ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Munkarps socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 76 Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 197
?Munkarp sn Ageröds damm damm Munkarp by o. sn Agerödsmosse mosse
Munkarp sn /Se Ageröds mosse myr Munkarp by Ageröds-spåret järnvägslinje
Munkarp sn Ageröds mosse mosse Ageröd gård Agmentet åker
Munkarp sn Ageröds mosse sank mark Ageröd by Almanackeåkern åker
Munkarp sn *Agneskälla källa? Björkebo, se Vittseröd traktnamn Banken åker
Munkarp sn *Bechagangen gränsmärke Bothildero, se Ry traktnamn Barkelyckan åker
Munkarp sn *Birckis agir åker Brännestad Saknas Barkesåkrar åkrar
Munkarp sn /Se *Bonde spang äng Böckarehus, se Munkarp traktnamn Bastugnen plats
Munkarp sn /Se Dragehall = Drakeshall backe Danskans hus hus Bastugnsbacken backe
Munkarp sn /Se Drakeshall backe Egevang villa Bastuledet grind
Ageröd by *Dunchekierit f. gränsmärke Enebacken, se Ormanäs traktnamn Bengtsdamm åker
Ageröd gd *Dörrehall höjd? Grönalund Saknas Bjerintägten åker
Ageröd by Fiskhökakärret kärr /Se Gärahus, se Järahus traktnamn Björnåker åker
Ageröd gd *Gerris agir åker Gärahus gård Bokeholmen kulle
Ageröd by *Hallagraven sandstensbrott Gärahus hus Bokeåkern åker
Ageröd by Hassle klö gränsmärke Göingsvad hus Bromölla vattenkvarn
Ageröd f.torp, nu by *Hauffra lycke havreåker Hallahus hus Brytstugemossen åker
Ageröd by /Se *Hulsax äng Henninge, se Hänninge traktnamn Bröda åker
Ageröd by /Se Hålsaxbäcken bäck och gränsmärke Hänninge traktnamn Byholmen åker
*Agerödshus hus Hålsaxabäcken bäck Hänninge by Byholmskärret kärr
Bromölla = Hasslebromölla gd Hålsaxabäcken bäck Hänninge by Bykärr åker
Bromölla = Hasslebromölla f. kvarn Hålsaxabäcken bäck /Se Hässle gård Bymadagropen dike
Brännestad gd *Hänninge vång vång Jarlahuset hus Bymaden äng
Brännestad by /Se *Jeijren gränsmärke Jeanettelund hus Bymaden åker
Brännestad gd /Se *Kircke agir åker Julaftonshus hus Dammen äng
Brännestad gd /Se *Kircke hesle äng Jägersborg affär med jordbruk Danskans stenar ängsbacke
Gärahus hus Knivshall höjd Järahus traktnamn Drakeshall backe
Hasslebromölla gd Knivshall terräng Klingstorp by Dyvelskärren åkrar
Hasslebromölla gd *Kostobekier gränsmärke Klingstorp by Ekesängen äng
Hasslebromölla by Kroppedamm åker? /Se Klingstorp by Elllingeklint backe
Hasslebromölla by *Kyrkgraven sandstensbrott Klingstorpahuset Saknas Enerävlen skogsbacke
Hasslebromölla f.kvarn, nu gd *Kyrkgraven sandstensbrott Knölahuset hus Fans hål håla
Hasslebromölla gd Liabäcken bäck /Se Knölen torp Festaerna eller Festäerna ängar
Hänninge by *Liids agir åker Mossahuset hus Festäerna åker
Hänninge by *Linde agir åker Munkarp traktnamn Fiskhökakärret fäladsmark
Henninge by Lunnagraven sandstensbrott Nedangårdarna gårdar Floalyckan åker
Henninge by Lunnagraven sandstensbrott Norge hus Floen utfylld damm
Hänninge by *Lyne hult åker Nyhem Saknas Fläderna åker
Henninge by /Se Lösjö sjö Nyhem Saknas Frösbo hall backe
Hänninge by /Se Lösjö sjö Nyhem, se Munkarp traktnamn Fyrabröd åker
*Hjortehus hus Lösjö sjö /Se Nyrup, Västra gård Fåglakull backe
Hässle gd *Mosta engenn äng Nyrup, Västra gård Fäladsåkern åker
Julaftonshuset torp /Se Pugebäck bäck Nyrup, Östra by Fölahall kulle
Järehuset = Gärahus hus Pugebäck eller Puge bäck o. gränsmärke /Se Nyrup, Östra by Gamledamm åker
Klingstorp f. torp, nu by Puke backe höjd /Se Nyrupshus gård Gisör ö
*Kyrkohuset hus *Puki bäck o. gränsmärke /Se Ormanäs traktnamn Gisör ö
Munkarp by Ramnabackarna Saknas /Se Ormanäs by Gropabacksbacken åker
Munkarp by Ramnabacken Saknas /Se Ormanäs by Grosshandlarenäbben udde
Munkarp by Ramnakärret Saknas /Se Ormanäs by Gåsastycket åker
Munkarp by o sn /Se Ringsjön, Västra sjö Ovangårdarna gårdar Gäragra granskog
Munkarup = Munkarp by Rydsdammen damm /Se Pilevik, se Ormanäs traktnamn Göingeboken bok
Munkarup = Munkarp sn *Röcha spieldtt åker Rackarehusen hus Göingskärr kärr
Nyrup gd *Röche engen äng Ry traktnamn Habobackarna backar
Nyrup gd Rönne å vattendrag Ry by Hallenbergs lycka åker
Nyrup, Västra gd Rönne å å Ry by Harabacken backe
Nyrup, Östra by Rönneå å Skummershus hus Harabacken backe
Nyrup by o. gd /Se Rönne å å Skummershus gård Hasslebro bro
Nyrupshus gd *Skrehall höjd? Skummerhus gård Havrelyckan åker
Ormanäs by *Slabbältan strandkant Smedjebacken, se Hänninge traktnamn Himmelskull backe
Ormanäs by *Slabbältan strandkant Solhällan, se Ormanäs traktnamn Husaralyckan skogsbacke
Ormanäs by /Se Slabältorna ängsmark? Svarvarehuset hus Hålledammarna förutvarande mölledammar
*Ormanäshus hus Stensbocksstenen milstolpe Toftingahuset hus Hållsingabäcken bäck
*Prästgården prästgård Storkåker åker /Se Uggleskrik hus Hålekrogen strandremsa (landvinning)
Rotthus soldattp /Se Storkåker åkrar /Se Uggleskrik gård Hålsax eller Hålsaxabäcken bäck
Ry by Storkåker Lille åker /Se Vittseröd traktnamn Hålsaxabäcken bäck
Ry by *Torbors agir, *Torbors engenn åker resp. äng Vittseröd by Hålsaxa mölla skogsbacke
Ry by Tvärbäck bäck /Se Vittseröd by Häggholmen grund
Ry f. torp, nu by *Waris kuldtt åker Vittseröd by Hägnaden skogsbacke
*Ryeshus hus Vattendammen damm? /Se   Hästhagen del av Ö. Nyrup
*Rönnemöller kvarnar Vång, Lille skog   Högegär backe
*Rönnemöller kvarnar Vång, Store skog   Inröstningsjorden åker
Skummerhus beb.namn /Se *Vång, Norra Saknas   Johans lycka åker
Skummershus gd Västra Ringsjön sjö   Jöns Pålsaåkern åker
Vittseröd by Västra Ringsjön sjö   Jöns Åkes led grind
Vittseröd by Äla mosse mosse   Kalvahagen äng
Vittseröd by Örbäck bäck /Se   Kattahuvudet, Lilla åker
Vittseröd by     Kattahuvudet, Stora åker
Vittseröd by     Kiakull backe
*Vittserödshus hus     Killbergs intägt äng
Åkeröd = Ageröd f. torp     Klintahallen backe
Åkerödshus = *Agerödshus hus     Klintamaden åker
      Klinten backe
      Knivs hall backe
      Knivshallskärr åker
      Kohagaintägten äng
      Kohagaåkrarna åker
      Kohagen betesmark
      Kohagen äng
      Konunga hålan håla
      Korrenäbben ängsmark
      Korsahögarna del av väg
      Kringlemaden åker
      Krockedammen,se Kroppedammen Saknas
      Kroks mosse äng
      Kroksåkern åker
      Kroppedammen åker
      Kyrkbacken del av v. Nyrup
      Kyrkbacken område
      Kyrkängen skogsbacke
      Kårören stengrund
      Källarebacken åker
      Käringahallen backe
      Köpstabacken backe
      Ledsängen, Lilla äng
      Lidbäcken bäck
      Lillevång skog
      Lille Pers kyrka åker
      Lunda flo äng
      Lunda gravor hålor
      Lundshall backe
      Lyckorna åker
      Långe rävlen åker
      Långerävlen åker
      Lönnekull backe
      Lösjön sjö
      Maglemaden åker
      Majnhult äng
      Massahåla äng
      Mickelsmässemosse odl. kärr
      Mittelåkern åker
      Mossen åker
      Munkarpagär skogbevuxen ås
      Myrebacken åker
      Måstrorna skog
      Möllebäcken bäck
      Möllefall plats
      Möllelyckan åker
      Mölletoften åker
      Nyvång åker
      Oderhallarna backar
      Pella kärr kärr
      Plantestenen sten
      Poggeflo kärrhåla
      Pugebacke backe
      Puge bäck bäck
      Pågagraven håla
      Pärlemaden åker
      Rackaremossen del av mosse
      Ringsjö, Lilla mosse
      Romeliklint kulle
      Rovelyckorna åker
      Ryssled grind
      Rys vång område av Ry
      Rävagraven stengrav
      Rävakärret kärr
      Röekull åker
      Rönnebro landsvägsbro
      Rönnekull backe
      Sjökorran äng
      Sjövinningen strandremsa
      Sjötoften åker
      Skidarevadet äng
      Skinnrevebacken åker
      Skivorna äng
      Skägge håla håla
      Slabältakärren kärrmarker
      Släbokillan källa
      Smedbacken fälad
      Smedlyckan åker
      Smågraven håla
      Snaben stenrös
      Stenbjerskärret kärr
      Stenhället backe
      Stora-kärrsbacke åker
      Storåkers backe åker
      Storäng äng
      Strängarna åker
      Stärsmosse mosse
      Sumparammen skogsmark
      Svartslätt ängsbacke
      Svartslätt vik
      Svean åker
      Svensingakärret kärr
      Svensingaledet grind
      Svinahall backe
      Svinhultehallen backe
      Sågelagsmossen kärrhåla
      Toftingslyckan skogsbacke
      Trekanten åker
      Trädgårdsåkern åker
      Tulyckebjeret backe
      Tvärbäck bäck
      Tågalyckebacken åker
      Valborgskärr kärr
      Vannavägen väg
      Vannavägen väg
      Vieshålan äng
      Vintergapsstättan plats på gångstig
      Vittserödgärden höjdsträckning
      Vångavägen väg
      Vången ekskog
      Åmaden äng
      Älekulla stengrund (ör)
      Ängen äng
      Äskelsmaden mad
      Örbäck bäck
      Östringsmad åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.