ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Annelövs socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 163 Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 45
Annelöv sn *Aalangen åker Annelövs sn sn Allmänningen markområde, plantering
Annelöv sn *Alminding f. åker Annelöv socken Annelövbro bro
Annelöv sn *Almindingstöckr(et) f. åker Annelöv sn och by Annelöv bro bro
Annelöv sn *Almindingstöchet f. åker Annelöv sn o. by Annelöv å å
Annelöv sn *Bierstickid äng Annelöv sn o by Annelöv å lokalt namn på Saxån
Annelöv sn *Bieröstill kulle och gränsmärke Annelöv sn och by Beselyckan åker
Annelöv sn *Blanckind, Syndre åker Annelöv sn och by Bjeret åkerbacke
Annelöv sn /Se *Bredingen f. åker Annelöv sn och by Bjeruglebacken åkerbacke
Annelöf sn »Breuands engen» natn /Se Almetorp hus Byskull kulle
Annelöv sn /Se *Breuadtz stickid, *Breuands engen åker resp. äng Anderstorp hus Byskull kulle
Annelöv sn /Se *Brödkulds stickid, *Brödkuls engen åker resp. äng Annelöv by Byskull åkerbacke
Annelöv sn /Se *Byes vång eller *Östra vång Saknas Annelövsboställe gård Bäckabron bro
Annelöv sn /Se *Bys agir åker Annelövs skola skola Bäckabron bro
Annelöv sn /Se *Bönehöxager f. åker Annelöv station järnvägsstation Bäckagropen grop
Annelöv sn /Se *Böneschifftedt f. åker Annelöv ängar f.d. ängsmark, nu odlat o. bebyggt område Dionysius källa igenlagd källa
Annelöv sn /Se *Bönne spiellid åker Annlöv ängar område Dionysius källa igenlagd källa
Annelöv sn /Se *Diill agerenn åker Annelöv gästgivaregård f.d. gästgivaregård Disas källa f.d. källa
Annelövs socken socken /Se Diill agerenn Saknas /Se Bjeret gård Fanskrok åkerområde
?Annelöv hg o. by Dise offerkälla källa /Se Björkarin hus Fanskrok åker
Annelöv by Dise offerkälla källa /Se Brunnsköp hus Flödabyttan badställe
Annelöv by Dyngesbolen ägonamn /Se Bränneriahuset hus Fäladen åkermark
Annelöv by *Dynnis boled äng Bränneriet hus Gärdsbacken åkerbacke
Annelöv by *Dysie bro bro /Se Eget hus Havrelyckan åkerområde
Annelöv by Dysie bro förr bro Eskilsro hus Hovslagarevallen f.d. jordvall
Annelöv by *Dysie bro bro Florida hus Intäppan åker
Annelövs län län *Ellebechsager f. åker Fridhem hus Kräfsamärgelhålan märgelhåla
Anundelef, se Annelöv sn *El(le)bechsstöchet f. åker Gustafshill hus Kvärlöv holländska väderkvarn
Kvärlöv by *Ertes agerenn åker Hemmet hus Kyrkelyckorna markområde
Kvärlöv by *Ertespillit f. åker Hålan fd. hus Käringakärret kärr mossgrav
*Kvärlöv by *Eschreuadgeng f. äng Karlsro hus Kärlekshålan fyllt märgelhål
?Kvärlöv by *Espis agerenn havreåker Kasino hus Lergraverna f.d. lertäkt
Kvärlöv by *Findehalen f. åker Krutbruk krutbruk Lertäcket lertäkt
Kvärlöv by *Floager f. åker Krutgården gård Ljungbrötet åker
Kvärlöv by /Se *Fölisseng, Lille f. äng Kuskahusen hus Långåkersgropen grop
Kvärlöv by /Se *Föllisseng f. äng Kvärlöv by Marknadsbacken åkermark
Kvärlöv by /Se *Gaassebiddet f. åker Kvärlöv by Marknadsplatsen åkermark
Kvärlöv by /Se *Gaasselien f. åker Kvärlöv skola skola Predikestolen sten
*Skottegården f. gd *Ger agerenn åker Kyrkehusen hus Saxtorpaån å
  *Gierinn f. åker Lyran hus Saxån å
  *Gosse biiditt åker Malenetorp villa Skidenasa område
  *Greffui wellit, *Greffue wellid åker resp. äng Mariehem hus Skäggan åkerområde
  *Grydsagerenn åker Nyhem hus Skövlen vattensamling
  *Hildeflogen f. åker Nyhem hus, f.d. skola Söltan f.d. märgelhål
  *Holm ager, Store åker Perstorp hus Toppåker åker
  *Hul agerindt åker Rosenhäll hus Ängavägen väg
  *Huleeng f. äng Rutsbo småbruk  
  *Hurre lengenn havreåker Rösjehuset hus  
  *Karle stickid åker Skolan, Gamla f.d. hus  
  *Kierlinge kier havreåker Skoletorp hus  
  *Kierlinghöxager f. åker Smedjebacken hus  
  *Kierlinghöxeng f. äng Solarp hus  
  *Kildissager f. åker Solhaga hus  
  *Kirckelyckenn åker Stugan hus  
  *Kjessberig höjd Svenstorp hus  
  *Korssagerenn havreåker Sämjan hus  
  *Korss agerind åker Värnhem hus  
  *Krogenn åker Ängarna f.d. ängsmark, nu odlat o. bebyggt område  
  *Krogöxen f. åker    
  *Kroppen f. åker    
  *Kubbestenssager f. åker    
  *Kulden f. åker    
  *Laëbrandtz stickid (-agir) åker    
  *Leer agerenn åker    
  *Lie agerenn åker    
  *Lille lie åker    
  *Liungberigsager f. åker    
  *Liungbröd åkrar    
  *Long agerenn åker    
  *Lyckenn åker    
  *Maa ageren åker    
  *Maehöll gränsmärke    
  *Maespiellit f. åker    
  *Maestöchit f. åker    
  *Maglemae(n) f. äng    
  *Mellösse, Lille, *Mellössenn åker resp. äng    
  *Mellösse, Store, *Mellössenn åker resp. äng    
  *Mellössenn åker /Se    
  *Mellösse, Lille o. Store åkrar /Se    
  *Midstickidt åker    
  *Millin åker    
  *Miö agerenn åker    
  *Miö spiellid åker    
  *Mose agerenn åker    
  *Mosse agerenn äng    
  *Mossen mosse    
  *Mölleager f. åker    
  *Möllemaën äng    
  *Mölle tofftenn åker    
  *Nerlongin åker    
  *Norblanckend äng    
  *Norblachind åker    
  *Nordlangen havreåker    
  *Norstickid, Förste och Andet åkrar    
  *Nyvang f. äng    
  *Nyvangager f. åker    
  *Nyvangager f. åker    
  *Nyvangstöchet f. åker    
  *Nörsteneberg f. åker    
  *Oren f. åker    
  *Ormessager f. åker    
  *Piletofften f. åker    
  *Reffgraffseng f. äng    
  *Riissengen havreåker    
  *Riissmaë äng    
  *Ryitt åker    
  *Rögill spiellitt åker    
  *Rörbolidtt äng    
  Rörbolet ägonamn /Se    
  *Röreng f. äng    
  *Röreng f. äng    
  *Sandvaden f. åker    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Seh(i)olden f. äng    
  *Sibbenöditt havreåker    
  *Sibbe nøditt äga /Se    
  *Siu manne engen äng    
  *Skaarir äng    
  *Skarn spiellid åker    
  *Skinnebiers agerenn åker    
  *Smedien smedja    
  *Smidie tofftenn åker    
  *Staus ager, Vestre åker    
  *Staus agir, Østre, *Stauffs agerenn åker resp. äng    
  *Stenbergit f. åker    
  *Stenningen åker    
  *Store engen äng    
  *Styrager f. åker    
  *Suderhalen f. åker    
  *Suebolid äng    
  Suebolet ägonamn /Se    
  *Syltin äng    
  *Tengslitt f. åker    
  *Thiörnissager f. åker    
  *Thranekier gränsmärke    
  *Threhöxager f. åker    
  *Thue bolid äng    
  Tuebolet ägonamn /Se    
  *Toarp f. åker    
  *Toarp f. åker    
  *Tofft, Store f. åker    
  *Toffte engen äng    
  *Tofftekier kärr    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Torpagir, Lille åker    
  *Torpagir, Store åker    
  *Torpe agerenn åker    
  *Treess dige gränsmärke    
  *Vebechseng f. äng    
  *Vebäck bäck? /Se    
  *Veijlangen f. åker    
  *Verlangen äng    
  *Vesterager f. åker    
  *Vibeager f. åker    
  *Vie snerren åker    
  *Viffue agerenn, *Viffue wongen havreåker resp. äng    
  *Vistlie lie f. äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra eller *Byes vång Saknas    
  *Ören f. åker    
  *Østirlangen havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.