ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fulltofta socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 190 Naturnamn : 137 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 251
Fulltofta sn *Attarps mark skogsmark Fulltofta sn, by o. herrgård Allet, Det höga alskog
Fulltofta sn *Attarps skog skog Fulltofta sn Arnekrok åker
Fulltofta sn *Attarps vång vång Annas tomt avs. Backaåkern åker
Fulltofta sn Attarups mark = *Attarps mark skogsmark? Attarp gård Bastuåker åker
Fulltofta sn Attarups skog = *Attarps skog skog Attarp gård Blossevången åker
Fulltofta sn Atterups vång = *Attarps vång vång Björka avs. Boabacken skogsbacke
Fulltofta sn *Bjärnamossen mosse Blossehusen hus Brunnalyckan åker
Fulltofta sn *Bockashult skogshult Blossehusen hus Brända Ene fäladsmark
Fulltofta sn *Bonrumsmossen mosse Boddahus gård Brödåkrabacken skogsbacke
Fulltofta sn Bossarebäcken (=Lagnebäcken) bäck /Se Bondemölla kvarn Dalabacken åker
Fulltofta sn Djupadal terräng vid skog Brinkesholm gård Dalarännan dalgång
Fulltofta sn Enebacken terräng vid skog Brinkesholm hus Dalsåkern åker
Fulltofta sn *Fiskere waitt äng Bränneritomten, se Ludvigsborg traktnamn Dammarna dammar
Fulltofta sn *Fulltofta vång vång Edensborg villa Djupadal dalgång
Fulltofta sn /Se Gravarna skogsmark Ekesåkra gårdar Djurahagen ängs- och skogsmark
Fulltofta sn Grävingahultet skogsmark Ekesåkra gårdar Djurahagskärren kärr
Fulltofta sn *Grims källa källa Fiskarehuset hus Djuraholmsbacken backe
Fulltofta sn Grytbacken backe Fulltofta traktnamn Dragabacken backe
Fulltofta sn Gungebacken skogsmark Fulltofta gård och by Drövlabackarna backar
Fulltofta sn Hackadamm åker /Se Fridhem avs Ekebackakärret kärr
Fulltofta sn *Haglöss eng äng Fulltoftagården gård Ekebacken skogsbacke
Fulltofta sn »Haglöss eng» äng /Se Gateflod avs. Ekelyckan åker
Fulltofta sn *Haglöss eng äng /Se Granhyddan villa Ekeåker åker
Fulltofta sn Hanas källa = Hannas killa källa Granliden villa Ekeåkerslyckorna åkrar
Fulltofta sn Hannas killa källa Gry gård Farmor åker
Fulltofta sn Hannaskillebäcken bäck Grävlingahultet hult Floen sidd
Fulltofta f. län, nu sn *Hasle eng äng Grönalund gård Fulltofta mador mador
Fulltofta sn Hejebäcken bäck Gällhagen gård Gamlegården åker
Fulltofta sn Helga Magnille källa = Magnhilds killa källa Hemmet avs Gateflo ängsmark (sidd)
Fulltofta sn *Herrens eng äng Hovgården herrgård Gllarebacken backe
Fulltofta sn *Hiel, Norra klippa Hovgårdsmöllan kvarn Gillareåkern åker
Fulltofta sn /Se *Hulsberg berg Häggenäs traktnamn Gladakärr kärr
Fulltofta sn /Se Häggenäset näs, udde Häggenäs by Grytbacken backe
Fulltofta sn /Se Häggenäs fälader skogsmark Häggenäs by Grävlingabacken skogsbacke
Fulltofta sn /Se *Häggenäs mark skogsmark? Häggshuset hus Grävlingahultet hult
Fulltofta sn /Se *Häggenäs skog skog Hästäng by Gungebacken backe
Fulltofta sn /Se *Häggenäs vång vång Hästäng by Gustavsvången åker
Fulltofta sn /Se Hällekistan skogsmark Hökaholm kulle och hus (rivet) Gyllan äng
Fulltofta sn /Se Hästhagen skogsmark Jeppsonshus hus Gyllåker åker
Fulltofta kyrkogård Saknas *Hästänge skog skog Kardellshuset hus Gåsahålan håla
Attarp by Högeholm kulle och hus /Se Klockarebostället gård Gåsalyckan åker
Attarp by *Högers eng äng Krokeholm gård Gäddeeken ek
Attarp by *Jer agerenn åker Kronekull gård Gäddaeken ek
Attarp by *Kormussen åker Kruddarehus gård Gäll, Norra backe
Attarp by *Korssagerenn åker Kullaröd gårdar Gäll, Södra backe
Attarp f. torp, nu by Kruddarebäcken bäck Kulleröd by Gällamossarna mossar
Attarp gd:ar /Se Kruddarebäcken bäck /Se Kvarröd gård Gällen backe
Attarup = Attarp f. torp, nu by Kulleröds fälad skogsmark Kvarröd gård Gärabacken backe
Ekesåkra by Kvarndammen damm Kycklingahus gård Gära kärr kärrmark
Ekesåkra tp /Se Kvesarumsån å Kycklingahuset gård Hackadamm åker
Ekesåkra by Kvessarumsån å Kyrkoherdebostället gård Hagen skogsmark
Ekesåkra by *Kvinnareds källa källa Lagnehus gård Hannagären rullstensås
Ekesåkra f. torp, nu by Kåsarammor sankmark /Se Lagnehus gård Hannas killa källa
Ekesåkra by /Se Kåsarammor ängsmark /Se Landeröd gård Hannaskillebäcken bäck
Ekesåkra gd /Se Kåsarammor ängsmark /Se Landeröd gård Hannas kärr kärr
Ekesåkra by /Se Kåserammen skogsmark Linjen Fulltofta-Hörby, se Fulltofta traktnamn Hannas Lycka åker
Foletofte, se Fulltofta sn Källebäcken bäck /Se Linjen Hör-Hörby, se Häggenäs traktnamn Hansakärret kärr
Folketofta, se Fulltofta säteri *Laghn bäck /Se Linjen Hör-Ludvigsborg, se Röinge traktnamn Haraskogslyckan åker
Fulltofta säteri Lagnebron bro Linjen Ludvigsborg-Fulltofta, se Fulltofta traktnamn Hassleängen äng
Fulltofta säteri /Se Lagnebroen bro /Se Linnekull gård Havavång åker
Fulltoftæ g Lagnebäcken bäck Ludvigsborg traktnamn Havralyckan åker
Fulltofta by Lagnebäcken bäck Ludvigsborg by och stationssamhälle Heden hedartat område
Fulltofta fideikommissegendom Lagnebäcken bäck Ludvigsborg gård o. stationssamhälle Hemsmossakärret kärr
Fulltofta by o. gd Lagnebäcken bäck /Se Ludvigsborg gård Hirtakull backe
Fulltofta hg Lagnebäcken, (även Lagneå) å /Se Lyckan avs. Hjortenamossen mosse
Fulltofta Saknas *Lagneskogen skog Lyckebo villa Hovgårdamöllebacken backe
Fulltofta hgd Lagneskog skogsomr. /Se Minnet hus Hungern backe (betesmark)
Fulltofta hg *Langeryds agerenn åker Mjälaströ gård Husaremossen odlad mossmark
Fulltofta hg Lagneå å /Se Mjälaströ gård Hyltebackakärret kärr
Fulltofta hg Logne aae, se Lagnebäcken bäck Murarehus hus (numera ruin) Hyltebacken skogsbacke
Fulltofta by o. säteri Lunebjer backe Nobbesahuset hus (nu rivet) Häggenäset udde
Fulltofta hg Lyneberg = Lunebjer backe Nunnäs traktnamn Häjan åker
Fulltofta hg Lågedammen damm /Se Nunnäs by Häjen mossmark
Fulltofta hg Långaröd åker /Se Nunnäs by Häjen sidländ åker
Fulltofta hg *Magleberg berg Nunnäshuset hus Häledesbäcken bäck
Fulltofta hg *Magle maën äng Nyhus hus Häledet kärrmark
Fulltofta hg Magnhilds killa källa Nyhus hus Hästahagen skogs- o. ängsmark
Fulltofta hg *Morbäck bäck Nytorp villa Hästängakroken skogsområde
Fulltofta by Morbäck bäck /Se Nånäs, se Nunnäs traktnamn Höllskull backe
Fulltofta hg *Morbäcksbron bro Nånäs, se Nunnäs Saknas Kalvahagen ängs- och skogsmark
Fulltofta hg *Mylleberg berg Nånäshuset, se Nunnäshuset Saknas Kalvahagen skogsmark o. ängsmark
Fulltofta hg Måkeholmen udde /Se Olstorp villa Kalvhagsbacken åker
Fulltofta by *Möllegabs eng äng Prästamöllan kvarn Kalvahagskärren kärr
Fulltofta by Mörkerröd skogsområde /Se Ragnarshill avs. Killebacken backe
Fulltofta hg Mörkret skogsmark Ramstorp gård Killebacken åker
Fulltofta hg *Nannäs vång =*Nunnäs vång vång Ramstorp småbruk Killåker åker
Fulltofta by Nobbesadammen damm /Se Ringsborg gård Klammerhöjd skogsbacke
Fulltofta hg Nobessadammen bäck /Se Ringstorp ruin Klammerhöjdsmossen mosse
Fulltofta hg *Norkiers agir, *Norkiers eng åker resp. äng Råttfällan, se Grönalund Saknas Kobacken backe
Fulltofta hg Nunnäs fälader skogsmark Röinge traktnamn Kohagalyckorna åkrar
Fulltofta hg *Nunnäs vång vång Röinge by Kohagen ängs- och skogsmark
Fulltofta hg *Nybro bro Sissemölla kvarn Kokärret kärr
Fulltofta hg *Nånäs vång = *Nunnäs vång vång Sjömossahuset gård Komossen mosse
Fulltofta hg Ormapumpan terräng vid skog Sjötorp hus Kringelängen ängsmark
Fulltofta hg Orravadshällan terräng vid skog Skiljehuset gård Krokabackarna backar
Fulltofta hg *Prästbron bro Skogshuset gård Krokarna åker
Fulltofta hg Ramnakärret kärr /Se Skälhuset hus Krokarna mossmarker
Fulltofta hg *Reffuebiers agir, *Reffuebiers eng åker resp. äng Stampahus hus Krokbacken backe
Fulltofta by Ringsjön, Östra sjö Stampahuset gård Kroken ängsområde
Fulltofta gods /Se Rågångsbäcken bäck /Se Gamla Staveröd gård Kroken fäladsmark
Fulltofta by o. sn /Se Råttefällan terräng vid skog Stavröd gård Krokmaden mad
Fulltofta län by o. sn *Röinge skog skog Stenbrohult gård Kruddarebäcken bäck
Fulltofta län Saknas *Röinge å å Strickarshus t. Kruddarens strandmark
Fulltofta län Saknas Sankta Magnhils källa fornlämning Svarvarehuset gård eller torp Kullsbacken backe
Fulltofta län Saknas Silkesbäcken bäck /Se Tomten villa Kullsåkrarna, Norra åkrar
Fulltofta län Saknas *Siö eng äng Undantaget hus Kvastabacken åker
Fulltofta län Saknas Sjömossen mosse Valkedamm avs. Kycklingabacken backe
*Houffgaardenn f. gd Skallerbäck bäck /Se Vasahus hus Kycklingabacken backe
Häggenäs by *Skiell eng äng Vasahus hus Kyrkoåker, Lilla åker
Häggenäs by Skälängen ängsmark Villa Solhem villa Kåsarammar sidder
Häggenäs by *Stenshultklippan klippa Åkarp gård Käglekull kulle
Häggenäs by Store damm skogsmark Åviken avsöndr. Käjlekull fäladsbacke
Häggenäs by *Stångberg berg Älvhem gård Kärr, Norra odlat mossområde
Häggenäs by Stäbadamm damm? /Se   Kärr, Stora kärr (odlat)
Häggenäs by *Suinshalenn åker   Kärr, Östra odlat mossområde
Häggenäs by Svedjedamm damm? /Se   Kärret kärr
Häggenäs by *Tofft åker   Lagnebron bro
Häggenäs by *Tofftenn åker   Lagnebäcken bäck
Häggenäs by Tranbjera Saknas /Se   Lagnevången åker
Häggenäs by Tranbiäran sidlänt område /Se   Landerödsbäcken bäck
Häggenäs by Tranebjer Saknas /Se   Landvinningen strandremsa
Hästäng by Tranebiergs eng Saknas /Se   Langebäcken bäck
Hästäng by Trans biergseng äng   Lergravakärret kärr
Hästäng by Tranekiärr kärr /Se   Lergravorna del av Nunnäsviken
Hästäng by *Turemans mosse mosse   Ljungavången skogsmark
Hästäng by *Wang agir, Lille åker   Ljungsåker åker
Hästäng by Vasahus skogsmark   Logeängen äng
Hästäng by *Vång, Östra Saknas   Lundaspjället åker
Hästäng f. torp, nu by Väraberg = ?Värabjersbacken backe   Lundaåkern åker
Kruddarehus gd /Se ?Värabjersbacken backe   Lunebjer backe
Kulleröd by Ågerup mark = *Åkarps mark skogsmark?   Lyckebacken åker
Kulleröd by Ågerup skog =*Åkaprs skog skog   Lågedammarna sidländ mark
Kulleröd by Åkarp skogsmark   Långakärr mossmark
Kulleröd by *Åkarps mark skogsmark?   Långaröd åker
Kulleröd f. torp, nu by *Åkarps skog skog   Maden mad
Kulleröd gd:ar /Se *Öholm trol. del av udde   Maden mad
Kvarröd gd Östra Ringsjön sjö   Magahålan sidd
Kvarröd gård /Se     Maglan åkrar
Kvarröd gd /Se     Magnhilds killa källa
Kvarröd gd /Se     Mellomvång åker
Kvärröd gård     Mjälaströåkern åker
Kvärröd gd     Mjälaströängen åkrar
Lagnehus gd? /Se     Mossen, Södra mosse
Landeröd gd     Motången skogs- och ängsmark
Landeröd gd     Motången skogs- ängsmark
Landeröd gd     Munkavägen stensaml.
Landeröd gd /Se     Mågebackarna uddar
Landeröd gd /Se     Mågeholmen udde
Landeröd gd /Se     Märgelvången åker
Mjälaströ gård     Möghålan kärrmark
Mjälaströ gd     Möllevången åker
Mjölaströ gd     Mölleåkrarna åkrar
Mjälaströ gd     Möllängen ängsmark
Mjälaströ gd /Se     Mörkeröd skogsområde
Nannäs = Nunnäs by     Nobbesabäcken bäck
Nobbesahuset f.d. hus /Se     Nobbesadammen mossmark
Nunnäs by     Norrevång betesmark
Nunnäs by     Norrevång ekskog
Nunnäs by     Nunnäs näs
Nunnäs by     Nunnäsasjön del av Ö. Ringsjön
Nunnäs by     Nyhusbäcken bäck
Nunnäs by     Nyvång åker
Nunnäs by /Se     Nyvång åker
Nunnäs Saknas /Se     Nyvångsbäcken bäck
Nånäs = Nunnäs by     Näsnabben udde
Röinge by     Olningen ängsmark
Röinge by     Ormapumpen kärr
Röinge Saknas     Orravadet mossmark
Röinge by     Oråkern åker
Röinge by     Pissekull skogsbacke
Röinge f. torp, nu by     Pissekullsåkern åker
Röinge by /Se     Prästamöllebacken backe
Röinge by /Se     Pålstorp åker
Röinge Saknas /Se     Ramnakärret kärr
Röinge by /Se     Risekull backe
Röinge gd /Se     Rumporna åker
Stavröd gård     Rungevassen mossmark
Stavröd gd     Ryssensbjer backe
Stavröd by     Rävarumpan kärr
Stavröd gd     Rävastenen sten
Stavröd gd /Se     Rörmossen mosse
Valkedamm gd? /Se     Rörumsvägen väg
Ågerup = Åkarp gd     Rörumsån å
Åkarp gd     Röråker åker
Åkarp gd     Sandvägen väg
Åkarp gård     Silkesbäcken bäck
Åkarp gd     Silkesängen äng
Åkarp gd     Silket åker
Åkerp gd /Se     Sisse mölledamm damm
*Østre mölle kvarn     Sjökärren kärrmark
      Sjömossabacken backe
      Sjömossasjön sjö
      Sjömossen mosse
      Sjövinningen åker
      Skallorbäck bäck o. sidd
      Skarporna kärr
      Skogsnuvan kärr
      Skogsnuvebacken backe
      Skottakaffens trädgård grönsvär
      Skräddarebacken backe
      Skälängarna ängsmarker
      Slottet sidd
      Smedjebacken backe
      Smedjorna kärr
      Stabba bjer backe
      Stabba mosse mossmark
      Stavrabäcken bäck
      Steglabacken backe
      Stenlyckan åker
      Store Mosse mosse
      Store Mosse mosse
      Storskiftesskogen skog
      Storåker åker
      Stutahagen ängsmark
      Sumpen åker
      Svalekull backe
      Svarta håla kärr
      Svarta kärr kärr
      Syltan ängsmark
      Söndre Vång åker
      Tassabacke backe
      Tassakärr kärr
      Tjurmossabacken backe
      Tjurmossen mosse
      Tockahåla åker
      Torvladubacken backe
      Trehörningen åker
      Trinte mosse mosse
      Trädgårdsvången åker
      Tvär(r)ören djupränna i Ö. Ringsjön
      Tånga håla håla (sidd)
      Tångåker åker
      Valkeskog skogsmark
      Vasaholmsbacken backe
      Viesgabet stenrösen o. stenig mark
      Viesängen ängsmark
      Viesängsåkrarna åkrar
      Vång, Lilla skogsmark
      Vång, Norra åker
      Vång, Store åker
      Vägslokärret kärr
      Vändeln åker
      Värabjersbacken backe
      Västervångarna åkrar
      Åkervången åker
      Ålanäbbe udde
      Ängatäppan ängsmark
      Ängatäppan åker
      Ängavången åker
      Öholmen udde
      Öholmen udde

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.