ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kävlinge socken : Harjagers härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 24
Kävlinge sn /Se *Biers agerenn åker Kävlinge sn Gross sten
Kävlinge socken *Breeland åker Kävlinge socken o. by Gråbyxebacken backe
Kävlinge sn *Breelandt, Store åker Kävlinge socken och by Gudan sträcka av landsväg
Kävlinge sn sn *Breeland mark /Se Kävlinge sn och by Göingahölen fördjupning i botten av Kävlingeån
Kävlinge sn *Diigis agir åker Bolagsgården gård Harraskärr kärr
Kävlinge sn *Diigis agir åker Gamlamölla del av Kävlinge mölla Kattavassen mosse
Kävlinge sn /Se *Diigis agir, Store åker Klockaregården gård Kävlinge bro landsvägsbro
Kävlinge köp. /Se *Diigis agir, Store åker Kävlinge gästgivaregård Saknas Kävlinge Gry del av ägor
Kävlinge by o. sn *Diigis engen havreåker Kävlinge mölla f.d vattenkvarn Kävlinge guda = Gudan del av landsväg
Kävlinge sn /Se *Gaadenn åker Kävlinge sockerbruk Saknas Långdjupet fördjupning i Kävlingeån
Kävlinge sn /Se Gellinge bro trol. köp. /Se Nedanbyn gårdar och hus Nyamölla del av Kävlingemölla
Kävlinge sn /Se *Hane klöffuin åker Ovanbyn gårdar Smedhålan grustag
Kävlinge köping /Se *Harrebiers agre åkrar Ågården gård Stenlyckan åker
Kävlinge sn /Se *Hauffre ryggenn havreåker   Stjövlen vattendamm
Grimstorp del av by *Holm ager åker   Stordjupet fördjupning i å
Kävlinge by *Holmagir åker och äng   Svängestenen sten
Kävlinge by *Huidestens eng äng   Tinghuslyckan jord
Kävlinge by *Höyene höjder   Trulsahöl fördjupning i Kävlingeån
Kävlinge köping *Höyene höjder   Tungan vägskäl
Kävlinge by *Kanterhöys agre åkrar   Ulsalen f.d. mosse
Kävlinge by *Katte wassenn äng   Uttraholmen holme
Kävlinge köping *Kierris ryggenn åker och äng   Vaktabacken backe
Kävlinge by *Kiers agir åker   Veken strandmark
Kävlinge f.by nu köping *Kloffhøygh gränsmärke   Vållbron bro
Kävlinge prästgård Saknas *Kong dallin äng    
Kävlinge by *Koo diigis agir åker    
Kävlinge by (numera Köpinge) *Koo diigis Krog äng    
Kävlinge gästgivaregård Saknas *Korsager åker    
Kävlinge gästgivaregd. Kävlingebro bro    
Kävlinge by /Se Kävlinge bro landsvägsbro    
Kävlinge mölla kvarn Kävlinge bro, se Gellinge bro Saknas    
Nedanbyn del av by /Se Kävlinge brygga = Kävlinge bro landsvägsbro    
Ovarnbyn del av by /Se Kävlingeån å    
  *Ler ager åker    
  *Liung ryggenn havreåker    
  *Lofftoffte åker och äng    
  Lödde å å    
  *Mellum wong vång    
  *Mölle ager havreåker    
  *Mellebronds agre åkrar    
  *Raffns nödt äng    
  *Raffns nødt Saknas /Se    
  *Rörkierrid havreåker    
  *Sandkiers eng äng    
  *Sandryggen Saknas    
  *Skindreffuin havreåker    
  *Stenhög gränsmärke    
  *Stenkuldenn åker    
  Stjöveln damm /Se    
  Storkahuset gatumark /Se    
  *Taske lösse äng    
  *Taske lösse äng /Se    
  *Vegen havreåker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.