ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Äspinge socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 606
Äspinge sn Attabäcken bäck /Se Äspinge sn Abrahamsåker åker
Äspinge sn *Baggemölle äng Äspinge by o. sn Amburgsängen äng
Äspinge sn Benarpa ållor sankmark? /Se Aleboda kvarn Arupamossen mosse
Äspinge sn *Biernenn åker Attahuset hus Askelyckehålan håla
Äspinge sn *Bierre eng äng Battahuset hus Attabäcken bäck
Äspinge sn *Biers agir åker Benarp by Attabäcksbron bro
Äspinge sn *Biers agir åker Boställsavsöndringen, se Äspinge traktnamn Attarpabacken åker
Äspinge sn Bjerbäcken bäck /Se Brearör gård och ägor Attarpakroken skogsmark
Äspinge sn /Se Björngapet öppning i skog? /Se Bromölla kvarn Backahålan åker
Äspinge sn *Brerörs agir åker Brotorp gård Backaåkern åker
Äspinge sn *Bro eng äng Brytstugan ruin Backaåkrarna åkrar
Äspinge sn *Brödagre åkrar och äng Bränneriet bränneri Banskull vägbacke
Äspinge sn Dammen terräng Brötåkra gård och omgivande ägor Banskullsåker åker
Äspinge sn *Drottningshult skogshult Dammen gård Benarpshall hall
Äspinge, Östra sn Ebbamölleån å Danskahuset hus Bjeralyckan åker
Äspinge sn /Se *Es tofftenn åker Ebbamölla vattenkvarn Bjerbäcken bäck
Äspinge sn /Se *Gammalstorps vång vång Endala hus Bjeret skogsbacke
Äspinge by o. sn /Se Gläntekroken område /Se Enåsen gård Bjeret backe
Äspinge, Ö sn /Se *Gomors agir åker Färsingahuset hus Bjällebacken backe
Äspinge sn *Hagestens agir åker Gammalstorp by Björket björkdunge
Östra Äspinge sn /Se *Halsbeck äng Gunntorp hus Björket på kärren skogsbacke
Äspinge sn /Se »Halsbeck» äng /Se Hagalund hus Björkeåker åker
Äspinge sn /Se Hedbäcken bäck /Se Kollaröd område omfattande gårdar Björngapsbacken skogsbacke
Äspinge sn /Se *He eng äng Kristianslund handelsbod Björnkull kulle
Attahuset hus /Se *Hyenn äng Kronojägare- eller skogvaktarebostället gårdar Björnkullsbacken backe
Benarp by *Högaberget höjd Kullenäs villa Black sten
Benarp by Kladerbäck bäck /Se Kvarntorpet, se Kylestorp traktnamn Balcksbacken, Black område
Benarp by Klasabäck bäck /Se Kyle by Blanken åker
Benarp f. torp, nu by Kolabäck bäck /Se Kylegården gård Bolabron bro
Benarp by /Se Kråkevidemosse myr Kylestorp traktnamn Bolbroåkern åker
Färsingahuset hus /Se *Kiille stette Saknas Kylestorp by Boställslyckan åker
Gammalstorp by *Kusse kull äng Kylestorpsgården gård Bredåker åker
Gammalstorp f. torp, nu by Kyle mosse sank mark Kyrkogården, se Äspinge traktnamn Breing åker
Gammalstorp by /Se *Kärlingehallen höjd? Ljungstorp gård Bremsen åker
Kolaryd gdr /Se *Kärlingehallen ?berg /Se Lovisefarm gård Brobacken backe
Kyle gd Liabäck(en) bäck /Se Luegården el. Luestället gård Bromöllekroken fäladskrok
Kyle gd *Longe maë äng Länamärket gård Brovången åker
Kyle gd /Se *Magle backe område /Se Månsköp by Broåker åker
Kyle gd /Se *Magle bärta ängsmark /Se Nymölla kvarn Brunnsåkern åker
Kyle gd /Se *Magle kärr kärr /Se Rackarehuset ruin Brytstugubacken ekbacke
Kylestorp by *Magle mader mad /Se Rosenhill villa Brytstuguvången åker
Kylestorp f. torp, nu by Mossapalken ängsmark /Se Rosentorp gård Brytstuguåkern åker
Kylestorp by /Se *Myrekuull äng Rotehust ruin Brännan åker
Månsköp f. torp, nu by *Mölle eng äng Råset by Brännebackamossen mosse
Månsköp by /Se Onsvalebacken backe /Se Satsarp, se Satserup traktnamn Brötelyckan åker
Månsköp by /Se Onsvalekärret kärr /Se Satserup traktnamn Brötet åker
Rasryth se Råset by Onsvalekärret kärr? /Se Satserup by Byängen ängsmark
*Rasryth by /Se Osvale bjer backe /Se Satserup by Bäckaängen äng
Råset by Palken inäga /Se Skoghem hus Bärtorna torrt område
Råset by Palken låglänt område /Se Slinkahuset hus Bärtorna fäladsmark
Råset by Paradiset åker /Se Slättbohuset hus Böljenarammen mossramm (odlad)
Råset by Paradiset åkerområde /Se Solhällan villa Dalaramsan åker
Råset by Pugge håla område /Se Stationen station Damm, Gamle damm
Råset f. torp, nu by Rindelen bäck /Se Stavröd by Dammlyckan Saknas
Råset by /Se Röns agir åker Södergård gård Dammsbäcken, Gamla backe
Råset by /Se *Röns tofften åker Söderhem hus Dammstycket åker
Råset by /Se Rörmossen mosse Tockahuset nu rivet hus Dansarebacken skogsbacke
Råsid = Råset f. torp Satserups mosse sankmark Tranoket gård Drottningabacken backe
Sasserup = Satserup f. torp Satserupån bäck /Se Västervång del av by Drövlahallen backe
Satsarp by *Skalle äng Årtebackarna gårdar, jämte ägor Duvemaden mad
Satsarp by Sniglapalken ängsmark /Se Äspinge traktnamn Döhöringabacken backe
Satsarp by *Sponnebrödtt åker Äspinge stationsområde, se Äspinge traktnamn Döhöringahuset ruin
Satserup by Stenrännan bäck /Se Östrabod handelsbod Döhöringaåkrarna åkrar
Satserup by Storkabacken åker /Se   Ebbamöllekroken fälads-och kärrmark
Satsarp by Stork(a)- Saknas /Se   Ebbamöllevägen väg
Satserup by Storka hall omr. /Se   Ekebacken ekbacke
Satsarp by Storka håla omr. /Se   Ekebacken backe
Satserup by Storkåker åker /Se   Ekebacken ängsmark
Satserup by Storkåker åker /Se   Ekerödsgropen dike
Satserup by Storkåker åker /Se   Ekesängabacken backe
Satserup f. torp, nu by Storkäng äng /Se   Elleskäl område
Satserup by /Se Storkäng äng /Se   Englasbacke backe
Satseurp by /Se Surbrunnskällan källa   Farfarslycka åker
Stavröd by *Söndre maaens Saknas   Farsabacke åker
Stavröd by *Tiörnis agir åker   Flaken åker
Stavröd by Tranekärr Saknas /Se   Fläeshålan kärrmark
Stavröd by Tranemaden äng /Se   Fordammarna ängsmark (hårdvallsäng)
Stavröd by Tranoren stensättning /Se   Fruensvång skogsområde
Stavröd by Tranås äng äng /Se   Furubacken skogsbacke
Stavröd by /Se Tranåsängen äng /Se   Fårahölen djuphåla
Tranoket gård /Se Trollstugan förklyftning i urberg   Fåralyckan åker
Äspinge by Trollstuvan = Trollstugan förklyftning i urberg   Fåramossen mosse
Äspinge by *Tuekier åker   Fädriften fäladsremsa
Äspinge by *Tuncklebro äng   Fälad, Norra fäladsmark
Äspinge by *Vlshalenn äng   Fäladen fäladsmark
Äspinge, Östra by *Valeskoff äng   Fäladsbacken åker
  *Veis agir åker   Fäladsbacken skogsbacke
  Vetekull åker /Se   Fäladskärret kärr
  Viss mosse mosse   Fäladslyckan åker
  Viss mosse sankmark   Fäladslyckan åker
  Viss mosse myr   Fäladslyckan åker
  Vissmosse mosse /Se   Fäladslyckorna åkrar
  *Vång, Västra Saknas   Fäladslyckorna åkrar
  *Vång, Östra Saknas   Fäladslyckorna åkrar
  Ynnarpsån å   Fäladsmossen mosse
  Ålsry kärr sankmark(?) /Se   Fäladsringelen bäck
  Årtebackarna backar /Se   Fäladsvången skogsmark
  Årtelyckan (-lyckorna) odling(ar) /Se   Fästeliden backe
  Årtemaden sankmark /Se   Fölakärret kärr
  Årtemadsbjörket björkdunge /Se   Fölsingabacken fäladsbacke
  Åvadspalken ängsmark /Se   Gammalstorpabron bro
      Gammelstorpevägen väg
      Gammalstorpaån å
      Gamla häja odlad ängsmark
      Gamla lyckan åker
      Genkärr kärr
      Gladan sidd
      Gläntekroken krok
      Godahult del av by
      Godahultsvägen väg
      Gommershålan, se Gommerskroken Saknas
      Gommerskroken håla
      Granelunden grandunge
      Grundbrytet område
      Grusgravaledet plats
      Grässkiftesmaden mark
      Grävsvinakärret kärr
      Grönemad mad
      Grötahålan sidländ mark
      Gullkroken krok
      Gungevången skogsmark
      Gårdmanskroken sidläntområde (numera odlat)
      Gårdvången åker
      Gårdängen åker
      Gårdängen äng
      Gåsafloden sidd
      Gåsalyckan åker eller numera trädgård
      Hagalyckan åker
      Hagalyckorna, se Haralyckorna Saknas
      Hall, Lilla urberg
      Hall, Stora åker
      Hala lider backar
      Hallalyckan åker
      Hallalyckorna åkrar
      Hallalyckorna åkrar
      Hallamossen mosse
      Hallaåkern åker
      Hallen åker
      Hallsängen ängs- och skogsmark
      Hallsängsåkern åker
      Hampamossen odlad mossmark
      Haralyckorna åkrar
      Hedbäcken bäck
      Hejsakroken fäladskrok
      Hjortenamossen mosse
      Holm, Lilla mossmark (odlad)
      Holm, Store mossmark (odlad)
      Holmamossen mosse
      Horsagapet åker
      Horsakillorna källor
      Hult, Norra hult
      Hult, Västra hult
      Hult, Östra hult
      Hult, Östra hult
      Hult, Östra område
      Hultavången åker
      Hultaängen äng
      Hultbacken backe
      Hultet bokehult
      Hultlyckan åker
      Hultlyckan åker
      Humlehagen hage
      Hundabrunn brunn
      Husakull åker
      Husalyckorna åkrar
      Husatoften åker
      Husaåkern åker
      Hålemad mad
      Hålemadskärret kärr
      Hålledammen sidländmark
      Hägnadsskogen skogsområde
      Häjan sidlänt mark
      Höjan sidläntområde
      Häjan sidläntmark
      Häjan sidlänt område
      Häjan ängsmark (odlad)
      Häjan hårdvallsäng
      Häjan mossmark
      Häjan sidländ mark
      Höjan, Lilla sidlänt omr.
      Häjebackarna åkrar
      Häjebacken åker
      Höjehultet backe
      Häjekärret kärr (delvis odlat)
      Häledeskärret kärr
      Häledesängen äng
      Hällan, Östra åker
      Hällorna åker
      Hästahagen skogsmark
      Högalne ene
      Högahult hult
      Högebacke backe
      Högeåker åker
      Höjåkra åkrar
      Hörbyliden backe
      Josufadal dalgång
      Kalvabetet åker
      Kalvahagen skogs- och ängsmark
      Kalvahagen skogs- och ängsmark
      Kalvahagen åker
      Kalvamossen mosse
      Kalvaryet åker
      Kalvsnabben skogbevuxen ängsmark
      Kannebergsmossen mosse
      Kattakärr kärr
      Kattakärrsvägen väg
      Kilarna ängsmark
      Killebitarna åkerbitar
      Killegropen grop
      Killekärret kärr
      Killevången åker
      Killevången åker
      Klamran område
      Klamran väg
      Klamrekärret kärr
      Klasabäck bäck
      Klockarelyckan åker
      Klockarelyckan åker
      Klostenarna stenar
      Klämmesbacken backe
      Knababacken backe
      Kohagaåkern åker
      Kohagen skogs- och ängsmark
      Kohölen håla
      Kolakärret kärr
      Kolastycket skogsmark
      Kollarödsbäcken bäck
      Kolsåker åker
      Korrebacken åker
      Krokhölen håla
      Kronetoften åker
      Kråkevie kärrmark
      Kråkeviekärret kärrmark
      Kråkeviemosse mosse
      Kullabacke backe
      Kullen backe
      Kylehult skogsområde
      Kylemossarammor rammor
      Kylemossen mosse
      Kylevägen väg
      Kylestorpaån å
      Kyleån å
      Kyllebergslycka åker
      Kylstedts lycka åker
      Kyrkebacken backe
      Kyrkehult kulle med åkrar
      Kyrkekullsåkern åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkostigen gångstig
      Kyrkostigsbacken åker
      Kyrkoåker åker
      Kyrkoåkern åker
      Kyrkängen skogs- och ängsmark
      Källarehålan sidländ ängsmark
      Källareåkern åker
      Kämpan håla
      Kärr, Södra kärr
      Kärr, Östra kärr
      Kärrvägen skogsväg
      Köingavången åker
      Köingavägen väg
      Körnesåkern åker
      Landringen åker
      Lars Ols fälad fäladsmark
      Lars Ols kärr kärr
      Lassa backe åker
      Lassa backe backe
      Lassaslycka åker
      Leahultet planterat område
      Lebacken åker
      Lergravakärren kärr
      Lergravarna åker
      Lergravarna sidlänt mark
      Leåker åker
      Liabäcksåkern åker
      Lilleåker åker
      Lindåkern åker
      Ljungbackarna backar
      Lortarna åker
      Lugnekrok ängsmark
      Lycka, Östra åker
      Lyckebacken åker
      Lyckemaden mad
      Lyckåker åker
      Lyckängen ängsmark
      Långeckorna åkerremsor
      Långeckorna åkrar
      Långe höja hårdvallsäng
      Långemosse mosse
      Långemosserammor sidder
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Maalyckan åker
      Maden mad
      Maden åker
      Maden, Stora o. Lilla mador
      Maglebacken åker
      Magleholmen, se Maglebacken Saknas
      Makullen åker
      Malttorkan ruin
      Malttorkebacken backe
      Marknadsplatsen område
      Marnasåker åker
      Mellanbäcken ängsmark
      Mellersta åkern åker
      Mellomvången åker
      Mellomvången åker
      Mellomvången åker
      Mellomvången åker
      Mellomvången åker
      Meraftonsboken bok
      Mistesåker åker
      Mossabacken fäladsbacke
      Mossakällan källa
      Mossalyckan åker
      Massapalken ängsmark
      Mossavägen väg
      Mossavägen väg
      Mossaåkern åker
      Mossen åker
      Mossen, Östra åker
      Murarelyckan, lilla o. stora åkrar
      Musten sidlänt område
      Myrebacken åker
      Myrekull åker
      Myrekull skogsbacke
      Märrabackarna åkrar
      Möllebacken åker
      Möllebacken backe
      Möllebacken åker
      Mölledammen kärrmark
      Möllehöjan sidlänt område
      Möllekroken krok
      Möllevången åker
      Möllevången åker
      Möllevångskärret kärr
      Möllevägen väg
      Mölleåker, se Möllevången Saknas
      Mölleåkern åker
      Mölleängen äng
      Nedersta åkern åker
      Nils Bengts lycka åker
      Norra Lycka åker
      Norre å å
      Norreåker åker
      Nummeretts lycka åker
      Nymöllebackarna backar
      Nymöllegranet grandunge
      Nymöllekärret kärr
      Nymöllevägen väg
      Nymölleån å
      Nyodlingen åker
      Nytäppet åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång skogsmark
      Ola Mårtens grane grandunge
      Ola Mårtens höja sidlänt område
      Ola Svens åker åker
      Ormakull backe
      Ornalyckan åkerstycke
      Oråkrarna åkrar
      Palken triangelformigt område
      Palken åker
      Paradiset område
      Parken park
      Per Jepps lyckor åkrar
      Per Trölls backe åker
      Pogge håla håla
      Porsen kärr
      Potthålen hålor
      Prången infartsväg
      Prästavången åker
      Prästavångsbackarna åkrar
      Påls höl håla
      Pälsabacken skogsbacke
      Pälsahålan håla
      Pälsalyckan åker
      Pärebackarna åkrar
      Pärelyckan åker
      Rafthällan, Rafthällorna skogs- och ängsmark
      Rammorna kärrmark (odlad)
      Ringeln bäck
      Rosenkvistastigen stensättning
      Rosentorparemossen hårdvallsäng
      Rosentorpaåkern åker
      Rotalyckan åker
      Rotalyckan åker
      Rotalyckan åker
      Rotahuslyckorna åkrar
      Rothuggarevångarna åkrar
      Rovekullen åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckorna fäladsmark
      Ruter Dams åker åker
      Ryttarslyckan åker
      Rytterskärren kärr
      Råsetamadorna mador
      Råsetavägen väg
      Råsetsmadgropen bäck
      Rännan ängsmark
      Rävabacken skogsbacke
      Rövabacken fäladsbacke
      Rävabacken skogsbacke
      Rävatoften åker
      Rödde mad mador
      Röe område
      Rögan skogsomr.
      Rörmossagropen dike
      Rörmossebacken skogsbacke
      Rörmossevägen väg
      Rörmossaåkern åker
      Rörmossen mossmark
      Samuelsåkern åker
      Sandeliden backe
      Sandevadsrumpan mossmark (odlad)
      Satserupahall hall
      Satserupaån å
      Savlavet åker
      Silverslycka åker
      Siversbröt åker
      Sjävsalyckan åker
      Sjövlen sidd
      Skalleliden backe
      Skallekull backe
      Skallåker åker
      Skarpan mossmark
      Skjutbanan fäladsmark
      Skogsbäcken, Lilla bäck
      Skogliden backe
      Skogliden ängs- och skogsmark
      Skogvången åker
      Skogvången åker
      Skogvägen väg
      Skogåker åker
      Skolesträtet väg
      Skolåkern åker
      Skomakarehålan håla
      Skrubbekärr kärr
      Skrubbåker åker
      Skräddarekroken åker
      Skräddarevången åker
      Skälgropen dike
      Skärvsträtet väg
      Slästenarna stenar
      Slättbohålan ängsmark
      Slättboåkern åker
      Smedbacken åker
      Smedbacken backe
      Smedkällan källa
      Smedkärret kärr
      Smedkärret kärr
      Smäckeshallen hall
      Sniglahålan åker
      Sniglahålan sidländ mark
      Sniglapalken ängsmark
      Spetsarna åker
      Spången ängsmark
      Stabbehåla håla
      Stationen kulle
      Stavröds källa källa
      Stavrödsmosse mosse
      Stavröds vång skog
      Stavsalycka åker
      Stenbergslyckorna åkrar
      Stenkroken stenigt område
      Stenoren stenläggning
      Stenrännan bäck
      Stenstycket åker
      Sterestoften åker
      Stockakärret kärr
      Store stenen block
      Store stensåker åker
      Storevång åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Storkabacken backe
      Storkåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Strand, Lilla åker och äng
      Stubbåker åker
      Stutabetet åker
      Stutahagen ängs- och skogsmark
      Stycket, Västra åker
      Städjelyckan åker
      Svallen ängsmark
      Svedjan område
      Svedjebacken backe
      Sven-Åka-lycka åker
      Svinabobacken fäladsbacke
      Svinalyckan åker
      Svältekroken fäladskrok
      Sävevången åker
      Sävevången åker o. ängsmark
      Södergårdshäja hårdvallsäng
      Söder om vägen åker
      Söderån å
      Söndralycka åker
      Söndralycka åker
      Söndra lycka åker
      Söndrekrok åker
      Söndrekroksängen äng
      Sönnergata hårdvallsäng
      Timan(skärret) kärr
      Timotejbackarna backar
      Timotejsbackarna backar
      Tjurastycket ängsmark
      Tjörnesåker åker
      Tjörnesåker åker
      Toanskulle åker- och fäladsmark
      Tockabacken backe
      Tockadalen dalgång
      Toften åker
      Toften åker
      Toften område
      Toften, Östra åker
      Torkelabacken backe
      Torkela lycka åker
      Tosänkan åker
      Tranoren stensättning över kärrmark
      Trebokabacken backe
      Trehörnan åker
      Trehörningalyckan åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trinta lycka åker
      Trinta lycka åker
      Trinta lycka åker
      Trintebacke backe
      Trollstenabacken backe
      Trollstenakärret kärr
      Trollstenen sten
      Trollestugan förklyftning i urberg
      Trollstugebacken skogsbacke
      Trollstugekärret kärr
      Trunnåker åker
      Trädan, stora o. lilla åker
      Trättehult hult
      Trölslyckan åker
      Tuakärr kärrmark
      Tvåbokabacken backe
      Tvättefallet område
      Tykas åker åker
      Törastorpavägen väg
      Törstekärr kärr
      Ulshallen åkeromr.
      Undantaget åker
      Vannsvattan åparti
      Vasakärr kärr
      Vasakärr kärr
      Vasakärrsdiket dike
      Vasakärrsgropen, se Vasakärrsdiket Saknas
      Vetekull åker
      Vieseken ängsmark
      Vieshålan håla
      Viestycket åker
      Viet område i Benarpsby
      Vietsbackarna åker och fäladsmark
      Vietsbäcken bäck
      Vingahult åker
      Vismosse mosse
      Vång, Lilla åker
      Vång, Lilla skogsmark
      Vång, Norra skogsmark
      Vång, Stora åker och skogsmark
      Vång, Stora skog
      Vång, Västra område
      Vång, Västra åker
      Vång, Östra del av by
      Vång, Östra skogsmark
      Vångamossen mosse
      Vången skog
      Vår Lycka åker
      Västervång åker
      Västervång del av by
      Västervångsåkern åker
      Västra lycka åker
      Vävabredan ängsområde
      Ållorna nyodlingar i kärrmarker
      Ålsrydet, se Ållorna Saknas
      Åplättarna ängsstycken
      Årtemadbjörket björkdunge
      Årtemaden mad
      Åvadsbacken backe
      Åvadsbron bro
      Åvadsgropen grop
      Åvångarna åkrar
      Ååkra åkrar
      Ängahagen skogs- och ängsmark
      Ängaskiftet område
      Ängatäppan ängsmark
      Ängavången skogs- och ängsmark
      Ängen ängsmark
      Änglakärr kärr
      Österåker åker
      Österåker åker
      Östrakillsbacken backe
      Östra lycka åker
      Östre åker åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.