ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östraby socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 64
Østerwästerstade S., se Östraby sn *Abileager f. åker Östraby sn sn Alviksbacken backe
Österstad, se Östraby sn Attaviksmossen sank mark Östraby sn och by Annarödsmossen mosse
Östraby sn *Aluare agir åker Östraby sn Annemosse mosse
Östraby by /Se *Aluig åker Östraby sn och by Attaviksmossen mosse
Östraby sn *Anderödzeng f. äng Östraby socken sn Björket björkskog
Östraby sn Annarödsmossen mosse, sank mark Östraby sn och by Blankan mosse
Östraby sn Annarödsmossen sank mark Östraby sn Blankan mosse
Östraby sn /Se *Bentz gaardtt äng Alvik gård Blankan mosse
Östraby kyrka Saknas *Biereeng f. äng Anniehill småbruk Boalyckan åker
?*Bromölla kvarn *Birchissager f. åker Begravningsplatsen, se Östraby traktnamn Brunslöv fälad förr fälad, nu odlat åkerområde
Brunslöv by *Biörnne kull åker Bjälkestorp, se Tollstorp traktnamn Brösåker åker
Brunslöv by *Blegis kers agir åker Björket gård Bys vanning vattenställe
Brunslöv by *Blegs kier åker Blåsingsborg gård Galgabacken backe
Brunslöv by /Se *Branden äng Bommahuset hus Grustäkten grustag
Brunslöv by /Se *Breding åker Bromölla småbruk f.d. kvarn Gubbavången åker
Brunslöv by /Se *Dam maden äng Bromölla gård och f.d. vattenkvarn Gubbavången åker
Brönsele = Brunslöv by *Degnne kullen åker Brunslöv, se Brunnslöv traktnamn Gåsamaden förr äng, nu åker
Hjärås by *Festenn f. åker Brunslöv by Hjäråsa blanka mosse
Hjärås by *Foruiig åker Brunnslöv traktnamn Holmåkrarna åker
Hjärås f. torp, nu by *Froë vassenn Saknas Brunnslöv by Hässlebjer åker
Killeröd by *Gaardzeng f. äng Brönsella by Hästbacken backe
Killeröd by *Gade agir åker Dragonjorden, se Oderup traktnamn Höga vagnaröd backe
Killeröd f. torp, nu by *Gadegir, Lille åker Emaus gård Illkullen backe
Killeröd Saknas /Se *Gresschifften f. äng Emaus gård Intäppet åker
Magnaröd by Gubben, Gubbavången minnesten Framnäs gård Kalvahagen betesmark
Magnaröd by *Hampespiellit f. åker Framnäs, Lilla hus Killeröd vång område av Killeröd
Magnaröd f. torp, nu by *Hesten wiig (*Hestuiigs eng) äng Fåglahusen gårdar Korramaden äng
Magnaröd Saknas /Se hesten wiig åker /Se Fäladshus, se Brunnslöv traktnamn Kullen backe
Magnaröd by /Se *Hinderödtt äng Fäladshusen hus Listenbök åker
Norremölla vattenkvarn *Hinderödt, Östre f. äng Gamlegård gård Malåker, Lilla åker
Oderup by med kvarn *Hin(d)erödzeng f. äng Gulegård gård Malåker, Stora åker
Oderup by *Holmen åker Gästgivaregården gård Malåkersbacken backe
Oderup by *Hesten wiig åker /Se Hejden småbruk Mossavägen väg
Oderup by *Hörsenckenn äng Hemdala gård Orebjersmossen mosse
Omset by *Höye reenn åker Hemdala gård Orebjersmossen mosse
Omset f. torp, nu by *Kalffue hauffue lycke, *Kalffue hauffuenn äng o. hage Hemmet gård Oråsvägen väg
Omsjö = Omset f. torp, nu by *Kierager f. åker Hemmet gård Perhusabacke backe
Orås by *Knelöden äng Hjärås traktnamn Pilemaden äng
Orås by »Knelöden» äng /Se Hjärås by Puggedammen damm
Orås by *Kolösse(n) f. äng ?Hjärås by Risslet åker, skog
Orås by *Korssager f. åker Hjärås by Rumpebacken backe
Orås by *Kringlekier äng Holmagården gård Ryssängen äng
*Prästgården Saknas *Kylle agir åker Husraden hussamling Rytterslyckan åker
Prästgården prästgård *Kylle maden äng Jägersberg gård Rödjerna äng
Sasserup = Satsarp f. torp, nu by *Kynden åker Karlsborg hus Sjömossen mosse
Satsarp by *Kynden åker /Se Killeröd by Sjömosse(n) mosse
Satsarp f.torp, nu by *Lam agir åker Killeröda skola skola Skabbemossen mosse
Satsarp by /Se *Lamb agir åker Klemmestorp gård Skabbemosse mosse
Satsarp by /Se *Lang agers eng äng Kullen gård Skrubbebacken backe
Selleröd = Säljeröd f. torp, nu gd *Lange agir åker Linneskog småbruk Skäggabjer åker
?Sniberup by *Leer agir åker Maggan gårdar Sniberupaån å
Sniberup by *Lermaden äng Maggehus gård Sniberups backar höjder
Sniberup by Limugnsdammen damm /Se Maggatorpet, se Maggehus gård Stenrörsbacken backe
Sniberup by /Se *Lunde agir åker Magnaröd by Stensbjer åker
Storkastället gd /Se *Löcheager f. åker Magnaröd by Stockholmsbacken backe
Storkastället gd /Se *Maesnabe(n) f. äng Mossadal gård Strängbuskarna förr buskmark, nu åker
?Säljeröd by *Morekull åker Mossetorp, se Hjärås traktnamn Svartemosse mosse
?Säljeröd by Nidamma Backen backe /Se Månaröd gårdar Svartemosse mosse
Säljeröd gd Norre mosse sank mark Norregård gård Säljarödfälad fälad
?Säljeröd by Oran å /Se Norremölla vattenkvarn Tofterna åker
Säljeröd gd Orebjärsmossen mosse Oderup traktnamn Tygesten sten
Säljeröd gd /Se *Palkakärr kärr? /Se Oderup by Tålyckan åker
Säljaröd gd /Se *Plögnings eng äng Oderup by Vikavångarna åker
Säljeröd f. torp, nu gd *Plögnings löcke åker Oderupa skola skola Östraby fälad utmark
Södremölla f.d. vattenkvarn *Reenmaaen f. åker Olshill gård  
*Tobe steen gaardtt f. gd *Ruge mad, Lille äng Omsed traktnamn  
Tollstorp by Rytterslyckan skogsmark Omsedt, se Omsed traktnamn  
Tollstorp by *Rönagir åker Omset gård  
Tollstorp f. torp, nu by *Rönssager f. åker Omseta boställe gård  
Västerstad, Östra, se Östraby sn *Rörager f. åker Orrahuset hus  
Östersta = Östraby by Sjömossen sank mark Orås by  
Österstad f. egen sn Skabbemosse mosse Orås by  
Östraby by *Snaus agir åker Orås by  
Östraby by Sniberupa mosse odlad mark Perstorp, se Tollstorp traktnamn  
Östraby by Sniberupsån å Perstorp gård  
Österstad (=Östraby) Saknas /Se Sniberupsån å Petersborg gård  
Östraby by o. sn /Se *Snoukille moden äng Prästgården annexhemman  
Östraby by o. sn /Se *Soppen f. äng Prästängesätet gård  
  *Spiellit f. åker Raskamöllan f.d. vattenkvarn, gård  
  *Stager, *Lille Strager åkrar Rumpebacken bebyggd backe  
  *Starcheeng f. äng Rumpehuset hus  
  *Stenlösse(n) f. åker Satsarp by  
  *Stijeng f. äng Satsarp gård  
  *Storcke eng äng Skolplanen, se Oderup traktnamn  
  Stork(a)- (Storkastället m. fl.) Saknas /Se Skrubbehuset hus  
  *Strengen f. åker Sniberup by  
  *Tiisle agir åker Sniberup by  
  Tollbäck bäck? /Se Sniberup by  
  *Tomirsslöcke åker Sniberupagården gård  
  *Tuegesti f. åker Sniberupsgården gård  
  *Tyrnis agir, Østre och Vestre åkrar Sniberupa skola skoga  
  *War aas nordenn åker Statthårt, Västra hus  
  *War aasse leed åker Statthårt, Östra hus  
  *Ware rör Saknas Säljaröd gård  
  Vipefloen Saknas /Se Säljarödgården gård  
  Wipnatoften Saknas /Se Södre mölla f.d. vattenkvarn  
  *Vremossekier Saknas Tollstorp traktnamn  
  *Ölkierssager f. åker Tollstorp by  
    Tollstorp by  
    Värnen bebyggt område  
    Östraby traktnamn  
    Östraby by  
    Östraby boställe gård  
    Östraby boställe gård  
    Östraby gästgivaregård Saknas /Se  
    Östraby mölla väderkvarn  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.