ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brandstads socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 44
Brandstad socken *Becks agir havreåker Brandstads socken sn Ballakulla backe
Brandstad sn *Birke äng Brandstad sn och by Bladslycka åker
Brandstad sn *Blaastens eng äng Branstad sn och by Brandstad hed område
Brandstad sn *Egeskouffs agir åker och äng Brandstad sn och by Brandstadholmsån bäck
Brandstad sn /Se Fulabäck natn. /Se Brandstad sn o. by Gräsvången åker
Brandstad sn *Fulle buck äng branstana inbyggarbeteckning Gärsbacken backe
Brandstad sn *Hane aass ås Araskoga by Gärskogbäcken bäck
Brandstad sn Helveteshålet skogsmark Araskoga gårdar och hus Hjortafäladen utmark
Brandstad sn *Hulkelle (*Hulekille) åkrar Araskoga mejeri mejeri Hjältabacken backe
Brandstad sn *Högis agir havreåker Brandstad Saknas Horsabjer backe
Brandstad sn *Höne tornne agir havreåker Brandstad by Humlamad åker, äng
Brandstad sn *Jæskoffs agir havreåker Brandstad boställe gård Kampahålan äng
Brandstad sn *Kiidager havreåker Brandstad boställe gård Kattsund vattenhåla
Brandstad sn *Krog ager åker Brandstadhed område med hus och gårdar Killekärr odlat kärr
Brandstad sn *Kull agir åker Brandstadholm Saknas Killekärrsbäcken bäck
Brandstad sn *Loppe höyenn åker Brandstadholm gård Klamby Tjocka skog
Brandstad sn /Se *Magle agir havreåker Branstad, se Brandstad Saknas Klambytjocka skog
Brandstad sn /Se Marbäck bäck /Se Branstadholm, se Brandstadholm Saknas Klamby tjycka eller Tjyckan skog
Brandstad sn /Se *Mortens tofft åker Braskaskiftet åkerområde, småbruk Klambyåkern kyrkojord
Brandstad sn /Se *Mölle aass havreåker Gåsahultet småbruk Korskull backe
Brandstads kyrka Saknas *Pers mad äng Gärskog skog, gårdar Krokahultet äng
Brunestathe, se Brandstad sn Pissebäck bäck /Se Hjältahuset hus Kullabacken backe
Brunstathe, se Brandstad sn *Preste tiörnne ager havreåker Klamby traktnamn Kullagårdsvägen väg
Araskoga by *Skeetange äng Klamby by Kämpatoften åker
Araskoga by Skallabacken skogsmark klambyare inbyggarbeteckning Linga skog
Araskoga by *Steen agir åker Klamby Nygård gård Lärkebacken backe
Araskoga by *Stenbäck bäck? /Se Klambyåkern, se Klamby traktnamn Pilaflo utdikad äng
Araskoga by *Stenkiille havreåker Krokhuset hus Pilevallen backe
Araskoga by /Se Stjärnedamm damm /Se Kullagårdarna gårdar Pinnbacken backe
Brandstad hg Storkarna åker? /Se Kullagårdarna gårdar Pissebäck bäck
Brandstad gd *Tangeröd havreåker Kullagården gård Röbjer åkerbacke
Brandstad by *Tangerödtt äng Maltestorp gård Rörsabol backe
Brandstad gård Tyge sten terräng Maltestorp gård Saringakroken område med småbruk
Brandstad by Ulabäckarna bäckar? /Se Ringahus, se Klamby traktnamn Skallabacken backe
Brandstad by *Vadde agir åker Ringahuset gård (kyrkolägenheter) Tjockan skog
Brandstad by *Vede äng   Tjockarna skog
Klamby by *Ørundtt åker   Tydesten sten
Klamby by *Ørwads kier, Ørwadtt kärr resp. äng   Tyde sten stenblock
Klamby by     Tygesten sten
Klamby by     Ugaskrok åkermark, förr kärr
Klamby by     Ugaskrok gränsmöte
Klamby by     Ugaskrok gränsmöte
Klamby by     Vävareskiftet åker
Klamby by     Ällebäck bäck
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by      
Klamby by /Se      
Klamby by /Se      
*Sohøffuen Saknas      
Stork(a)- (Storkabacken m.fl) Saknas /Se      
*Woueskoff Saknas      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.