ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väsby socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 362 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 93
Väsby sn *Aalengen f. äng Väsby sn o. by Alströmer schakt
Väsby sn *Aalle wadtt äng Väsby sn o. by Backarna strandmark
Väsby sn *Aasen f. äng Väsby socken socken Backåker åker
Väsby sn *Aasseng f. äng Väsby sn och by Biskans ör rev
Väsby sn *Abileager f. åker Almsberg gård Blåstenen sten
Väsby sn *Abulletofftenn åker Backagården gård Bondplanen åker
Väsby sn *Aerholt f. äng Backagården gård Brandstorpa guda vägstycke
Väsby sn *Agersshaffuen f. åker Bläddelund danspaviljong Bredbäck bäck
Väsby sn /Se *All(e)eng f. äng Brandstorp by Bräcke mad sank äng
Väsby sn *Ariltzlöchen f. åker Brandstorp by Bäcken bäck
Väsby sn *Ariltzlöchen f. äng Bräcke by Bäckåker åker
Väsby sn *Arnetofften f. åker Bräcke by Daniagrundet grund
Väsby sn *Assgödzspielit f. åker Buskeröd by Daniagrunden grund
Väsby sn *Attehullen f. åker Buskeröd by De välvda broarna stenbroar
Väsby sn *Bacheager f. åker Danhult, Södra traktnamn Dynan sten
Väsby sn *Bachespielet f. åker Danhult by Dynan sten
Väsby sn *Bierrissager f. åker Danhult by Ekran äng
Väsby sn *Birchelöchen f. äng Esperöd, se Äsperöd traktnamn Gastagudan gränd
Väsby sn *Birchet f. äng Esperöd by Gudan, Ornakärra guda väg
Väsby sn *Birchespiellit f. åker Fine Måns gård Gunnestorps mölla mölla
Väsby sn /Se *Birchisseng f. äng Gategården gård Gustav Adolf schakt
Väsby sn *Birchisslöche(n) f. äng Gatugården gård Gåsbäcken bäck
Väsby sn *Bispeaare Saknas Grönaborg gård Görsen el, Görsabäcken bäck
Väsby sn *Bisp(e)eng f. äng Gunnestorp by Hazard schakt
Väsby sn *Biörns eng äng Gunnestorpa gård gård Hultaborevet rev
Väsby sn *Bloleermaen f. äng Gunnestorpa mölla kvarn Hultabostenen sten
Väsby by, sn /Se Brandstorpsbäcken bäck Gustavsminne, se Danhult, Södra traktnamn Hustoftaådran bäck
Väsby by o. sn /Se Brandstorpsbäcken bäck Gösarp by Ingelsträde fälad fäladsmark
Väsby sn /Se *Brecke agre åker Gösarp by Ingelsträde strandmal standmark
Väsby sn /Se *Bredeagger f. åker Hovgården gård Johannes Andersgrundet grund
Väsby kyrka kyrka *Bredebechen bäck Hovgården gård Judagrundet grund
Väsby kyrka kyrka *Bredetofften f. åker Hovgårda mölla kvarn Judaliden backe
Björkeröd by *Bremlissager, se *Brimlissager f. åker Hulta by Krapperups strandmal strandmark
Björkeröd by *Brimlissager f. åker Hultabo gård Kullakroken kuststärcka
Björkeröd by *Brimlisseng f. äng Husartorpet, se Danhult, Södra traktnamn Käringmossen mosse
Brandstorp by *Brödelöche(n), Lille f. åker Hustofta by Lergraven lertäkt
Brandstorp by /Se *Brödelöchen, Store f. åker Hustofta by Lilla gärde gärdesgård
?Bräcke by *Brönssager f. åker Håkantorp gård Lillegrund grund
Bräcke by *Buschespiellit f. åker Ingelsträde samhälle Lillegrund grund
Bräcke by *Buschespiellit f. äng Ingelsträde by Ljungahög ättehög
Bräcke by *Böndersseng f. äng Ingelsträde by Långaröd ör holmar
Bräcke by *Bönelöchen f. åker Ingelsträde bränneri Madarna sumpmarker
Bräcke by /Se *Bördingesteen Saknas Ingelsträde mölla kvarn Madgropen å
Bräcke by /Se *Dalssager f. åker Ingelsträdetäppet bebyggd utmark Madgropen del av Görslövsån
Buskeröd by Danhults åker f. åker Kejsarens gård Margretebergs lertag lertäkt
Buskeröd by »Danilte ager» åker /Se Knavalycke gård Mossen mosse
Buskeröd by /Se *Deyespielliitt åker Knavalycke gård Mossören grund
Danhult by /Se *Di(e)ullsseng f. äng Krokstorp gård Mågestenen sten
Danhult, N:a o. S:a gdr /Se *Ebbeager f. åker Lerberget traktnamn Mågestenen sten
Danhult by /Se *Ebbeagger f. åker Lerberget fiskläge Märren sten
»Danolt», Danhult, N:a o. S:a gdr /Se *Ebbeeng f. äng Lerberget fiskläge Märren sten
Gösarp by *Egis agir, se *Kircke agir åker Lerberget fiskläge Nya Association schakt
?Gösarp by *Egisseng f. äng Lerberget fiskeläge Oceanen väg
Gösarp by /Se *Egran, Lille f. äng Lerberget samhälle Ornakärra vasar kärrmark
*Holagardh gd *Egren f. äng Lerberget samhälle Ornakärra vase kärrmark
*Holagardh Saknas *Egren f. åker Lerberget fiskeläge Ornakärrs lille mosse mosse
*Hulatofft åker *Egre(n), Store f. äng Leret gård Prinsabunken bergbunke
*Hulatoft åker *Eldisseng, se Jldisseng f. äng Lertäkten, se Ornakärr traktnamn Prins Oscar schakt
Hustofta by *Eldisseng, Lille f. äng Liskes gård Prästaholmen jord
Hustofta by /Se *Eldisseng, Store f. äng Långaröd by Prästavägen väg
Hustofta by /Se *Ellekiers engen äng Lönnskog traktnamn Pål-Persgrundet grund
Höganäs fiskläge /Se *Ellisseng f. äng Lönskog, se Lönnskog traktnamn Pål Pers-grunden grund
Höganäs fiskläge /Se *Engegierditt Saknas Lönskog gård Rackarestenen sten
Ingelsträde by *Eschebechen bäck Måarp by Rosengrenagrunden grund
Ingelsträde by *Espeagger f. åker Måarp by Rosengrens ör ör
Ingelsträde by *Espespiellit f. åker Mög-Jönsa gård Själlands rev rev
Ingelsträde by /Se *Espissagger f. åker Möllegården gård Skräddare revet rev
Ingelsträde by /Se *Flegmaë äng Norrens gård Sonastenen sten
Ingelsträde by /Se Flegmaë Saknas /Se Nybo gård Sone-Nils-rabben grund
Ingelsträde by /Se Fåglamossen mosse Nygård gård Starrmossarna mosse
Klappe, V gdr /Se *Gaardtzager f. åker Nygård gård Stora grop dike
Västra Klappe gdr /Se *Gaardtzhaffuen f. åker Nytorp gård Stålabiskans grund grund
Krokstorp gd /Se *Gaardzager f. åker Nämndemans gård Stålabiskans ör ör
Lerberget fiskeläge *Gaaseagger f. åker Ornakärr traktnamn Svinabådan grund
Långaröd by *Gaasseager f. åker Ornakärr by Svinabåden grund
Långaröd by *Gaass(e)ager f. åker Ornakärr by Svälte mosse mosse
Långaröd by *Gadebroen f. åker Piparehuset hus Svängestenen sten
Långaröd by *Gadelissagger f. åker Plöninge by Södra bro hamn
Långaryd by *Gadespiellit f. åker Plöninge by Toften skifte
Långaröd Saknas /Se *Gambletofft f. åker Pottenborg gård Tranebacken backe
Långaröd by /Se *Gammeltofft f. äng Ruuthsborg, se Ornakärr traktnamn Tränne vanning damm
Lönskog by *Garnestreng f. åker Sandflygsmöllan kvarn Tvillingarevet rev
Lönskog gd *Glans eng äng Stjärnan gård Tvillingarna stenar
Möllegården gd *Glamsseng f. äng Stjärnestället gård Tvillingarna stenar
Ornakärr by Gustav Adolfs gruva lergruva Storegård gård Tångävan tångtäkt
Ornakärr by Görsastycket natn. /Se Storegård gård Vasabäcken bäck
Ornakärr by Görsen bäck? Storegårdsmöllan väderkvarn Vasarna sumpmarker
Ornakärr by Görsen bäck Strandbaden stationssamhälle Vasarna kärrmark
Ornakärr by Görsen (=Görsebäcken) bäck /Se Tjörröd by Vasarna sumpmark
Ornakärr by Görslövså å Tjörröd by Vibergsgrundet grund
Ornakärr by Görslövsån å Tjörröd by Ådran å
Ornakärr by Görslövsån å /Se Tornarna gård Ådran bäck
Ornakärr by Görsåker natn. /Se Tyskens bruk tegelbruk Äsperöd skog skog
Ornakärr by *Haffreager f. äng Tågalycke by  
Ornakärr by *Haffuen f. äng Tågalycke by  
Ornakärr by *Hammeren f. åker Tågalycke by  
Ornakärr by *Hampespielit f. åker Ungerns gård  
Ornakärr by *Hareeng f. äng Vasa hamn hamn  
Ornakärr by /Se *Harekier f. äng Vilan krog  
Ornakärr by /Se *Harekiersseng f. äng Vilan gård  
Orræker, se Ornakärr by *Hassleholtit f. åker Våtamossa traktnamn  
Plöninge by *Hatteholtit f. åker Våtamåsa, se Våtamossa traktnamn  
Plöninge gd:ar /Se *Haueagger f. åker Våtamåsa gård  
Plöninge by /Se *Hauffkiersseng f. äng Våtamåsa gård  
Prästgården prästgård *Hea-fäladen hd /Se Välinge strandmark, se Lerberget traktnamn  
*Rasmus Knabis gordtt gd *Heedeholtit f. åker Vällgården gård  
Sankt Andreas´ kyrka kyrka *Heluedissager f. åker Väsby gruvgård arbetarebostäder  
Sankt Andree kyrka kyrka *Hel(u)edisseng f. äng Väsby mölla väderkvarn  
*Skottegården f. gd *Hestehaffuen f. hage Äsperöd traktnamn  
Steglinge gd *Hestehaffuen f. åker Äsperöd by  
Tjörröd by *Hestehaffuen f. äng    
Tjörröd Saknas /Se *Hesterödt f. åker    
Tjörröd by /Se *Hielm(eeng) f. äng    
Tofflicke, se Tåglycke by *Hiördönten f. äng    
Tåglycke by *Hiörneagger f. åker    
Tågalycke by *Hiörneeng f. äng    
Tågelycke by *Hoffuit tofften åker    
Tågalycke by *Holm(e)ager f. åker    
Tågelycke by *Holmeeng f. äng    
Tågelycke by *Holteagger f. åker    
Tågalycke by *Holtestöchet f. åker    
Tågalycke f. gd, nu by *Hulen f. åker    
Tågalycke by /Se *Hullen f. åker    
Tågalycke gd /Se *Huorthuden f. äng    
Wesbybrecke, se Bräcke by *Huss agir åker    
Väsby by *Hussengen äng    
Väsby by *Högsagger f. åker    
Väsby by *Höireenspiellit f. åker    
Väsby by *Höjaassagger f. åker    
Väsby by *Höjaassengen f. äng    
Väsby by *Höjereen f. åker    
*Väsby hovgård gd *Höjren f. åker    
Äsperöd by *Höjren f. äng    
Äsperöd by *Hörssagger f. åker    
Äsperöd by *Höxager f. åker    
Äsperöd by /Se *Höyssagir och Höis aggers Eng åker o. äng    
  *Jldisseng f. äng    
  *Indelugt f. äng    
  *Jungen f. åker    
  *Kalffuehaffuen f. äng    
  *Kalleager f. åker    
  *Kallehaffuen f. åker    
  *Kallehaffuen f. äng    
  *Kiel(l)eager f. åker    
  *Kiereagger f. åker    
  *Kierit, Lille f. äng    
  *Kierrit, Store f. åker    
  *Killeager f. åker    
  *Kircheagger f. åker    
  *Kircheagger f. åker    
  *Kircheeng f. äng    
  *Kircheenge f. ängar    
  *Kirchetofften f. åker    
  *Kircke agir åker    
  *Kircke agir el. *Egis agir åker    
  *Kircke eng äng    
  *Kircke sticke äng    
  *Kladdenn åker    
  Klaravatten vattensaml. /Se    
  *Kloden f. åker    
  *Kringelagger f. åker    
  *Kringelen f. åker    
  *Krogagger f. åker    
  *Krog agir åker    
  *Krogeng f. äng    
  *Krogtofften f. åker    
  Kullen halvö    
  *Laë tofften åker    
  *Lange agers eng äng    
  *Leeragger f. åker    
  *Leeragger f. åker    
  *Leerschalderne Saknas    
  *Leerskallen äng    
  *Leijren f. åker    
  *Lerhoffuit f. åker    
  *Lierien f. åker    
  *Lilleeng f. äng    
  *Lillelöche f. lycka    
  *Longager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Longager f. åker    
  *Longeholtzosen Saknas    
  *Longeng f. äng    
  *Lunden lund    
  *Långanäsbådan grund    
  Långarödsreven grund    
  *Långnäsabogen grund    
  *Långanäsabojen grund    
  *Långanäsbådan grund    
  *Långanäsbådan grund    
  *Långnäsbåda grund    
  Långören udde    
  Långörsrevet grund    
  *Löcheagger f. åker    
  *Löchen f. åker    
  *Löchissagger f. åker    
  *Lönnebechseng f. åker    
  Lönnebäck bäck /Se    
  Madgropen bäck?    
  Madgropen å /Se    
  *Maeeng f. äng    
  *Maeeng f. äng    
  *Maeengen f. äng    
  *Maen f. äng    
  *Megis eng äng    
  *Mellemaasen f. åker    
  *Mellemager f. åker    
  *Museagger f. äng    
  Museeng f. äng    
  *Muusseeng f. äng    
  *Myren f. åker    
  *Mölleholtit f. äng    
  *Möllekier f. äng    
  *Mörchespiellit f. åker    
  *Nochen f. äng    
  Norrskärsbådan grund    
  Norrskärsbådan grund    
  Norrskärsbådan grund    
  *Nyagger f. åker    
  *Nöretofften f. åker    
  *Nörlingeholtid f. äng    
  *Oldeeng f. äng    
  »Oldeeng, Lille f. äng    
  *Oldeengen f. äng    
  *Orestreng åker    
  *Ormestrengen f. åker    
  *Ornekier wong åker    
  *Oseeng f. äng    
  *Ossen f. åker    
  *Oxeeng f. äng    
  *Oxeeng f. äng    
  *Oxegabit f. åker    
  Oxen f. åker    
  *Oxestrengen f. åker    
  *Paltehöjen f. åker    
  *Paltehöjen f. åker    
  *Palt(e)höjgeng f. äng    
  *Peretresseng f. äng    
  *Presteholm äng    
  *Pugeagger f. åker    
  *Pugehoffuit f. åker    
  *Pugen f. åker    
  *Pölen Saknas    
  *Regneingeholtit f. åker    
  Rosengrensgrund grund    
  *Ruvongeng f. äng    
  *Rydis agir åker    
  *Rydt f. äng    
  *Rydzeng f. äng    
  *Rydzlöchen f. åker    
  *Ryett åker    
  Råbäcken bäck    
  *Rödzeng f. äng    
  *Rönhulen f. åker    
  *Rönne (ager) f. åker    
  *Rönnsagger f. åker    
  *Röseagger f. åker    
  Sandbäck bäck /Se    
  *Sandbechsseng f. äng    
  *Sandbechseng, Lille f. äng    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken bäck    
  *Sandspiellit f. åker    
  *Sauagger f. äng    
  *Schadesgierden f. åker    
  *Schadisgierden f. åker    
  *Schadissgierden f. äng    
  *Schiöllen f. äng    
  *Schoffeng, Lille f. äng    
  *Schoffgierden f. åker    
  *Schouffeng f. äng    
  *Schouffsagger f. åker    
  *Schromperup f. åker    
  Seglefloen åker /Se    
  *Seilefloen f. åker    
  *Sillegaardzstrengen f. åker    
  *Sillegortzager f. åker    
  Sillören grund    
  Skallören grund    
  *Slettefaden f. åker    
  *Slettetofften f. åker    
  *Smedeagger f. åker    
  *Spangekier f. äng    
  *Skangekiers eng äng    
  *Spiellen f. åker    
  *Stabeeng f. äng    
  *Staffensseng f. äng    
  *Staffnseng f. äng    
  *Stenager åker    
  *Stenbäck bäck? /Se    
  *Stenchi(l)sspiellit f. åker    
  *Stenhölterne Saknas    
  *Ste(n)mestreng f. åker    
  *Stenspiellit f. åker    
  *Stillingen f. åker    
  *Stillingestatt f. äng    
  *Stixager f. åker    
  *Storcheager f. åker    
  *Storeager f. åker    
  *Storeagger f. åker    
  *Storeeng f. äng    
  *Storkhagarne äng /Se    
  *Strandager f. åker    
  *Strandager, Söndre f. åker    
  *Strengen f. åker    
  *Stöcheeng f. äng    
  *Sudereng f. äng    
  *Suelting f. åker    
  Svinbådan skär /Se    
  *Sönderhulen f. åker    
  *Thaben f. åker    
  *Thaderödt f. äng    
  *Thaderödt f. äng    
  *Thiörnespiellit f. åker    
  *Thochen f. åker    
  *Thrane(f)loen f. åker    
  »Thrane[f]loen» förr åker /Se    
  *Thranehöjgsspiellit f. åker    
  *Thranehöjgs(s)treen f. äng    
  *Thranisstorn f. äng    
  *Threessagger f. åker    
  *Thueeng f. äng    
  *Thuerager f. åker    
  *Thuerschifften f. äng    
  Tobäcken bäck? /Se    
  *Tofftekrogen f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. äng    
  *Tofften åker    
  *Tofftestrengen f. åker    
  *Tolffsticke äng    
  *Torp(e)agger f. åker    
  *Tranebacken f. åker    
  *Tranespiel f. åker    
  *Tranisstre(ng)en f. åker    
  *Trollekier f. äng    
  Tåängen äng? /Se    
  *Vlekiersseng f. äng    
  *Vlffuekiersseng f. äng    
  *Undetabit f. åker    
  *Undetabit f. åker    
  *Vntetabit f. åker    
  *Vandrenden f. åker    
  Vasabäcken bäck    
  Vasahamn utmark /Se    
  *Vaseeng f. äng    
  *V(ei)lengen f. äng    
  *Vejltofften f. åker    
  *Wesby Agir åker    
  *Vesteraasen f. åker    
  *Vesteragger f. åker    
  *Vestertofft f. åker    
  Viebacken backe? /Se    
  Viebäck, Stora o. Lilla bäckar? /Se    
  Välbron bro /Se    
  *Väsby björkskog Saknas    
  *Öressagger f. åker    
  Öresund sund    
  *Österaasen f. åker    
  *Öxeengen f. äng    
  *Öxen f. åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.