ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bosarps socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 238 Naturnamn : 331
Bosarp sn *Aare, Lille gränsmärke Sagesmän förteckning Afundstorps plantering skog
Bosarp sn *Abillebergiss kille gränsmärke Sagesmän förteckning Avundstorpa plantering skog
Bosarp sn /Se *Backe skaff äng Sagesmän förteckning Alekärret kärr
Bosarp sn *Birckis ager åker Bosarp socken Axelsvången åker
Bosarp sn Blekebäcken bäck Bosarp sn Barkeslyckan f.d. ekskog
Bosarp sn Bosarpe jär rullstensås Bosarp sn och by Barkeslyckan åker
Bosarp sn Bosarps jär rullstensås /Se Bosarp sn Bastubacken backe
Bosarp sn *Froëre stuenn åker Avundstorp gård Berghusabjer skog
Bosarp sn *Gidde wellin äng Avundstorp gård Berghusa bjer skog
Bosarp sn *Gillis tofftenn åker Avundstorp fastighet Bjeret skog
Bosarp sn *Gusse wassenn äng Banvallen, se Bosarp traktnamn Bjeret skog
Bosarp sn Göingadammen f.d. vattensaml. /Se Berghus gård Bjärmelyckan åker
Bosarp sn *Hegnne lycken havreåker Berghus småbr. Björkesbacken åker, förr björke
Bosarp sn *Huoss skuur äng Berghus småbr. Blixtabäck bäck
Bosarp sn *Jegere engenn äng Berghus fastighet Blixtalyckan skog, förr åker
Bosarp sn *Kaarss engenn äng Berghäll villa Blixtsa bäck bäck
Bosarp sn Kattadammen damm /Se Bjeret gårdar och hus Blixtsa hus förr hus
Bosarp sn *Kierlingbrou gränsmärke Bjeret, se Hemmingsberga Saknas Blixtsa lycka skog
Bosarp sn *Kircke agerenn åker Bjärmegården Saknas Bläshusavången åker
Bosarp sn *Kircke engenn äng Bjärmegården fastighet Boarpe fälad f.d. betesmark, odl.
Bosarp sn *Kircke engenn äng Bjärmelyckan förr namn på nuv. Bjärmegården Boarpe mosse mosse med skog
Bosarp sn *Korss ager åker Boarp by Boarpa mosse förr mosse, nu åker
Bosarp sn /Se *Koubögeneb gränsmärke Boarp by Bobergskrok f.d. åkerbit, skog
Bjärmegården gd /Se *Krop ager åker Boarp by Bobergs krok skog
Bjärnegården, se Bjärmegården Saknas /Se Kärrstorps damm damm /Se Bosarp traktnamn Bosarpa gär höjdsträckning
Boarp by *Laa agerenn åker Bosarp by Bosarpe gär grusås med skog
*Bolsgarth gd *Langliödenn (*Longlödin) åker Bosarp by Bosarpe jär rullstensås
?Bosarp by »Langliöden» åker /Se Bosarpe skola skola Brimsahagen fäladsmark, kohage
Bosarp by *Lirienn havreåker Elisetorp avs. Brimsahagen skog
Bosarp by *Liusa, Ljusan el. Ljusebäcken? bäck /Se Erikstorp småbruk Brimsahuset förr hus
Bosarp by Ljusan, även Ljusebäcken bäck /Se Erikstorp gård Brimsaledet förr grind
Bosarp by Ljusan, Lilla bäck /Se Erikstorp avs. Brimsalyckan åkerbit (förr med hus)
Bosarp by Ljusebroen bro /Se Erikstorp avs. Brimsalyckan förr åker
Bosarp by Ljusebäcken, även Ljusan bäck /Se Erlandsfarm hus med jordlott Brimsaplanteringen skog
Bosarp by Ljusäng äng /Se Farmen, se Horshagsform Saknas Brytestubacken backe
Bosarp by /Se *Longlödin» åker /Se Filipsdal torp Brötakärret kärr
Himmelsberga by Lyrans dal dal Filipsdal hus Brötakärret kärr
Hjälmaröd gd Långgropen å Filipsdal avs. Brötet kärr
Hjälmaröd by *Mellössenn åker Fingshus f.d. torp Bålsbacken skog
Hjälmaröd by *mellössenn, möllössenn åker /Se Finsbohus gatehus Bålsbacken skog
Hjälmaröd by *Musse skiiffte äng Fridhem hus Bökebacken bokskog
Hjälmaröd by *Mölle ager åker Fridtorp hus Bökesbjer skogsbacke
Kullebo hus /Se *Mölle engen äng Fridtorp avs. Dalarna kärr
Kärrstorp by *Mölle engenn äng Fritsdal förr torp Den röde backen åkerbacke
Kärrstorp by *Möllössenn Saknas Fritshus förr hus Det nya senare odling
Kärrstorp by *möllössenn = *mellössenn åker Getavallsstocken gård Ekebacken åkermark
Kärrstorp by *Ny wongs ager, Norre åker Getavallsstocken bebyggelse Ekesängen äng
Kärrstorp by *Plögningenn åker Grindvaktarehus hus Elsas håla åker
Kärrstorp by *Rauffns ager havreåker Grindvaktarehus nu stathus Farbrorman äng
Kärrstorp by *Reffuegraffkullen gränsmärke Grönalund hus Flyet kärr
Kärrstorp by /Se Rödaåra bäck /Se Haga småbruk Flyet förr ängsmark
Lavröd gd *Röglehöys agir åker Haga avs. Friheden kärr
Lavröd gd *Smidie agerenn åker Hagahus Saknas Fälad, Norre betesmark
Lavröd gd /Se *Steen dalenn havreåker Hagahus Saknas Fäladen åker, betesmark
Ljusekullen gd *Steens ager åker Hagahus, Norra småbruk Fäladskroken betesmark
Ljusekullen gd /Se Stork(a)- Saknas /Se Hagahus, Södra f.d. hus Gatekärret odl. kärr
Långaröd by Storkabäcken bäck /Se Hannetorp småbruk Getavallsbacken åker
Långaröd by Svartadamm damm /Se Hannetorp hus Getavallsbron bro
Långaröd by Sörbäck bäck? /Se Hemmingsberga gårdar Getavallsbron bro
Pingmöllan torp *Tandbierg, *Tandbiergs eng åker resp. äng Hemmingsberga gårdar och hus Getavallsstocken f.d. spång
Rya by *Toffte agerenn åker Hemmingsberga by Gogräs åker
Rya by *Tofftenn åker Himmelsberga bebyggelse Grustaget grustäkt
Rya by *Tofftenn åker Hjälmaröd by Gåsabetet betesmark
Skär by *Tornn ager åker Hjälmaröd gårdar Gåsadammen förr vattensamling
Skär by *Tranebiergs engenn äng Hjälmaröd by Gåsadammen kärrhåla
Skär by *Viibiergidtt åker Hjälmarödhus hus Gåsadammen kärr
?Skär by *Viis engenn äng Hjälmarödshus fastighet Gåsafäladen betesmark
Skär by Vipefloen Saknas /Se Hobjer gård Gåsaröven åkerbacke
Sonnarp by *Vongsteen gränsmärke Hobjer bebyggelse Gären stenhall
Sånnarp by Årte måse mosse /Se Hockahus hus Göingabacken backe
Sonnarp by Ängrännan vattendrag? /Se Hockahuset gård Göingabacken åker
?Sånnarp gd   Hockahus f.d. småbruk Göingabacken backe
Sonnarp gd   Horshagsfarm gård Göingabacken backe
Sånnarp by /Se   Höghult hus Göingadammen f.d. vattenrand
Svingate beb., förr smedja /Se   Ingridsborg hus Görensände odl. kärr
Ugglehuset gd /Se   Jonsahuset förr hus Hage, Norre betesmark
Ulahuset, se Ugglehuset Saknas   Jonstorp hus Hajliden bokebacke
Ullstorp by   Jöns Svens hus Saknas Harolarna åker
Ulvstorp by   Jöns vid ledets förr hus Hemmels backe skogsbacke
Ulvstorp by   Klockarefäladen gård Hemmes backe skogsbacke
Ulvstorp by   Korsnäs, se Öslöv traktnamn Himmelsbacke skog
Ulvstorp by   Kristersberg hus Himmelsberga backe = Himmelsbacke Saknas
Öslöv by   Kristersborg t. Hjälmaröda fälad betesmark, skog
Öslöv by   Kristersborg t. Hjälmarödsdalen sankmark
Öslöv by   Kristersborg avs. Hjälmaröds plantering skog
Öslöv by   Kullebo villa Horsabrunn förr källa
Öslöv by   Kullebo villa Horsahagen betesmark
Öslöv by   Kullebo villa Humlebjer åker
Öslöv by   Kvarnborg hus Hyllestätten stängsel
Öslöv förr sn, nu by /Se   Kvarnborg mejeri Hålebröten förr skog, nu åker
?Öslöv by   Kärrhus småbruk Håledammskärr kärr
Öslöv by   Kärrhus fastighet Hålenbrödden f.d betesmark odl. bebyggt omr.
Öslöv by   Kärrstorp traktnamn Hålabröten åker
Öslöv förr sätesgård, nu by /Se   Kärrstorp by Häjlibacken skog
Öslöv by   Kärrstorp by Hästahagen f.d. betesmark
Öslöv by, förr sn   Kärrstorp by Hästhagen förr betesmark
Öslöv by   Kärrstorp banvaktsstuga Hästhagen förr skog, nu odlat
Öslöv by   Kärrstorp, Lilla Saknas Högebacke åker, skogsbacke
Öslöv by   Kärrstorpsbandelen, se Kärrstorp traktnamn Högekullen åker
Öslöv by   Lavröd gård Höljorna åkrar
Öslöv by   Lavröd gård Hönsadammen vattenhåla
Öslöv by   Lavröd fastighet Hönsadammen damm
Öslöv by   Lindhaga gård Igebacken ekskog
Öslöv by /Se   Lindhaga fastighet Igekullen förr skog
Öslöv by /Se   Ljusekullen gård Igesäng förr äng, nu betesmark
Öslöv by /Se   Ljusekullen gård Intäkten skog
Öslöv by /Se   Ljusekullen fastighet Intäkten åker
Öthaslef, se Öslöv förr sn, nu by   Ljusekullstorp torp Intäppan åker
Øthesløff, se Öslöv by   Ljushem skola Intäppan åker
    Ljushem skolhus Johannes ände kärr
    Lugnet, se Öslöv traktnamn Jonsahagen skogsdunge
    Lugnet hus Kalvahagen skogsbacke
    Lugnet hus Kalvahagen åker
    Lundstorp hus Kalvahagen åker
    Lundstorp hus Kalvahagen åker
    Lyrans dal dansbana Kanekärr kärr
    Långaröd traktnamn Kattadammen f.d. damm, nu åker
    Långaröd by Kattadammen damm
    Långaröd by Kia Häna källa
    Långaröd by Killebacken åker
    Långaröd skola skola Kittesflage f.d. stätta
    Långaröds bandel, se Långaröd traktnamn Klinten stenhall
    Långarödtorp torp Klinten skogsbacke
    Långhult småbruk Knaggebacken åker
    Långhult gårdar Kobackestänget stengärdsgård
    Långhult fastighet Kobackastänget förr stängsel
    Möllestället Saknas Kobacken åker
    Nussehuset kärrstorp Kobacken åker
    Nybo hus Kohagarna skog
    Nygård gård Kohagen åker
    Nyhem, se Öslöv traktnamn Kohagen förr betesmark, nu åker
    Nyhem hus Kokärret kärr
    Nyhem hus Kolabjer skog
    Olofslund hus Kroppekärr åker
    Olofslund avs. Krukan äng
    Pingmöllan traktnamn Kråkeholmen skog
    Pingmöllan f.d. kvarn, småbruk Kråkeholmen skog
    Pinkaremöllan, se Pingmöllan traktnamn Krävsahagen förr betesmark, nu odlat
    Pinkaremöllan gård Kåtabjer skog
    Pinkaremöllan fastighet Kärr, Svarta kärr
    Pinkaremöllan f.d. kvarn, småbruk Kärrstorpagärdet stengärde
    Planterehus förr hus Körnebackarna åkerbackar
    Planterhus f.d. hus Larsa backe åker
    Planterhus småbruk Lavrevången åker
    Prästafäladen gård Lea kärr kärr
    Ringhult fastighet Lilla lycka åker
    Ringhult småbruk Ljusan, Lilla bäck
    Ringhult gård Ljusebron bro
    Rosentäppan villa Ljusebron bro
    Rya gårdar Ljusebäcken bäck
    Rya gårdar Ljusebäcken bäck
    Rya by Ljusebäcken bäck
    Ryabacken gård Ljuseliden backe
    Ryabacken fastighet Ljuseliden backe
    Ryahus gård Loppekroken äng
    Ryahus Saknas Loppekroken betesmark
    Ryatorp gård Långaröd skog skog
    Ryatorp avs. Långevad bro, f.d. vad
    Rönneborg gård Långevadsbron bro
    Rönneborg torp Långevadsbron bro
    Sjövad, se Sjövadshuset Saknas Långgropen grop
    Sjövadet område, gård Långgropen dike
    Sjövadshus gård Långgropen grop
    Sjövadshus avs. Långgropen dike
    Sjövadshuset gård Långhultavången åker
    Skallan gård Mad, Store ängsmark
    Skoghem Saknas Maden förr äng, nu åker
    Skoghus, Västra Saknas Maden åker
    Skogshus, Västra småbruk Maderna förr äng, nu odlad mark
    Skoghus, Östra hus Man f.d. äng, odlad
    Skogvaktarebostaden hus Munkakullen åkerbacke, backe på väg
    Skogvaktarebostället Saknas Mankakullen åker
    Skär gårdar Matsa äng äng
    Skär by Mossen förr mosse, nu odlat
    Skär by Musten förr mosse, nu kärr
    Skärshus småbruk Möllebacken backe
    Skärshus gård Mölledammen äng
    Skärshus avs. Mölledammen kärr
    Skärstorp f.d. hus Mölletuvan åkerbacke
    Skärtorp fastighet Mölletuvan åker
    Skärtorp Saknas Nattstallskillorna källor
    Snålingastället Saknas Nattstallskärren kärr
    Snålstorp småbruk Nilsa backe åkerbacke
    Snålstorp nu rivet hus Nussebackarna skog
    Snålstorp hus med jordlott Nusseledet förr grind
    Snösletorp gård Nylycke åker
    Snösletorp bebyggelse Nylycke åker
    Snösletorp bebyggelse Nyvång åker
    Snöslingastället Saknas Nyvångsbackarna åkrar
    Sonnarp gård Nötaskog åker
    Sonnarp gård Nötaskog åker
    Sonnarp by Ondekrok ängsmark
    Stattena hus Onekrok betesmark
    Stattena avs. Ormhögen skogsbacke
    Stubbamöllan f.d. väderkvarn Ormhögen skog
    Sveaborg torp Parken skogsdunge
    Sveabirg torp Parken åker, f.d. bruksmark
    Sveaborg avs. Parken skog
    Svenstorp hus Pingmöllebron bro
    Svenstorp avs. Pingmöllebäcken bäck
    Svingaté hus Pingmöllebäcken bäck
    Svingate småbruk Pingmölledammen förr damm
    Svingaté torp Planterhagen skog
    Tjuvakroken område, hus Plantérhagen skogsmark
    Tjuvakroken gårdar och hus Polisen förr betesmark, nu åker
    Tjyvakroken fastigheter och hus Poliserna kärr med skog
    Torpareroten förr del av sn Poliserna skogsdunge
    Ugglahuset, se Ugglehuset traktnamn Prinsaplanteringen skog
    Ugglahus gård Prästavägen väg
    Ugglehuset traktnamn Pundsåkern?, Pungsåkern? åker
    Ugglehuset gård Pysslingebäck bäck
    Ugglehuset bebyggelse Rackarevången åker
    Ullstorp gårdar Rackarevången åker
    Ulvstorp gårdar och hus Rackarevången åker
    Ullstorp by Ramagropen grop
    Vilan avs. Ramnabacken åkerbacke, skog
    Vipehus fastighet Rammabacken Saknas
    Vipehuset småbruk Ramnabacken åker
    Vipehuset gård Roelandskärret kärr
    Åkestorp torp Roelandsvången åker
    Åkestorp torp Rullehällan åker
    Åkestorp avs. Ryabacken backe
    Åldersro hus Rya mosse mosse
    Ängarna fastighet Råbockakroken skog
    Örtahus f.d.torp Råbockakroken skogsmark
    Örtahus gatehus Råbockakärret kärr
    Öslöv traktnamn Rävlarna betesmark
    Öslöv by Rävlarna del av väg
    Öslöv by Röda åra bäck
    Öslöv by Rödbacken åker
    Öslöv by Röllsebacken skogsbacke
    Öslöv by Rövarehålan håla
    Öslöv by Skitenbenorna åker
    Öslöv by Sandlyckebacken åker
    Öslöv banvaktsstuga Sinclaires backe backe
    Öslövry f.d. fälad, hus Sinclaires källa källa
    Öslövs Ryd del av Öslöv Skallan förr skog
    Öslöv ängar f.d. äng, odl. småbruk Skitenbenorna kärr
      Skogvaktarevången åker
      Skolevången åker
      Skärs fälad f.d. betesmark, skog
      Skärs fälad skog
      Skärs klint stenhall
      Skärs lille mosse mosse
      Skärs store mosse mosse
      Slättebjer grus, backe
      Slättebjer backe
      Slättäng åker
      Slättäng äng
      Slättäng förr äng, nu skog (planterad)
      Smisskärr kärr
      Smitts kärr kärr
      Smörmossen förr mosse, nu åker
      Sokullen stenbacke
      Sombergskärr kärr
      Sonnarpa bastua förr brytstuga
      Somnarpe fälad fäladsmark
      Sonnarpe fälad fälad
      Sonnarpa kohage betesmark
      Sonnarpe kohage skog (betades förr)
      Stenbacken åkerbacke
      Stenbacken åker
      Stenglattekilla källa
      Stenklatte killa sankmark
      Stissåkern åker
      Stora kärr kärr
      Storekrok åker
      Storkabacken åkerbacke
      Storkabäcken bäck
      Storkabäcken bäck
      Storkaman äng
      Ströms fälad fälad, skog
      Strömsa hus förr soldattorp
      Sudarevången åker
      Sudarevången åker
      Surmaden äng
      Svartadamm betesmark
      Svarte kärr åker, f.d. kärr
      Svensabiten åker
      Söndrekullen åker
      Tagkärret kärr
      Tambjer åkerbacke
      Tannbjer åker och skog
      Tannbjersbacken = Tannbjer Saknas
      Tegelvången åker
      Tjörnebacken åker
      Toftabacken kyrkbacke
      Toftabacken åkerbacke
      Toftabacken åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tambjer åker
      Trindelycke åker
      Trindemost förr mosse, nu kärr
      Trolleholmsvången åker
      Tursingabacken åker
      Tursingaled grind
      Tursingaledet förr grind
      Ugglehus gär höjdsträckning
      Ugglehusa jär del av Jären
      Ugglehusa Kråkeholme skogsdunge
      Vasabacken åker
      Vasabacken åker
      Vasakärret f.d. kärr
      Vasakärret kärr
      Vasen åker
      Vetelyckan åker
      Vipefloen åker, f.d. kärr
      Vipefloen förr sankmark, nu åker
      Vången åker
      Vången åker
      Västervång åker
      Västervång åker
      Västervångsbacken åkerbacke
      Åkerskrok åker
      Åkerskrok åker
      Åsbacken åkerbacke
      Åsbacken åker
      Ängalyckebacken åker
      Ängarna f.d. höstnadsmark, skog
      Ärtakull åkerbacke
      Ärtakull åker
      Äspet åker
      Öråker åker
      Öråkern åker
      Öslövgär skogsås
      Öslövs fälad förr betesmark, nu odlat
      Öslövs gär höjdsträckning
      Öslövs ryd förr betesmark
      Öslövs ängalotter = Öslösvs ängar Saknas
      Öslövs ängar område

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.