ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flädie socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 8
Flädie sn *Biers agir åker Flädie sn och by Byamöllan väderkvarn
Flädie sn *Boebierre äng Flädie sn o. by Elefanten mosse
Flädie sn /Se *Bogenhöys eng o. agir Saknas Flädie traktnamn Flädiebäcken bäck
Flädie sn *Boheff havreåker Ljungarehusen hus Flädieljung fordom ouppodlat omr.
Flädie by *Breed spiellid åker Möllaregården gård Hans Nils mölla väderkvarn
Flädie sn Breengenn äng Rudehill, se Flädie traktnamn Hejdorna f.d. moras
Flädie sn *Breingen havreåker   Kyrkokärret kärr
Flädie sn *Byes agir åker   Malhög ättehög
Flädie sn *Bönnicke äng    
Flädie socken *Deynne agir havreåker    
Flädie socken *Diigis spielldtt åker    
Flädie sn *Eng havreåker    
Flädie sn *Erte spielldtt åker    
Flädie sn *Fule backe äng    
Flädie sn *Gaassebiiden åker    
Flädie sn *Gressedkiifftid äng    
Flädie sn *Gyinge spiellid åker    
Flädie sn *Heede åker    
Flädie sn /Se *Hettenn äng    
Flädie sn /Se *Hiiss agir åker    
Flädie sn /Se *Holmindt äng    
Flädie sn /Se *Hoss Kiernne åker    
Flädie sn /Se Hullebrøndtz wongh vång    
Flädie sn /Se *Höffde ryggenn åker    
Flädie sn /Se *Katte tiörnne åker    
Flädie socken socken /Se *Kiilde agir åker o. äng    
Flæthöge, se Flädie sn *Kircke kiers eng äng    
Bjärred villasamh. o. badort /Se *Langbole åker    
Flädie by *Langebolid åker    
Flädie by *Langkier åker    
Flädie by *Leergraffs eng äng    
Flädie by *Lille ager åker    
Flädie by Lommabukten vik    
Flädie by *Lude steenn åker    
Flädie by *Lunnebeck äng    
Flädie by Lummebäck bäck /Se    
Flädie by *Lycke eng äng    
Flädie by *Lyckenn åker    
Flädie by Långbolet ägonamn /Se    
Flädie by o. sn *Lönnen äng    
Flädie by *Löye kier havreåker    
Flädie by *Maëstickid äng    
Flädie by *Magle skaar åker    
Flädie by Mallhög, Lilla fornlämning    
Flädie by o. sn Mallhög, Stora fornlämning    
Flädie by Mallhöj kulle /Se    
Flädie by *Medelste agir åker    
Flädie by Mellanvången vång    
Flädie by *Meskedtt äng    
Flæthøugh, se Flädie by *Mye agir åker    
Gammelmark gd:ar /Se *Neste agir åker    
*Sankt Johannis Baptista kyrka kyrka *Ny sticke, Dett åker    
Vinnerup by *Nöde broe åker    
Vinnerup by *Ormelange äng    
Vinnerup by *Piile agir åker    
Vinnerup by *Prestehulenn äng    
Vinnerup by *Quie nöd äng    
Vinnerup by *Sebelhöys agir åker    
Vinnerup by *Spiellidt åker    
Önnerup by *Stensbierre åker    
  *Stiis agir åker    
  *Sönder bierre åker    
  *Söre agerenn havreåker    
  *Toffte agir havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tornne engenn (*Tornne fierring) äng    
  *Tostebröndtt åker    
  *Trolle konnen åker    
  *Trolle konnen åker    
  *Velle eng havreåker    
  *Veltehulle agir åker    
  *Vimell skafft åker o. äng    
  *Vrange diige åker    
  Vång, Lille vång    
  Vång, Norra vång    
  Vång, Södra vång    
  Vång, Västra vång    
  Vång, Östra vång    
  Öresund sund    
  *Østenstiernne åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.