ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hofterups socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 21
Hofterup sn *Bielcke biergs liidenn åker Hofterup sn och by Barkesholmen (Björkesholmen) del av mosse
Hofterup sn Hofterups mosse mosse Hofterup sn och by Djuramossen mosse
Hofterup sn Hofterups mosse mosse Hofterup sn och by Ekebjers huvud håla
Hofterup sn Hofterups mosse mosse Fridhem, se Hofterup Saknas Fädriften hus
Hofterup sn Hästhagen ängsmark Hofterup Saknas Gröna håla del av fälad
Hofterup sn Järavallen skogsterräng Lundåkra by Hofterups fälad del av ägor
Hofterup sn /Se Kung Hottars hög fornlämning Lundåkra by Hofterups mosse torvmosse
Hofterup sn *Lille wong agir åker Lundåkra by Hofterups mosse torvmosse
Hofterup sn Lundåkrabukten vik Madgården förr prästgård Hofterups mosse mosse
Hofterup sn Lundåkrabukten bukt Nygård gård Hästahagen betesmark
Hofterup sn *Maëgaardenn f. prästgård Rödhögskroken gård Lundåkrabäcken bäck
Hofterup sn *Maenhöys wong åker Sta(de)n hussamling Lundåkra fure furuskog
Hofterup sn Nygård triangelpunkt   Lundåkraskogen skog
Hofterup sn *Sandbäck bäck? /Se   Mallebjer höjd
Hofterup sn *Vång, Östra Saknas   Manhögarna ättehögar
Hofterup sn /Se Öresund hav   Slättebergslyckan del av mosse
Hofterup sn /Se     Stendösjan stendös
Hofterup sn /Se     Storemosse mosse
Hofterup by     Tostemosse mosse
Hofterup by     Årades ängar ängar
Hofterup by     Östumpen del av ägor
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
?Hofterup by o. sn      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
Hofterup by      
»Hordatorp» (»Ho(r)torp»), se Hofterup by      
Hortothorp, se Hofterup by o. sn      
Horthathorp, se Hofterup sn      
Hortætorp, se Hofterup sn      
Lundåkra by      
Lundåkra by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.