ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vadensjö socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 141 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 9
Vadensjö sn *Aallebecks tofftenn åker Vadensjö sn sn Arrarpsvången åker
Vadensjö sn /Se *Abille (*Auille) agerenn, Nörre och Syndre åkrar Vadensjö sn o. by Liden vägsluttning
Vadensjö sn *Almendingen äng Vadensjö sn och by Mossagropen dike
Vadensjö sn *Almendings agir åker och äng Vadensjö sn o. by Mossen mosse
Vadensjö sn *Andekiers agir åker Vadensjö sn och by Parken träddunge
Vadensjö by o. sn Anikashålan markområde /Se Vadensjö sn och by Råga Hörstad-vången åker
Vadensjö sn och by *Anne kiers agir åker Annelund gård Sibbakärr numera utdikad kärrmark
Vadensjö sn *Auille agir, Lille åker Annelund gård Sibbakärr numera utdikad kärrmark
Vadensjö sn och by *Beck agir, Lille åker Bolen gård Sjön f.d. sjö
Vadensjö sn *Becke agir åker Bolen gård  
Vadensjö sn och by *Biergs engs agir åker Fridhem torp  
Vadensjö sn *Biers engenn, *Biers agerenn åker och äng Granliden gård  
Vadensjö sn *Biers engenn äng Hilmas minne avs.  
Vadensjö sn *Biörnne kiers agir åker Johannelund avs.  
Vadensjö sn *Bredingen åker Johannelund avs.  
Vadensjö sn *Bredingenn åker och äng Kanada avs.  
Vadensjö sn Breding(en)n) »brett ägostycke» /Se Kristinedal avs.  
Vadensjö sn *Daals ager åker Kristineholm avs.  
Vadensjö sn och by *Dals agir åker Kristinelund avs.  
Vadensjö sn *Degnne hulle åker Kronetorp f.d. husartorp  
Vadensjö sn *Degnne tofftenn åker Lilletorp avs.  
Vadensjö sn *Deys dall åker Mariefred avs.  
Vadensjö sn och by *Diigit dike Skönaberg = Vadensjö 17 gård  
Vadensjö sn och by Drakullarna äga /Se Skönadal avs.  
Vadensjö sn och by *Druus dall åker Skönaholm avs.  
Vadensjö sn och by *Druus dall äga /Se Sofiero avs.  
Vadensjö sn /Se Däjsdal äga /Se Vadensjö station statens jv. st.  
Vadensjö socken Saknas /Se *Eggis *(Egis) agerenn åker    
Vadensjö by o. sn /Se *Fiire hiörningen åker    
Vadensjö by o. sn /Se *Fiire hiörningen åker    
*Backens gaardtt f.gd *Fiire hiörnings eng äng    
Bolen gd /Se Fyrhörningen ägonamn /Se    
Bolen gd /Se *Fylling, Lille och Store åkrar    
Bolen gd /Se *Fyllingen åker    
Vadensjö by Fyllingen ägor /Se    
Vadensjö by *Gaard staind åker    
Vadensjö by *Galebiers agir åker    
Vadensjö by Galgaströmmen äga /Se    
Vadensjö by Galtaspjällen äga /Se    
Vadensjö by & sn Gårdstaen äga /Se    
Vadensjö by *Hane becks agir åker    
Vadensjö by *Heds ager åker    
Vadensjö by o sn *Hesse staa åker och äng    
Vadensjö by *Hesse staa agre åkrar och äng    
Vadensjö by *Hesse stee agre åkrar    
Vadensjö by *Holm ager åker    
Vadensjö by *Hull ager åker    
Vadensjö by *Hullenn åker    
Vadensjö by Huvudet äga /Se    
Vadensjö by Häsestad, -arna ägomark /Se    
Vadensjö by /Se Häsesta(d) äga /Se    
*Ålabäck bäck? /Se *Höffd ager åker    
  Hörastenarna äga /Se    
  *Hörestens ager åker    
  Kalvasumporna ägonamn /Se    
  Kalvarumporna äga /Se    
  *Keffte ager åker    
  *Kiefftind äng    
  *Kiels tofftenn åker    
  *Kierlinge biers agir, *Kierlinge biers eng åker resp. äng    
  *Kierlinge biers agir åker    
  *Kindbenitt, *Kindbens agerenn åker och äng    
  *Kircke gaardt agir åker    
  *Kiöbsta agir åker    
  *Klocke sticke åkrar    
  *Klocke streng åker    
  *Koo ryglenn, Lille Koo ryglenn åkrar    
  Kortspelet äga /Se    
  Korumpan ägonamn /Se    
  Korumpan äga /Se    
  Koröglan äga /Se    
  *Kraagebiergs eng äng    
  *Kraagebiers ager, *Kraagebiergs eng ängar    
  *Krog agir åker    
  *Krogbecks ager åker    
  Krokbäck bäck /Se    
  Käften äga /Se    
  Köpstagudan äga /Se    
  Köpstagudan äga /Se    
  *Laang agir åker    
  *Langefredag åker    
  *Langefredags agir åker    
  *Lee thoën åker    
  *Lenden äng    
  *Lethoin åker och äng    
  Letåen äga /Se    
  *Liide agerenn åker och äng    
  *Liide agerenn åker    
  *Liiden lid    
  *Liidenn lid    
  *Lycke agir åker    
  *Lycken åker    
  Lättoken äga /Se    
  *Maën äng    
  *Mellum stienn åker    
  *Mylle agir åker    
  *Möllebiers agir åker    
  *Mölle enge stickid åker    
  *Mölle kull åker    
  *Möllekulle agre åkrar    
  *Möllestickid åker    
  Nørre marck Saknas    
  *Nørre wong äng    
  *Oster slingen åker    
  *Peber agir åker    
  Peber agir Saknas /Se    
  *Piffuir agir åker    
  Piiffuir agir Saknas /Se    
  *Pyne hyrcke åker    
  *Sebbekiers (Sibbe-) agir åker    
  *Sibbekiers eng äng    
  *Sielendenn åker    
  *Siötofft åker    
  *Siötofftenn, Hille siötofft åker    
  *Siötofftenn åker    
  *Steen dys agir åker    
  *Steens agir åker    
  *Stendösseagerenn åker    
  *Syllebers agir åker    
  *Synderskiifftid äng    
  *Syndre skiiffte åkrar    
  *Syndre sticke åker    
  *Syndre sticke åker    
  *Synnerskiifftid åkrar    
  *Syrle agir åker    
  *Syrlenn åker    
  *Sölebäck bäck? /Se    
  *Tingweys agerenn åker    
  *Tiörols agir åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  Vadensjöhöjden höjd    
  *Westir eng agir åker    
  *Vestre eng äng    
  *Vestre eng, *Vestre engs agir åker resp. äng    
  *»Vestre marck Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Østre marck Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.