ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flackarps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 27
Flackarp sn Aalidtt åker Flackarp sn och by Blekevång vång
Flackarp socken *Aaliidtt, Neste o. Mellum åkrar Flackarp traktnamn Boels hål höl
Flackarp socken Biergis engen del av Maerne Flackarpsbandelen, se Flackarp Saknas Brytshög ättehög och vång
Flackarp socken *Biergis engen äng Flarkarpe mölla väderkvarn Flackarpevången vång
Flackarp sn Breingen åker Fyrkappa gård Flackarps madbacke utmark
Flackarp sn /Se *Breingenn havreåker Linjen Uppåkra-Lund, se Flackarp traktnamn Heden vång
Flackarp sn *Breningen havreåker Madbacken, se Flackarp traktnamn Hästahagen vång
Flackarp sn Brysshög fornlämning Madängen, se Flackarp traktnamn Hästhagamaden ängsmark
Flackarp sn Diigis ager åker Trolleberg herrgård Karetahölen höl
Flackarp sn /Se Diigis ager åker Vragerup by Källby bro bro
Flackarp sn /Se *Diigis agir åker Vragerupagården gård Lillabält höl
Flackarp sn /Se *Diigis agir åker Ängsro, se Flackarp traktnamn Lillevång vång
Flackarp by Döss ager åker   Matisakroken del av ägor
?Flackarp by *Döss agir havreåker   Mellomvången vång
Flackarp by Enge herrid del av Maerne   Nyvång vång
Flackarp by *Enge kerrid äng   Prostamaden ängsmark
Flackarp by Flaakiers ager åker   Prästavägen väg
Flackarp by *Flaakiers agir havreåker   Pågahålan höl
Flackarp by Gaasebidenn åker   Skomakarehölen höl
Flackarp by *Gaassebiiden åker   Smedhålan höl
Flackarp by Gadelids ager åker   Stenvadet vadställe
Flackarp by *Gadelids agir åker   Stjöden kärr
Trolleberg gd *Gammel marck Saknas   Storabält s.k. höl
Trolleberg gd /Se Graff agir åker   Trettian höl
Trolleberg gd /Se *Graff agir åker   Värpinge bro bro
Vragerup gård Hoffgaars tofften åker   Västrevång, Främste vång
Vragerup gårdar *Hoffgaars toftenn havreåker   Västrevång, Yttersta vång
Vragerup gd Holmindtt del av Maerne    
Vragerup gd *Holmindtt äng    
?Vragerup gd Höje å å    
Vragerup gd Krog ager åker    
Vragerup gd *Krog agir, *Krog ager äng resp. havreåker    
Vragerup gd *Krog, *Mellum o. *Den yderste åkrar    
Vragerup gdr Kuinde spiellidt åker    
Vragerup gd /Se *Kuinde spiellidtt åker    
Värpinge gd o. kvarn *Lands agir, Østre åker    
Värpinge (numera Trolleberg) hg Lang ager åker    
Värpinge (numera Trolleberg) hg *Lang agir åker    
Värpinge (numera Trolleberg) hg /Se Langengen del av Maerne    
Värpinge (numera Trolleberg) hg *Lang engen äng    
Värpinge kvarn Saknas Liung ager åker    
Värpinge kvarn Saknas *Liung agir åker    
Värpinge gd Liung engen del av Maerne    
Värpinge gd /Se *Liung engen äng    
Värpinge, se Trolleberg gd *Maërne ängsmark    
  Malmös engen del av Maerne    
  *Malmös engene ängar    
  Mellum krog ager åker    
  Mielbrödt åker    
  *Mielbrödtt åker    
  *Neste sticke,Mellum stickedtt,*Yderste stickedtt åkrar    
  Puge spiellidt åker    
  *Puge spiellidtt åker    
  *Rögelese agir åker    
  Rögelse ager åker    
  *Skarnbys engen äng    
  Skambys engen del av Maerne    
  Stöuffl ager åker    
  *Stöuffl agir åker    
  Syrehuldtt åker    
  *Syrkuldtt åker    
  Tofften åker    
  Thuersteens ager åker    
  *Thuesteensagir och Yderste thuesteens agir åkrar    
  Thuingen del av Maerne    
  *Thuingen äng    
  *Tofftenn åker    
  Tornn ager åker    
  *Tornnager åker    
  Toss moss backindtt del av Maerne    
  *Tossmoss backindtt äng och åker    
  Vandspiellidt åker    
  *Vandspiellidtt åker    
  Vestre engen del av Maerne    
  *Vestre engen äng    
  *Vielengen åker    
  *Vång, Lilla Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Östre lands ager åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.