ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svensköps socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 681
Svensköp sn *Backe agir f. åker Svensköp sn Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn *Bögebierg, Lille och Store f. åkrar Svensköp socken Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn *Drage kuldtt f. åker Svensköp socken Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn /Se Fjärhanabacken backe /Se Svensköp sn och by Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn Fjärhanabacken backe /Se Annetorp avs. Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn Fjärhanabron bro /Se Björkliden gård Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn Fjärhanabron bro /Se Björkstorp avs. Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn Fjärhanakroken skogsområde /Se Bokelund gård Nummerförteckning förteckning
Svnesköp sn /Se Fjärhanakroken skogsomr. /Se Bylycke by Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn /Se *Greskiiftte f. äng Bylycke by Nummerförteckning förteckning
Svensköp sn /Se *Gårma korran Saknas /Se Bylycke by Nummerförteckning förteckning
Bylycke by »Gårmakorran» natn? /Se Bylyckemosse avs. Nummerförteckning förteckning
Bylycke by Harphult triangelpunkt Ekeberga avs. Nummerförteckning förteckning
Bylycke by Harphults mosse mosse Elmhult by Nummerförteckning förteckning
Bylycke by /Se Harphults mosse myr Eskilstorp del av Harpahult Nummerförteckning förteckning
Bylycke by /Se Hastabacken backe /Se Fjäderhanahuset hus Nummerförteckning förteckning
Elmhult by /Se Hastabron bro /Se Fjäderhanakroken torp Nummerförteckning förteckning
Fjärhanahuset t /Se Hastabäcken bäck /Se Fjäderhanatorpet torp eller hus Nummerförteckning förteckning
Fjärhanahuset torp /Se Hastaåkern åker /Se Fredlund avs Nummerförteckning förteckning
Fjärhanatorpet t /Se Hulta gård terräng Fredriksborg gård (kvarn) Nummerförteckning förteckning
Harphult by /Se Hulta mosse sank mark Fredrikslund avs. Nummerförteckning förteckning
Harphult by /Se Hulta mosse mosse Fridhem avs. Nummerförteckning förteckning
*Hjerpens Ryet Saknas /Se Hästahultet bokskogsområde /Se Fyramannagården gård Nummerförteckning förteckning
Hulta by o. gd /Se *Högesteds agir f. åker Fyrmannagården gård Agdas lycka åker
Högahult t /Se *Hörkuldtt f. äng Gamlahulta gård Albuabacken skogsmark
Högahult torp /Se Kroneboken bokträd Gamle gård område Albuakärret kärr
Högestad by /Se Korrorna ängsmark /Se Granelund gård Alfreds fälad fäladsområde
Högestad by /Se Linnekullabäcken bäck Hagadal avs. Andrammen kärr
Högestad gd /Se Maabäcken bäck Harphult by Aspebacken åker
Kilhult by Maabäcken bäck Harphult by Backabacken åker
Kilhult by Maabäck bäck /Se Harphult by Biskopsbacken åker
Kilhult by Maabäcken även Svensköpsbäcken bäck /Se Harphult by Bissingatäppet skogsmark
Kilhult by /Se *Maë engen f. äng Hemmet avs. Bjera mosse moss- och ängsmark
Kyrkan Saknas *Magle maë f. äng Hulta by Bjökakroken åker
Maa by /Se Månen åker /Se Hulta by Björkesåkern åker
Maa by /Se Pissestenen sten Hulta gård gård Björket fäladsmark
Prästgården prästgård Ramnabacken Saknas /Se Högahult torp Bleckslagarelyckan skogsmark
*Rönnegaardt f. gd Ramnahult Saknas /Se Högehult hus Boahejdan ängsmark
Skåningsboda gd /Se Ramnahuvud Saknas /Se Högesta by Boahejdebacken skogsbacke
Svensköp by Ramnastycket Saknas /Se Högestad by Boahejdebäcken bäck
Svensköp by Rungabäcken bäck /Se Karlslund avs. Borgströms lycka åker
Svensköp by Rungekälla källa /Se Kilhult, se Killhult traktnamn Boveteslyckan åker
Svensköp by Rungevassen gungfly /Se Kilhult by Breda kärr odlad kärrmark
Svensköp by Rönnegaards eng f. äng Kilhult by Bredakärr kärr
Svensköp by Skogsammarna dammar /Se Kilhult by Broåkern åker
Svensköp by Skvallerbäck bäck? /Se Kilhults kyrka kyrka Broåkern åker
Svensköp by *Steningenn f. åker Killhult traktnamn Brunnlyckan åker
Svensköp by *Sties agir f. åker Kromsö holme Bräknabacken skogsbacke
Svensköps kyrka kyrka /Se Storkarammen åker /Se Kungsskogshuset ghs Bylyckegropen dike
Svensköps mölla f. kvarn Storkarammen åker /Se Kvarnhem avs Bylyckevägen väg
Älmhult by Svensköpsbäcken bäck /Se Långelycke gård [numera öde) Byrhultabacken åker
Älmhult by Svenköpsbäcken även Maabäcken bäck /Se Långelycke gård Byxorna åker
Elmhult by Svensköps mosse sank mark Maa by Bålbrobacken backe
?Älmhult by *Söfflycke agir f. åekr Maa by Bålbroliden backe
Elmhult Saknas Söfflycke agir Saknas /Se Mosslunda avs. Bökebackabjer åker
Älmhult gd *Söndre agir f. åker Måsahuset torplägenhet Bökebacken skogsbacke
Älmhult by /Se Trankiärret kärr /Se Nilstorp avs. Bökebjer område med åkrar
Älmhult, se Elmhult by *Tyelsse agir f. åker Norreskog gård Bökebjer skogsmark
Östensköp by *Tyelsse kier ängsmark Norreskog gård Bökebjersrännan ängsmark
Östensköp by Ungsvalehultet skog /Se Norrtorpen byar Bönhultavägen väg
Östensköp by Ugnsvalehultet skog /Se Nyhejan avs. Dammarna dammar
Östensköp by /Se Ungsvalehultet skog /Se Nyhem avs. Dammen odlad mossmark, tidigare damm
  Ungsvalehultshöjden höjd (?) /Se Nyhem avs. Danska kroken skogsmark
  *Vestre bröd f. åker Olofsdal avs Davrabacken backe
  Vismosse mosse Olstorp avs. Davrakroken ängsmark
  Vismosse myr Oredstorp avs. De korta bänkarna odlade remsor
  Vismosse myr Persborg avs. Delehultet skog
  Vismosse myr Piledal gård Djurhagen fäladsmark
  Viss mosse mosse Ringstorp avs. Drakakull betesmark
  Viss mosse myr Rotelyckan, se Svensköp traktnamn Drakakullskärret kärr
  Vissmossen mosse /Se Rotelyckan avs. Drängaåkern åker
  *Vits mosse, se Vismosse myr Rönnagården gård Ebba backe backe
  Vrångamossen myr Rönnagården gård Elgenas lycka åker
  Vrångamossen myr Skogsdala egendom Ellmans backe åker
  Vrångamossen mosse Skogstorp gård Ellmans backe åker
  Vrånge mosse sankmark Skogstorp gård Ellmans lycka område (urspr.åkerbit)
  Vrånge mosse mosse Skåningsboda gård Elme backe backe
  Vrånge mosse myr Smittahuset ghs Elmhultsvägen väg
    Stockahuset hus (numera rivet) Enebacken åker
    Städagården gård (riven) Enebacken fälad
    Svensköp traktnamn Enebacken fälad
    Svensköp by Fallen åkertegar
    Svensköps kyrka kyrkoruin Farfars åker åker
    Templarehuset ghs Fjelahultet bokdunge (även odlade områden)
    Trulstorp gård Fjelahultet åker
    Åkesdal avs. Fjelahultet skog
    Älmhult by Fjelahultet skog
    Elmhult by Fjäderhanabacken skogsbacke
    Östensköp by Fjäderhanabron bro
    Östensköp by Flagaflänget åker
    Östergård gård Flamman stenigt område
      Floen sankmark
      Flädjen åker
      Fläet åker
      Fläkärret kärr
      Flötemad åker
      Friarelyckan åker
      Furulyckan åker
      Fyrkanten åker
      Fyrsalycka åker
      Fyrs åkrar åkrar
      Fyrsängar ängar
      Fäladalyckan åker
      Fäladalyckan åker
      Fäladalyckan åker
      Fäladalyckorna åkrar
      Fäladaåkern åker
      Fäladen fäladsmark
      Fäladslyckan åker
      Fäladsvägen fäladsväg
      Fäladsåkern åker
      Fäladsängen betesmark
      Gadegrimmen åker
      Gadetuvorna ängsmark
      Galtastenen sten
      Gamla hejdan hårdvallsäng
      Gamla hejdan ängsmark
      Gamla hejdan ängsmark
      Gamla hejdan ängsmark
      Gamlahulta plats
      Gamle backe backe
      Gamlegård åker
      Gamle hagen åker
      Gamle åker åker
      Gammarsbacken backe
      Garveriet område
      Gathejdan ängsmark
      Gateängen ängsmark
      Getaänget buskage
      Getakull åker
      Gode backe åker
      Granelunden granplantering
      Granelyckan åker
      Granelyckorna grandungar
      Graneåkern åker
      Gropabacken åker
      Grundbrytet område
      Gråböningen åker
      Gråssan sten
      Gråsansram kärr
      Gråssans ramm åker (förr kärr)
      Gråssans rammsåkern åker
      Gråssorna ängsmark
      Grävingabacken skogsbacke
      Grävingahejdan ängsmark
      Grävingakärret kärr
      Grävsvinabacken skogsbacke
      Gungebackakärret kärr
      Gungebackakärret kärr
      Gungebacken skogsbacke
      Gungebacken skogsbacke
      Gungebacken åkre
      Gungebacken skogsdunge
      Gårdmansbacken åker
      Gårdängen åker
      Gårdängen äng
      Gåsagatan område
      Görenas åker
      Hagastycket åker
      Hallarna åker
      Hallaåkern åker
      Hallsborg avs.
      Halvmånen åker
      Halvstopbacken backe
      Halvvägsbacken skogsbacke (delvis odlad)
      Hampakull skogsbacke
      Handlarelyckan åker
      Handlarelyckan åker
      Hansa hejda ängsmark
      Harphultakärret kärrmark
      Harphultavägen Saknas
      Hasslebacken skogsbacke
      Hasslelyckan åker
      Hastabacken åker (även grustäkt)
      Hastabron bro
      Hastabäcken bäck
      Hastaåkern åker
      Havrabrinkarna åkrar
      Hejdalyckan åker
      Hejdan skogs- och ängsmark
      Hejdan åker (ursprungl. ängsmark)
      Hejdan område
      Hejdan åker
      Hejdan ängsmark
      Hejdan odlad kärrmark
      Hennings kull backe
      Hjortasölen kärr (delvis utdikat)
      Hjortasölsbacken åker
      Hjärtensrydet område
      Hjärter-hall skog
      Huarödsvägen väg
      Hultabacken åker
      Hultabäcken bäck
      Hulta krok del av Hulta med torp
      Hulta kärr kärr
      Hultaledet grind
      Hulta mosse mosse
      Hulta vång skog
      Hultavägen väg
      Hultaåkern åker
      Hundbacken backe
      Hurtigs lycka åker
      Husbacken åker
      Husåkern åker
      Husåkrarna åkrar
      Hyltan kärrmark
      Håkans backe skogsbacke
      Håkans backe skogsbacke
      Håle mad kärr (odlade)
      Håle mad kärrmark
      Hålorna åkrar
      Härligheten skogsmark
      Härligheten skog
      Hästhagen skogsmark
      Hästahultet bokskogsområde
      Höge backe åker
      Höge bjer skogsbacke
      Höge lycke åker
      Högestad kyrkstig gångstig
      Högestads fälad fäladsmark
      Höjesprint backe
      Höllorsabäcken bäck
      Höralyckan åker
      Hörbyvägen väg
      Hörmossen mosse
      Hörnan åker
      Illnestorpavägen väg
      Inte något åker
      Instäppan åker
      Intäppesåkern åker
      Intäpporna åkrar
      Isaka krok ängsmark
      Jakoba hejda ängsmark
      Jakoba krok del av område
      Jon Jönssons lycka åker
      Jonsa lycka åker
      Jonsa lycka åker
      Jordbolyckan åker
      Jären rullstensås
      Jären skogsmark
      Järakroken skogsområde
      Jönsa vång skogsmark
      Jönsa åker åker
      Kabbusse must kärr
      Kalvabacken åker
      Kalvahagen skogs- och ängsmark
      Kalvahagen ängsmark
      Kalvakärret kärrmark
      Kalvatäppan fäladsmark
      Kalvatäppet odlad kärrmark
      Kamphålan åker
      Karestahejdan ängsmark
      Kiahornet ängsmark
      Kilhultaklivet anordn. för överklivning över gärdsgård
      Kilhulta mosse mosse
      Kilhultavägen väg
      Killevången åker
      Killsåkrarna åker
      Kirten ängsmark
      Kittebacken skogsmark
      Kitteåkern åker
      Kittängen ängsmark
      Klockekälla källa
      Knektaromman kärrmark
      Kohagslyckan åker
      Kohagen skogs- o. fäladsmark
      Kohagen skogs- o. fäladsmark
      Kolalyckan åker
      Kolalyckan åker
      Kolåker åker
      Kopparbohultet skogsmark
      Korrorna ängsmark
      Kotäppan fäladsmark
      Kovadsholmen skogsbacke
      Kovadskroken skogs- o. ängsmark
      Kovadskärren kärr
      Kovassakroken fälad
      Kringlemad ängsmark
      Kringlemad mad
      Krogåker åker
      Krokalyckan åker
      Krokalyckan åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Kromsö holme
      Kronboken bok
      Kråkens höjd skogsbacke
      Kråkeshög backe
      Krösenabacken skogsbacke
      Krösenabacken skogsbacke
      Kulle backe åker
      Kullen åker
      Kungsskogen skogsmark
      Kusalyckan åker
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkhultslyckan åker
      Kyrkobacken backe
      Kyrkobro bro
      Kyrkomaden mad
      Källarebacken åker
      Källarebacken allmänning
      Källareåkern åker
      Källbacken fäladsbacke (numera delvis odlad)
      Källekroken skogsmark
      Källekärret kärrmark (odlad)
      Källelyckan åker
      Källevången skogs- o. ängsmark
      Källeåkern åker
      Källeåkern åker
      Kärleksbacken skogsdunge
      Kärleksbacken skog
      Kärret åker (förr ej odlat)
      Laduhultet egendom
      Langa hult betesmark
      Lassalyckan åker
      Ledåker åker
      Lergravakroken fäladsmark
      Lergravarydet åker (nyodling)
      Lergravaåkern åker
      Lille fälad fäladsmark
      Lille fäladen fäladsmark
      Lille vång skogsmark
      Linderödsvägen väg
      Linnekullabäcken bäck
      Linnekullakroken fäladsmark
      Ljungan, Västra åker
      Ljungan, Östra åker
      Lodsas åkrar
      Losåkra åker
      Luderhålan ängsmark
      Lusahage åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckorna åkrar
      Långa ho granskog
      Långa-ho skog
      Långa kärr åker
      Långary skogsmark
      Långa ryd skogsmark
      Långa ryd åker
      Långelyckebacken åker
      Långelyckehejdan ängsmark
      Långelycketäppet åker
      Långe åker åker
      Långe åker åker
      Långe åker åker
      Långe åker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Lönnhult åker
      Lövsa park skogsmark
      Maa bro bro
      Maabäck bäck
      Maabäcken bäck
      Maarännorna betesmark
      Maavägen väg
      Maglemadhejdan ängsmark
      Maglemadhultet skog
      Maglemadkällan källa
      Malttorkebacken backe
      Middagsbacken åker
      Mossabacken åker
      Mossabacken skogs- eller fäladsbacke
      Mossakroken kärrmark (äv. mossmark)
      Mossakärret åker
      Mossavången omr.delvis odlat, delvis skogsmark
      Mossavägen väg
      Murarebacken åker
      Murarekroken betesmark
      Musten kärr
      Musten åker (förr kärr)
      Månen åker
      Måset åker
      Möllebacken åker
      Möllebron bro
      Mölledammen damm
      Möllefallet vattenfall
      Möllekroken ängsmark
      Möllekärret kärrmark
      Möllelyckan åker
      Möllerydet åker
      Möllerydet åker
      Möllerydet åker
      Mölleryet åker
      Mölleryet åker
      Mörkahults källa källa
      Mörkahultaskälla källa
      Niklasa backe åker
      Niklasa hals ängsmark
      Niklasa krok fäladsmark (förr hösteäng)
      Nordkvistabacken backe
      Nordkvista täppe skogsäng
      Norra led grind
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norre krok skogsmark
      Norre toft åker
      Norrtoft åker
      Norre vång skogs- o. ängsmark
      Norrevångsåker åker
      Norre åkers håla åker
      Norråkershåla åker
      Norråker åker
      Nya hejdan hårdvallsäng
      Nya täppet åker
      Nyhejdan ängsmark
      Nyodlingen åker
      Nystycket ängsmark
      Näset skogs- och mossmark, delvis odlad
      Näsetagropen dike
      Nöthult åker
      Nöthult åker
      Ola Bagares lycka åker
      Ormahidet snårskog
      Ornabacken åker
      Per Görans hejda ängsmark
      Per Jöns byxor åker
      Per Jöns tuvor ängsmark
      Per murares lycka åker
      Pissestenen sten (flyttblock)
      Plantebacken åker
      Planteringen skog
      Plantskolan åker
      Poggerockabacken backe
      Portaåkern åker
      Prästafäladen fäladsmark
      Prästbondeskogen skogsmark
      Prästahultshejdan betesmark
      Pålalyckan åker
      Pålalyckan åker
      Päreboåkern åker
      Päreboåkern åker
      Rackarevången skogsmark
      Remsan ängsmark
      Repetobacken backe
      Ringhult bokdunge
      Ringleholm åker
      Rossabacken område
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckorna åkrar
      Rungahultshöl »höl» (fördjupning)
      Rungebäcken bäck
      Rungebäcken bäck
      Runge källa källa
      Rungekälla källa
      Rungevassen gungfly
      Ryds åkern åker
      Ryssland åkrar och fäladsmark
      Ryttersbacken åker
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan granplantering
      Rävabacken skogsbacke
      Rävabacken skogsbacke
      Rävaholmen holme
      Rävalyckan åker
      Rävalyckan åker
      Rävalyckan åker
      Rävalyckan granskog
      Rävaängen kärr
      Rökull backe
      Rökullskärret ängsmark
      Rökullsåkern åker
      Rönnagårdsåkern åker
      Rönnebacken åker
      Rönnebacken bokdunge
      Rönnehålan åker
      Rönnehålan åker
      Rönnestycket betesmark (förr åker)
      Rönnhults höl höl (utvidgning o. fördjupning av by)
      Rörslyckan åker
      Röåker åker
      Salabacken skogsmark
      Sandgravakärret kärr
      Simonsbacke åker
      Siåker åker
      Sjödals krok betesmark (förr höste)
      Skallerbacken åker
      Skatabacken åker
      Skogavägen väg
      Skoghejdan skogs- o. ängsmark
      Skoghejdan ängsmark
      Skoglyckan åker
      Skogsdammarna område
      Skolingsbackarna åkrar
      Skolåkrarna åker
      Skomakarekärret kärr
      Skräddarekroken skogsmark
      Skräddarekärret kärr
      Skräddaretäppesmossen mossmark
      Skräddaretäppet ängsmark
      Skräppakroken ängsmark (förr höste, nu bete)
      Skåningsboda skogsmark
      Skåningsbodabacken skogsbacke
      Skäggabacken åker
      Skäggabacken skogsmark
      Skägget skogsområde
      Slåssbacken åker
      Slåssbacken åker
      Slätte backe backe
      Slättingen åker
      Smalningen odlat kärrmarksområde
      Smalåker urspr.åker, numera granplantering
      Smebacken åker
      Smedbacken åker
      Smedjebacken åker
      Smedjelyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smekroken ängsmark
      Smålänningaromman kärr
      Sniglahålan åker
      Snärskull fälad
      Snögerödabacken backe
      Solen åker
      Spetsen åker
      Spjället åker
      Spolama ängsmark (delvis odlad)
      Spännet område
      Stampehultet skog
      Stampehultet skog
      Stampestycket skogsmark
      Steningen åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stensborg åker
      Stensmavägen väg
      Stenstycket åker
      Stensåkern åker
      Stensåkern åker
      Stenträdan åker
      Stockabacke backe
      Stockahult åker
      Stockahult skog
      Stora gropen avloppsdike
      Stora gropen dike
      Stora lyckan åker
      Stora ma ängsmark (delvis odlad)
      Store krok skogsmark
      Store stens lycka åker
      Store vång skogsmark
      Store vång skogsmark
      Store vång åker
      Storevångsåkern åker
      Store åker åker
      Storeåker åker
      Store åkern åker
      Store åker åker
      Storeåkersrännan ängsmark
      Storkarammen uppodlade kärrmarker
      Striben åker (förr ej odlad)
      Stråket åker
      Ströms håla hårdvallsäng
      Stubbalyckan åker
      Stubbalyckan åker
      Stutabacken åker
      Stutabacken åker
      Stutatäppet skogs- och fäladsmark
      Städaåkern åker
      Stättebacken åker
      Stättebiten åker
      Surekrok åker
      Svanekärr jordområde
      Svanahejdan sidvallsäng
      Svarvarebacken backe
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svensköpabäcken bäck
      Svensköpagränsen gränsen
      Svensköpalyckorna åkrar
      Svensköpamossen mosse
      Svinaboholmen holme
      Sävelyckan åker
      Säveängen ängsmark
      Sävåkern åker
      Söndra lycka åker
      Söndra lycka åker
      Söndre toft åker
      Tappabacken åker
      Tappakroken område (ängsmark)
      Tappaliden backe
      Templareåkern åker
      Tillsåkern åker
      Tillsåkershöjden skogsbacke
      Timansbacken åker
      Tingsvägen väg
      Tistlaåkern åker
      Tjugokronorsbiten åker
      Toft, Västre åker
      Toft, Östre åker
      Toftarännan ängsmark
      Toften område
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften, Västre åker
      Toften, Östre åker
      Torkela hejda ängsmark
      Torparekärren kärr
      Torste backe åker
      Torstedalen åker
      Torvladubacken åker (nu odlad)
      Tostugubacken backe
      Tostuguspetsen område
      Tostuguåkern åker
      Tostuguåkern åker
      Tosänkan åker
      Trindahult skog
      Trinta lycka åker
      Trinte backe åker
      Trinte backe skogsbacke
      Trulsalyckan åker
      Trädan åker
      Trädgårdsåkern åker
      Trädvaruvången skog
      Tunnemossen mosse
      Tuva backe åker
      Tuva krok betesmark
      Tuva kärr åker
      Tuva mosse torvmosse
      Tuvan ödeåker
      Tuveskärr kärr
      Tvärvägen väg
      Tynne mosse mosse
      Täppesåkern åker
      Täppet ängsmark
      Täppet skogsmark
      Täppet betesmark
      Ugglemadshejdan ängsmark
      Ulläggan åker
      Uppflödarna bankar
      Vasabacken skogsmark
      Vasahultet bokskog
      Vasakroken ängsmark (odlad)
      Vasakärret kärr
      Vasarna odlade kärr
      Vasarna kärr
      Vasaängen ängsmark
      Vasaängsbacken skogsbacke
      Vasaängsbacken backe
      Vattenhagen åker
      Vis mosse mosse
      Vrånge mosse mosse
      Vångabacken åker
      Vången skogsmark
      Västerkrok fäladsmark
      Väster skog skogsmark
      Västra lycka åker
      Västra lycka åker
      Västre åker åker
      Åbergakroken skogs- och ängsmark
      Åhult skog
      Åhult skog
      Åhult, Norra åker
      Åhult, Södra betesmark
      Åhultabackarna åkrar
      Åhultaändan skog
      Åkervången åker
      Åkervången åker
      Älmhulta ryd område
      Älmhulta skog skogsmark
      Ängabacken fäladsmark
      Ängavången skogsmark
      Öarna äng
      Ölyckan åker
      Ökakroken skogsmark
      Ökakroksåkern åker
      Ön åker
      Öster krok åker
      Österkrok åker
      Österlycke åker
      Östertoft åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östrekrok åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.