ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stångby socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 125 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 24
Stångby sn *Aaë grundenn åker och äng Stångby sn sn Bjärnebro bro
Stångby sn *Aage peders [ager] åker Stångby sn och by Brohöl fördjupning i bäck
Stångby sn *Alfalenn äng Botillelund gård Ellebjersbacken höjd
Stångby sn *Banehöys agir havreåker Homannahuset f.d. värdshus Ennas mosse mosse
Stångby sn *Beck agir åker Homannakroget, se Homannahuset Saknas Fläsmaden ängsmark
Stångby sn *Bierg aggrene havreåker Rälikakroget f.d. värdshus Hararumporna åkerskifte
Stångby socken *Biernne agir åker och äng Stångby traktnamn Hoby skäl Saknas
Stångby sn /Se *Biörnbron gränsmärke Svenshög gård Husaraholmen del av mosse
Stångby sn *Blysgabs åker och äng Torvskiftet, se Stångby traktnamn Hällemosse kärr
Stångby sn *Boshöys agir åker   Kokärret ängsmark
Stångby sn *Bröditt havreåker   Koängen, se Kokärret ängsmark
Stångby sn /Se *Bröditt havreåker   Kätte mosse mosse
Stångby sn /Se *Döre hösett havreåker   Mossavägen väg
Stångby sn /Se *Eggeröglett gränsmärke   Prästavägen väg
Stångby sn /Se *Egle kier kärrmark   Solhöj höjd
Stångby by o. sn *Eglekiers agir åker   Stationavägen väg
Stångby by *Ellebiers agir åker   Stendösjan ängsmark
Stångby by *Engeleid led   Stångby Ladugårdsmark utmark
Stångby by Felsmosse mosse   Stångby mosse mosse
Stångby by *Flædenn havreåker o. äng   Säjsagrabäcken bäck
Stångby by *Flæis mais agerenn åker o. äng   Toftabäck bäck
Stångby by o. sn /Se *Frierup gränsmärke   Trettonsvägen väg
Stångby by *Germene höys bolid havreåker   Åkers mosse mosse
Stångby by Germenehögsbolet ägonamn /Se   Åsgrud åkerskifte
Stångby by *Gerris (Gierris) agerenn åker    
Stångby by *Gierris (*Gerris) agerenn åker    
Stångby by »Giers ager åker    
Stångby by Gräns(högs)bolen ägonamn /Se    
Stångby kyrkby *Grönshöys boell åker och äng    
  *Helle moss agir åker    
  *Helle (*Holle) muss agerenn åker    
  *Heste engenn åker    
  *Heste ooll äng    
  *Hestestoel gränsmärke    
  *Hiörnne stickid åker    
  *Hoby marck Saknas    
  Hobymosse terräng    
  *Hoffmande leid led    
  *Hulle agerenn åker    
  *Hästungs Kroke Åker åker /Se    
  *Höffdagerenn havreåker    
  *Höls agir åker    
  *Höys agir åker    
  *Höys krogs agir åker    
  *Js haffuis lyckenn havreåker    
  *Kaden äng    
  *Kadenn, Lille äng    
  *Kade, Store äng    
  *Kettenn äng    
  *Kille ager åker    
  *Kornblehöys agir havreåker    
  *Korre agir åker    
  *Krogagerenn åker    
  *Krog agir åker    
  *Krog engenn äng    
  *Kullerbech gränsmärke    
  Kullerbäck bäck /Se    
  Kullere engenn äng /Se    
  *Lamme Lunge åker och äng    
  *Lange boll havreåker    
  *Langemusse äng    
  *Lienn lid    
  *Lille boll äng    
  Lillebol ägonamn /Se    
  *Lille mosse äng    
  *Liungenn åkrar    
  *Liungenn åker    
  *Longhöyenn äng    
  *Ly agerenn åker    
  *Lyckenn havreåker    
  *Lyckenn, Lille havreåker    
  Långbolet ägonamn /Se    
  *Mandelsagir åker    
  *Mardall äng    
  *Meellskiifftid åker    
  *Meel skiifftid åker    
  *Meillstickid åker    
  *Mellum Kade äng    
  *Möllekuldenn åker    
  *Ny wong havreåker    
  *Ny wong havreåker    
  *Nödebier (*Nödebierg) åker och äng    
  *Passlehöj gränsmärke    
  *Pyne hulle åker    
  *Sandkull gränsmärke    
  *Saxagerenn åker och äng    
  *Skallagrene åkrar    
  *Skiiffte kerrid åker och äng    
  *Skouffweys agir åker    
  Sodhög fornlämning    
  *Sodhöys ma äng    
  Stackedebol ägonamn /Se    
  *Stackid boell havreåker    
  *Stakarlebrou gränsmärke    
  Stenbolen(?) ägonamn /Se    
  *Steenbolden havreåker    
  *Steenkuldtt, Den lille åker    
  *Stendöss agerenn åker    
  *Stenegabs agerenn, *Stene gabs engenn åker resp. äng    
  *Sten kiels agir åker    
  *Stompen åker    
  *Stompene åkrar    
  *Store agerenn åker    
  *Sty (*Stiis) agerenn åker    
  *Södehöj gränsmärke    
  Tavelsbolet ägonamn /Se    
  *Toffte beck åker och äng    
  *Toffte halenn åker    
  *Tofftenn åker och äng    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte was agir åker    
  Toftabäck bäck /Se    
  *Tormusse äng    
  *Tornhöy åker och äng    
  *Trellegods agir åker    
  *Trellegods agir åker    
  *Trellegods agir åker    
  *Vglegabs sticke havreåker    
  *Valkierlle marck Saknas    
  *Weellengenn havreåker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Örbondis agir äng    
  *Ørböidtz agerenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.