ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tofta socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 148 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 28
Tofta socken *Auille ryggenn åker Saknas sn Allmänningen strandmark
Tofta socken Backen höjd /Se Tofta sn och by Gillesdammen damm [nu utdikad]
Tofta sn och by *Blödhögis agerenn åker Tofta sn o. by Gillesdammen damm (nu utdikad)
Tofta by o. sn *Blödhögis wongenn åker Axeltofta gård Häljarps bro bro
Tofta by *Blødhøgs wongenn vång Axeltofta gård Häljarps bro bro
Tofta sn /Se Blöthögen ägor /Se Axeltofta gård Häljarpsbro bro
Tofta sn *Bogwaes (-wadtz) wongh vång Banvallen, se Tofta Saknas Heljarps mölla väderkvarn
Tofta sn Bogwaes wongh, Bogwadtz wongh Saknas /Se Eketorp avs. Heljarps-skälet bygräns
Tofta sn Borrebäck natn /Se Friaborg, se Tofta Saknas Häljarps å å
Tofta sn *Borre becks agerenn åker Gunnebo avs. Häljarps å å
Tofta sn Broken ägonamn /Se Häljarp Saknas Koön holme
Tofta sn Broken äga /Se Häljarp by Osen utlopp av å
Tofta sn Bråån å Häljarp by Osholmarna holmar
Tofta sn Bråån å Häljarps banvall, se Häljarp Saknas Osholmarna holmar
Tofta sn *Bröditt åker Heljarp by Osholmen, Lilla holme
Tofta sn *Bygagir åker Heljarp by Osholmen, Lilla en av holmarna
Tofta sn och by *Böenn åker Heljarp by Osholmen, Stora en av holmarna
Tofta sn *Bøenn äga /Se Heljarp Saknas Osholmen, Stora holme
Tofta sn och by Böjan ägor /Se Häljarps gård bebyggelse Prästavägen väg
Tofta sn och by *Bönne agerenn åker Häljarpsgården gård Saxån å
Tofta sn /Se *Böyenn åker och äng Häljarpsgården gårdEJREG Storaholme holme
Tofta sn /Se *Dals brinckenn åkrar Heljarpsgården gårdEJREG Tjuramaden betesmark
Tofta sn /Se *Degnne Tofften åker Heljarps krog f.d. värdshus Tjuramaden betesmark
Axeltofta gd /Se *Diigis engen äng Häljarps station jv.st. Tjuramaden bysamfällighet
*Haagenn Ols gaardtt f.gd Drottninghålan göl /Se Häljedal avs. Vången område
Hellerop, se Häljarp by *Dum(b) å /Se Häljenäs avs. Österfälad fäladsmark
Häljarp by *Elhöys maën äng Häljenäs, se Häljarp Saknas Österfälad fäladsmark
Häljarp by *Ellhögis (*Elhöys) ager åker och äng Hörstad, Lilla by Österfälad terrängnamn
Häljarp by Ellis becken bäck Kroonohus ghs  
Heljarp by *Fiirekant stickid äng Saxholm avs.  
Häljarp by Flugebrinken äga /Se Socken avs.  
Häljarp by *Fælleden fälad Solbacken, se Tofta Saknas  
Häljarp by *Gaasse krogenn åker Svensköp, se Tofta Saknas  
Häljarp by *Gaasse krogenn åker Tofta Saknas  
Häljarp by *Gade iordenn jord Toftaholm, se Tofta Saknas  
Häljarp by *Gadeleds tofftenn åker Toftaholm avs.  
Häljarp by *Gade wongenn vång Tofta längor gård  
Häljarp by *Gryffte (*Gröffte) wongen vång Tofta längor gårdEJREG  
Häljarp by Gångarebäck äga /Se Tofta längor gård  
Häljarp by »Gångare beck» äga /Se Tofterup gård  
Häljarp by *Hand klæditt åker Tofterup = Tofta längor gård  
Häljarp by Handklädet äga /Se Västergård gård  
Häljarp by Handklädet äga /Se Västregård gård  
Hörstad, Lilla by Hellerups bro bro Åbäcken avs.  
Hörstad, Lilla by *Huer, Lille äng Ängahusen hussamling  
Hörstad byar *Huerren åker och äng Österhem, se Tofta Saknas  
Hörstad byar Hyllemaderna äga /Se    
Hörstad, Lilla by Häljarps bro bro    
Hörstad, Lilla by *Häljarps åmynning å    
Hörstad, Lilla by *Häljarpå å    
Hörstad, Lilla by *Hörstad beck bäck    
Hörstad, Lilla by /Se Hörstad bäck bäck    
Hörstad, Lilla by /Se Hörstad, Lilla by /Se    
Hörstad, Lilla gd /Se *Ingels engenn äng    
*Peder Bentssens gaardtt f.gd Ingerebacken äga /Se    
*Per Olssens gardtt f.gd Kareta hålan göl /Se    
Prästgården Saknas *Keffling, Longe och Lille åkrar    
Tofta by *Kette wong vång    
Tofta by *Kilde agerenn åker    
Tofta by *Kindbene stickid åker    
Tofta by *Kircke agerenn åker    
Tofta by *Kircke eng äng    
Tofta by *Kircke ladenn Saknas    
Tofta by Korumpan äga /Se    
Tofta by Koön ö    
Tofta by Koön ö    
  *Kringell engenn äng    
  *Krop agrene åkrar    
  Kulpen äga /Se    
  *Kulpind åker    
  Kung Helges hög Saknas /Se    
  *Kuris backene, *Kurisse stickidt åkrar    
  Kuris backene ägonamn /Se    
  Kävlingen äga /Se    
  *Landsweyen landsväg    
  *Langkiers agir åker    
  *Lauris Iffuers fiske dam damm    
  *Lering, Lille och Longe åkrar    
  *Lering, Store åker och äng    
  *Lommeredsager åker    
  Lumringarna åker /Se    
  Lumringarna äga /Se    
  *Lunde boo Saknas    
  Lundåkrabukten vik    
  Lundåkrabukten bukt    
  Lunnebo äga /Se    
  *Maë eng äng    
  *Melle maën åker    
  *Mellum maën äng    
  *Mellum wongen vång    
  Munkahålan äga /Se    
  Munkebäck bäck /Se    
  *Möllis maën Saknas    
  Nabben, se Näbben äga    
  Näbben äga /Se    
  *Otthe tofftenn åker    
  *Oxhögarna höjder    
  *Pil agerenn åker    
  *Poelenn, Lille åker    
  *Prestekiers engenn äng    
  *Pølle (*Pøle) wongenn vång    
  Rörbäck bäck /Se    
  *Saand, Store, *Smaa Saande åkrar    
  *Salle kier kärr    
  *Salle ryggenn åker och äng    
  *Saxtorpså å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  *Skaffthet äng    
  *Skellebecksengen äng    
  *Skouffweyenn väg    
  *Skuet agerenn åker och äng    
  *Solskudditt åker    
  *Sondtt och *Lille sondtt åkrar resp. äng    
  *Sondtt, Longe och Lille åkrar    
  *Stads biergene, Lille och Store åkrar resp. äng    
  *Stads pöllenn åkrar    
  *Steen agerenn åker    
  *Steens ager åker    
  *Stens Veginn äng    
  *Store engenn äng    
  *Sörge agerenn åker    
  *Taffuilbolidt åker    
  Tavelbolen ägonamn /Se    
  *Thoe (*Toe) tofftenn åker    
  *Tiörnis agre åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tran agir åker    
  *Tulis böenn (-boënn) åker och äng    
  *Tulis bøenn äga /Se    
  *Tånnahalarne ängsområde /Se    
  *Vasenn (*Vase agerenn) åker    
  *Veg agerenn åker    
  *Veyle engenn åker    
  *Viffue agrene åkrar    
  *Viffue wongenn åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra vång    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Åsana synbarl.grund    
  *Åsana synbarl.grund    
  *Ørbiergidtt åker    
  *Østre maë äng    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.