ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lomma socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 110 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 65
Lomma sn *All weyen havreåker och äng Lomma sn o. by Alleskogen skogsmark
Lomma f. sn, nu köping *Aln (elle *Alna) å /Se Lomma sn Allmänningarna strandmarker
Lomma sn Alnarps fälad fälad /Se Lomma sn Alnarpe skog ek- och bokskog
Lomma sn Backafallet åker Lomma ort Alnarpevallen pilevall
Lomma sn /Se *Becke dragitt äng Lomma sn och by Backelinahölen höl
Lomma socken Blackejorden Saknas Lomma sn Badehölen höl
Lomma sn Bomhög ättehög /Se Alnarp egendom Bosabäcksängen ängsmark
Lomma sn Borrerna åker Alnarp egendom Benikelotten åkerskifte
Lomma sn Bredängarne äng Alnarp hållplats Bomhög ättehög
Lomma sn Breingarne åker Alnarp poststation Bönespjällen åkerskifte
Lomma sn Böne eng äng Backahus f.d. torp Ettan vång
Lomma sn *Böne eng havreåker o äng Blissberg f.d. torp *Flatingen äng
Lomma sn Bönespiellsåker åker Bomhögastället gård Furet furuplantering
Lomma sn Damsåkrafallet åker Brohus gård Gamlegård åbyggnader
Lomma sn Djuperna åker Brohuset gård Gillbergs höl höl
Lomma sn Drängastijen åker Det långa huset hus Grusgraven grustag
Lomma sn Dynefallet åker Fiskaregården gård Gårdsplatsen vång
Lomma sn Esbe bulet åker Fiskarelyckan gård Gästgivarebron landsvägsbro
Lomma sn *Esbe bulet havreåker Gottorp f.d. torp Habo ljung strandmark
Lomma sn *Feles agre havreåker Gängehus f.d. torp Habovägen väg
Lomma sn *Flad iordtt havreåker Habo gård Havrahölen höl
Lomma sn Flakarna åker Habo gård Kappadocien åker
Lomma sn Fyra Ryggarne åker Habo Stora traktnamn Karstorpabacken vägbacke
Lomma by, sn Grafwarna åker Habo, Stora gård Karstorpahögarna ättehögar
Lomma köping /Se Gropafallet åker Habo, Lilla traktnamn Korsvadet vad
Lomma köp. /Se Grutbackarne åker Habo, Lilla gård Krokåkern åkerskifte
Lomma sn /Se Hafrelyckan del av Ny vång Hönsahuset hus Kyrkvången vång
Lomma by o. sn /Se Höijastyckefallet åker Kappadocien gård Landshövdingavägen väg
Lomma sn /Se Höjeån å Karstorp by Lergravarna hålor
Lomma sn /Se Höjeån å Klockaregården gård Lerjorna vång
Lomma sn /Se Höjeån å Kyrkofästan gård Lillebacke landsvägsbacke
Lomma köping /Se Höje å å Leret gård Lillelycke vång
Lomma sn /Se Höjeån å /Se Linjen Lomma - Önnerup, se Habo Stora traktnamn Ljungarevägen väg
Lomma sn /Se Kappadocien åker /Se Ljunghusen hus Ljungen del av sn
Lomma m:e och sn /Se Kiilis aass åker Lomma kyrka hp Lomma backe vägbacke
Allerup, se ?Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Kiillis aass havreåker Lomma, Lilla husgrupp Lomma gästgivarebro landsvägsbro
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut *Kircke engh äng Stora Lomma tätbebygg. Lomma kyrkväg väg
Alnarp f. herresäte, nu lantbruks- o mejeriinstitut *Kircke eng, Lille o. Store ängar Stora Lomma II hussamling Mossadammarna vattendammar
Alnarp f. herresäte, nu lantbruks- o. mejeriinstitut Krokryggarna del av Norre vång Mariedal gårdar Möllebacken backe
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Krokåkrarne åker Månstorp f.d. t Norre fälad del av strandmark
Alnarp förr herresäte, numera lantbruksinstitut Landsholmarne åker Norregård arr.-gård Paradisängen ängsmark
Alnarp förr hg, nu lantbruksinstitut /Se Leergraffs agir åker Norregård gård Prästavägen väg
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Leergraffs agir havreåker Nyvång f.d. torp Pengakroken krökning
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Lerkullafallet åker Parkahuset hus Per Larsa-jorden åker
Alnarp f. herresäte *Lomma å /Se Prästberga gård Ridbanan vång
Alnarp slott, (nu lantbruksinstitut) Lommabukten vik Gamla Prästberga gård Rinnebäck bäck
Alnarp förr herresäte, numera lantbruksinstitut Lommabukten vik Ringebäck f.d. torp Ryllsåkern åkerskifte
Alnarp slott, (nu lantbruksinstitut) *Lommapråm föremål i Höjeån Råbäck f.d. t. Rörsjön f.d. kärr
Alnarp förr herresäte, numera lantbruksinstitut *Lomma å, se Höjeån å Sjöhusen hus Saltan saltsjöbad, restaurang o. nöjesplats
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut Lomma Å å /Se Skoghusen hus Saltebäcksrännan bäck
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut Lommaån å /Se Skyttahuset f.d. t Sjölyckan ängsmark
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Lumme å = Höjeån Saknas Slättekull(e) f.d. torp Småängarna ängsmark
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut Långryggarne åker Solberga f.d. t Stenkakan åker
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut Långåckrarna åker Spångåkra gård Storebacke landsvägsbacke
Alnarp förr hgd, nu lantbruksinstitut Länkesåkrarne åker Strandhusen hus Stormgatan vägstycke
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Löyekiersfallet åker Strandängen, se Habo Lilla traktnamn Styvebacken åkerskifte
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut Mide eng äng Tjuvamarken gård Sumpadal nedbrunnet stathus
Alnarp förr hgd, nu lantbruksinstitut *Miöe eng havreåker Vinstorp by Svinabacken terrängnamn
Alnarp f. herresäte, nr lantbruksinstitut Mossadammarna vattensaml. /Se Vinstorpa skola skolhus Svinabacken vång
Alnarp förr hgd, nu lantbruksinstitut *Nylycke åker Väktarehuset hus Svinglarännan höl
Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Ny lycke sticke åker   Tullahölen höl
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Nylyckorna åker   Tågarpe mosse f.d. torvmosse
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Norre Hauffre iordt havreåker   Videängen äng
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) *Nørre tofft åker   Vipebacken åkerskifte
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) *Nørre tofftt åker   Värkulan backe
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Pelledamm damm /Se    
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut Rinnebäck bäck /Se    
Alnarp beb. Rullsåker åker    
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut Råbäck bäck /Se    
Alnarp förr herresäte, nu lantbruksinstitut Rörsjön sjö /Se    
Alnarp herresäte Saltebäcksrännan bäck /Se    
Alnarp förr hg, nu lantbruksinstitut Sandbjeren åker    
Alnarp hg Sandbjeren åker    
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Skyttesjön sjö? /Se    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Småhögs Stycken åker    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Spangagre havreåker    
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Spångåkrarna åker    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Stenhögsfallet åker    
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Stenkistorne åker    
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) Stens agir åker    
Alnarp hg, (nu lantbruksinstitut) *Stens agir havreåker    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut Stenwrakerna åker    
Alnarp institut Strandstyckefallet åker    
Alnarp förr hg, nu lantbruksinstitut Surkillefallet åker    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Syndre Aasse Saknas    
Alnarp g. Tiufwamarken åker    
Alnarp förr hg, nu lantbruksinstitut Tiörne agir åker    
?Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Tiörnne agir havreåker    
Alnarp hg, nu lantbruksinstitut *Tiörnnis aass havreåker och äng    
Alnarp förr hg, nu lantbruksinstitut Tockåkrarna åker    
Alnarp f. slott, nu lantbruksinstitut Toften åker    
Alnarp f. hg, nu lantbruksinstitut »Thyrsäng» äng    
Alnarp f. hg, nu lantbruksinstitut *Tyrsäng äng    
Alnarp nu lantbruksinstitut *Tyrszängh äng    
?Alnarp f. hg, nu lantbruksinstitut Tåftafallet åker    
Alnarp lantbruksinst. Vdelindtt åker    
Alnarp f. hg, nu lantbruksinstitut *Vdelindtt havreåker och äng    
Alnarp lantbruksinstitut /Se Veile eng eng    
Alnarp lantbruksinstitut /Se *Veile eng havreåker    
Alnarp lantbruksinst. /Se *Vie eng äng    
Alnarp slott /Se *Vinderupp Saknas    
Alnarp kungsgård /Se Vingarne åker    
Alnarp lantbruksinstitut /Se Wipekärr kärr    
Alnerup = Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Wrarupp tofft Saknas    
Alnetorp = Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Vrarupp tofft, Lille havreåker    
Alnetorp = Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut *Vång, Norra Saknas    
Alnetorp = Alnarp f. herresäte, nu lantbruksinstitut Wärckeryggslyckan del av Lyckan    
Amager gd /Se Västerlänningsfallet åker    
Blesborg (shuset) beb. namn /Se Äspebolet ägonamn /Se    
Bomhög gd /Se *Østre lycke åker    
Habo gårdar      
?Habo gårdar      
?Habo, Stora gd      
Habo gd /Se      
*Hergebo Saknas      
*Hergebo Saknas      
Kappadocien gård /Se      
Lomma köping      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma nu municipalsamhälle      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma by      
Lomma municipalsamhälle      
Lomma by      
Lomma municipalsamhälle      
Lomma by      
Lomma municipalsamhälle      
Lomma gästgivaregård Saknas      
Lomma by      
*Lommamark Saknas      
*Norregården gd      
[Norregården] Saknas      
Norregården gd      
*Norrgården gd      
*Norregården Saknas      
Nyborgshuset hus /Se      
Prästberga gd      
Rinnebäck förr tp /Se      
Råbäck förr tp /Se      
Skyttahuset tp /Se      
Stafnsberg hus /Se      
Swerrigzgaard, (L.) Swärje beb. namn /Se      
Swärje (L.), Swerrigzgaard beb. namn /Se      
?Vinstorp by      
Vinstorp by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.