ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borgeby socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 117 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 52
Borrby sn *Aaselönn åker Borgeby sn Björkekärr, eller Björke kärr kärr
Borgeby sn *Aasselönn, Lille åker Borgeby (Borreby) sn, by och herrgård Blajen eller Bläjen åkerskifte
Borgeby socken *Biörnne buskind, *(Tiörnnebuske) åker Borgeby (Borreby) sn, by o. herrgård Borgeby fälad förr icke odlad del av ägor
Borgeby sn /Se *Blidtz ager f. åker och äng Borgeby sn, by o. hergård Byttan kärr
Borgeby sn *Boemad åker och äng Borgeby sn, by och herrgård Bärgarereveln sandrevel
Borgeby sn *Boganhög höjd Borgeby sn, by, herrgård Dammavången vång
Borgeby sn *Dals agir åker Borgeby socken, by och herrgård De gamla graverna kärr
?Borgeby sn *Diigis agerenn åker och äng Borgeby traktnamn Dubbelvången vång
Borgeby sn *Disbekier åker Borgebygården eller Borgebyherrgård säteri Dremmerdickla herregård
Borgeby sn *Dronninge agerenn f. åker Borgebygården Saknas Fattighusvången vång
Borgeby gd o sn *Dybekier kärrmark Borgebyhusen hus och gårdar Fäladen = Borgeby fälad Saknas
Borgeby sn *Ellekiers agir f. åker Borgebymöllan väderkvarn Grudtagsvången vång
Borgeby sn *Hauffre ager havreåker Holländarehusen fiskeläge Holland vik
Borgeby sn *Hedenn äng Soldattorpet, se Borgeby traktnamn Hallandsängen ängsmark
Borgeby sn *Heeden äng Skrenstorp gård Höjalyckan åkerskifte
Borgeby gd o. sn *Hettin åker Skrinstorp eller Skrenstorp gård Kabbakärr kärr
Borgeby sn *Hauffgaards taaën åker   Kamererarelyckan jord
Borgeby sn *Hunges agir åker   Kasakroken del av fälad
Borgeby sn *Hunges mad äng   Kilsåker åkerskifte
Borgeby sn *Höyebierg f. havreåker   Kullavångarna åkerskifte
Borgeby l. Borreby gd? *Kampholmen äng   Köpingebro landsvägsbro
Borgeby sn *Kiilde or agerenn f. åker   Lödde kar stenhop
Borgeby sn *Kirckekier havreåker   Löddeköpinge bro landsvägsbro
Borgeby socken socken /Se *Kiöb f. havreåker   Malhög ättehög
Borgeby sn /Se *Korsagerenn f. åker   Milapålsvången vång
Borgeby sn /Se *Krog agerenn f. havreåker   Nyvång del av ägor
Borgeby kyrka Saknas *Krögingett åker och äng   Parkavången vång
Borbi, se Borgeby sn *Kröginget äng   Pinghättan vad
Boreby = Borgeby by *Kædelsmaën äng   Prästavången vång
Borreby sn *Kävlingeån å   Rammsvången, Den yttersta del av ägor
Borgeby by Kävlingeån å   Ramshögar ättehögar
Borgeby by Landhö gränsmärke   Ramsvången vång
Borgeby hg /Se *Langagir åker   Ringarevången vång
Borgeby gd *Lange ager f. åker   Rögelseager åkerskifte
?Borgeby by *Langebierg f. åker   Sandmarken del av ägor
Borgeby gods *Langeleeg äng   Skomakarevången vång
Borgeby by *Lassis lycke åker   Slabbavången vång
Borgeby hg *Leerbiergs skiiftid f. äng   Smedvången vång
Borgeby gd o sn *Lidekaret holme   Stävievången vång
Borgeby hg Liddekaret holme eller vik   Svinakärr kärr
Borgeby hg *Liddekaret holme   Svinakärrsvången vång
Borgeby hg Lommabukten bukt   Söndrevång odlad mark
Borgeby slott *Lunde weys agir åker   Söndrevången, Den främsta mark
Borgeby hg *Lyddekaret holme /Se   Söndrevången, Den yttersta mark
Borgeby län Saknas *Lyddekarets hamn vik   Tegelbruksvången vång
Borgeby by *Lyddekarets hamn vik   Tosan åkersskifte
Borgeby hg *Lyddeån å   Tuvorna ängsmark
Borgeby hg Löddeån å   Västervång del av ägor
Borgeby by Löddeån å   Västra led fordom grind
Borgeby gammalt herresäte Löddeån å   Västra mad ängsmark
Borgeby hg Lödde å del av Kävlingeån   Västra Tuvor ängsmark
Borgeby hg Lödde å å, gräns   Öbacken eller Öabacken backe, gård
Borgeby hg Lödde å å, gräns    
Borgeby hg Löddeå å    
Borgeby hg *Magle ager, Lille f. åker    
Borgeby l. Borreby gd? *Magle agir, Store f. åker    
Borgeby hg *Nye skiiffte äng    
Borgeby by *Nödebierg f. åker    
Borgeby by /Se *Paartz ager åker och äng    
Borgeby by o. hg /Se *Pinckis iordenn åker    
Borgeby gd /Se *Pogepöll åker    
Borgeby sn /Se *Raffns ager åker    
Borgeby gords /Se *Raffns wongh vång    
Borgebygården hg /Se *Reffuegraffuerne f. åker    
Borgeby kvarn f. kvarn Ramms högar fornlämningar    
Borgeby kvarn f. kvarn *Rögels ager åker och äng    
?Borreby herresäte *Sankt Hans källa källa    
Borreby hg *Saxhöy ryggenn f. åker    
Borreby hg *Saxhöy ryggene f. åkrar    
Bor(r)eby = Borgeby sn *Saxhöys kierrid ängsmark    
Borreby gård = Borgebygården hg *Siels ager åker    
Böriges torn = *Börjes torn tornhus *Siels agir åker    
*Börjes torn tornhus /Se *Siidhalen f. havreåker    
Hollänarehusen f. hus, nu fiskeläge *Siildekier havreåker    
Skrenstorp gd /Se *Siökrogis engenn f. äng    
  *Siökrogs ager, Lille f. åker    
  *Siökrogs ager, Store f. åker    
  *Skamskiifftid äng    
  *Skoffbröd havreåker    
  *Skouffweys ager f. åker    
  *Sommarlängan förr åkrar /Se    
  *Sommer lengenn f. åker    
  *Sommir lengenn f. äng    
  *Stubs maënn f. äng    
  *Stömmenet åker och äng    
  *Stömmer åker    
  *Stömmer åker och äng    
  *Stömmer, Lille åker    
  *Taaënn åker    
  *Taaenn äng    
  *Taffuilbordt åker    
  *Teyels engenn äng    
  *Teyelsmadenn äng    
  *Tiörnne busk åker    
  *Tiörnnis agir åker    
  *Toffte spieldtt åker    
  *Tofftin åker    
  *Torbröd havreåker    
  *Tordse åker    
  *Torekiilde åker och äng    
  *Træstene åkrar    
  *Turis tofftenn f. åker    
  *Valseng äng    
  *Vals kier åker och äng    
  *Vege ager åker    
  *Vestin wad åker och äng    
  *Weye höys bierg, Lille havreåker    
  *Weyehöys bierg, Store havreåker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Wæir höys biergid åker    
  »Yre kierrid f. ängsmark    
  Öresund sund    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.