ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Vrams socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn :
Vram, Södra el. Norra snr *Blanckinden f. åker Augustsminne, se Vram Södra traktnamn  
Vram, Södra el. Norra snr Bökeberg berg Billesholm poststn o. jvstn  
Vram, Norra och Södra snr *Dals ager f. åker Felleberga, se Fälleberga traktnamn  
Vram, Södra och Norra snr *Degnnehullen f. äng Fälleberga traktnamn  
Vram, Södra by o. sn *Drenge agir f. åker Jordberg, se Jordberga traktnamn  
Vram, Södra sn *Espingenn f. åker Jordberga traktnamn  
Vram, Södra och Norra snr *Gade langen f. åker Linjen Billesholms gruva-Norra Vram, se Vram Södra traktnamn  
Vram, Södra och Norra snr *Grindels ager f. åker Lyckebo, se Vram Södra traktnamn  
Vram, Södra socken /Se *Holmgerrid f. åker Ljungsgård by  
Vram, Södra socken /Se Hultet höjd Nilssons Minne, se Vram Södra traktnamn  
Vram, Södra socken /Se *Kierlinge beckind f. äng Petersborg, se Vram Södra traktnamn  
Södra Vram sn /Se *Kierlinge becks hoffuid f. åker Ugglahus, se Ugglehus traktnamn  
Vram, Södra sn /Se *Kors eng f. äng Ugglehus traktnamn  
Vram, Södra o Norra sn:ar /Se *Kraglerenn f. åker Vram Södra traktnamn  
Vram, Södra sn /Se *Kroge wingenn f. åker    
Vram sn /Se *Lerien f. äng    
Vram, Södra sn /Se *Lerienn f. åker    
Vram, Södra by och sn /Se *Lille ager f. åker    
Vrams kyrka kyrka *Mölle agerenn f. åker    
Billesholm hgd Möllebäcken bäck    
Billesholm hg *Norckenn f. åker    
Billesholm hg *Preste ager f. åker    
Billesholm hg *Quindewads ager f. åker    
Billesholm hg Sabess agerenn f. åker    
Billesholm hg Sonadamm damm /Se    
Billesholm hg *Spiellid f. åker    
Billesholm (f. Ljungsgård) kungsgd Södra Vrams fälad åkermark    
Billesholms kungsgård (f. Ljungsgård) Saknas *Tingbro eng f. äng    
Billesholm (f. Ljungsgård) kungsgd *Tue eng f. äng    
Billesholm hg *Vlhöys ager f. åker    
Billesholm hg Vege å å    
Billesholm hg *Vestre tofft f. åker    
Billesholms kungsgård Saknas *Østre tofft f. åker    
Billesholm hg      
Billesholms kungsgård Saknas      
Billesholm hg      
Billesholm (f. Ljungsgård) hg      
Billesholms kungsgård (f. Ljungsgård) Saknas      
Billesholm kungsgård      
Billesholm hg      
Billesholms gård hg      
Billesholm Saknas /Se      
*Bosgården Saknas      
»Eggegardhen» beb.      
*Eggegardhen Saknas      
Jordberg Saknas /Se      
Kyrkan Saknas      
Ljungsgård, se Billesholms kungsgård Saknas      
Ljungsgård, se Billesholm hg      
»longsgordhen» = Billeholm hgd      
*Munde gaardenn f. gd      
Ugglehus(et) gd /Se      
Vram, Södra by      
Vram, Södra by      
Vram, Södra by      
Vram, Södra by      
Vram, Södra by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.