ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fjelie socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 152 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 36
Fjälie sn *Aassenn havreåker Fjälie sn och by Allmänningen strandmark
Fjälie sn *Abell agrene ängar Fjelie sn o. by Bennikeängen äng
Fjälie sn /Se *Aschebech bäck Fjelie sn Bjerabacken åkerskiffte
Fjälie sn *Baagenhöys agrene ängar Bennikan gård Bräntekärr kärr
Fjälie sn Banehöl (resp. Barnehol) trol. en höjd Bennikan gård Elvan vång
Fjälie sn *Bie engene ängar Bennikan eller Bennikan, Stora gård Fjäliebäcken bäck
Fjälie socken *Biers agir åker Bennikan, Lilla gård Frierupamarken eller Frierupajorden jord
Fjälie sn Bjäxred villatorn triangelpunkt Bennikegården = Stora Bennikan Saknas Gårdsplatsastycket vång
Fjälie sn * Bo bierrene äng Bjer(r)ed del av mark Hunnemossen mosse
Fjälie socken *Bonnis vongen vång Bjer(r)ed del av mark Kanike ängar ängsmark
Fjälie socken *Bredebeck äng Bjärred ort Karetahölen vattenfyllt hål
Fjelie by o. sn *Brede eng mark /Se Boställsgården Saknas Kockums park park
Fjelie by *Bryddett havreåker Fjelie traktnamn Kvienöden åkerskifte
Fjälie sn *By bierrid åker och äng Fjelie by Lerbäckahålen vattenfylda hål
Fjälie sn *Byes agerenn åker Fjälie boställe gård Lerbäckaängen ängsmark
Fjälie sn *Byes agerenn åker Fjelie femma småbruk Lillakärret uppodlad torrmosse
Fjälie sn *Byes agir åker Frierupsmarken, se Frirupsmarken traktnamn Ljungarestycket vång
Fjelie sn *Bys agir åker Frirupsmarken traktnamn Ljungen förr ljungbevuxen mark, nu skogsplantering
Fjälie sn *Bönnekenn äng Gamlabjerred del av badortssamhälle Lönorna vång
Fjelie sn /Se *Daffuere Kullenn havreåker Gamla-Bjärred ortdel Maskiftet vång
Fjelie sn /Se *Dals agir åker och äng Homen gård Ola Anders kulle ättehög
Fjelie sn /Se *Dals agir åker Kanik gårdar Paslehög ättehög
Fjelie sn /Se *Diige agerenn åker Kanik, Västra gård Rackarehatten backsluttning
Fjälie sn /Se *Diigis spieldene åkrar Kanik, Östra gård Skomakarehålan sankmark
Fjelie sn /Se *Diigis weld åker Karlsro, se Fjelie traktnamn Storakärret numera uppodlad torvmosse
Fjälie, numera Fjelie sn /Se *Dæghenesten gränsmärke Kristinedal, se Fjelie traktnamn Toften åkerskifte
Syæløge(!), se Fjälie sn *Egissagger reen f. åker och gränsmärke Laxmans Åkarp by Tredingskroken Saknas
Aagerøp, se Laxmansåkarp by *Erte agerenn åker Leråkra gårdar Trollkonekärret kärr
Bennikan gd /Se *Erte agerenn äng Möllegården gård Tyet, Lilla vång
Bennikan, Lilla gd /Se Fjälie ´vangegierde´ Saknas Nyhem, se Fjelie traktnamn Tyet, Stora vång
Bennikan, Stora gd /Se *Flæbackene ängar Prästavillan fastighet Tångabäcken bäck
Bjärred samh. /Se Flädierev grund Storegård gård Tångamarken, se Tångarna by o. sn
Bjärred del av by /Se *Frierp åker Tångabacken gård Tångamossen mosse
*Dauffuere Kullenn Saknas /Se Frierupsmarken utjord /Se Tångahusen småbruk Tångarna del av ägor
Fjälie by Frierupsmarken utjord Åkarp by Önnerupaån å
Fjälie by *Fule backenn äng Åkarpe boställe gård Önnerups allmänning jord
Fjelie by *Graffs (grauffs-) bierrud åker o. äng Åkarpegården Saknas  
Fjälie by *Greffs bierg åker Åkern, se Önnerup traktnamn  
Fjälie by *Greskifftid äng Ängen, se Önnerup traktnamn  
Fjälie by *Gress agerenn åker Önnerup traktnamn  
Fjälie by *Græskiifftirne ängar Önnerup by  
Fjelie by Grönhög fornlämning Önnerup by  
Fjälie by *Guleföllid åker Önnerupa station jv:station  
Fjälie by »Gule föllid» åker /Se    
Fjälie by *Hess agrene havreåkrar    
Fjälie by *Heste agerenn havreåker    
Fjälie by *Hestehöffd Saknas    
Fjälie prästgård Saknas *Hestenadzagger f. åker och gränsmärke    
Fjälie by *Hettirne äng    
Fjälie by Hundmossen mosse /Se    
Fjälie by Höjeån å    
Fjälie by Höje å å    
Fjälie by Höje å å    
Fjälie by *Huide skier äng    
Fjälie by *Hullembecks agir åker o. äng    
Fjelie by *Hundeskers agerenn åker    
Fjälie by *Höffde tangenn havreåker    
Fjälie by *Höre homene äng    
Frierup gd *Höys agir åker    
Frierup gd /Se *Jord bröd spiellid havreåker    
Frierupsmarken utjord *Jordbröd spiellit åker och äng    
Frierupsmarken jordbrukslht *Jwlend åker    
Frithutjorp, se Frierupsmarken utjord *Jörgenesten gränsmärke    
Hagerop, se Laxmans Åkarp by *Kalle halenn åker    
Kanik, Ö. o. V. gdr /Se *Kiille agerenn åker och äng    
Kanik tegelbruk, hpl /Se *Kircke biergid åker    
Kanikemarken gd /Se *Kircke engenn äng    
Laxmans Åkarp by *Kraagenn åker    
Laxmans Åkarp by *Kraagenn havreåker    
Laxmans Åkarp by *Kroppenn åker    
?Laxmansåkarp by *Kurrinn äng    
Laxmansåkarp by *Kurrinn äng /Se    
Laxmansåkarp by Kvienöden äga /Se    
Laxmansåkarp by *Kæee agir åker    
?Laxmansåkarp by *Lamme spiellid havreåker    
Laxmansåkarp by *Lang agerenn åker    
Laxmansåkarp by *Laxmansten gränsmärke    
Laxmansåkarp by *Leer agerenn åker och äng    
Laxmans Åkarp by *Leer agir, Lille haveråker    
Laxmansåkarp by Lerbäck bäck /Se    
Laxmans Åkarp by *Lille agerenn åker    
Laxmansåkarp by *Lille wongenn vång    
Laxmansåkarp by Lommabukten bukt    
Laxmans Åkarp by Lommabukten vik    
Laxmansåkarp by *Lomma å, se Höjeån å    
Laxmans Åkarp by *Ludestenen havreåker    
Laxmans Åkarp by *Lönebäcken bäck    
Laxmansåkarp by Lönnebeck f. bäck    
Laxmansåkarp by Lönnebäck bäck /Se    
Laxmans Åkarp by *Lönnen åker    
Laxmans Åkarp by *Lönnen äng    
Laxmansåkarp by *Maën äng    
Laxmans Åkarp by *Malles bierrid åker    
Laxmans Åkarp by *Manghöy stickid åker    
Laxmans Åkarp by *Mellum tangen havreåker    
Laxmansåkarp by *Meskenn, Store, *Meske engen, Lille ängar    
Laxmansåkarp by *Miö agerenn åker    
Laxmans Åkarp by *Mö agrene åker    
Laxmans Åkarp by *Neb engen äng    
Laxmans Åkarp by /Se *Nest agerenn åker    
Laxmansåkarp by *Ny wongenn vång    
Laxmansåkarp by *Orme langene äng    
Laxmansåkarp by /Se Passlehög fornlämning    
Ogherop, se Laxmansåkarp by *Piiffuir agerenn åker    
Vinnerup by Piiffuir agerenn Saknas /Se    
Vinnerup by *Piile engenn äng    
Vinnerup by *Romaresten gränsmärke    
Vinnerup by *Ryggekiers agir åker    
Vinnerup by *Ryggekiers eng äng    
Vinnerup by *Skadresten gränsmärke    
Vinnerup by *Skalandesten gränsmärke    
Vinnerup by *Skaller backind äng    
Vinnerup by *Skerlenn äng och åker    
?Vinnerup gd *Skiiffhöys agir åker    
Vinnerup gd /Se *Stansskulle gränsmärke    
Åkarp, se även Laxmansåkarp by *Stigessten gränsmärke    
Åkarp, se Laxmans Åkarp by *Stiis agerenn åker    
Önnerup by *Stiis agerenn åker    
Önnerup by *Stillebrandt agerenn åker o. äng    
Önnerup by *Styckid havreåker    
»Øncroppe» by *Syltbech bäck    
Önnerup by Syltebäck bäck o. gränsmärke /Se    
?Önnerup by *Sør agerenn åker och äng    
Önnerup by *Tangen åker och äng    
Önnerup by *Tangen, Nörre havreåker o. äng    
Önnerup by *Thomassten gränsmärke    
Önnerup by *Toffte agerenn åker    
Önnerup by *Toffte agerenn åker    
Önnerup by *Toffte agerenn åker    
Önnerup by *Tofftenn åker    
Önnerup by *Tofftenn åker    
Önnerup by *Tofftin åker    
Önnerup by *Tofftinn åker    
Önnerup by Torrelängarna ängar /Se    
  *Truids engen äng    
  *Twesten gränsmärke    
  Tångabäcken bäck /Se    
  *Tönne engen äng    
  *Tör en ängar    
  *Vle ryglenn åker    
  *Weylenden havreåker    
  *Viebuskenn äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ärkebiskopssten gränsmärke    
  *Øen Saknas    
  *Øen stickid havreåker    
  *Østre engen äng    
  *Østre tofft åker    
  *Øxnne spiellid åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.