ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asks socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 314
Ask sn *Abille agir åker Ask sn Nummerförteckning förteckning
Ask sn *Agebiergs agir åker Ask sn Nummerförteckning förteckning
Ask sn Andersfält fält Ask sn o by Nummerförteckning förteckning
Ask sn /Se *Ayness holmindtt äng Ask socken Nummerförteckning förteckning
Ask sn Bremossen mosse Ask sn o by Nummerförteckning förteckning
Ask sn /Se Bäljaneå å Ask sn och by Nummerförteckning förteckning
Ask sn Ekebacken f.d. ekskog askaboar inbyggarbeteckning Allarpabäck bäck
Ask sn *Esbes weyle vad Allarp by Allarpafälad fäladsmark
Ask sn Ett tag sticke eng Saknas /Se Allarp by Allarpavång åker
Ask sn *Fier höring åker Allarpa ry fäladsmark o. bebyggt område Allmänningen åker
Ask sn *Fiske Rowse fiskevatten Allarp traktnamn Andersa backen åker
Ask sn *Flageleds agir, *Flageleds stickid åker resp. äng Andersfält gård Annemosse mosse
Ask sn Flåbäck åker /Se Andersfält bebyggelse Aska myr mosse, delvis odlad
Ask sn Garvarebron bro /Se Ask by Aska mölle hus hus
Ask sn /Se Garvarebäcken bäck /Se Ask traktnamn Aska vång skog
Ask sn /Se *Gedinge holt Saknas Ask by Askavång åker
Allarp by *Gierdiss leditt led Askamyr gård Askebacken åkerbacke
Allarp by Garvarebäcken bäck Askamölla gård, vattenkvarn Asket skog
Allarp by Glänte-dams-kjerret Saknas /Se Askamölla bebyggelse Askallmänning jord
Ask by Gläntekjerret Saknas /Se Aska mölla gård Asks bys och kvarns Ollonskog jord
Ask by *Halle ager åker Askavång bebyggt område Aspevången åker
?Ask by *Jeger engenn äng Aska mejeri mejeri Backagårdsfälad betesmark
Ask by Jonadamm f.d. mosse Aska skola skola Backagårds gär skog
?Ask by Jonadamm f.d. mosse /Se Backagården gård Bagatellsmossen mosse
Ask by *Kalde biergid (*Kaallebierg) äng Backagården bebyggelse Bastubacken åkerbacke
Ask by Klaradamm damm /Se Berga bebyggelse Bastubacken åker
Askamölla by *Kraage daall agir äng Berga gård Bastubacken åkerbacke
Boarp gd *Lang ager åker Boarp gård Berkebacken åker
Hjortaröd, Lilla by *Leer agir åker Boarp by Björket skog
Hjortaröd, Stora by *Leer buskind äng Danneborg bebyggelse Blombergsbacken åkerbacke
Hjortaröd, Lilla och Stora byar Lillabält förr vattensaml. /Se Danneborg gård Bommen f.d. gränsbom
Kyrkan Saknas *Lycke, Den Östre åker Farmen gård Bommen förr grind
Orröd by Lyckenn, Vestre åker Farmen bebyggelse Bonnesvången åker
Orröd by /Se Långebjer backe Fredriksberg avs. Bremossen mosse
Rottorpet soldattp /Se Långebjärmossen mosse Fredriksberg hus med jord Bålbacken skog
Röka by /Se *Maals madenn åker Fredriksdal bebyggelse Bålet skog
Röke by *Matz ols gaardtt f. gd Fredriksdal gård Bålrännan dalgång
Röke, Stora gd *Mellum wongen vång Fridhem hus, f.d. folkhögskola Bålrännan dalgång i skog
Röke, Lilla och Stora gd resp. by Märgelhålan märgelgrav? Grönalund småbruk Bålrännan sankmark
Röke, Lilla gd *Mörck saabe Saknas Gustafsberg avs. Bäckahusalyckan åker
Röke, Stora by Orbönen sank mark Göingafarm gård Bäckakrokarna åker
Röke by /Se *Pröss engenn äng Hjortahuset f.d. hus Bäckahuset förr hus
Rökeholm gd *Rendeleds agir åker Hjortaröd, Lilla gårdar Bäckakroken åker
Slättekull gd *Röndenn åker Hjortaröd, Lilla by Böckarehuset förr hus
Sonnarp by *Röringenn åker Hjortaröd, Stora by Böke, Långa betesmark
Sonnarp by *Sckielenn åker Hjortaröd, Stora gårdar Dammkärret kärr
Sonnarp gdr *Sellis engenn äng Hjortarödmölla vattenkvarn Dammkärret f.d. kvarndamm
Sonnarp by *Siig agir åker Hjortshaga gård Davids kohave ändsmark
Sonnarp by *Skade ager åker Hjorthaga bebyggelse Det lea kärret kärr
Sonnarp by *Skiifftid äng Husaratorpet f.d. husartorp Dämpeskulle skogsdunge
Sonnerup = Sonnarp by Släbo fälad ängsmark? Häjdekroken område med småbruk Dämpes kulle höjd
Trollsjö gd /Se Sonarpsängar ängsmark Höjentorp gård Dänterekärret kärr
Vinfälle by Storabält förr vattensaml. nu odlat omr. /Se Höjentorp bebyggelse Ekebackavången åker
Vinfälle by Storkarännan mosse Kalsa Saknas Ekebacken skog
Vinfälle by Storkarännan mosse /Se Lansahuset f.d. hus Ekebacken skogsbacke
Vinfälle by Stubbamerika f.d. skog Loppehuset f.d. hus Ekebacken, Lille skogsbacke
Vindfälle by *Stumpen åker Länsmansbostället gård Ekestoften åker
Vindfälle by *Tiörolenn äng Myren gård Ekestubbemossen förr mosse
Vindfälle by Tjuvamossen mosse Myren bebyggelse Ekevången åker
  *Tofften åker Märgellängen länga Farmors lycka åker
  *Tofftenn äng Märrahuset hus Flyet kärr
  Tybäck bäck /Se Mölleröka gård Flåbäck åker
  *Vaardis tofftenn åker Mölleröka gård Friarestigen gångstig
  *Weilengenn åker Mölleröka svalta f.d. vattenkvarn Fröknahuset förr hus
  *Vång, Västra Saknas Mölletorp torp Fäladen f.d. betesmark, skog
  *Vång, Östra Saknas Mölletorp gård Fäladsåkern åker
  *Ørkulenn åker Norregård bebyggelse Fäladsåkern åker
    Norregård gård Galgabacken skogsbacke
    Nyhus odlad mark, f.d. hus Galparp förr hus
    Nyhus hus Gamla mossen, se Mosse, Gamla mosse
    Orahuset gård Garvarebäcken bäck
    Orahuset småbruk Garvarebron bro
    Orbönahuset f.d. hus Gatevången åker
    Orröd by Gillastigsmossen mosse
    Orröd by Glugga sank mark
    Orröd by Gläntehålsled f.d. grind
    Oröd, se Allarp traktnamn Gårdstadbacken åker
    Pramstorp bebyggelse Gäret skog
    Prästaannexet gård Göingaboken bok
    Rydet bydel Göingaböken bokträd
    Ryet fäladsmark och bebyggt område Göingavången åkermark
    Rökaholm gård Hagalyckebacken backe
    Rökaholm gård Hagalyckebacken åkerbacke
    Rökahus hus Hallen berghall, skog
    Rökahus f.d. hus Hallen skog
    Röka, Lilla gård Hasslebacken skogbacke
    Röka, Lilla f.d. småbruk, hus Hasslebacken åkerbacke
    Lilla Röda bastuga f.d. bastuga Hasslebacken skogbacke
    Röke, Lilla by Havabacken skog
    Röke, Stora by Helveteskärret kärr
    Röka, Stora gård Hemplanen åker
    Sigfridsdal småbruk Hjortabacken åkerbacke
    Skatatorp småbruk, f.d. torp Hjortarödliden backe
    Skogstorp torp Hjortarödmosse mosse
    Skolplan, se Ask traktnamn Holmen skogdunge
    Skräddarehuset hus Hultabacken åker
    Slättekull gård Hultans mosse kärrmark
    Slättekull Saknas Hultet skog
    Sofielund bebyggelse Hultet skog
    Sofielund gård Hultmans backe skog
    Sonarp by Husaralyckan åker, tomt, f.d. husartorp
    Sonnarp by Husaralyckan del av mosse, delvis odlad
    Sonnarp by Håkanbonasvången åkermark
    Sonarpafälad småbruk Hålabäck bäck
    Sonarpagården gård Hålabäck bäck
    Sonarpa ängar hus o. småbruk Hålebäck bäck
    Stadigahuset f.d. hus Hålebäck bäck
    Stubbamerika skog och småbruk Hålebäck bäck
    Svenstorp bebyggelse Häggebacken åker
    Talgahuset f.d. hus Häggebacken åker
    Trollsjö f.d. gård Häjdekroken gårdar med ägor
    Trollsjö gård Hästabacken förr skog
    Vindfälle Saknas Hästhaven åker
    Vindfälle gårdar Högebacke skog
    Vindfälle traktnamn Hönsahallen berghall, skog
    Vinfälle, se Vindfälle traktnamn Intagan, se Vindfälle Intäkten bebyggelse
    Västra Kyrkogårdsområdet, se Ask traktnamn Intäkten åker, mosse
    Östergård gård Intäppan äng
    Östergården bebyggelse Jonadamm f.d. mosse
      Josnadal åkerhåla (nu egendom)
      Järabacken del av Söderåsen
      Jöns Peters kroken åker
      Jöns Tostas backe åker
      Jöns Torstens lycka åker
      Kallebjer åker
      Kallebjer åkerbacke
      Kalvahagen skog
      Kalvahaven åker
      Kalvahaven åker
      Kalvhagen åker
      Karoliabacken backe
      Kastaavbacken lid
      Kastaavhuset förr hus
      Kaståbacken backe
      Kattahus förr hus
      Killekärret kärr
      Klanpoppen Saknas
      Klockarebacken skog
      Kohagen åker
      Kohagen åker, f.d. skog
      Kohaven åker
      Kohaven skog
      Kringlebacken åker
      Kristians backe åker
      Kristians lycka åker
      Krodal dalgång med bäck
      Krodal åker
      Krodalsbacken åker
      Krämarebacken åker
      Krämarebacken åker, stenbacke med backar
      Krämareliden backe
      Krämarevången åker
      Kyrkejorden åkerbit
      Kyrkeled grind
      Kyrkesåkrarna åkrar
      Kyrkesåkrarna åkrar
      Kärr, Norra kärr
      Körneshögen åker
      Lakalyckan åker
      Lakalyckan åker
      Lakamossen mosse
      Lansalyckan åker
      Lillabält f.d. vattensamling, nu odl.
      Lillarökakroken skog
      Lilla Röka fälad betesmark
      Lille fälad fäladsmark
      Lindesbacken åker
      Långamossen mosse
      Långebjer backe
      Långebjer backe
      Länsmansfäladen betesmark, en del odl.
      Maden kärr
      Maden kärr
      Mad, Lilla kärr
      Mad, Stora kärr
      Malthusabacken skog
      Man äng
      Man äng
      Markabacken skog
      Morfars lyckor åkrar
      Mofars mosse kärrmark
      Mosse, Gamle mosse
      Mosse, Lille mosse
      Myresmedjan förr smedja
      Måsahus, se Mossahuset Saknas
      Märgellyckan åker
      Märgelmossen mosse
      Mölledammen äng
      Möllelyckan åker
      Möllerännan äng
      Mölleröka fälad f.d. betesmark, nu odlad, torp
      Mölleröka kalvabacke backe, förr bete för kalvar, nu med hus
      Möllevången åker
      Nils Bengtsåkern åker
      Nils Bengts åkern åker
      Nils Måns vången åker
      Nyvång åker
      Orahuskroken åker
      Oraled f.d. grind
      Orbölshuset, se Orbönahuset förr hus
      Orbölsmossen mosse
      Orbönagraven grustag
      Orbönagrustaget = Orbönagraven Saknas
      Orbönahuset förr hus
      Orbönamossen mosse
      Orbönen grustäkt
      Orbönsmossen mosse
      Orbönsvången åker
      Orbönsåkern åker
      Ormakärret kärr
      Ormhögen skogsbacke
      Orvången åker
      Orvången åker
      Ormhögen backe
      Orremosse mosse
      Oråkern åker
      Oråkern åker
      Per Svens lycka åker
      Plöjesmosse allmänning, mosse
      Plöjsmosse mosse
      Prästabonafäladen fäladsmark
      Pål Rasmusbacken åkerbacke
      Rammabacken åker
      Rapphönsbacken åkerbacke
      Rappäng? betesmark
      Rosdalsvången åkermark
      Roskvistavången åker
      Rulle killa källa
      Rökaholms fälad f.d. fälad
      Röka grane, Lilla skog
      Rökavägen väg
      Röllebäck bäck
      Röllekilla källa
      Siktarekroken åker
      Siktaremossen mosse
      Skarpskyttakällan källa
      Skatalyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker, f.d. fälad
      Skudere skog och åker
      Skudere åker
      Skuderemossen mosse
      Skuderödsmossen, se Skudere Saknas
      Skuderevången åker
      Skyttepaviljongen skyttehus
      Slyngevången åker
      Smealyckan åker
      Stadigalyckan åkerbit
      Stehamossen mosse
      Stenbro, Långa bro
      Stenkroken åker
      Stjärnebacken åker
      Storabält f.d. vattensamling, nu odl.
      Stora Röka Vången åker
      Storarökavången åker
      Store fälad fäladsmark
      Storeåker åker
      Storkarännan mosse
      Storkarännan mosse
      Strörödkroken åker
      Strörödkroken åker
      Stubbamerika förr skog
      Svartahåla änghåla
      Svensingasegarna f.d. fäladsmark, nu åker
      Svensingasegarna kärr
      Syareladan förr salpetersjuderi
      Syareladan åker
      Tagkärrsmossen, se Takkärrsmossen mossen
      Tagkärrsmossen mosse
      Takkärrsmossen mosse
      Takmaden kärr
      Talgabacken lid
      Talgabacken backe
      Tassabacken skogbacke
      Tassabacken åkerbacke
      Tattrabacken backe
      Tattrabacken åker
      Tibbarevången åker
      Tibbarödvången åker
      Tjuvabacken åkerbacke
      Tjuvakroken åkermark
      Tjuvamossen mosse
      Tjuvamossen mosse
      Tofflabygget förr hus
      Toften åker
      Toften åker
      Tornaeksbacken åker
      Torsa lycka åker
      Tranemossen mosse
      Trappetrensmossen mosse
      Trädgårdsvången åker
      Turkabacken åkerbacke
      Tybäck gränsbäck
      Tybäckshuset förr hus
      Tyskahus förr hus
      Tångahagen skog
      Tångahaven skog
      Vanningaliden backe
      Vanningaliden lid
      Vindfälle intäkt åker, mosse
      Vindfälle Intäkten bebyggelse
      Västregär stenhall
      Åkerkärrsmossen mosse
      Åkerändarna åker, sankmark
      Åkeränden åker
      Åsavången åker
      Åsavång åker
      Ängabacken skog
      Ässbohögen buskbevuxen backe
      Äspeshögen backe med stenrös
      Österfälts lycka åker
      Östergårds fälad åker och fäladsmark
      Östre gär grusås

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.