vattenhål /Se   Ljungdalshålan plats vid väg
  Rabyturet skogsmark   Lyckan ägor
  Råbäck bäck /Se   Långholmen ängsdel
  Rävalyckan terräng   Mittelvången vång
  Rörbäck bäck /Se   Möllebacken backe
  Sandåsen ås   Möllelyckan jord
  Senhult skogsmark   Norrsjö sjö
  Södra boket terräng   Norresjö sjö
  Tjörnebjär skogsmark   Norrevång sandmark
  Tuvelund ekskog /Se   Nummertolvvägen väg
  Tyges håla skogsmark   Nya Lycka skog
  Utsiktshålan höjd   Nygårds sjö sjö
  *Vomb sjö /Se   Pilevallsvången vång
  Vombsjön sjö   Polka vattenhål
  Vombsjön sjö   Polkakärr kärr
  Vombsjön sjö   Pottabacken backe
  Vombsjön sjö   Pottakillan källa
  Vombsjön sjö   Prästahäjan åkermark
  Vombsjön sjö   Puttabacken backe
  Vombsjön sjö   Puttakällan källa
  Vombsjön sjö   Rodal plats
  Vombsjön sjö   Rundevall jordvall
  Vombsjön sjö   Rådal dalgång
  Vombsjön Saknas   Sandåsen sandås
  Vombsjön sjö   Sandåsen ås
  Vombsjön sjö /Se   Senelt skog
  Vombsjön sjö /Se   Senhult skogsdunge
  Våmsjön sjö /Se   Stakittan jordvall
  *Vång, Södra Saknas   Stakittevallen jordvall
  *Vång, Östra Saknas   Strömmarna åutflöde
  Äskebäskan skogsområde   Stubben åker
  *Örtebäck bäck? /Se   Södervång bydel
      Södre mosse mosse
      Sön(d)revång åkerområde
      Timmesekärret kärr
      Timmissekärret kärr
      Tomasa björkebacke skogsbacke
      Tungesnapen område
      Tungesnaven åker
      Tygeshåla dalsänka
      Tyges håla sänka
      Videt äng
      Vomsjön sjö
      Vombs fure furuskog
      Vombs sjö = Vombsjön sjö
      Voms ängakärr ängar
      Ärligheten äng
      Äskebäskan skogslund
      Äskebäskan kärr
      Östervång bydel
      Östre vång åkerområde
      Östrevång område

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.