ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lunds socken, Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 24
Lunds landsförsamling sn Boels hål fördjupning /Se Lunds landsförsamlings sn Banebron järnvägsbro
Bamhusen hus /Se Brödabacken höjd /Se Borgvillan huvudbyggnad Boelshål höl
Borgavillan huvudbyggnad /Se Dynnesvången mark /Se Brunnshög gård Brötabacken backe
Brunnshög hemman /Se Fäladen mark /Se Gulltorn by Hospitalsbacken landsvägsbacke
Fattighuset hus /Se Getingevägen landsväg /Se Helgonagården, se Ladugården gård Höjebro landsvägsbro
+Gatehuset hus /Se Hävdaryggen mark /Se Hospitalsgården gård Karetahölen höl
Gylleholm hmd /Se Höjebro landsvägsbro /Se Kejsaregården försvunnen gård Krämarehålet vattenfyllt hål
Helgona Saknas Höje å Saknas Kungagården gård Källby bro bro
Helnne kircke Saknas Höjeå å /Se Källby by Källbyjorden, se Källbyvången Saknas
+Herdehuset hus /Se Karetahölen höl /Se Källby by Källbyvången ägofigur
Hospitalet eller Lunds hospital mentalsjukhus /Se Karethöl djup /Se Källby by Källby å Saknas
Kejsaregården f.d. gård /Se Krämarehålet damm /Se Källby mölla gård o f.d. vattenkvarn Ljuse kulle backe
Kungagåren, samma som Sjölinagården hemman /Se Kungsmarkastigen gångstig /Se Källbymölla hållplats Lunds ladugårdsmark utmark
Källby gd Källby hög ättehög /Se Ladufogdastället gård Lyckebacken ättehög
Källby jlghtr o. lghtr,med kvarntorp Källby kvarndamm Saknas Laudgården Saknas Peravången åker
Källby jlghtr o. lghtr med kvarntorp Källbymölla f.d. vattenkvarn /Se Lunds hospital Saknas Pågahålan höl
Källby jlghtr o. lghtr med kvarntorp Källby vad f. vad Lusaklämman gård Ryssahölen höl
Källby by Källby vad förr vad Nilstorp del av L:a Råby Råbyvägen väg
Källby by Källbyvången ägofigur Puggängarna by Rävabacken backe
Källby by *Källby vång by Råby, Lilla by Smebacken backe
Källby by Källby å Saknas /Se Råbyholm gård Staffenabacken åker
Källby by Ladugårdsmarken eller Lunds ladugårdsmark jord /Se Råkeängen gård Stenvadet vadställe
Källby by Lomma å, se Höje å Saknas Råkeängen gård Stjövlen vattendamm
Källby by Lunds ladugårdsmark jord /Se Rödahus hus Storakareten höl
Källby by Lyckebacken eller Källby hög ättehög /Se Skabban gård  
Källby by Långe-Per fornminne /Se Skabbastället = Skabban gård  
Källby by Mellanvången mark /Se Skingatorn by  
Källby by med kvarn Peravången åkervång /Se Skingatorn by  
Källby by Puggängarna f.d. ängsmark nu odlad och bebyggd /Se Skinnatorn by  
Källby by /Se Pågahålan höl /Se Skinna torn by  
Källby by /Se Råbyvången mark /Se Skinnatornsbacken landsvägsbacke  
Källby by /Se Rävabacken höjd /Se Stampegården försvunnen gård  
Källby by /Se Skomakarehölen höl /Se Stattena gård  
Källby kvarn förr kvarn Smedbacken landsvägsbacke /Se Stockholmsledet hus  
Ladufogdestället gd /Se Snöskärmastycket vång /Se Torn, Östra by  
+Ladugårdshuset hus /Se Solbjer höjd /Se Östra Torn Saknas  
Lillehem gd /Se Staffenabacken åkervång /Se Trädgårdshusen del av by  
Lusaklämman, nu kallat Lillehem gd /Se Stjövlen byadamm /Se Tuvan gård  
Nilstorp förstadssamhälle /Se Stora Kareten höl /Se Utbrytningen hemman  
Råby, Lilla by Surebäck bäck /Se    
?Råby, Lilla gårdar o. lhtr Tornahöl höl /Se    
Råby, Lilla by Utmarken, eller Östre ängar, nu kallat Fäladen mark /Se    
Råby, Lilla by Vagnmakarestycket jord /Se    
Råby, Lilla by Östre ängar eller Utmarken mark /Se    
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla egnahemsområde      
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla gårdar o. lhtr      
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla egnahemsområde      
Råby, Lilla egnahemsområde      
?Råby, Lilla by      
?Råby, Lilla by      
?Råby, Lilla by      
Råby, Lilla by      
Råby, Lilla egnahemsområde      
Råby, Lilla by /Se      
Råby, Lilla och Stora byar /Se      
Råbyholm egendom /Se      
Råkängen gd /Se      
Rödahus hus /Se      
Sankt Lars, förr kallat Lunds Hospital mentalsjukhus /Se      
Sjölingagården, förr kallat Kungagården hemman /Se      
Skabban, nu kallat Råkängen gd /Se      
Skinnatorn by      
Skinnatorn by      
Skinnatorn eller Skittatorn by /Se      
Skinnatorn by /Se      
Skinnatorn, se Östra Torn by /Se      
Skittatorn eller Skinnatorn by /Se      
Slaktarestället hus /Se      
Smedjebacken villaområde /Se      
+Stampen gd /Se      
Stattena gd /Se      
Torn, Östra by      
Torn by      
Torn, Östra by      
Torn, Östra by      
Torn, Östra by      
Torn, Östra by      
Torn, Östra by /Se      
Östra Torn, förr även kallat Skinnatorn by /Se      
Trädgårdshuset hmdr /Se      
Tuvan gd /Se      
Utbrytningen hemman /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.