ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Billinge socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 127 Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 389
Billinge sn *Aske weys agir åker Billinge sn Nummerförteckning förteckning
Billinge sn *Aspeholtt åker Billinge sn & by Nummerförteckning förteckning
Billinge socken *Backenn äng Billinge sn Nummerförteckning förteckning
Billinge sn /Se *Becke krog, Lille äng Firingen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Billinge sn *Bierre agir åker Fjortingarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Billinge sn *Billebeck bäck? Knashodingen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Billinge sn Billa-bäck Saknas /Se Värslättaren inbyggarbeteckning Nummerförteckning föteckning
Billinge sn *Bille becks agir åker Annelund lht Annakärret kärr
Billinge sn Billabäck bäck Annelund, se Billinge traktnamn Askastigsåkern åker
Billinge sn Billabäck bäck Aspakull bebyggelse Askestubbar ask
Billinge sn Billabäck bäck /Se Aspakull gård Aspahuvudet backe
Billinge sn Billabäck bäck /Se Backagården gård Aspahuvudet skog förr av asp
Billinge sn Billinge fälad betesmark? Backagården bebyggelse Backalyckan åker
Billinge sn Billinge skog skog Billinge by Backalyckan åker
Billinge sn *Bircke agir havreåker Billinge traktnamn Bastubacken åker
Billinge sn *Byebierss eng äng Billinge skog del av sn Bastuåkern åker
Billinge sn Bäckaskogshöjden höjd Billingemölla bebyggelse Bastuåkern åker
Billinge sn *Diure kulds ager åker Billinge station station Bengtsa lycka åker
Billinge sn *Duerie Kullen äng Billinge station station Billabacken backe
Billinge sn Fiskgjusaträdet ek /Se Björkliden lht Billabjär backe
Billinge sn Fiskhökeken ek /Se Bockahus hus Billabäck bäck
Billinge sn Fångeröds mosse mosse Bolbrohus förr hus Billabäck bäck
Billinge sn *Galle lie lid Brorslund Saknas Billinge ora Saknas
Billinge sn /Se *Gellesteens eng äng Bäckaskog bebyggelse Bjära åker
Billinge sn /Se *Gress ager äng Bäckaskog Saknas Björnakärr kärr
Billinge sn /Se *Gummericks leds eng äng Bäringe by Björnakärret åker
Billinge sn /Se *Gundorpp Saknas Bäringe Saknas Björnakärret åker
Billinge sn /Se »Gällabro äng» äng /Se Bäringelund skogsvaktareboställe Bockahuset lht
Billinge sn /Se *Heste hoffuid åker Bäringelund gård Bolbrobacken skogsbacke
Billinge sn /Se Hultseröds bro bro Bögerup by Brimsaplanteringen plantering
Billinge sn /Se Hultserödsvägen väg Bögerup by Brokärret kärr
Avundstorp Saknas /Se Hyllebäck bäck /Se Bögerup by Brokärret åker
Billinge by *Hestens ma äng Dalen gård Byholmen mad
Billinge by o. sn *Hestens ma äng /Se Dalen bebyggelse Byholmen åker
Billinge by hästens ma äng /Se Ekeröd by Byholm, Lilla äng
Billinge by o. sn *Hästängsmaden (Hästensman, Hästaängsmaerna) äng /Se Ekeröd gårdar Byholm, Stora förr äng
Billinge by *Höjesteenbron gränsmärke Elinsminne, se Billinge traktnamn Bäckakrokarna åkrar
Billinge by /Se *Kaarss ager åker Ellensro lht Bäckaskogahöjden skogbacke
Billinge by *Kaarss ager åker Elisero avs. Bäckaskogshöjden skogsbacke
Billinge by Kallsekerr kärr Elnfrid lht Bäringe skog skog
Billinge by *Kircke agir åker Enetorp lht Bäringe snabe skog
Billinge by *Kiörnisse agir åker Enetorp Saknas Bögerupabron bro
Billinge by o. sn Klockarebäcken, (även Lerbäck) Saknas /Se Enetorpshusen arbetarbostäder Bögerupsbacken backe
Billinge by *Klocke tofftenn åker Fagerås bebyggelse Bögerups bro bro
Billinge by *Knölleeng gränsmärke Fagerås gård Dalahålan kärr
Billinge by Kolebäck bäck Fjorton Saknas Dammbacken åker
Billinge by *Komblebierg agir åker Fridhem lht Dammbacken åker
Billinge by Korremaderna mader /Se Fridhem, se Billinge traktnamn Dammen äng
Billinge by *Krog ager åker Grönahult gård Dammvången åker
Billinge by *Leerbierg höjd Grönahult gård Dammvången åker
Billinge by Lerbäck bäck Gröna lund lht Davrebacken backe
Billinge by Lerbäck bäck /Se Grönalund hus Davrestycket åker
Billinge by /Se *Lersticke åkrar Gunnaröd by Driften allmänning
*Byrkeryth Saknas Ljungbäck bäck /Se Gunnaröd by Dröplabacken backe
Bäringe gd Lorta bäck bäck /Se Gunnaröd by Dröplabacken åker
Bäringe gård /Se Lortabäck bäck /Se Gunnaröd by Ekebackarna åker
Bäringe gd Maglebäck bäck /Se Gustavsro lht Ekebacken backe
Bäringe gd Marbäck bäck /Se Gökalund förr hus Ekeröds Gär ås
Bäringe by *Ny leid, Dett led Göingastället gård Ekeröds ängskog skog
Bäringe by Långmaden terräng Hagatorp lht Enetorpsvägen väg
Bäringe by Löftaskogbacken höjd Hildesborg samfält Eriksholm stenpålar
Bäringe gd /Se Orebäck bäck /Se Hildesborg samf. Eskils åkrar åkrar
Bäringe gd /Se Oredamm damm /Se Hjortlyckan = nuv. Ängahus Saknas Eskils åkrar åker
Bäringe gd /Se Ottesdamm damm /Se Hjortlyckan, se Billinge traktnamn Farsa lyckor åkrar
Bäringe gd /Se *Otthisdam damm Horsatorp förr lht Ferebacken skogbacke
Bögerup by *Pilin äng Horsatorpet hus Fiskahökaeken förr ek
Bögerup gd *Pillen eng äng Hultseröd by Flathultet förr skog, nu åker
Bögerup gd *Preste elle äng Hultseröd, Norra del av by Fuglakärr kärr
Bögerup gd *Prestekrogenn äng Hultseröd, Norra by Fungeröds mosse mosse
Bögerup by *Preste rennen äng Hultseröd, Norra traktnamn Fångeröds mosse mosse
*Bögerup mölle f. kvarn Prästakroken terräng Hultseröd, Södra del av Hultseröd Fårabacken åker
*Dyffwædals Mølle Saknas Prästarännan äng /Se Hultseröd, Södra by Fårskinnsrännan fördjupning i mark
Ekeröd by *Raffnekiers agir åker Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolags avs. traktnamn Fårskinnsrännan åker
*Grötby Saknas *Reffuestange lie åker Högantorp lht Fårsnapakärret kärr
*Grötby Saknas *Renden havreåker Hörnetorp t. Fädriften väg
Gunnaröd by *Renne leditt led Juditsborg lht Fäjö, Lilla backe
Gunnaröd by Renneleds eng äng Killeröd by Fäö, Lilla betesmark
Gunnaröd by Rydammen damm /Se Killeröd by Fäö, Stora betesmark
Gunnaröd by *Rödie röjning Killeröd by Fäjö, Stora backe
Gunnaröd by /Se Rönne å å Killeröd traktnamn Fäladslyckan åkerlapp
Gunnaröd Saknas /Se Rönne å å Killeröds bandel, se Killeröd traktnamn Färgarehagen åker
Holmsrydh, se Hultseröd by Rönne å å Kilstorp torp Färgarens kohage åker
[Holmsryd] Saknas *Rör ager åker Kilstorp gård Galgabacken skogsbacke
*Holmsryd Saknas *Rör engenn äng Klangnäs avs. Galgabacken skogbacke
Hultseröd by *Schreppesteen gränsmärke Klockareboställe gård Getabjär skogbacke
Hultseröd by Sjömanskull höjd Knashuvud = Lyckhem Saknas Getabjer backe
Hultseröd by *Ske agerenn åker Knashuvud gård Getaåker åker
Hultseröd, Norra o Södra byar *Skörbötte agerenn åker och äng Knashuvud gård Gry skog, se Grå skog skog
Hultseröd f. län, nu by Smedjan Saknas Kolahus lht Grå skog skog
Hultseröd by *Spange agerenn åker Kolehus hus Grävlingabacken åker
Hultseröd, Norra by *Spanne kierss eng, *Spankiers agir äng resp. åker Kvarnfallet, se Billinge traktnamn Grävlingakärret kärr
Hultseröd, Södra Saknas *Spanskier Saknas Liagården gård Grönalid backe
Hultseröd gdr /Se *Spenniss ager åker Lidåkra lht Grönalid åker
Hultseröd by /Se Spångkärrsådran dike Lillyhem lht Grö skog skog
Killeröd by *Steens spiellid åker Linde lht Gårdsten åker
Killeröd by *Stenge halss skiiffte äng Linjen Eslöv-Röstånga, se Killeröd Saknas Gällabro bro
Killeröd by *Stenhallenn Saknas Lugnet gård Gökalund skogsdunge
Killeröd by *Stenhals skiiffte äng Lyckhem bebyggelse Hagarna skog
Killeröd by *Stenneriisseng äng Nybo lht Hagaåkern åker
Killeröd by *Ströiss led äng Nyborg lht Hallamaden mad
Killeröd by Stubbamad terräng Nygård bebyggelse Harto åker
Killeröd by Svinstibacken höjd Nygård gård Hejdeliden backe
Killeröd by *Tag skiiffte äng Nyhem lht Himmerliderna åkrar
Killeröd by *Tag sticke eng äng Oran by Hinstugeskils åkrar åkrar
Killeröd by *Torflodt fiskevatten Oran gård Hinstu Eskils åkrar åker
Killeröd by /Se *Torne ager åker Oran gård Hinstu källarevång åker
Killeröd gdr /Se *Tornn ager åker Oregården gård Hissbro bro
Kumleberg gd? /Se *Torp Saknas Oregården bebyggelse Hissbro bro
Kyrkan Saknas Torrflod vattensaml. /Se Pälstorp gård Horsabacken backe
*Prästgården prästgård *Torsko kiers eng äng Rosenhill lht Horsavången åker
Rönnedal lht /Se Tosebäck bäck /Se Rönnedal bebyggelse Horsavången skog
Rönnehem lht /Se Tybäck bäck /Se Rönnedal hus Hultseröds bro bro
Rönnemölla gd o. kvarn *Wernisse agerenn åker Rönnemölla kvarn Hundahalen åker
Rönnemölla kvarn /Se *Vest agerenn åker Rönnemölla by Hundahalen äng
Stenaröd gd /Se *Vång, Norra Saknas Rönnemölla gård och kvarn Husaralyckan åker
Stockamöllan f. kvarn, nu samh. *Vång, Södra Saknas Rörad gård Husaravången åker
Ströröd gd *Vång, Västra Saknas Rördala bebyggelse Hyllebäck bäck
Ströröd gd Väntebäck bäck /Se Rördala gård Hyllebacken åker
Ströröd gd /Se Väntestig väg /Se Sandtorp lht Hyllebäck bäck
Toarp gd Vänteåker åker? /Se Sandtorp t. Hyllemad mad
Toarp by Vänteängen äng? /Se Sjöhus gård Hyllemaden mad
Toarp gd Ässjemaden terräng Sjöhus gård Hyllevången åker
Toarp gd *Ørager åker Sjöhuset gård Hålavesåkrarna åkrar
Toarp gd *Örkorra vattensaml.? /Se Skoghem, se Norra Hultseröd traktnamn Håleliden backe
Tybäckshuset hus /Se *Ør korssager åker Skoghusen förr hus Hålelyckan åker
Väntan lhtr /Se Örnakullen Saknas /Se Skoljorden, se Billinge traktnamn Hålelyckan åker
Väntehusen lhtr /Se *Øssmaë äng Slätthult gård Hållemaden åker
Väntemölla kvarn? /Se   Slätthult gård Häjdes lycka åker
Värslätt gårdar o. torp   Smedjebo, se Billinge traktnamn Hässjemaden åker
Värslätt by   Sofielund lht Hästahaven betesmark
Värslätt by   Solhagen, se Billinge traktnamn Hästaängsmaderna mader
Värslätt by   Solvik lht Högahultet åker
    Stallåkra bebyggelse Högaren ren
    Stallåkra gård Höllemad åker
    Stenaröd gård Intäkterna ängar
    Stenaröd bebyggelse Intäppan åker
    Stockamöllan sågverk och fabrikssamhälle Iskällabäcken bäck
    Stockamöllan by Iskällan källa
    Stockamöllan sågverk m.m. Jären skogsås
    Storegård bebyggelse Jären ås
    Storegård gård Jöns Kristers lycka åker
    Strutsliden lht Jöns Pers lycka åker
    Ströröd by Jöns Pers lyckor åkrar
    Ströröd gård Kalvabacken åker
    Stättan lht Kalvahagen beteshage
    Toarp by Kalvahaven hage
    Toarp gård Kalvahagen beteshage
    Tolvan gård Kalvahaven betesmark
    Tuvan gård i Billinge Kalsekärr kärr
    Tuvan bebyggelse Killekärret kärr
    Tybäckshuset hus Killekärret åker
    Täppan lht Klinta mad mad
    Vånga lht Klint, Stora bergknalle
    Vägen, se Billinge traktnamn Klockarebrunnen brunn
    Väntan hus Klockarebäcken vattendrag
    Väntan lht Klockarefäladen betesmark
    Värslätt by Klockareskogen skog
    Värslätt by Klockehålan åker
    Värslätt, Gamla gård Knallen skog
    Värslätt, Gamla gård Kobökenäbb kulle
    Värslätt, Nya gård Kohagen skog
    Värslätt, Nya gård Kokroken åker
    Åkulla hus Kokärret åker
    Åkulla lht Kokärret åker
    Ängahuset lht Kolabäck bäck
      Kolebäck vattendrag
      Kolehusa åkrar åkrar
      Kohaven småskog
      Kokroken åker
      Korremaderna mader
      Kroken, den gloande äng
      Kungsbacken backe
      Kungsbacken åker
      Kvigehaven betesmark
      Kvinnasten förr sten
      Kvingasten sten
      Kvinnastensåker åker
      Kyrkeängen äng
      Källarevången åker
      Källarevången åker
      Källekärret åker
      Käringabrunnen sank kärrhåla
      Kärrakullsåkern åker
      Kärrhusakärret åker
      Kärråker åker
      Kärråkersliden backe
      Lakullen åker
      Lanslyckan åker
      Lerbäck bäck
      Lerbäck bäck
      Lillaröd åker
      Lilla klint stenhäll
      Lilla mad mad
      Lille fäladen fälad
      Limholken åker
      Linders lyckan åker
      Ljungbäcksbacken åker
      Ljungbäckskällan källa
      Ljungbäckslyckan åker
      Lortabäck bäck
      Lortabäck bäck
      Lyaskogen skog
      Lyckeåkern åker
      Långa mad åker
      Långekärr kärr
      Långelycke åker
      Långe lycke åker
      Långmaden åker
      Långeåker åker
      Långåker åker
      Löftaskogbacken skog
      Löftaskogbacken skogsbacke
      Magleberg åker
      Maglekärr kärr
      Maglemad mad
      Maglemad mad
      Majlemad åker
      Malthusbacken åker
      Malthusbacken åker
      Malthusbacken åker
      Marbäck bäck
      Marbäcksliden backe
      Mattes äng äng
      Mellanfallet åker
      Mellanfallet åker
      Mellanskogen skog
      Mickelborgsbäcken bäck
      Mormors äng äng
      Mormors äng åker
      Mosebacke backe
      Mossen mossåker
      Målsbacken skogbacke
      Måns Måns lycka åker
      Mårbäckskärret kärr
      Mårbäcksliden backe
      Mölledammen åker
      Möllefallet äng
      Möllekullen åker
      Möllekärret kärr
      Möllekärret kärr
      Mölle mad åker
      Möllevången åker
      Möllevången åker
      Nedaste vång åker
      Nedersta vång åker
      Nedersta vång åker
      Nils Daniels lycka åker
      Norre vång åker
      Oredammarna ängar
      Orsdamm odlat kärr
      Packareliden backe
      Paslan åker
      Per Svens backe skogbacke
      Piggareliden backe
      Porsmossen mosse
      Prästafäladen betesmark
      Prästaskogen skog
      Pågabacken backe
      Påkabacken åker
      Pågabacken backe
      Ramnakullen backe
      Reinholds klö stätta
      Rydammen åker
      Rydammsbackarna åkrar
      Rydammshålan åker
      Ryet åker
      Rännet kärrhåla
      Rävaklint backe
      Rävaklint skogsbacke
      Rönnemölle fälad skogsdunge
      Rönne å å
      Rönneån å
      Röstångaliderna åkrar
      Sandåkern åker
      Segana åker
      Segana kärr
      Sexemaden mad
      Simons mad mad
      Sjöbyttan förr äng, nu odlat kärr
      Sjöbytterännet åker
      Skallebergsrummet skog och beteshage
      Skittakärr kärr
      Skoghusabacken åker
      Skoghusabacken åker
      Skogmaden åker
      Skogskyrkan samlingsplats i skog
      Skramlan åker
      Skramlan odlät kärr
      Skräddarebacken åker
      Skräddarekroken åker
      Skrödsåkrarna åkrar
      Skäpparegären äng
      Skäpparemaden mad
      Skäralid, Lilla skog
      Slättbomossen mosse
      Slätthultahusen förr hus
      Slättingabacken åker
      Smedkärret åker
      Snaben bokskog
      Snapphanakärret kärr
      Snapphanekärret åker
      Snapphanakärret kärr
      Spelelyckan åker
      Spelemansmossen mosse
      Spångkärrsliden backe
      Spångkärrsådran dike
      Stallmusterna betesmark
      Stenbocksvadet vadställa
      Stenbocksvadet vad
      Stenrösjet förr kärr
      Stenskogen skog
      Stersmaden åker
      Stersmaden åker
      Stolpakillan källa
      Stolpakällan källa
      Stora klint stenhäll
      Stora lycka åker
      Store fäladen fälad
      Storegårds klö stätta
      Strussliden backe
      Strutsliden, se Strussliden Saknas
      Strus(s)åker åker
      Ströröds skog skog
      Stubbabacken åker
      Stubbamad mad
      Stubbamad åker
      Stubbarna åker
      Svalekull åker
      Svansakärret kärr
      Svansingakärret kärr
      Svarte mosse mosse
      Svarte mosse mosse
      Svenskingavadet vad
      Svinstibacken skogsbacke
      Svinstigsbacken skogbacke
      Söndra mad mad
      Sönneråker åker
      Takkärret kärr
      Tis(s)labergsåker åker
      Tislarelyckan åker
      Toarps mosse mosse
      Toarps mosse mosse
      Toften åker
      Toften åker
      Torp åker
      Torrflod förr äng, nu åker
      Torrflodsängen äng
      Torrskokärr åker
      Torstens kärr = Torrskokärr åker
      Tosebäck bäck
      Tosebäcksåkern åker
      Tovekärr åker
      Trinda kärr kärr
      Trivsbacken åker
      Trivsbacken åker
      Tuvelyckan åker
      Tuvelyckan åker
      Tybäckskärret åker
      Tybäckslyckan kalmark
      Tyckabacken åker
      Tyckabacken åker
      Tyholmen åker
      Tyholmen åker
      Tåban skogsskifte
      Ugglemossen förr mosse, nu odlat kärr
      Vanningaliden skogbacke
      Vråkärret kärr
      Vråängen äng
      Väntebäck bäck
      Värakullskroken åker
      Värmesåkrar åkrar
      Värslätts skog skog
      Västre vång åker
      Väståker åker
      Väståkershålan håla
      Yxnahöjden skog
      Åhällorna backar
      Åkullen åker
      Åkullsåkern åker
      Ålagrosmaden mad
      Ängabacken åker
      Ängabacken åker
      Ässjemaden mad
      Ö(de)maden mad
      Örnabacken åker
      Örnabacken skogsbacke
      Örnakullen åker
      Örnalyckan åker
      Österåker åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.