ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Revinge socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 69
Rebbinge, se Revinge sn *Aakiers engenn äng Revinge sn sn Nummerförteckning förteckning
Revinge sn *Bröditt åker Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Refvinge sn *Brödtt, Østre åker Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Rävinge sn *Flobecks agir åker och äng Revinge sn och by Björkeshålan håla
Revinge sn *Flobäck natn. /Se Revinge sn o. by Boställsängen ängsmark
Rävinge sn Fönesjön sankmark Revinge sn och by Brokölen del av å
Revinge sn Fönesjö sjö /Se Revinge sn Bys grusgravar grustag
Revinge sn Generalsbacken backe Revingarna inbyggarbeteckning Bökebjersmossen mosse
Revinge sn *Hullebecksengen äng   Bökebjärsmossen mosse
Revinge sn /Se *Hundkiersagir åker   Bökebjersmossen mosse
Revinge sn /Se *Hundkiers agir, Syndre åker   Den lille vägen väg
Revinge sn /Se *Jnguers kuldt åker   Dunmossen mosse
Revinge sn /Se *Jordbro bro   Fönebacken backe
Ekeryd hus Kalvs mosse mosse   Fönesjön sjö
*Helies gaardtt f. gd *Kelle kiers engen äng   Fönesjö(n) sjö
Osa Husen hus /Se *Kirckegaardsagir åker   Galtamossen mosse
Osamölla f. kvarn /Se Klinten fornminnesplats   Galtamossen mosse
Revinge by *Kogge holmen äng   Gene holmen ängsbit
Revinge by Krankesjön slättsjö /Se   Grims hålor hålor
Revingeby by? /Se Krankesjön sjö   Hålbäckarna åkrar
  Krankesjön sjö /Se   Håle kärr kärr
  *Kranki sjö /Se   Kalls mosse mosse
  *Krogis agir åker   Kalvs mosse mosse
  Kronoskogen skogsmark   Kanineholmen holme
  *Källekärrsängarna ängar   Kattapöl kärr
  *Kävlingeån å   Kattapöl vattenhål
  Kävlingeån å   Klinten grusbacke
  Kävlingeån å   Klockarelyckan åker
  Kävlingeån å   Knullkroken skogsdunge
  *Leergraffs engen äng   Kovik betesmark
  *Liungenn, Västre äng   Krankesjö sjö
  *Lyckenn åker   Kullabacken backe
  *Löemosse agir åker   Källskär kärr
  Osalycka åker /Se   Källekärr kärr
  Osamossen mosse /Se   Källängen äng
  Osapalken vattensamling   Lergravsbacken lerbacke
  Osapalken vattensaml. /Se   Lillemosse mosse
  Osodlingarne, Stora odl.mark /Se   Lunda kärr kärr
  *Oss agir åker   Lövmosse mosse
  Osåkern, Stora o. Lilla åkrar /Se   Osapalken vattensamling
  Osängarne, Stora o. Lilla ängar /Se   Osen mosse
  Revingehed hed   Norra Patten höjd
  *Schioldengen äng och gränsmärke   Södra Palten höjd
  *Skiidholmenn äng   Prästavägen väg
  *Small engen äng   Revinge bro bro
  *Spenditt åker   Revinge fure furuskog
  *Stubbe maën äng   Revingehed exercisplats
  Svarta hål sankmark   Revinge hed exercisfält
  Svinabäck bäck? /Se   Revingehed hed
  *Sölekier gränsmärke   Rungorna ängsmark
  *Tofftenn åker   Rungorna allmänning
  Tvärbäck bäck /Se   Rågholmarna ängsmark
  *Vång, Södra Saknas   Sekreteraremaden äng
  *Vång, Västra Saknas   Snickarekärr kärr
  *Vång, Östra Saknas   Storemosse mosse
  Ålabäck bäck   Svarta hål vattendamm
  Ålabäck bäck /Se   Svarta hål vattenhål
  Ödekärr kärr   Svarta hål vattenhål
  *Örebech bäck och gränsmärke   Svinebacken backe
  *Østre saande åker   Tofterna åkerskifte
      Tofterna åkerskiften
      Trevälavägen väg
      Tvärbäck bäck
      Vipedynget mosse
      Välsbäcken bäck
      Västra kärr kärr
      Yxna kärr kärr
      Åla bäck kanal
      Ålabäcksbron bro

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.