ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjuvs socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 34
?Bjuv sn *Aas Lyckenn f. åker Bjuvs sn Saknas Backen vid bäcken backe
Bjuf sn *Abilde agir f. åker Bjuv sn och by Bergbunken slagghög
Bjuv sn *Backe eng f. äng Bjuv sn o. by Bjuvs gruva Saknas
Bjuv sn /Se Boserupsbäcken bäck Bjuv sn o. by Boserupbäcken bäck
Bjuvs sn sn *Brede mands eng f. äng Bjuv sn o. by Byvägen väg
Bjuv nu köping *Degnnehullen f. äng Bjuv socken, by och gruvsamhälle Bäckabacken vägbacke
Bjuv sn *Gaars agerenn f. åker Bjuv socken, by, m.m. Bäckatäppan beteshage
Bjuv sn Gladaborg triangelpunkt Bjuvs socken Saknas Ekebro bro
Bjuv sn *Lerie, LIlle f. åker Bjuv socken, by och gruvsamhälle Ekebro landsvägsbro
Bjuf sn *Maën hoss Veylengenn f. äng Bjuv socken Folkets park parkanläggning
Bjuv sn /Se *Mölle ager, Store och Lille f. åkrar Alegården gård Gamla schaktet gruva
Bjuv köp. /Se *Mörshöy led led Aspet gård Garvareliden backe med väg
Bjuv köp. /Se *Mörshöy wong vång Backavägen, se Brogårda traktnamn Gikärr f.d. kärr, numera åker
Bjuv köping /Se *Preste stickid f. äng Bjuvsgård gård Gruvebäcken sträcka av Boserupsbäck
Bjuv köping /Se *Quertingenn f. åker Bjuvsgård gård Gruvevången åker
Bertilstorp Saknas /Se *Spiellit f. åker Bjuvsgård gd Kyrkostigen f.d. gångstig
Bjuv gårdar *Stegers tofft f. åker Bjuvs hed bebyggt område Lilla Mörshögs bro bro
Bjuv by Stegers tofft Saknas /Se Bjuvstorp by Lilla Mörshögsbäcken bäck
Bjuv by *Sti ager f. åker Bjuvstorp by Lilla Mörshög skog skogslund
Bjuv by /Se *Storcka Eken Saknas /Se Bjuvstorp by Maden äng
Bjuv by och sn /Se *Storcka Eken ekträd /Se Bolagshusen arbetarebostäder Mossarna äng
Bjuvsgård gd /Se *Stuetofft f. åker Bremsabygget gård Mossen äng
Bjuvshed by /Se *Syndre tofft f. åker Brogårda traktnamn Mölle bäcken bäck
Bjuvstorp by Tibbarpsbäcke bäck Brogårda by Mörarfosvägen väg
Bjufstorp by *Trehiörnen f. åker Brogårda by Mörshögbron bro
Bjuvstorp by Vege å å Brogårda by Olstorpsschaktet gruvschakt
Bjuvstorp by /Se *Vestre tofft f. åker Enegården by Selleberga skog f.d. skog
Bjuvstorp by /Se *Veylengenn f. åker Findus fabriksanläggning Stora landsvägen landsväg
Brogårda by *Veys ager f. åker Gladaborg f.d. väderkvarn Tibbarpsbäcken bäck
Brogårda by   Gruvehusen arbetarbostäder Trean gruva
Brogårda by   Gruveplatsen gruvsamhälle Täpporna beteshage
Kyrkan Saknas   Gunnarstorp samhälle Varlestock bro
*Mölle gaardt f. gd   Headal gård Vegeå å
Mörshög by   Heagården gård Vipeskriket f.d. mosse
Mörshög, Lilla o. Stora gd o. by   Heden = Bjuvs hed nu bebyggt område  
Mörshög, Stora by   Klockaregården gård  
Mörshög, Stora by   Klockarehuset hus  
Mörshög by   Kommungården gård  
Mörshög, Lilla o. Stora byar   Kronobostället gård  
Mörshög, Stora by   Krusagården gård  
*Mörshög, Stora och Lilla by resp. gd   Lassakroken gårdar  
Mörshög by   Lilla Mörshög gård  
Mörshög by   Lilla Mörshög egendom  
Mörshög, Lilla gd   Mörshög by  
Mörshög by /Se   Mörshög by  
Mörshög by /Se   Mörshög by  
Mörshög by /Se   Mörshög by  
Närlunda gd /Se   Mörshög by  
Närlunda gård /Se   Mörshög by  
Närlunda gd /Se   Mörshögs boställe gård  
Olstorp gård   Närlunda gård  
Sälleberga by   Olstorp eller Olstorpsgården gård  
Sälleberga by /Se   Platsen hussamling  
Tibbarp by /Se   Prästbondegården annexhemman  
Tibbarp by /Se   Prästgården annexhemman  
    Rinnebäck, se Brogårda traktnamn  
    Ryssastället gård  
    Selleberga by  
    Selleberga by  
    Selleberga by  
    Stora Mörshög by  
    Stora Mörshög by  
    Stora Mörshög gård  
    Storegård gård  
    Tibbarp by  
    Varegården Saknas  
    Vipeskriket hus och gårdar  
    Ängsmarken, se Brogårda traktnamn  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.