ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bårslövs socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 17
Bareslef, se Bårslöv sn *Aassekiers ager o. Osekiers eng åker o. äng Bårslöv socken och by Borgarekullen ättehög
Barsslefh, se Bårslöv sn *Allemosser mossar Bårslöv socken och by Bröddebacke backe
Bårslöv sn /Se *Asmund landitt och Asmunde lands eng åker och äng Bårslöv sn Bårslöv hed utmark
Bårslöv sn *Attrup eng Saknas Bårslöv sn Bårslöv hed f.d. hedmark
Bårslöv sn *Biernne ager åker Bårslöv sn och by Fyrhöga ättehögar
Bårslöv sn *Bols ager, Vestre o. Østre bols ager åkrar Bårslöv sn o. by *Grötehög ättehög
Bårslöv sn Bolsåker (Västra o. Östra) åkermark? /Se Bårslöv sn och by Görarpsliden backsluttning
Bårslöv sn Borgarekullen fornlämning Bårslöv traktnamn Görarpsmölla vattenkvarn
Bårslöv sn *Borgeleds ager åker Görarp by Görarpsmölla f.d. vattenkvarn
Bårslöv sn *Bridde Saknas Görarp by Högabacken ättehög
Bårslöv by o. sn /Se *Bårslövs vång vång Hedare inbyggarbeteckning Kovle bäck
Bårslöv sn. /Se *Dyndis tiörnne, Norre o. Syndre åkrar Heden bebyggt område *Kovle bäck bäck
Bårslöv sn /Se *Ellekiers agre åkrar Heden nu bebyggt område *Kovle å = *Kovle bäck vattendrag
Bårslövs kyrka kyrka /Se *Ellis Mabackenn åker och äng Kungastället gård Nymölla vattenkvarn
Attarp gd *Ellis maën äng Lundarna gård Nymölla vattenkvarn
Attarp by /Se *Eng ager åker Nyvång gård Nymölle vattenkvarn
Atterup by /Se *Flensbeckis ager åker Tjuvamossen, se Bårslöv traktnamn Nymölle backe backsluttning
Bårslöv by *Flensbäck bäck Tullstorp by  
Bårslöv by *Flenshög höjd    
Bårslöv by *Flenshögis ager, Østre o. Vestre åker    
Bårslöv by *Flens maën äng    
Bårslöv by *Floge sterten åker    
*Degnne bolid f. gd *Flögen åker    
*Degnnegaarden f. gd *Gaasseflodtt åker och äng    
Görarp f. gd, nu by Grötehög ättehög /Se    
Görarps mölla f. vattenkvarn Grötehög ättehög /Se    
Nymölla f. vattenkvarn, nu gd? Grötehög ättehög /Se    
Nymölla Saknas /Se Grötehög ättehög /Se    
?Tullstorp by *Gröthög höjd /Se    
?Tullstorp by *Haffs hög och haffs högs eng åker och äng    
Tullstorp gd *Hesle hög åker    
Fullstorp Saknas /Se *Holm ager åker    
Ödelycke gd *Holme eng äng    
Ödelycke gd *Holm eng, Norre och Syndre äng    
Ödelycke gd /Se *Huidis eng äng    
*Ödelycke hus hus *Höllis ager åker    
  Iordsiig, Lille åker    
  *Jlis hög åker    
  *Kircke stickir åkrar    
  *Kors ager åker    
  Kovle bäck /Se    
  Kovlebäcken bäck    
  *Kulhögenn, Vestre o. Østre, Kulhög åkrar    
  *Lamhög och Lille lamhöf åker och äng    
  *Lamme spiellid åker    
  *Lie agir, Nörre, Vestre o. Østre åkrar    
  *Lund agir, Vestre och Østre åker och äng    
  *Lunde eng äng    
  *Lönnerne åkrar    
  Ma (Maë) ager åker    
  *Magle træ åker    
  *Meenlösse eng äng /Se    
  *Meenlösse krog, Meenlösse eng åker resp. äng    
  *Meenlösse krog åker /Se    
  *Mosse ager, Vestre och Østre åkrar    
  *Mosse eng, Syndre, Vestre o. Østre ängar    
  *Möllekuld åker    
  *Piile stub, Vestre o. Østre åkrar    
  *Plögningen åker    
  *Preste eng äng    
  *Raggebolds tofftenn och *Raggeboels eng åker och äng    
  *Raus å, se Råån å    
  *Roëbierg och Syndre roëbierg åker o. äng    
  *Rulids agir åker    
  »Rulids agir» åker /Se    
  *Råboerån, se Råån å    
  *Råboer ån, se Råån å    
  Råån å    
  Råån å    
  Råån å    
  Råån å    
  Råån å    
  *Rödsiig, *Rödsegen, *Rödsiigis eng åker o. äng    
  *Rödstack äng    
  *Spenditt åker    
  *Stens ager och Stens eng åker o. äng    
  *Stiis ager åker    
  *Stompe maen äng    
  *Tingleds enge ängar    
  *Toffte ager åker    
  *Tofftenn åker    
  Tofft, Vestre och Østre åkrar    
  *Trinde lund o. Trinde lunds ager åker    
  *Træhaffs höye (höge) åker    
  *Tulstup äng    
  *Viebuskindtt åker    
  *Voxtiörnnid åker    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.