ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Strö socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 168 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 32
Strö, Östra sn /Se *Aagehöj f. äng Nummerförteckning förteckning Björket skogsmark
Strö, Östra sn *Aakrog, Store äng Nummerförteckning förteckning Björnbackarna åkrar
Strö, Östra sn *Aarager f. åker Södra Strö sn och by Bråån vattendrag
Strö, Östra sn *Abileager f. åker Strö, Östra socken Emmarödvången åker
?Strö, Östra sn *Abileeng f. äng Strö, Östra sn och by Gåsalyckan åker
Strö, Östra sn *Agehöjen f. åker Södra Strö sn o. by Harslarödvången åker
Strö, Östra sn *Agehöxeng f.äng Baggahuset ghs Jeppstorpabäcken bäck
Strö, Östra sn *Aspeagir åker och äng Björnhusen område Johanssonvången åker
Strö, Östra sn *Atteager f. åker Bossastället gård Kalvahusen jord
Östra Strö sn /Se *Atteeng f. äng Grevlunda gård Klinte mosse moss- och sankmark (nu odlad)
Strö, Västra o. Östra snr /Se *Attrup eng f. äng Gåsareden ghs Kråkevången åker
Strö, Östra by o. sn /Se *Bacheager f. åker Hassleröd by Krävsastycket åker
Strö Ö. sn /Se *Badstueeng f. äng Hassleröd by Lyckorna åkrar
Strö, Östra sn /Se *Badstuenn äng Holma gård Långevång åker
Strö, Östra by o sn /Se *Becks agir, Store och Lille åkrar Högtofta gård Mellanvången åker
Strö, Östra sn /Se *Bircheberget f. åker Högtofta gård Möllevången åker
Daberströ se Strö, Östra by o sn *Blanktiärne(t) f. åker Jeppstorp, Stora gård Plässevägen väg
Dabirstrø sn /Se *Boegaards agir, Store och Lille åkrar Jeppstorp, Stora gård Rallate backe
Dabirstrø by /Se *Bouager f. åker Jeppstorpa mölla väderkvarn Skoltoget öppen plats
Dabirströ, se Strö, Östra by *Bougaardtzager f. åker Johannelund avs. Smevången åker
*Degnnegaardenn f. gd *Bredingen f. åker Kalvahus ghs (nu rivet) Snabavången åker
Donerströ lehn Saknas Bråån å Klinstorp gård Snärtajorden eller Snärtaplanen brukningsdel
Hassleröd by Bråån å Kråkreden ghs Stationavången åker
Hassleröd by /Se *Diunchen f. åker Kullahus gård Strö fälad område
Hassleröd by /Se *Dredien f. äng Kungshult, se Vännberga traktnamn Strö fälad del av by
*Krohus Saknas »Dredien» äng /Se Mariehem avs. Strövägen väg
Prästgården prästgård »Driiden» äng /Se Nydammshuset ghs Svarte vång åker
*Skottegården f. gd *Egeore kringle Saknas Nygårda gård Svältekrok magert område
Somberströ, se Strö, Östra by *Egissager f. åker Nytorp avs. Trulstorpa skog skogsmark
Strö len, se Domerströ lehn Saknas *Ellebechssager f. åker Plässehuset ghs Trulstorpavången åker
Strö, Östra by *Ellebechsseng f. äng Snärtastället Saknas Trulstorpavägen väg
?Strö, Östra by *Erteager f. åker Strö by Veängarna ängsmark
Strö, Östra by *Ellebecks eng äng Trulstorp gård  
?Strö gd *Esspeager f. åker Trulstorp gård  
?Strö, Östra by *Esspissager f. åker Vennberga by  
Strö, Östra by *Eörenn äng Vännberga traktnamn  
Strö, Östra by *Faar(e)uig f. äng Vännberga gård  
Strö, Östra by *Gaardtzager f. åker Vännberga gods  
Strö, Östra by *Gad(e)ager f. åker Ängtofta gård  
Strö, Östra by *Gadeeng f. äng    
Strö gd *Gade engenn åker    
Strö, Östra by *Gassebedit f. äng    
?Strö, Östra by *Giers agir åker    
Strö, Östra by *Gierssager f. åker    
Strö, Östra by *Giersseng f. åker    
Strö, Östra by *Granekuldzeng f. äng    
Strö, Östra by *Granekullsseng f. äng    
?Strö, Östra by *Grönekuld f. äng    
Støe sn och by *Grönekulds eng äng    
Thryelstorp se Trulstorp herrg *Gubeager f. åker    
Trulstorp hg *Guben f. åker    
Trulstorp herrg *Guben, Lille f. åker    
Trulstorp gd *Gubenn åker och äng    
Trulstorp gd /Se *Haffgaardtzager f. åker    
Vännberga by *Haffueager f. åker    
Vännberga gd /Se *Hammer f. åker    
  *Hessleager f. åker    
  *Hillespiellit f. åker    
  *Hinds engs mader mader    
  *Hoffgaards (*Houffgaards) agir åker    
  *Holmeeng f. äng    
  *Houffgaards eng äng    
  *Hougaardtzager f. åker    
  *Hueneboel f. äng    
  *Hueneboel f. äng    
  *Hullerödtzkrog Saknas    
  *Huneboelsseng f. äng    
  *Höye toffte kuull äng    
  *Jerpes ängen ängsmark /Se    
  *Kammerssbech Saknas    
  Kammersbäck rågångsmärke /Se    
  *Kattehale(n) f. åker och äng    
  *Katte halenn äng    
  *Kedemoeseeng f. äng    
  *Kiersseng f. äng    
  *Kindbenit f. åker    
  *Kindbenitt äng    
  *Kirehebergit f. åker    
  *Kircke bierge åker    
  *Kodenödt f. åker    
  *Kringelenn äng    
  *Krogen f. äng    
  *Krogengen f. äng    
  *Krogsti f. åker och äng    
  *Kropeng f. äng    
  *Ladenödt f. åker    
  *Lang agir och Lille agir åkrar    
  *Langkiersseng f. äng    
  *Leerager f. åker    
  *Lieeng f. äng    
  *Lierager f. åker    
  *Lille krog äng    
  *Lindeschouffseng f. äng    
  *Longager f. åker    
  *Longeng f. äng    
  *Lume engen äng    
  *Lundeager f. åker    
  *Lundeengen f. äng    
  *Lunde weyenn väg    
  *Lycke agir, Store och Lille åkrar    
  *Löcheager f. åker    
  *Löchen f. åker    
  *Maelie(n) f. äng    
  *Magleager f. åker    
  *Mosse agir åker    
  *Mossenn mosse    
  *Muleager f. åker    
  *Musseholen f. åker    
  *Muss(e)ager f. åker    
  *Musseeng f. äng    
  *Mölleager f. åker    
  *Mölle agir åker    
  *Nöden f. åker    
  *Ore agir åker    
  *Pöll(e)eng f. äng    
  *Reffueager f. åker    
  *Rogedam f. äng    
  Rågadamm damm /Se    
  *Rönssager f. åker    
  *Rönsseng f. äng    
  *Saurchzeng f. äng    
  *Schiolden f. åker    
  *Schouffseng f. äng    
  *Schörschuig f. äng    
  *Seletofften f. åker    
  *Sildzager f. åker    
  *Silletofften f. åker    
  *Skouff engenn, Lille äng    
  *Sletteeng f. äng    
  *Slette engen äng    
  *Soelbierre äng    
  *Solberigseng f. äng    
  *Spe(de)kielsseng f. äng    
  *Spedekuldtzeng f. äng    
  *Spedekulle(n) f. åker    
  *Spendit f. åker    
  *Spiellitt åker    
  *Strö ängar Saknas    
  *Sylletofft åker    
  *Sörssbech Saknas    
  »Sörssbech» bäck o. gränsmärke /Se    
  *Thiörnespiellit f. åker    
  *Thiörnet f. åker    
  *Thiörnissager f. åker    
  *Thiörnisseng f. äng    
  *Thranehalss f. äng    
  *Thue engen äng    
  *Tiörnne gaards agir åker    
  *Toffteager f. åker    
  *Toffte agir äng    
  *Toffte engenn äng    
  *Toffte(n) f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffter åkrar    
  *Toppentue Saknas    
  *Tappetuen f. äng    
  Tranberg Saknas /Se    
  Tranängsfallet Saknas /Se    
  *Tuesteen Saknas    
  *Tönns engen äng    
  *Vestreeng f. äng    
  *Wom, Store och Lille åkrar    
  *Vombager f. åker    
  *Vomb(en) f. åker    
  *Vomben f. äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Örekuld f. äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.